Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEL HAYRAN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ (DR)

2004 - 2010

TEZ: Çok uyaranlı eğitim ortamlarının öğrencilerin kavram gelişimine etkisi

Yüksek Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)

2000 - 2002

TEZ: İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı içeriğinin düzenlenmesine ilişkin görüşler

Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

1996 - 1997

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2021-
 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2011-2021

Verdiği Dersler

 • 117521703 YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2021-2022
 • 117512702 UZMANLIK ALANI Yüksek Lisans, 2021-2022
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Lisans, 2021-2022
 • AE KELİME ÖĞRETİMİ Lisans, 2021-2022
 • ÇG/ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2021-2022
 • AE/ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2021-2022
 • AE ANLAMA TEKNİKLERİ II: DİNLEME EĞİTİMİ Lisans, 2021-2022
 • ANLATIM TEKNİKLERİ I: KONUŞMA EĞİTİMİ Lisans, 2021-2022
 • AE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Lisans, 2021-2022
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Lisans, 2021-2022
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2020-2021
 • AE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Lisans, 2020-2021
 • ANLATIM TEKNİKLERİ I: KONUŞMA EĞİTİMİ Lisans, 2020-2021
 • 117521703 YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2020-2021
 • 117512702 UZMANLIK ALANI Yüksek Lisans, 2020-2021
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2020-2021
 • AE ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2020-2021
 • AE ANLAMA TEKNİKLERİ II: DİNLEME EĞİTİMİ Lisans, 2020-2021
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2019-2020
 • AE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Lisans, 2019-2020
 • ANLATIM TEKNİKLERİ I: KONUŞMA EĞİTİMİ Lisans, 2019-2020
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • UZMANLIK ALANI Yüksek Lisans, 2019-2020
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2019-2020
 • AE ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2019-2020
 • ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2019-2020
 • ANLAMA TEKNİKLERİ II: DİNLEME EĞİTİMİ Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2018-2019
 • TEÖ 702 YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TEÖ 701 UZMANLIK ALANI Yüksek Lisans, 2018-2019
 • T.E. SINIF EĞİTİMİ/ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2018-2019
 • ANLATIM TEKNİKLERİ I: KONUŞMA EĞİTİMİ Lisans, 2018-2019
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2018-2019
 • TÖ ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2018-2019
 • ANLAMA TEKNİKLERİ II: DİNLEME EĞİTİMİ Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2017-2018
 • T.E. SINIF EĞİTİMİ/ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2017-2018
 • ANLATIM TEKNİKLERİ I: KONUŞMA EĞİTİMİ Lisans, 2017-2018
 • TÖ ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2017-2018
 • ANLAMA TEKNİKLERİ II: DİNLEME EĞİTİMİ Lisans, 2017-2018
 • TEÖ 702 YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TEÖ 701 UZMANLIK ALANI Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TEÖ 702 YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2016-2017
 • TEÖ 701 UZMANLIK ALANI Yüksek Lisans, 2016-2017
 • SEÇMELİ GK-II: TÜRKÇENİN ÇAĞDAŞ SORUNLARI Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2016-2017
 • T.E. SINIF EĞİTİMİ/ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2016-2017
 • ANLATIM TEKNİKLERİ I: KONUŞMA EĞİTİMİ Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2016-2017
 • TÖ ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2016-2017
 • ANLAMA TEKNİKLERİ II: DİNLEME EĞİTİMİ Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2015-2016
 • SEÇMELİ GK-II: TÜRKÇENİN ÇAĞDAŞ SORUNLARI Lisans, 2015-2016
 • İSÖ ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2015-2016
 • ANLATIM TEKNİKLERİ I: KONUŞMA EĞİTİMİ Lisans, 2015-2016
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2015-2016
 • TÖ ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2015-2016
 • ANLAMA TEKNİKLERİ II: DİNLEME EĞİTİMİ Lisans, 2015-2016
 • TEÖ 701 UZMANLIK ALANI Yüksek Lisans, 2015-2016
 • TEÖ 702 YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2014-2015
 • SEÇMELİ GK-II: TÜRKÇENİN ÇAĞDAŞ SORUNLARI Lisans, 2014-2015
 • OÖ ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2014-2015
 • ANLATIM TEKNİKLERİ I: KONUŞMA EĞİTİMİ Lisans, 2014-2015
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2014-2015
 • İSÖ ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2014-2015
 • TÖ ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2014-2015
 • ANLAMA TEKNİKLERİ II: DİNLEME EĞİTİMİ Lisans, 2014-2015
 • Anlatım Teknikleri I: Konuşma Eğitimi Lisans, 2013-2014
 • Seçmeli GK-II: Türkçenin Çağdaş Sorunları Lisans, 2013-2014
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2013-2014
 • OÖ Çocuk Edebiyatı Lisans, 2013-2014
 • İSÖ ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2013-2014
 • Okul Deneyimi Lisans, 2013-2014
 • OÖ Bitirme Tezi Danışmanlığı Lisans, 2013-2014
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2013-2014
 • TÖ Çocuk Edebiyatı Lisans, 2013-2014
 • Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi Lisans, 2013-2014
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2012-2013
 • OÖ Çocuk Edebiyatı Lisans, 2012-2013
 • İSÖ Çocuk Edebiyatı Lisans, 2012-2013
 • Anlatım Teknikleri I: Konuşma Eğitimi Lisans, 2012-2013
 • Okul Deneyimi Lisans, 2012-2013
 • OÖ Bitirme Tezi Danışmanlığı Lisans, 2012-2013
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2012-2013
 • TÖ Çocuk Edebiyatı Lisans, 2012-2013
 • Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi Lisans, 2012-2013
 • OÖ Bitirme Tezi Danışmanlığı Lisans, 2011-2012
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2011-2012
 • OÖ Çocuk Edebiyatı Lisans, 2011-2012
 • İSÖ Çocuk Edebiyatı Lisans, 2011-2012
 • Sözlü Anlatım II Lisans, 2011-2012
 • Yazılı Anlatım II Lisans, 2011-2012
 • Anlatım Teknikleri I: Konuşma Eğitimi Lisans, 2011-2012
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2011-2012
 • Okul Deneyimi Lisans, 2011-2012
 • Sözlü Anlatım I Lisans, 2011-2012
 • Yazılı Anlatım I Lisans, 2011-2012
 • TÖ Çocuk Edebiyatı Lisans, 2011-2012
 • Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi Lisans, 2011-2012
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2010-2011
 • Türk Dili-II: Cümle ve Metin Bilgisi Lisans, 2010-2011
 • Sözlü Anlatım II Lisans, 2010-2011
 • Yazılı Anlatım II Lisans, 2010-2011
 • OÖ Çocuk Edebiyatı Lisans, 2010-2011
 • İSÖ Çocuk Edebiyatı Lisans, 2010-2011

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2016

Üniversite Dışı Deneyim

 • Öğretmen Meb Ankara/Çankaya Beytepe İlköğretim Okulu, 1996 - 2010

Makaleler

1. Öğrencilerin Kitap Okuma Alışkanlıkları (Kırşehir İl Örneği)

Hayran Zeynel, Yayın Yer: Turkish Studies-Educational Sciences, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersi Öz Yeterlik Algıları

Er Mehmet,Hayran Zeynel, Yayın Yer: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Examining the Speaking Self-Efficacy of Pre-service Teachers Concerning Different Variables

Hayran Zeynel, Yayın Yer: Eurasian Journal Of Educational Research, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


4. Investigation of Teacher Opinions on Measurement Tools Used to Evaluate Listening/Monitoring Skills

Hayran Zeynel, Yayın Yer: Tojet (The Turkish Online Journal Of Educational Technology), 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


5. Proverbs and Idioms in Children’s Books

Hayran Zeynel, Yayın Yer: Journal Of Education And Training Studies, 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


6. The Impact of Qualified Children s Books on Students Ability to Use Cognitive Functions (Nitelikli Çocuk Kitaplarının Öğrencilerin Bilişsel İşlevleri Kullanma Yeterliğine Etkisi)

Hayran Zeynel,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: İlköğretim Online, 2017

Uluslararası Hakemli SCOBUS, EBSCO HOST, ERIH, INDEX COPERNICUS, TR DİZİNEBSCO, ULAKBİM Özgün Makale


7. Ortaokul Öğrencilerinin Kavramları Anlamlandırma Eğilimleri

Beydoğan Hacı Ömer,Hayran Zeynel, Yayın Yer: Milli Eğitim, 2016

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


8. Survey of Children s Novels in Terms of Interpersonal Communication Conflict

Hayran Zeynel, Yayın Yer: Tojet (The Turkish Online Journal Of Educational Technology), 2016

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


9. The Effect of Learning Based on Multimedia on the Concept Learning Levels and Attitudes of Students

Beydoğan Hacı Ömer,Hayran Zeynel, Yayın Yer: Eğitim Araştırmaları, 2015

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


10. Çok Uyaranlı Eğitim Ortamlarının Öğrencilerin Okuma Becerisine Etkisi

Hayran Zeynel, Yayın Yer: Çağdaş Eğitim, 2010

Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale


11. Çok Uyaranlı Eğitim Ortamlarının Öğrencilerin Kavram Gelişimine Etkisi

Hayran Zeynel, Yayın Yer: Eğitim Ve Bilim, 2010

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


Bildiriler

1. Öğrencilerin Kitap Okuma Alışkanlıkları (Kırşehir İl Örneği)

Hayran Zeynel, Yayın Yeri: Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 22.06.2019

Uluslararası Özet bildiri


2. Dinleme/İzleme Becerisini Değerlendirmede Kullanılan Ölçme Araçları

Hayran Zeynel, Yayın Yeri: II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi-INES 2017, 21.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


3. Ayla Çınaroğlu'nun Al Takkeli Dev ile Mor Takkeli Dev Öyküsünün Kavram Gelişimi Bakımından Değerlendirilmesi

Hayran Zeynel, Yayın Yeri: Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Ayla Çınaroğlu Sempozyumu, 19.10.2007

Ulusal Tam metin bildiri


4. Investigation of Teacher Opinions on Measurement Tools Used to Evaluate Listening-Monitoring Skills

Hayran Zeynel, Yayın Yeri: INTE 2017 International Conference on New Horizons in Education, 19.07.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


5. Survey of Children’s Novels in Terms of Interpersonal Communication Conflicts

Hayran Zeynel, Yayın Yeri: INTE 2016 International Conference on New Horizons in Education, 15.07.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


6. Türkçe Öğretiminde Bulmacaların Sözvarlığına Etkisi

Hayran Zeynel, Yayın Yeri: Prof. Dr. Cahit Kavcar Türkçe Eğitimi Çalıştayı, 15.05.2010

Ulusal Tam metin bildiri


7. Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi

Er Mehmet, Hayran Zeynel, Yayın Yeri: EJER CONGRESS 2020, 13.09.2020

Uluslararası Özet bildiri


8. İlkokul Öğrencilerine Okutulan Çocuk Kitaplarının Atasözleri Bakımından İncelenmesi

Hayran Zeynel, Yayın Yeri: 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu USOS 2017, 11.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. Ortaokul 5 Sınıflarda Çoklu Ortama Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Kavramları Adlandırma ve Anlamlandırma Eğilimleri

Beydoğan Hacı Ömer,Hayran Zeynel, Yayın Yeri: Eurasian Educational Research Congress 2015 / 2. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi 2015, 10.06.2015

Uluslararası Özet bildiri


10. Türkçe Öğretiminde Çocuk Yazınının Yeri

Hayran Zeynel, Yayın Yeri: II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 06.10.2006

Ulusal Tam metin bildiri


11. Öğretmen Adaylarının Eleştirel Okuma Özyeterlik Algılarının İncelenmesi

Hayran Zeynel, Yayın Yeri: 12th INTERNATIONALTURKISH EDUCATION AND TEACHINGCONFERENCE, 05.10.2019

Uluslararası Özet bildiri


12. İlköğretim 6 Sınıf Türkçe Derslerinde İşe Koşulan Dinleme Türleri

Hayran Zeynel, Yayın Yeri: V. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 05.07.2012

Uluslararası Özet bildiri


13. Öğretmen Adaylarının Konuşma Öz Yeterliklerinin İncelenmesi

Hayran Zeynel, Yayın Yeri: V. International Eurasian Educational Research Congress/EJER Congress 2018, 05.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


14. Ortaokul 6 Sınıf Türkçe Dersi Basılı Öğretim Materyallerinde Konuşma Becerisini Değerlendirmede Öğretim Sürecinde Kullanılan Ölçme Araçları

Hayran Zeynel, Yayın Yeri: IIIrd International Eurasian Educational Research Congress / III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 04.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


15. Dinleme İzleme Türlerinin Öğrenmeye Etkisi

Hayran Zeynel,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 03.10.2015

Uluslararası Özet bildiri


16. Nitelikli Çocuk Kitaplarının Öğrencilerin Bilişsel Karşılaştırma Yeterliğini Kullanma Düzeylerine Etkisi

Hayran Zeynel, Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı,

Uluslararası Özet bildiri


17. İlköğretim 5.Sınıf Türkçe Derslerinde Metin Türlerinin Okuma Becerisine Etkisi

Hayran Zeynel, Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI TÜRKÇENiN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI (III. UTEOK),

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Argüman Kurma Becerileri İle Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Argüman Kurma Becerileri

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 30.12.2016


2. Ögretmen Adayı Öğrencilerin ve Öğretmenlerin Ölçme Degerlendirme Anlayışlarının İncelenmesi

Öğretmen Adayı Öğrencilerin Ölçme Değerlendirmede Yeni Ve Tamamlayıcı Teknikleri Kullanma Düzeylerini İnceleme

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.03.2017 22.12.2017


3. Türkçe Dersi Dinleme Becerisini Değerlendirmede Kullanılan Ölçme Araçları Üzerine Bir İnceleme

Dersi Dinleme Becerisini Değerlendirmede Kullanılan Ölçme Araçları

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.09.2016 22.12.2017


4. Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları, Eğitsel Hedefleri, Kariyer Beklentileri, İnternet Bağımlılıkları ve Memnuniyet Durumları

Bir Toplum Olarak İlerleyebilmek Ve Gelişmiş Ülkelerdeki Refah Düzeyine Erişebilmek İçin Eğitim Sisteminin İyi Olması Gerektiği Bilinen Bir Gerçektir. Bu Bağlamda Eğitim Sisteminin En Önemli Bileşenlerinden Birisi Olan Öğretmenlik Mesleğinin Öneminin Her

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2017 21.11.2017


5. Çoklu Ortama Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Kavram Öğrenme Düzeylerine ve Tutumlarına Etkisi

Çoklu Ortama Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Kavram Öğrenme Düzeylerine Ve Tutumlarına Etkisi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 12.09.2011 11.09.2014


6. Nitelikli Çocuk Kitaplarının Öğrencilerin Bilişsel Gelişimine Etkisi

Nitelikli Çocuk Kitaplarının Öğrencilerin Bilişsel Gelişimine Etkisi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 12.09.2011 11.09.2014


7. Çocuk Romanlarının Kişilerarası İletişim Çatışmaları Bakımından İncelenmesi

Çocuk Romanlarında Görülen Kişilerarası İletişim Çatışmaları

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 10.06.2016 03.08.2016


8. Ortaokul 6 Sınıf Türkçe Dersi Basılı Öğretim Materyallerinde Konuşma Becerisini Değerlendirmede Öğretim Sürecinde Kullanılan Ölçme Araçları

Konuşma Becerisini Değerlendirmede Öğretim Sürecinde Basılı Öğretim Materyallerinde İşe Koşulan Tamamlayıcı Ölçme Araçlarının Kullanım Düzeyi Nedir

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 06.05.2016 22.06.2016


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805166

--%>