Prof. Dr. DİLEK GENÇTANIRIM KURT

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK (DR)

2004 - 2010

TEZ: Ergenlerde riskli davranışların yordanması

Yüksek Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK (YL) (TEZLİ)

2001 - 2004

TEZ: Ergenlerde intihar olasılığının yordanması

Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

1997 - 2001

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2017-
 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2011-2017
 • Öğretim Görevlisi (Dr) Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2010-2011
 • Araştırma Görevlisi Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2002-2010

Verdiği Dersler

 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları Lisans, 2016-2017
 • Psikolojiye Giriş Lisans, 2016-2017
 • Kişilik Kuramları Lisans, 2016-2017
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZİ Yüksek Lisans, 2015-2016
 • KİŞİLİK KURAMLARI Lisans, 2015-2016
 • REHBERLİK Lisans, 2015-2016
 • PSİKOLOJİYE GİRİŞ Lisans, 2015-2016
 • BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI Lisans, 2015-2016
 • SINIF İÇİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI Yüksek Lisans, 2014-2015
 • ÇAĞDAŞ GELİŞİM VE KİŞİLİK KURAMLARI Yüksek Lisans, 2014-2015
 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ Lisans, 2014-2015
 • MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMASI Lisans, 2014-2015
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI Lisans, 2014-2015
 • SOSYAL PSİKOLOJİ Lisans, 2014-2015
 • BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI Lisans, 2014-2015
 • KİŞİLİK KURAMLARI Lisans, 2014-2015
 • PSİKOLOJİYE GİRİŞ Lisans, 2014-2015
 • REHBERLİK Lisans, 2014-2015
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMLARI Lisans, 2013-2014
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZİ Yüksek Lisans, 2013-2014
 • SINIF İÇİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI Yüksek Lisans, 2013-2014
 • BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI Lisans, 2013-2014
 • PSİKOLOJİ Lisans, 2013-2014
 • PSİKOLOJİYE GİRİŞ Lisans, 2013-2014
 • KİŞİLİK KURAMLARI Lisans, 2013-2014
 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ Lisans, 2013-2014
 • KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA Lisans, 2013-2014
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI Lisans, 2013-2014
 • ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Lisans, 2013-2014
 • SOSYAL PSİKOLOJİ Lisans, 2013-2014

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2012 - 2015

Üniversite Dışı Deneyim

 • Misafir Öğretim Elemanı Penn State University, 2009 - 2009

Makaleler

1. Investigation of Deadly and Caring Habits in Romantic Relationships

Gençtanırım Kurt Dilek, Demir Ziya, Kargı Tunahan, Yayın Yer: Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. İlkokul Birinci Sınıfa Geçiş Sırasında Okula Uyum Etkinliklerinin Katkısı: Ankara İli Örneği

Özer Arif, Ergene Tuncay, Demirtaş Zorbaz Selen, Gençtanırım Kurt Dilek, Gençoğlu Cem, Yayın Yer: Eğitim Ve Bilim, 2022

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Effect of Family, Friends and School Climate on School Adjustment of Middle School Students

Gençtanırım Kurt Dilek, Yayın Yer: International Journal Of Progressive Education, 2022

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


4. COVID-19 Salgınının Çocuklar Üzerindeki Akademik ve Psiko-Sosyal Etkileri

Talu Ertuğrul, Gençtanırım Kurt Dilek, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Prevention of Risk Behaviors: A Program Towards School Counselors

Gençtanırım Kurt Dilek, Demirtaş Zorbaz Selen, Zorbaz Osman, Ulaş Kılıç Özlem, Avcı Dilek, Kula Sultan Selen, Gürlen Eda, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. A School-based adjustment program based on ecological approach for immigrant students in primary schools living in Turkey

Şimşek Hüseyin, Gençtanırım Kurt Dilek, Kula Sultan Selen, Yayın Yer: İlköğretim Online (Elektronik), 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. The Risk Behaviors of High School Students and Causes Thereof: A Qualitative Study

Ergene Tuncay, Özer Arif, Gençtanırım Kurt Dilek, Arıcı Şahin Fatma, Demirtaş Zorbaz Selen, Kızıldağ Şahin Seval, Acar Tülin, Hoard Paul, Yayın Yer: Hacettepe University Journal Of Education, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. A Look at the Relationship Forms of The Age of Technology: Virtual Attachment

Gençtanırım Kurt Dilek, Şabanoğlu Hatice, Yayın Yer: Türk Akademik Yayınlar Dergisi Tay Journal, 2019

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


9. BİLİŞSEL GELİŞİMDE FARKLI BİR GÖRÜŞ GELİŞTİREN HENRİ WALLON VE JEAN PİAGET’NİN GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ

Budak Yusuf, Gençtanırım Kurt Dilek, Kula Sultan Selen, Yayın Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. Çocuk Davranış Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Ergene Tuncay, Demirtaş Zorbaz Selen, Gençtanırım Kurt Dilek, Özer Arif, Yayın Yer: İlköğretim Online (Elektronik), 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. Türk Ergenlerde Riskli Davranışların Yordanması

Gençtanırım Kurt Dilek,Ergene Tuncay, Yayın Yer: Eğitim Ve Bilim, 2017

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


12. Ergenler için Yeterlik Algısı Ölçeğinin YAÖ Geliştirilmesi

Özer Arif,Gençtanırım Kurt Dilek,Kızıldağ Seval,Demirtaş Zorbaz Selen,Arıcı Şahin Fatma,Acar Tülin,Ergene Tuncay, Yayın Yer: Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme Ve Değerlendirme Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli ulakbim Özgün Makale


13. Öğretmen Öğrenci İlişki Ölçeği nin ÖÖİÖ Uyarlanması

Demirtaş Zorbaz Selen,Özer Arif,Gençtanırım Kurt Dilek,Ergene Tuncay, Yayın Yer: Eğitim Ve Psikolojide Ölçme Ve Değerlendirme Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli ulakbim Özgün Makale


14. Predicting Vocational Self Esteem of Prospective Teachers

Gençtanırım Kurt Dilek,Gürlen Eda, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


15. Psikolojik Danışman Adaylarının Duygusal Farkındalık Düzeylerinin Belirleyicileri

Gençtanırım Kurt Dilek,Kızıldağ Seval,Demirtaş Zorbaz Selen,Özer Arif, Yayın Yer: Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


16. Ergen İntiharlarının Önlenmesi Ekolojik Bakış Açısı

Gençtanırım Dilek, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


17. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Psikolojik İhtiyaçları

Gençtanırım Kurt Dilek,Tay Bayram, Yayın Yer: İlköğretim Online, 2015

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


18. Suicide Risk in College Students The Effects of Internet Addiction and Drug Use

Gençtanırım Kurt Dilek, Yayın Yer: Educational Sciences: Theory & Practice, 2015

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


19. Riskli Davranışlar Ölçeği Üniversite Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Gençtanırım Kurt Dilek, Yayın Yer: Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme Ve Değerlendirme Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


20. Olumsuz Öğretmen Davranışlarının Çok Boyutlu İncelenmesi

Gençtanırım Dilek,Hayriye Torunoğlu,Köroğlu Mustafa, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2014

Uluslararası Hakemli EBSCO HOST, Akademik Türk Dergileri İndeksi, ASOS Özgün Makale


21. Riskli Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Gençtanırım Dilek,Ergene Tuncay, Yayın Yer: International Journal Of Social Science, 2014

Uluslararası Hakemli MLA, EBSCO, ASOS, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), ARASTIRMAX, Akademik Dizin Özgün Makale


22. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Psikolojik Danışma Yardımı Almaya ve Bu Yardımın Sunulduğu Birimlere İlişkin Görüşleri

Kızıldağ Seval,Demirtaş Zorbaz Selen,Gençtanırım Dilek,Arıcı Fatma, Yayın Yer: Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


23. Türk lise öğrencilerinde okul terkinin yordanması Aracı ve etkileşim değişkenleri ile bir model testi

Özer Arif,Gençtanırım Dilek,Ergene Tuncay, Yayın Yer: Eğitim Ve Bilim, 2011

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


24. A Study on Multidimensional Relationships

Bilge Filiz,Doğan Nuri,Gençtanırım Kurt Dilek,Arıcıoğlu Canbaz Ahu,Yalçın İlhan,Tagay Özlem,Sarı Tuğba,Yaprak Baydan, Yayın Yer: Eurasian Journal Of Educational Research, 2010

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


25. Academic Achievement Perfectionism and Social Support as Predictors of Test Anxiety

Yıldırım İbrahim,Gençtanırım Dilek,Yaprak Baydan,Yalçın İlhan, Yayın Yer: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


26. Üniversite Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeylerinin İncelenmesi

Voltan Acar Nilüfer Havva,Arıcıoğlu Canbaz Ahu,Gültekin Filiz,Gençtanırım Kurt Dilek, Yayın Yer: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


27. Akılcı Duygusal Davranışçı Yaklaşım ve Sezen Aksu Şarkıları

Gençtanırım Dilek,Voltan Acar Nilüfer Havva, Yayın Yer: Eğitim Ve Bilim, 2007

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


Bildiriler

1. An Overview of Young Adults Opinions into Cyber Relation Turkey Sample

Demirtaş Zorbaz Selen,Gençtanırım Dilek,Akıp Kurt, Yayın Yeri: 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA, 31.10.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


2. The perception of school counselors about guidance and counseling programs of vocational high schools

Hayriye Torunoğlu,Gençtanırım Dilek, Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education, 27.06.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Risk Behaviors of Turkish Adolescents A Teachers Perception

Gençtanırım Dilek,Ergene Tuncay, Yayın Yeri: International Congress of Counseling, Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs, 27.04.2008

Uluslararası Özet bildiri


4. İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Geçen Kavramlara Yükledikleri Anlamlar

Beydoğan Hacı Ömer,Tay Bayram,Hayran Zeynel,Gençtanırım Dilek, Yayın Yeri: 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 26.05.2012

Ulusal Özet bildiri


5. Sınıf öğretmeni adaylarının psikolojik ihtiyaçları

Gençtanırım Dilek,Tay Bayram, Yayın Yeri: 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 26.05.2012

Ulusal Özet bildiri


6. Ekolojik Yaklaşıma Göre Ergenlerdeki İntihar Riski

Gençtanırım Dilek, Yayın Yeri: X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 23.10.2009

Ulusal Poster


7. Okula Uyum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Gençtanırım Dilek,Ergene Tuncay, Yayın Yeri: X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 23.10.2009

Ulusal Özet bildiri


8. Çizimle Kaygı Azaltma Programının Etkililiği

Voltan Acar Nilüfer Havva,Gençtanırım Dilek, Yayın Yeri: I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, 23.09.2006

Ulusal Özet bildiri


9. Madde Kullanımının Önlenmesinde Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma

Demirtaş Zorbaz Selen,Gençtanırım Dilek,Kızıldağ Seval,Arıcı Fatma, Yayın Yeri: 3. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu., 22.04.2011

Ulusal Tam metin bildiri


10. AKADEMİK BAŞARIDA AİLE, ÖĞRETMEN VE ARKADAŞ DESTEĞİ

Gençtanırım Kurt Dilek, Yayın Yeri: III. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


11. FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARIYI ARTTIRMAYA YÖNELİK ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, VELİGÖRÜŞLERİ

Gençtanırım Kurt Dilek,Kozanhan Çakır Mine, Yayın Yeri: III. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


12. ORTAOKULDA GÖREV ALAN ÖĞRETMENLERİN VE OKUMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİNTOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞLER

Balcı Gülçin,Gençtanırım Kurt Dilek, Yayın Yeri: III. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


13. Fen eğitimine ilişkin öğrenci ihtiyaçları

Demirci Güler Mutlu Pınar,Gençtanırım Kurt Dilek,Çil Osman,Baş Murat, Yayın Yeri: II. Internatıonal Academıc Research Congress (INES), 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


14. Etkili fen öğretimi için fen bilimleri öğretmenlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi​

Demirci Güler Mutlu Pınar,Gençtanırım Kurt Dilek,Çil Osman,Baş Murat, Yayın Yeri: II. Internatıonal Academıc Research Congress (INES), 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


15. Çok Boyutlu İlişkiler ve Mükemmeliyetçiliğin Yordanması

Bilge Filiz,Doğan Nuri,Gençtanırım Dilek,Arıcıoğlu Canbaz Ahu,Yalçın İlhan,Tagay Özlem,Baydan Yaprak,Baydan Yaprak, Yayın Yeri: IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 19.10.2007

Ulusal Özet bildiri


16. Voltan Acar Kendini Belirleme Ölçeği Güvenirlik Çalışması ve Üniversite Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeylerinin Bazı Kişisel Değişkenler Açısından İncelenmesi

Voltan Acar Nilüfer Havva,Arıcıoğlu Canbaz Ahu,Gültekin Filiz,Gençtanırım Dilek, Yayın Yeri: IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 19.10.2007

Ulusal Özet bildiri


17. Psikolojik Danışman Adaylarının Kariyer Tercihleri

Talu Ertuğrul,Gençtanırım Kurt Dilek, Yayın Yeri: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 18.04.2015

Ulusal Özet bildiri


18. Üniversiteye Uyumun İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Örneği

Gençtanırım Kurt Dilek,Demirkalp Kaya Gulsen, Yayın Yeri: IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 17.11.2019

Ulusal Tam metin bildiri


19. Üniversite Öğrencilerinde Sanal Bağlanmanın İncelenmesi

Gençtanırım Kurt Dilek,Şabanoğlu Hatice, Yayın Yeri: 9. Uluslararası Yükseköğrettimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 17.11.2019

Ulusal Tam metin bildiri


20. Determination the needs of teachers, parents and students in science education

Demirci Güler Mutlu Pınar,Gençtanırım Kurt Dilek,Çil Osman,Baş Murat, Yayın Yeri: 10th World Conference on Educational Sciences (WCES 2018), 15.03.2018

Uluslararası Özet bildiri


21. İnsancıl kuram bağlamında Neşet Ertaş ın kişiliği ve hayatı

Gençtanırım Dilek, Yayın Yeri: Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu, 14.05.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


22. Öğretmenlerin Rehberlik Hizmetleri ile İlgili Görev ve Sorumlulukları

Voltan Acar Nilüfer Havva,Gençtanırım Dilek, Yayın Yeri: . Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 14.05.2007

Uluslararası Tam metin bildiri


23. Lise Öğrencilerinde Riskli Davranışların Yaygınlığı

Ergene Tuncay,Özer Arif,Gençtanırım Dilek,Arıcı Fatma,Demirtaş Zorbaz Selen,Acar Tülin,Kızıldağ Seval, Yayın Yeri: İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 11.09.2013

Ulusal Özet bildiri


24. Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Yordanması

Gençtanırım Dilek,Baltacı Önder,Talu Ertuğrul, Yayın Yeri: İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 11.09.2013

Ulusal Özet bildiri


25. Predictors of School Dropout A Sample of Turkey

Ergene Tuncay,Gençtanırım Dilek,Özer Arif,Demirtaş Zorbaz Selen, Yayın Yeri: World Academy of Science Engineering and Technology, 09.07.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


26. Türkiye’de Yaşayan İlkokul Kademesindeki Göçmen Öğrenciler İçin Ekolojik Yaklaşıma Dayalı Okul Temelli Bir Uyum Programı Önerisi

Şimşek Hüseyin,Gençtanırım Kurt Dilek,Kula Sultan Selen, Yayın Yeri: Education Conference (EDUCCON), 08.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


27. Ortaokul Öğrencilerinde Sigara Kullanma Riski

Gençtanırım Kurt Dilek,Kurt Akıp, Yayın Yeri: VI.Uluslararası Canik Sempozyumu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hadefe Doğru, 07.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


28. Lise Öğrencilerinde Okul Terki Riski

Gençtanırım Kurt Dilek,Kurt Akıp, Yayın Yeri: VI. Uluslararası Canik Sempozyumu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hedefe Doğru, 07.05.2016

Uluslararası Sözlü Bildiri


29. Ortaokul Öğrencilerinde Sigara Kullanma Riski

Gençtanırım Kurt Dilek,Kurt Akıp, Yayın Yeri: VI.Uluslararası Canik Sempozyumu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hadefe Doğru, 07.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


30. Ergen intiharlarının önlenmesi ekolojik bakış açısı

Gençtanırım Dilek, Yayın Yeri: XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 05.10.2011

Ulusal Özet bildiri


31. Risk altındaki öğrencileri nasıl tanıyabiliriz

Gençtanırım Dilek,Ergene Tuncay, Yayın Yeri: XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 05.10.2011

Ulusal Özet bildiri


32. 9 11 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Yordanması

Gençtanırım Kurt Dilek,Pınar Emre,Aslantürk İlyas, Yayın Yeri: III nd International Eurasian EducationalResearch Congress3, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


33. Üniversite Öğrencileri İçin Okul Güvenlik Ölçeğinin Geliştirimesi Geçerlik Güvenirlik Çalışmaları

Gençtanırım Kurt Dilek,Doğan Neziha,Çağatay İn Ezgi, Yayın Yeri: III nd International Eurasian EducationalResearch Congress, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Süriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu

Göçmen Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Uyumu

Eğitmen Avrupa Birliği 28.01.2018 02.02.2018


2. Fen ve Teknoloji Eğitimine Yönelik Öğrenci- Öğretmen --Veli ihtiyaç Analizi Anketi Geliştirme Çalışması

Fen Ve Teknoloji Öğretimine Yönelik Öğrenci, Veli, Ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusuda İhtiaç Analiz Anketleri Oluşturmayı Amaçlamıştır.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 27.10.2016 27.04.2018


3. Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Modülünün Geliştirilmesi

Kapsayıcı Eğitim

Eğitmen Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 22.10.0218 26.10.2018


4. İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyumu

Bu Çalışmanın İki Amacından Birincisi İlkokula Yeni Başlayan Çocukların Okul Uyumlarını Etkileyen Faktörleri Belirlemektir. İkinci Amacıda Okula Uyumunu Etkileyen Faktörlerin Yapılacak Boylamsal Çalışma İle Zamana Bağlı Olarak Değişimini Ortaya Koymaktır.

Araştırmacı -Tübitak 1001 15.11.2015 28.02.2019


5. Meslek Liselerinde Uygulanan Sınıf Rehberlik Programlarına İlişkin Okul Psikolojik Danışmanlarının ve Sınıf rehber Öğretmenlerinin Görüşleri

Rehberlik Programları

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 02.10.2013 06.01.2015


6. Okulumda Risk Yok

Riskli Davranışların Önlenmesi

Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ 01.08.2015 04.01.2016


7. Lise Öğrencilerinde Riskli Davranışların İncelenmesi

Riskli Davranışları

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ 01.07.2011 01.01.2014


8. Ahi Evran Üniversitesi Öğrencilerinde Riskli Davranışlarının Yaygınlığının Belirlenmesi

Riskli Davranışlar

Yürütücü BAP


9. Mersin Çocuk Üniversitesi Ben Olabilmek Psikoloji Bilimini Sevdiren Okul

Psikoloji Ve Çocuk

Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

Kayıtlı değil

--%>