Dr. Öğr. Üyesi SELİN ÖZKAN KOTİLOĞLU

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

Imperial College London

2011 - 2015

TEZ: İnvestigations of Aspergillus fumigatus RNA silencing mechanisms and pathogenicity in the presence of dsRNA mycoviruses

Yüksek Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)

2008 - 2010

TEZ: Periodontitisli hastalarda tümör nekroz faktör alfa (TNF-?) ve lenfotoksin alfa (LT-?) gen polimorfizmlerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ EĞİTİMİ (YL) (TEZSİZ) (İÖ)

2007 - 2008

Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

2002 - 2006

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2017-
 • Öğretim Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2015-2017

Verdiği Dersler

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Rekombinant DNA Teknolojisi Lisans, 2019-2020
 • Mutajenler ve Kanserojenler Lisans, 2019-2020
 • Endokrinoloji Lisans, 2019-2020
 • Endokrinoloji Lisans, 2018-2019
 • Genetik Lisans, 2017-2018
 • TIBBİ BİYOKİMYA Önlisans, 2016-2017
 • TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Önlisans, 2016-2017
 • TIBBİ TERMİNOLOJİ Önlisans, 2016-2017
 • TIBBİ BİYOLOJİ Önlisans, 2016-2017
 • Tıbbi Biyoloji Önlisans, 2015-2016
 • Tıbbi Biyokimya Önlisans, 2015-2016
 • Tıbbi Terminoloji Önlisans, 2015-2016
 • Farmakoloji Önlisans, 2015-2016

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -
 • Bölüm Başkanı , , 2016 -

Makaleler

1. Association of OPRK1 rs963549 and rs997917 polymorphisms with opioid use disorder and the related phenotypes

Özkan Kotiloğlu Selin, Akyüzlü Dilek, Yalçın Şahiner Şafak, Ayaz Nagihan, Yayın Yer: Future Medicine Ltd, 2023

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


2. OPRD1 rs569356 polymorphism has an effect on plasma norbuprenorphine levels and dose/kg-normalized norbuprenorphine values in individuals with opioid use disorder

Akyüzlü Dilek, Özkan Kotiloğlu Selin, Danışman Mustafa, Bal Ceylan, Oğur Begüm, Zengin İspir Gamze, Yayın Yer: Environmental Pharmacology And Toxicology, 2023

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


3. Effects of UGT2B7 rs7662029 and rs7439366 polymorphisms on sublingual buprenorphine metabolism in heroin addicts: An improved PCR-RFLP assay for the detection of rs7662029 polymorphism

Akyüzlü Dilek, Özkan Kotiloğlu Selin, Bal Ceylan, Yalçın Şahiner Şafak, Avcıoğlu Gamze, Danışman Mustafa, Yayın Yer: Environmental Toxicology And Pharmacology, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


4. The involvement of miRNAs in CYP450 gene expression: A brief review of the literature

Tezcan Tuğba, Özkan Kotiloğlu Selin, Akyüzlü Dilek, Yayın Yer: Journal Of Research İn Pharmacy, 2022

Uluslararası Hakemli ESCI Derleme Makale


5. Are BPA-free plastics safe for aquatic life? - Fluorene-9-bisphenol induced thyroid-disrupting effects and histopathological alterations in adult zebrafish (Danio rerio)

Özkan Kotiloğlu Selin, Arslan Pınar, Akca Gülçin, Günal Aysel Çağlan, Yayın Yer: Comparative Biochemistry And Physiology Part C: Toxicology &Amp;Amp; Pharmacology, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


6. GHSR rs2232165 Gen Polimorfizminin Genotiplendirilmesi için PCR-RFLP Yönteminin Optimizasyonu ve Türk Erkeklerinde Alel Frekansının Belirlenmesi

Özkan Kotiloğlu Selin, Akyüzlü Dilek, Düzgün Gizem, Danışman Mustafa, Ağtaş Ertan Ece, İlhan İnci, Yayın Yer: Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. Association of PDYN 68-bp VNTR polymorphism with sublingual buprenorphine/naloxone treatment and with opioid or alcohol use disorder: Effect on craving, depression, anxiety and age onset of first use

Akyüzlü Dilek, Özkan Kotiloğlu Selin, Yalçın Şahiner Şafak, Ağtaş Ertan Ece, İlhan İnci, Yayın Yer: European Journal Of Pharmacology, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


8. Sublingual buprenorphine/naloxone treatment is not affected by OPRM1 A118G and BDNF Va66Met polymorphisms, but alters the plasma beta-endorphin and BDNF levels in individuals with opioid use disorder

Akyüzlü Dilek, Özkan Kotiloğlu Selin, Bal Ceylan, Avcıoğlu Gamze, Yalçın Şahiner Şafak, Şahiner İsmail Volkan, Yayın Yer: Environmental Toxicology And Pharmacology, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


9. Pro-Ghrelin Leu72Met Polimorfizmi ile Açil Ghrelin Düzeyi ve Alkol Kullanım Bozukluğu Arasındaki İlişki: Bir Ön Çalışma

Akyüzlü Dilek, Özkan Kotiloğlu Selin, Ağtaş Ertan Ece, Doğan Özlem, Kılıman Berfin, İlhan İnci, Yayın Yer: Bağımlılık Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. Effect of PDYN rs2281285, rs2235749 and rs910080 gene polymorphisms on the intensity of depression symptoms and negative craving in heroin addicts

Akyüzlü Dilek, Özkan Kotiloğlu Selin, Yalçın Şahiner Şafak, Ayaz Nagihan, Yayın Yer: Archives Of Biological Sciences","Arhiv Za Bioloske Nauke, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


11. Investigation of TNF-alpha, LT-alpha and TNFR-2 gene Polymorphisms in Patients with Periodontitis in Turkey

Özkan Kotiloğlu Selin, Kuyucuklu Gülcan, Baltacıoğlu Esra, Güncü Güliz, Dursun Erhan, Şüküroğlu Erkan, Karabulut Erdem, Akalın Ferda Alev, Sümer Emine Sibel, Yayın Yer: Journal Of Research In Medıcal And Dental Scıence, 2020

Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


12. Multiplex Detection of Aspergillus fumigatus Mycoviruses.

Özkan Kotiloğlu Selin,Coutts Robert Ha, Yayın Yer: Viruses-Basel, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Kısa Makale


13. Investigation of Structural, Vibrational Properties and Electronic Structure of Fluorene-9-Bisphenol: A DFT Approach

Özkan Kotiloğlu Selin,Çelik Sibel,Tanış Emine,Kurban Mustafa, Yayın Yer: Chemistryselect, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


14. Profile and functional analysis of small RNAs derived from Aspergillus fumigatus infected with double-stranded RNA mycoviruses

Özkan Kotiloğlu Selin,Mohorianu Irina,Xu Ping,Dalmay Tamas,Coutts Robert Ha, Yayın Yer: Bmc Genomics, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


15. A novel mycovirus from Aspergillus fumigatus contains four unique dsRNAs as its genome and is infectious as dsRNA

Kanhayuwa Lakkhana,Kottaloızou Ioly,Özkan Kotiloğlu Selin,Coutts Robert Ha,Gunnıng A Patrick, Yayın Yer: Proceedings Of The National Academy Of Sciences, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


16. Aspergillus fumigatus mycovirus causes mild hypervirulent effect on pathogenicity when tested on Galleria mellonella

Özkan Kotiloğlu Selin,Coutts Robert Ha, Yayın Yer: Fungal Genetics And Biology, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


17. A novel dsRNA element isolated from the Aspergillus foetidus mycovirus complex

Kozlakidis Zisis,Herrero Noemi,Özkan Kotiloğlu Selin,Bhatti Muhammad F,Coutts Robert H, Yayın Yer: Archives Of Virology, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


18. Sequence determination of a quadripartite dsRNA virus isolated from Aspergillus foetidus

Kozlakidis Zisis,Herrero Noemi,Özkan Kotiloğlu Selin,Kanhayuwa Lakkhana,Jamal Atif,Bhatti Muhammad F,Coutts Robert H, Yayın Yer: Archives Of Virology, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


Bildiriler

1. Investigation of geometrical, electronic and spectroscopic properties of Fluorene-9-phenol molecule

Çelik Sibel,Kurban Mustafa,Özkan Kotiloğlu Selin,Tanış Emine, Yayın Yeri: III. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017), 29.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


2. A theoretical study of solvent effects on 2-acetoxybenzoic acid molecule

Çelik Sibel,Tanış Emine,Özkan Kotiloğlu Selin,Kurban Mustafa, Yayın Yeri: III. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy, 29.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


3. Investigation of geometrical, electronic and spectroscopic properties of Fluorene-9-phenol molecule

Çelik Sibel,Kurban Mustafa,Özkan Kotiloğlu Selin,Tanış Emine, Yayın Yeri: III. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy, 29.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


4. PROFILE AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF SMALL RNAS DERIVED FROM ASPERGILLUS FUMIGATUS INFECTED WITH DOUBLE-STRANDED RNA MYCOVIRUSES

Özkan Kotiloğlu Selin,Mohorianu Irina,Xu Ping,Dalmay Tamas,Coutts Robert Ha, Yayın Yeri: International DNA Day and Genome Congress (IDDGC’xx17), 28.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


5. Discovery of the first microRNA-like species in human pathogenic fungus Aspergillus fumigatus

Özkan Kotiloğlu Selin,Mohorianu Irina,Xu Ping,Dalmay Tamas,Coutts Robert Ha, Yayın Yeri: 7th International Congress on Molecular Biology andBiotechnology, 27.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


6. Structural, thermal and vibrational properties of poly-hexamethylene biguanide hydrochloride (PHMB)

Çelik Sibel,Kurban Mustafa,Özkan Kotiloğlu Selin,Tanış Emine, Yayın Yeri: International Congress on the World of Technology and Advanced Materials (WITAM-2018), 23.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


7. Investigation of photophysical and toxicity properties of Pyraclostrobin

Çelik Sibel,Tanış Emine,Özkan Kotiloğlu Selin,Kurban Mustafa, Yayın Yeri: International Congress on the World of Technology and Advanced Materials (WITAM-2018), 23.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


8. Structural, thermal and vibrational properties of poly hexamethylene biguanide hydrochloride (PHMB)

Çelik Sibel,Kurban Mustafa,Özkan Kotiloğlu Selin,Tanış Emine, Yayın Yeri: International Congress on the World of Technology and Advanced Materials, 23.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


9. Investigation of photophysical and toxicity properties of Pyraclostrobin

Çelik Sibel,Tanış Emine,Özkan Kotiloğlu Selin,Kurban Mustafa, Yayın Yeri: International Congress on the World of Technology and Advanced Materials, 23.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


10. Predicting Chemical Bioavailability of Fluoxastrobin by DFTcalculations

Tanış Emine,Kurban Mustafa,Özkan Kotiloğlu Selin,Çelik Sibel, Yayın Yeri: International Congress on the World of Technology and Advanced Materials, 23.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


11. Predicting Chemical Bioavailability of Fluoxastrobin by DFT calculations

Tanış Emine,Kurban Mustafa,Özkan Kotiloğlu Selin,Çelik Sibel, Yayın Yeri: International Congress on the World of Technology and Advanced Materials (WITAM-2018), 23.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


12. Multiple detection of Aspergillus fumigatus mycoviruses

Özkan Kotiloğlu Selin,Coutts Robert Ha, Yayın Yeri: 10th International Virology Summit, 04.07.2018

Uluslararası Özet bildiri


13. Bazı Kirletici Maddelerin İnsan Dişeti Fibroblast Hücre Hattı Üzerindeki Sitotoksik Etkileri

Pekmez Tülay, Arslan Pınar, Özkan Kotiloğlu Selin, Akca Gülçin, Günal Aysel Çağlan, Yayın Yeri: ULUSLARARASI 2.DENTAL ORAL ENFEKSİYONLAR (2.DOİNF) ve 1.AĞIZ MİKROBİYOTASI KONGRESİ,

Uluslararası Tam metin bildiri


14. The Effect of PDYN rs910080 Polymorphism on The Risk of Alcohol Use Disorder in Turkish Men

Yıldırım Mukaddes Asena, Özkan Kotiloğlu Selin, Akyüzlü Dilek, Yurdakul Rabia, İlhan İnci, Yayın Yeri: 5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences,

Uluslararası Tam metin bildiri


15. Effect of PDYN rs2281285 polymorphism on the intensity of anxiety symptoms and craving in patients with alcohol use disorder

Yurdakul Rabia, Akyüzlü Dilek, Özkan Kotiloğlu Selin, Yıldırım Mukaddes Asena, İlhan İnci, Yayın Yeri: 5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences,

Uluslararası Tam metin bildiri


16. Şizofreni Hastalarında BDNF Val66Met Gen Polimorfizminin Agresyon ile İlişkisi

Dal Irmak, Öztemir Fatih, Özkan Kotiloğlu Selin, Akyüzlü Dilek, Baskak Bora, Çolak Burçin, Topçu Osman, Yayın Yeri: Ege 5th International Conference on Applied Sciences,

Uluslararası Tam metin bildiri


17. Ghrelin Gene Leu72met Polymorphism And Alcohol Use Disorder: A Pilot Study In Turkish Population

Akyüzlü Dilek, Özkan Kotiloğlu Selin, Ağtaş Ertan Ece, Doğan Özlem, Kılıman Berfin, İlhan İnci, Yayın Yeri: ISARC 1. INTERNATIONAL ADDICTION CONGRESS,

Uluslararası Tam metin bildiri


18. Effect Of OPRM1 A118G Polymorphism On Plasma Beta-Endorphin And Dose-Adjusted Buprenorpine Levels In Heroin Addicts

Akyüzlü Dilek, Özkan Kotiloğlu Selin, Bal Ceylan, Avcıoğlu Gamze, Yalçın Şahiner Şafak, Şahiner İsmail Volkan, Yayın Yeri: ISARC 1. INTERNATIONAL ADDICTION CONGRESS,

Uluslararası Tam metin bildiri


19. Association Between Pdyn rs2281285, rs2235749, rs910080 Gene Polymorphisms And Heroın Dependence Susceptibilty

Akyüzlü Dilek, Özkan Kotiloğlu Selin, Yalçın Şahiner Şafak, Ayaz Nagihan, Yayın Yeri: ISARC 1. INTERNATIONAL ADDICTION CONGRESS,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Yaygın Kullanılan İnsektisit Gruplarının Direnç Mekanizmaları ve Genotoksik Etkilerinin Türkiye'deki Bazı Drosophila Melanogaster Populasyonlarında Araştırılması

1001 - Araştırma

Proje Koordinatörü TÜBİTAK PROJESİ 31.12.2009 31.12.2011


2. Investigation of electronic structure and vibrational spectroscopic properties of Reputex 20 molecule: Experiment and theory

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 30.03.2018


3. Investigation of electronic structure and vibrational spectroscopic properties of Fluorene-9-bisphenol: Experiment and theory

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 30.03.2018


4. OPRK1 rs963549 ve rs997917 SNP'lerinin PCR-RFLP optimizasyonu

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.09.2020 22.09.2021


5. Tatlısu ekosisteminde endişe yaratan kirleticilerin araştırılması.

Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ 22.10.2018


6. Reputex 20 molekülünün elektronik yapı ve titreşimsel spektroskopik özelliklerinin incelenmesi: Deneysel ve Teorik

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.04.2018


7. Investigation of electronic structure and vibrational spectroscopic properties of Fluorene-9-bisphenol: Experiment and theory

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.04.2018 11.11.2020


8. Reputex 20 molekülünün elektronik yapı ve titreşimsel spektroskopik özelliklerinin incelenmesi: Deneysel ve Teorik

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.04.2018


9. Tatlısu ekosisteminde endişe yaratan kirleticilerin araştırılması

Endişe Yaratan Kirleticiler (Ec), Rutin Yöntemlerle Kolay Tayin Edilemeyen Ekosistem, Hayvan Ve İnsan Sağlığı İçin Risk Oluşturan, Çok Çeşitli Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik Ve Yapısal Özellikleri Olan Maddelerdir. Mevcut Ulusal Ve Uluslararası Mevzuat Bil

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.10.2018 15.06.2020


10. Floren-9-Bisphenol (BPFL)'ün Zebra Balıklarının (Danio rerio) Tiroid Hormon Metabolizması Üzerine Etkilerinin Biyokimyasal ve Transkripsiyonel Olarak Belirlenmesi

Floren-9-Bisfenol (Bpfl)'Ün Zebra Balıklarının (Danio Rerio) Tiroid Hormon Metabolizması Üzerine Etkilerinin Biyokimyasal Ve Transkripsiyonel Olarak Belirlenmesi.Bisphenol A (Bpa) Plastikler, Termal Kağıtlar Ve Besin Ambalajları Gibi Birçok Tüketim Ve End

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.04.2019 15.04.2021


11. Floren-9-Bisphenol (BPFL)’xxün Zebra Balıklarının (Danio rerio) Tiroid Hormon Metabolizması Üzerine Etkilerinin Biyokimyasal ve Transkripsiyonel Olarak Belirlenmesi

Floren-9-Bisphenol (Bpfl)’Xxün Zebra Balıklarının (Danio Rerio) Tiroid Hormon Metabolizması Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ve Moleküler Karakterizasyonun Yapılması

Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ 15.04.2019


12. Yaygın Kullanılan İnsektisit Gruplarının Direnç Mekanizmaları ve Genotoksik Etkilerinin Türkiye deki Bazı Drosophila melanogaster Popülasyonlarında Araştırılması

Bursiyer TÜBİTAK PROJESİ


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804629

--%>