Prof. Dr. KAMİLE ŞANLI KULA

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİK MANTIK ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTATİSTİK (DR)

1999 - 2005

TEZ: Bulanık robust regresyon çözümlemesi

Yüksek Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTATİSTİK (YL) (TEZLİ)

1998 - 1999

TEZ: Minmad yöntemi ile rasgele bloklar model denklemindeki parametrelerin kestirimi

Lisans

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

1993 - 1997

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2016-
 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2011-
 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007-2011
 • Yardımcı Doçent Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007-2007
 • Öğretim Görevlisi (Dr) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2005-2007
 • Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 1999-2005
 • Araştırma Görevlisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1997-1999

Verdiği Dersler

 • Optimizasyon 1 Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Olasılık ve İstatistik Lisans, 2013-2014

Akademik / İdari Görevler

 • Fakülte Kurulu Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, , 2019 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -
 • Fakülte Kurulu Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 - 2019
 • Proje Değerlendirme Komisyon Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2019

Üniversite Dışı Deneyim

 • Yrd. Doç. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2007 - 2007
 • Yrd. Doç. Dr. Ahi Evran Üniversitesi, 2007 -
 • Araştırma Görevlisi Dr Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2005 - 2007
 • Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi, 1999 - 2005
 • Araştırma Görevlisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 1997 - 1999

Makaleler

1. Ortaokul Öğrencilerinin Sınav ve Matematik Kaygısının İncelenmesi

Ekin Hasan, Şanlı Kula Kamile, Yayın Yer: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. The effect of GeoGebra on academic achievement in geometric place

Çam Adem, Şanlı Kula Kamile, Yayın Yer: Journal Of Biometry Studies, 2021

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


3. Parameter estimation by type-2 fuzzy logic in case that data set has outlier

Erbay Dalkılıç Türkan,Şanlı Kula Kamile,Sağırkaya Tolan Seda, Yayın Yer: Communications Faculty Of Science University Of Ankara Series A1mathematics And Statistics, 2020

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


4. Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik veYaşam Doyumunun İncelenmesi:Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Çağatay İn Ezgi,Şanlı Kula Kamile, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Parameter Estimation for Pareto Distribution and Type-II Fuzzy Logic

Erbay Dalkılıç Türkan,Şanlı Kula Kamile, Yayın Yer: Gazı Unıversıty Journal Of Scıence, 2017

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


6. Analyzing the Hopelessness Level of the University Students: Example of Ahi Evran University

Şanlı Kula Kamile,Saraç Turan, Yayın Yer: Journal Of Social Sciences, Eskişehir Osmangazi University, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. Analysing the Future Anxiety and Hopelessness Levels of the Sciences and Arts Faculty Senior Students

Şanlı Kula Kamile,Saraç Turan, Yayın Yer: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. Vocational High School Students and Math Anxiety

Şanlı Kula Kamile,Günden Elif, Yayın Yer: Electronic Journal Of Vocational Colleges, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK KAYGISI

Şanlı Kula Kamile,Saraç Turan, Yayın Yer: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. Parameter Estimation BasedType II Fuzzy Logic and Comparison with Robust Regression Methods

Şanlı Kula Kamile,Erbay Dalkılıç Türkan, Yayın Yer: Mathematical Sciences And Applications E-Notes (Msaen), 2016

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. Parameter Estimation by Fuzzy Adaptive Networks and Comparison with Robust Regression Methods

Erbay Dalkılıç Türkan,Şanlı Kula Kamile, Yayın Yer: Gazi University Journal Of Science (Gujsci),, 2015

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


12. Parameter Estimation by Anfis where Dependent Variable has Outlier

Erbay Dalkılıç Türkan,Şanlı Kula Kamile,Apaydın Ayşen, Yayın Yer: Hacettepe Journal Of Mathematics And Statistics, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


13. Path Loss Prediction by Robust Regression Methods

Erbay Dalkılıç Türkan,Şanlı Kula Kamile,Hancı Berna Yeşim, Yayın Yer: International Journal Of Computational Engineering Research (Ijcer), 2014

Uluslararası Hakemli SCOPUS Özgün Makale


14. The Study of the Relation Between the Reasons of Absenteesim among the Primary School 7th and 8th Grade Students and Their Grade Level and Gender

Şanlı Kula Kamile,Yıldız Murat, Yayın Yer: H. U. Journal Of Education, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


15. Parameter Estimation Based Type II Fuzzy Logic

Şanlı Kula Kamile,Erbay Dalkılıç Türkan, Yayın Yer: Twms Journal Of Pure And Applied Mathematics, 2013

Uluslararası Hakemli MathSciNet Özgün Makale


16. Öğretmenlerin Öğrenci Devamsızlıkları Hakkındaki Görüşleri

Yıldız Murat,Şanlı Kula Kamile, Yayın Yer: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


17. Yatılı ilköğretim Bölge Okullarındaki Öğrenci Devamsızlıklarının Sebeplerinin Araştırılması

Yıldız Murat,Şanlı Kula Kamile, Yayın Yer: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimlerenstitüsü Dergisi, 2012

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. A Study on Fuzzy Robust Regression and Its Application to Insurance

Şanlı Kula Kamile,Tank Fatih,Erbay Dalkılıç Türkan, Yayın Yer: Mathematical And Computational Applications, 2012

Uluslararası Hakemli Mathematical Reviews Özgün Makale


19. Estimation of the Randomized Complete Block Design Parameters with Fuzzy Goal Programming

Şanlı Kula Kamile,Apaydın Ayşen, Yayın Yer: Mathematical And Computational Applications, 2011

Uluslararası Hakemli Mathematical Reviews Özgün Makale


20. An Approach of Adaptive Network Based Fuzzy Inference System to Risk Classification in Life Insurance

Başer Furkan,Erbay Dalkılıç Türkan,Şanlı Kula Kamile,Apaydın Ayşen, Yayın Yer: Operatıons Research Proceedings, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


21. Elazığ İlindeki İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Devamsızlık Sebeplerinin İncelenmesi

Yıldız Murat,Şanlı Kula Kamile, Yayın Yer: Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


22. Bağımlı Değişkenin Simetrik Bulanık Sayı Olması Durumunda Parametre Tahmini

Şanlı Kula Kamile,Erbay Dalkılıç Türkan,Apaydın Ayşen, Yayın Yer: İstatistikçiler Dergisi, 2010

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


23. Neural Networks Approach for Determining Total Claim Amounts in Insurance

Erbay Dalkılıç Türkan,Tank Fatih,Şanlı Kula Kamile, Yayın Yer: Insurance: Mathematics And Economics, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


24. Hypotheses Testing for Fuzzy Robust Regression Parameters

Şanlı Kula Kamile,Apaydın Ayşen, Yayın Yer: Chaos, Solutions And Fractals, 2009

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


25. Fuzzy Robust Regression Analysis Based on the Ranking of Fuzzy Sets

Şanlı Kula Kamile,Apaydın Ayşen, Yayın Yer: International Journal Of Uncertainty, Fuzziness And Knowledge-Based Systems, 2008

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


26. Mathematical Programming for Estimation of Parameters in Random Blocks Model

Şanlı Kula Kamile,Apaydın Ayşen, Yayın Yer: G.U. Journal Of Science, 2006

Uluslararası Hakemli SCOPUS Özgün Makale


27. Sağlam Robust Kümeleme Yöntemleri

Şanlı Kula Kamile,Apaydın Ayşen, Yayın Yer: Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi ,, 2006

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


28. Verilerin Bulanık ve Veri Kümesinde Aykırı Değer Olması Durumunda Bulanık Robust Regresyon Çözümlemesi

Şanlı Kula Kamile,Apaydın Ayşen, Yayın Yer: Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 2005

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


29. The Fuzzy Robust Regression Analysis The Case of Fuzzy Data Set Has Outlier

Şanlı Kula Kamile,Apaydın Ayşen, Yayın Yer: G.U. Journal Of Science, 2004

Uluslararası Hakemli scopus Özgün Makale


Bildiriler

1. Examination of Anxiety Levels of Cerebrovascular Patients

Gürlek Emrah,Şanlı Kula Kamile,Yetiş Aysu, Yayın Yeri: 7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 31.08.2018

Uluslararası Özet bildiri


2. Examination of Physicians’ Burnout and Life Satisfaction

Gürlek Emrah,Şanlı Kula Kamile,Yetiş Mehmet,Yetiş Aysu, Yayın Yeri: 7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 31.08.2018

Uluslararası Özet bildiri


3. Job Satisfaction of Physicians

Yetiş Mehmet,Şanlı Kula Kamile,Yetiş Aysu,Gürlek Emrah, Yayın Yeri: 7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 31.08.2018

Uluslararası Özet bildiri


4. Uyarlamalı Ağ ile Tip II Bulanık Mantığa Dayalı Yol Kaybı Tahminleri

Erbay Dalkılıç Türkan,Şanlı Kula Kamile,Hancı Berna Yeşim, Yayın Yeri: Uluslararası 8. İstatistik Kongresi, 30.10.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


5. Investigation of the Sleep Quality of Cerebrovascular Patients

Şanlı Kula Kamile,Yetiş Aysu,Gürlek Emrah, Yayın Yeri: 8th International Eurasion Conference on Mathematical Sciences and Applications, 30.08.2019

Uluslararası Özet bildiri


6. Veri Setinde Aykırı Değer Bulunması Durumunda Tip-2 Bulanık Kümelemeye Dayalı Parametre Tahmini

Erbay Dalkılıç Türkan,Sağırkaya Tolan Seda,Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: 19th Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (EYİ 2018), 20.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


7. Vocational High Scholl Students and Mathematics

Şanlı Kula Kamile,Günden Elif, Yayın Yeri: 5th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 19.08.2016

Uluslararası Özet bildiri


8. Beliefs about Mathematical Problem Solving of University Students

Şanlı Kula Kamile,İn Çağatay Ezgi, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. Examination of Burnout and Life Satisfaction of Nurses

Gürlek Emrah,Şanlı Kula Kamile,Yetiş Mehmet,Yetiş Aysu, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications,, 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


10. Investigation of the Test Anxieties of 8th Grade Students.

Altunkaya Bülent,Şanlı Kula Kamile,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2017), 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


11. Type II Fuzzy Logic and Parameter Estimation where Data Set Have Outliers

Şanlı Kula Kamile,Erbay Dalkılıç Türkan, Yayın Yeri: 9. International Statistics Day Symposium, 14.05.2014

Uluslararası Özet bildiri


12. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Kaygıları ile Cinsiyet Öğretim Meslek Yüksekokuluna Yerleşme Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şanlı Kula Kamile,Günden Elif, Yayın Yeri: Xth International Statistics Days Conference, 09.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


13. Burnout and Life Satisfaction of University Students

Şanlı Kula Kamile,Çağatay İn Ezgi, Yayın Yeri: 10th International Statistics Congress, 08.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


14. Examination of Job Satisfaction of Nurses

Şanlı Kula Kamile,Yetiş Mehmet,Yetiş Aysu,Gürlek Emrah, Yayın Yeri: 10th International Statistics Congress, 08.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


15. Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı ve Umutsuzluklarının İncelenmesi

Şanlı Kula Kamile,Saraç Turan, Yayın Yeri: 9. Uluslararası İstatistik Kongresi, 01.11.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


16. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ANNE BABA TUTUMU, SINAV KAYGISI VE MATEMATİK KAYGISININ İNCELENMESİ

Ekin Hasan, Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies,

Uluslararası Özet bildiri


17. Sinyal Seviye Ölçümleri için Katı ve Bulanık Kümeleme

Şanlı Kula Kamile,Erbay Dalkılıç Türkan,Apaydın Ayşen, Yayın Yeri: 6. İstatistik Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


18. Bağımlı Değişkenin Simetrik Bulanık Sayı Olması Durumunda Parametre Tahmini

Şanlı Kula Kamile,Erbay Dalkılıç Türkan,Apaydın Ayşen, Yayın Yeri: 7.İstatistik Günleri Sempozyumu,

Ulusal Özet bildiri


19. Parameter Estimation by Anfis Based Type II Fuzzy Logic and Comparison with Robust Regression Methods

Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: 3. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications,

Uluslararası Poster


20. Minmad Yöntemi ile Rasgele Bloklar Model Denklemindeki Parametrelerin Kestirimi

Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: İstatistik Konferansı,

Ulusal Özet bildiri


21. Minmad Yöntemi ile Eksik Gözlemin Olması Durumunda Rasgele Bloklar Model Denklemindeki Parametrelerin Kestirimi

Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: 1. İstatistik Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


22. Ardışık Varyans Çözümlemesi

Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: 5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


23. Diskriminant Analizine Minmad Yaklaşımı

Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: 2. İstatistik Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


24. Bulanık Robust Regresyon

Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: 3. İstatistik Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


25. Çoklu Regresyonda Girdilerin Bulanık Olması Durumunda Robust Regresyon Çözümlemesi

Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: 4. İstatistik Günleri Sempozyumu,

Ulusal Özet bildiri


26. Bulanık Sayıların Karşılaştırılmasına Dayanan Bulanık Robust Regresyon Çözümlemesi için Algoritma

Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: 4. İstatistik Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


27. Bulanık Uyarlamalı Ağ ile Parametre Tahmini ve Robust Regresyon Yöntemleri ile Karşılaştırılması

Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: 5. İstatistik Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


28. Rasgele Blok Tasarımı Parametrelerinin Bulanık Hedef Programlama ile Tahmini

Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu,

Ulusal Özet bildiri


29. Bağımlı Değişkende Aykırı Değer Olması Durumunda ANFIS ile Parametre Tahmini

Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: 6. İstatistik Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


30. Estimation of Parameters in Random Blocks Model with Minmad Method

Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: Bulletion of the International Statistical Institute,

Uluslararası Özet bildiri


31. A New Neural Networks Algorithm and Its Application in Insurance

Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: ”, 13th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME2009),

Uluslararası Özet bildiri


32. Path Loss Prediction by ANFIS and Compare with Robust Regression Methods

Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: 1st. Fuzzy Systems Sysmposium, FUZZY SS’ 09,

Uluslararası Özet bildiri


33. An Application of a New Fuzzy Robust Regression Algorithm to Actuarial Science

Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: 14th International Congress on Computational and Applied Mathematics (ICCAM2009),

Uluslararası Özet bildiri


34. İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenlerinin İstatistiksel İncelenmesi

Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: Uluslararası 7. İstatistik Kongresi,

Uluslararası Poster


35. Parameter Estimation Based on Type II Fuzzy Logic

Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: 1. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications,

Uluslararası Poster


36. Parameter Estimation Based Type II Fuzzy Logic where Independent Variables from Pareto Distribution

Şanlı Kula Kamile, Yayın Yeri: 2. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications,

Uluslararası Poster


Projeler

1. Ahi Evran Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin gelecek kaygısı ve umutsuzluklarının incelenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 26.07.2013 11.03.2016


2. Paramenter Estimation By Anfis Where Dependent Varibla Has Outlier

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 25.09.2014 24.10.2014


3. The Study Of Relation Between The Reasons Of Absenteesim Among The Primary School 7 Th And 8th Grade Students And Their Grade Level And Gender

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 25.09.2014 24.10.2014


4. Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin İş Doyumu, Tükenmişlik ve Yaşam Doyumları

Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ 23.06.2017 22.12.2018


5. Serebrovasküler Hastaların Uyku Kalitesi ve Kaygısının İncelenmesi

Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ 23.06.2017 22.06.2018


6. Üniversite Öğrencilerinin Matematiksel Problem Çözmeye İlişkin İnançları Tükenmişlik ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Örneği

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.09.2016 21.12.2018


7. 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Tükenmişliklerinin İncelenmesi: Kırşehir İli Örneği

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2017 01.12.2017


8. Tip 2 küme ile bulanık robust regresyon ve bazı uygulamaları

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.10.2011 14.10.2013


9. Rektifiyan helislerin karekterizasyonları

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14.05.2015 23.11.2016


10. Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematiğe Bakış Açılarının İncelenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 09.07.2015 07.03.2017


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

Kayıtlı değil

--%>