Dr. Öğr. Üyesi SULTAN SELEN KULA

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
HAYAT BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR)

2012 - 2018

TEZ: Karşılıklı öğretim tekniğinin ilkokul öğrencilerinin okuduğunu anlama, öğrenme kalıcılığı ve öz yeterlik algısına etkisi

Yüksek Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)

2009 - 2012

TEZ: Okul ve sınıf rehber öğretmenlerinin ilköğretim ve ortaöğretim kurumları sınıf rehberlik programına ilişkin görüşleri

Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

2004 - 2008

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2019-
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2012-

Verdiği Dersler

 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2021-2022
 • Eğitim Psikolojisi (Formasyon) Lisans, 2021-2022
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2021-2022
 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Lisans, 2021-2022
 • Kapsayıcı Eğitim Lisans, 2021-2022
 • Kurum Deneyimi (PDR) Lisans, 2020-2021
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Lisans, 2020-2021
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2020-2021
 • Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Lisans, 2020-2021
 • Eğitime Giriş Lisans, 2020-2021
 • Eğitim Psikolojisi Lisans, 2020-2021
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri (Formasyon) Lisans, 2019-2020
 • Eğitimde Program Geliştirme (Formasyon) Lisans, 2019-2020
 • Eğitimde Araştırma Yöntemleri Lisans, 2019-2020
 • Kurum Deneyimi (PDR) Lisans, 2019-2020
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2019-2020
 • Eğitime Giriş Lisans, 2019-2020
 • Eğitim Psikolojisi Lisans, 2019-2020
 • Mukayeseli Eğitim Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Kurum Deneyimi (PDR) Lisans, 2018-2019
 • Öğretmenlik Uygulaması-2 (Okul Öncesi Öğretmenliği) Lisans, 2018-2019
 • Eğitim Psikolojisi Lisans, 2018-2019
 • Öğretmenlik Uygulaması-1 (Sınıf Öğretmenliği) Lisans, 2018-2019
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2018-2019
 • Eğitime Giriş Lisans, 2018-2019
 • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Lisans, 2017-2018

Akademik / İdari Görevler

 • Kurum İç Değerlendirme Komisyon Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -
 • Yönetim Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Müfredat Destek Ofisi Başkan Yardımcısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Yönetim Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2019 -
 • Sosyal, Kültürel Ve Spor Faaliyetler Komisyon Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -

Üniversite Dışı Deneyim

 • Sınıf Öğretmeni Özel Aydın Etüt, 2010 - 2012
 • Sınıf Öğretmeni Özel Çankaya Hayat İlköğretim Okulu, 2008 - 2009

Makaleler

1. The Relationships between the Academic Boredom and Lifelong Learning Tendency

Kula Sultan Selen, Yayın Yer: International Journal Of Progressive Education, 2022

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


2. Comparative Analysis of Democratic Attitude and Value Perceptions of School Administrators, Teachers, Preservice Teachers and Students: A Meta-Analysis Study

Kula Sultan Selen, Aytaç Tufan, Yayın Yer: International Journal Of Psychology And Education Studies, 2022

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


3. University-school cooperation: Perspectives of pre-service teachers, practice teachers and faculty members

Kula Sultan Selen, Demirci Güler Mutlu Pınar, Yayın Yer: Asian Journal Of University Education, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


4. Determination of Pre-service Teachers' Sensitivity to Violence Against Children

Kula Sultan Selen, Akbulut Ömer Faruk, Yayın Yer: Eurasian Journal Of Educational Research, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


5. Mind games with the views of classroom teachers

Kula Sultan Selen, Yayın Yer: International Journal Of Research İn Education And Science, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


6. The effects of reciprocal teaching on the perceived reading comprehension self-efficacy of 2nd-grade pupils: Reflections of the pupils and their teacher

Kula Sultan Selen, Yayın Yer: African Educational Research Journal, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


7. Öğretmen Adaylarının Çocuğa Yönelik Şiddeti Önlemeye İlişkin Önerilerinin İncelenmesi

Kula Sultan Selen, Akbulut Ömer Faruk, Yayın Yer: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. Riskli Davranışların Önlenmesi: Okul Psikolojik Danışmanlarına Yönelik Bir Program

Gençtanırım Kurt Dilek, Zorbaz Osman, Demirtaş Zorbaz Selen, Ulaş Kılıç Özlem, Avcı Dilek, Kula Sultan Selen, Gürlen Eda, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. A School-based adjustment program based on ecological approach for immigrant students in primary schools living in Turkey

Şimşek Hüseyin, Gençtanırım Kurt Dilek, Kula Sultan Selen, Yayın Yer: Elemantary Education Online, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. The Effect of Student-Centered Approaches on Students' Creative Thinking Skills: A Meta-Analysis Study

Aytaç Tufan, Kula Sultan Selen, Yayın Yer: International Journal Of Contemporary Educational Research, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


11. Self-efficacy Perceptions Scale for Reading Comprehension of 4th Grade Students in Primary School: Validity and Reliability Study (İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algıları Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması)

Kula Sultan Selen,Budak Yusuf, Yayın Yer: Bartın University Journal Of Faculty Of Education, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


12. The Effect of Student-Centered Approaches on Students’ Creative Thinking Skills: A Meta-Analysis Study

Aytaç Tufan,Kula Sultan Selen, Yayın Yer: International Journal Of Contemporary Educational Research (Ijcer), 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


13. The effects of reciprocal teaching on reading comrehension, retention on learning and self-efficacy perception (Karşılıklı öğretimin okuduğunu anlamaya, öğrenme kalıcılığına ve öz yeterlikalgısına etkisi)

Kula Sultan Selen,Budak Yusuf, Yayın Yer: Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi (Pegegog), 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


14. The Relation Between Academic Boredom of Students with Mathematics Self-efficacy and Mathematics Anxiety

Şimşek Hüseyin,Kula Sultan Selen,Özçakır Bilal,Ceylan Çeliker Tuba, Yayın Yer: Acta Didactica Napocensia, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


15. Öğretmen Adaylarının Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Duyarlıkları İle Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişki (The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Sensitivity to Violence Against Children and Empathic Tendencies)

Kula Sultan Selen,Akbulut Ömer Faruk, Yayın Yer: Trakya Eğitim Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


16. ZEKÂ OYUNLARININ İLKOKUL 2. SINIFÖĞRENCİLERİNE YANSIMALARI:BİR EYLEM ARAŞTIRMASI (THE REFLECTIONS OF MIND GAMES ONPRIMARY SCHOOL STUDENTS’:AN ACTION RESEARCH)

Kula Sultan Selen, Yayın Yer: Milli Eğitim Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


17. Sınıf Öğretmenlerinin İnterneti Eğitim Amaçlı Kullanma Durumları (Internet Usage of Classroom Teachers for Educational Purposes)

Kula Sultan Selen,Demirci Güler Mutlu Pınar, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. Üniversite Öğrencilerinin Derslerdeki Can Sıkıntısı Yaşantılarının İncelemesi (Examination of University Students’xx Boredom Experiences in Lessons)

Şimşek Hüseyin,Kula Sultan Selen,Baltacı Önder, Yayın Yer: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


19. Investigation of Narrative Texts Used by Fourth Grade Primary SchoolStudents (İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Öyküleyici Metinlerin İncelenmesi)

Kula Sultan Selen,Aşkın Tekkol İlkay, Yayın Yer: Eurasian Journal Of Educational Research, 2019

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


20. BİLİŞSEL GELİŞİMDE FARKLI BİR GÖRÜŞ GELİŞTİREN HENRY WALLON VE JEAN PIAGET’NİN GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ

Budak Yusuf, Gençtanırım Kurt Dilek, Kula Sultan Selen, Yayın Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


21. Türkiye’nin Göçmen Politikasında İhmal Edilen Boyut: Eğitsel Uyum Programı

Şimşek Hüseyin,Kula Sultan Selen, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


22. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları

Budak Yusuf,Kula Sultan Selen, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


23. İlkokul 4 Sınıf Öğrencilerinin Noktalama Kurallarını Öğrenme Düzeyi

Kula Sultan Selen,Budak Yusuf,Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


24. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI

Taşdemir Mehmet,Çalışkan Nihat,Kula Sultan Selen, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies, 2014

Uluslararası Hakemli ebsco, mla, asos... Özgün Makale


25. Opinions of academic staff about 2013 higher education law draft the case of ahi evran university

Kula Sultan Selen,Özdemir Mehmet Çağatay, Yayın Yer: Journal Of Higher Education And Science, 2013

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


26. Okul ve Sınıf Rehber Öğretmenlerinin İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programına İlişkin Görüşleri

Kula Sultan Selen,Demirel Melek, Yayın Yer: Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


Bildiriler

1. Evaluation of Pre-service Teachers' Academic Self-Efficacy Levels in Terms of Some Certain Variables

Kula Sultan Selen,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: World Conference on Learning, Teaching & Educational Leadership, 29.10.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Sınıf Öğretmenlerinin İnternet Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Kula Sultan Selen,Demirci Güler Mutlu Pınar, Yayın Yeri: 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 28.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


3. The Evaluation of Classroom Guidance Activities in Primary Schools

Demirel Melek,Kula Sultan Selen, Yayın Yeri: World Conference on Learning, Teaching & Educational Leadership, 28.10.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Tam Öğrenme Modeline Göre İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Noktalama Kurallarını Öğrenme Düzeyi

Kula Sultan Selen,Budak Yusuf,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education, 27.06.2014

Uluslararası Özet bildiri


5. Öğretmen Adaylarının Çocuğa Yönelik Şiddete Duyarlıkları İle Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişki

Kula Sultan Selen,Akbulut Ömer Faruk, Yayın Yeri: VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (EJER 2019), 22.06.2019

Uluslararası Özet bildiri


6. Öğretmen Adaylarının Çocuğa Yönelik Şiddete Duyarlıklarının Belirlenmesi

Kula Sultan Selen,Akbulut Ömer Faruk, Yayın Yeri: VIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2019), 22.06.2019

Uluslararası Özet bildiri


7. Neglected Dimension of Turkey’s Immigration Policies: Educational Adjustment Program

Şimşek Hüseyin,Kula Sultan Selen, Yayın Yeri: 1st International Congress on “People, Power and Politics”, 21.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


8. Yaratıcı Düşünme Becerileri İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Türkiye Örneği (An Investigation of Graduate Dissertations About Creative Thinking Skills: The Caseof Turkey)

Kula Sultan Selen, Yayın Yeri: International Pegem Conference on Education, 19.09.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Okul ve Sınıf Rehber Öğretmenlerinin İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programına İlişkin Görüşleri

Demirel Melek,Kula Sultan Selen, Yayın Yeri: International Conference on Interdisciplinary Research In Education (ICOINE 2012), 18.05.2012

Uluslararası Özet bildiri


10. Türkiye ve Almanya’daki İlköğretim Dördüncü Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması (Bremen Örneği)

Demirel Melek,Gümüştekin Abay Meltem,Kula Sultan Selen, Yayın Yeri: 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 15.05.2010

Ulusal Tam metin bildiri


11. Sınıf Öğretmenlerinin Pandemi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri

Oğuz Hatice Ceren, Demirci Güler Mutlu Pınar, Kula Sultan Selen, Yayın Yeri: 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 14.11.2021

Uluslararası Özet bildiri


12. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Kitaplıkları ve Okul Kütüphanelerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Aşkın Tekkol İlkay,Kula Sultan Selen, Yayın Yeri: 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 14.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


13. Türkiye’deki İlköğretim Programlarına Düşünme Becerileri Açısından Eleştirel Bir Bakış

Demirel Melek,Kula Sultan Selen, Yayın Yeri: International Conference on New Trends in Education and Their Implicatons, 13.11.2010

Uluslararası Tam metin bildiri


14. Güncel bir Kavram Olarak Kapsayıcı Eğitime Öğretmen Adaylarının Bakış Açısı

Kula Sultan Selen, Yayın Yeri: VIIth International EurasianEducational Research Congress Online, 13.09.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


15. Türkiye’de Yaşayan İlkokul Kademesindeki Göçmen Öğrenciler İçin Ekolojik Yaklaşıma Dayalı Okul Temelli Bir Uyum Programı Önerisi

Şimşek Hüseyin,Gençtanırım Kurt Dilek,Kula Sultan Selen, Yayın Yeri: Education Conference (EDUCCON), 08.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


16. 2004 YILINDA UYGULANAN MEB PROGRAM GELİŞTİRME MODELİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNİ İNCELEYEN NİTEL BİR ÇALIŞMA

Ünal Menderes,Kula Sultan Selen, Yayın Yeri: INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES (ISOEVA), 08.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


17. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Fakülteleri Ile Okulların İş Birliğine İlişkin Beklentileri (Expectations of Primary School Teachers Regarding the Cooperation Between Faculties of Education and Schools)

Demirci Güler Mutlu Pınar,Kula Sultan Selen, Yayın Yeri: Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi (ILTER), 08.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


18. Karşılıklı Öğretim Tekniğine İlişkin Öğrenci Görüşleri (The Students Views About The Reciprocal Teaching)

Kula Sultan Selen,Budak Yusuf, Yayın Yeri: Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi (ILTER), 08.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


19. Öğrencilerin Pedagojik Beklentilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ünal Menderes,Kula Sultan Selen, Yayın Yeri: International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS), 08.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


20. İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici Metinlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Kula Sultan Selen,Aşkın Tekkol İlkay, Yayın Yeri: International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS), 08.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


21. Türkiye’de Karşılıklı Öğretim Çalışmaları

Kula Sultan Selen,Budak Yusuf, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI (USBES 2017), 06.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


22. The Relation Between Academic Boredom Of Secondary School Students in Mathematics Lessons And Sources of Methematics Self-efficacy and Mathematics Anxiety

Şimşek Hüseyin,Kula Sultan Selen,Özçakır Bilal,Ceylan Çeliker Tuba, Yayın Yeri: International Conference on New Horizons (INTE-2019), 05.07.2019

Uluslararası Özet bildiri


23. Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları

Kula Sultan Selen,Taşdemir Mehmet,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: ULEAD 2013 Annual Congress: International Congress on Research in Education, 02.06.2013

Uluslararası Özet bildiri


24. Üniversite Öğrencilerinin Derslerdeki Can Sıkıntısı Yaşantılarının İncelenmesi

Şimşek Hüseyin,Kula Sultan Selen,Baltacı Önder, Yayın Yeri: International Education and Social Science Congress, 01.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. OKULUMDA RİSK YOK

Bu Çalışmada Okul Psikolojik Danışmanlarına Yönelik Olarak Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı İle Problem Davranış Kuramının Öğretilmesi Ve Okul Psikolojik Danışmanlarının Öğrencilerinde Karşılaştıkları Riskli Davranışları Tanımlama Önleme Becerilerinin G

Uzman TÜBİTAK PROJESİ 31.08.2015 04.01.2016


2. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Derslerinde Yaşadıkları Can Sıkıntısının Öz Yeterlik Kaynakları Ve Matematik Kaygısı İle İlişkisi

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Derslerinde Yaşadıkları Can Sıkıntısının Öz Yeterlik Kaynakları Ve Matematik Kaygısı İle İlişkisinin Belirlenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 04.07.2018 04.01.2020


3. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜNİVERSİTE-OKUL İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ

Egt.A4.18.03

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 04.07.2018 04.07.2019


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805188

--%>