Dr. Öğr. Üyesi ÖMER ERTUĞRUL

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

EGE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TARIM MAKİNALARI (DR)

2005 - 2010

TEZ: Kanola (Brassicca napus L. var. oleifera) ekim yöntemlerinin matematik-istatistik analizi ve ekici düzenlerin geliştirilmesi

Yüksek Lisans

EGE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TARIM MAKİNALARI (YL) (TEZLİ)

2002 - 2005

TEZ: Çimlendirilmiş susam tohumu ekim tekniği

Lisans

EGE ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1996 - 2002

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2013-
 • Öğretim Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, 2011-2013

Verdiği Dersler

 • YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ENERJİ TARIMI Lisans, 2019-2020
 • Tarım Makineleri (Tarla Bitkileri Bölümü) Lisans, 2019-2020
 • Tarım Makineleri (Bahçe Bitkileri Bölümü) Lisans, 2019-2020
 • Tarımsal Mekanizasyon Lisans, 2018-2019
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Tarımı Lisans, 2018-2019
 • Tarım Makinaları Lisans, 2018-2019
 • Matematiksel Modelleme Uygulamaları Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Tarımsal Mekanizasyonda Matematiksel Modelleme Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Tarımı Lisans, 2016-2017
 • TARIM MAKİNELERİ Lisans, 2016-2017
 • TARIM MAKİNELERİ Lisans, 2016-2017
 • TARIM MAKİNELERİ Lisans, 2016-2017
 • TARIM MAKİNELERİ Lisans, 2016-2017
 • TARIM MAKİNELERİ Lisans, 2015-2016
 • Tarımda Enerji Kullanımı Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Hassas Uygulamalı Tarım Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Tarımsal Mekanizasyon Lisans, 2013-2014
 • TARIM MAKİNELERİ Lisans, 2013-2014
 • TEKNİK RESİM Lisans, 2013-2014
 • TARIM MAKİNALARI Lisans, 2013-2014
 • TARIM MAKİNELERİ Lisans, 2013-2014
 • Malzeme Teknolojisi Önlisans, 2013-2014
 • Mekanizmalar Önlisans, 2013-2014

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkan Yardımcısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 - 2021
 • Kalite Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 - 2017
 • Erasmus Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2017
 • Bologna Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2017
 • Yönetim Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2018
 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2020
 • Enstitü Müdür Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2017

Makaleler

1. Some physical, chemical, and germination properties of Peganum harmala L. seeds

Ertuğrul Ömer, Yılar Melih, Kır Hakan, Tülek Ceren, Yayın Yer: Journal Of Food Process Engineering, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


2. Kırşehir ilinin örtü altı domates yetiştiriciliğinde bitkisel artık kaynaklı enerji potansiyelinin mekânsal olarak değerlendirilmesi

Boyacı Sedat, Ertuğrul Ömer, Özgünaltay Ertuğrul Gülden, Yayın Yer: Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (Online), 2021

Uluslararası Hakemli CLARIVATE (Web of Science Master Journal List) Özgün Makale


3. ASSESSING THE SUSTAINABILITY OF CROP PRODUCTION IN THE GEDIZ BASIN, TURKEY: A WATER, ENERGY, AND FOOD NEXUS APPROACH

Değirmencioğlu Adnan,Mohtar Rabi Hassan,Daher Bassel,Özgünaltay Ertuğrul Gülden,Ertuğrul Ömer, Yayın Yer: Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


4. DETERMINATION OF AGRICULTURAL MECHANIZATION LEVEL OF KIRŞEHIR PROVINCE USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS)

Özgünaltay Ertuğrul Gülden,Ertuğrul Ömer,Değirmencioğlu Adnan, Yayın Yer: Comptes Rendus De L Academıe Bulgare Des Scıences, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


5. Sürdürülebilir Tarımda “SIFIR”Toprak İşlemenin Rolü

Ertuğrul Ömer,Özgünaltay Ertuğrul Gülden,Balcı Esra, Yayın Yer: Türktarım. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Dergisi, 2015

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


6. Üstten Akışlı Oluklu Ekici Makaranın Soğan Havuç ve Kanola Tohumları İçin Tohum Akışı ve Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğü

Önal İsmet,Ertuğrul Ömer, Yayın Yer: Tarım Bilimleri Dergisi, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


7. Üstten Akışlı Mini Oluklu Ekici Makaranın Soğan Havuç ve Kanola Tohumları İçin Tohum Akışı ve Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğü

Önal İsmet,Ertuğrul Ömer, Yayın Yer: Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. Çimlendirilmiş Susam Tohumu Ekim Tekniği

Ertuğrul Ömer,Önal İsmet, Yayın Yer: Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


Bildiriler

1. A Step to Sustainable Agriculture: Challenging Food Security in Central Kızılırmak Basin by Water, Energy and Food (WEF) Nexus Approach

Özgünaltay Ertuğrul Gülden,Değirmencioğlu Adnan,Mohtar Rabi Hassan,Ertuğrul Ömer,Daher Bassel, Yayın Yeri: International Conference on Veterinary, Agriculture and Life Sciences (ICVALS), 29.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


2. Modeling Seed Flow Uniformity of Canola, Onion and Carrot Seeds Metered by Fluted Rolls

Ertuğrul Ömer,Değirmencioğlu Adnan, Yayın Yeri: International Conference on Veterinary, Agriculture and Life Sciences (ICVALS), 29.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


3. Development of Flow Rate Prediction Model for Small Seeds Metered by Fluted Rollers

Ertuğrul Ömer,Tülek Ceren,Değirmencioğlu Adnan, Yayın Yeri: 25th International Scientific – Experts Congress on Agriculture and Food Industry, 27.09.2014

Uluslararası Özet bildiri


4. Why the assessment of seed physical properties is important: Modeling seed flow uniformity

Ertuğrul Ömer, Yayın Yeri: International Conference on Emerging Technologies in Food Processing (ETFP-2022), 25.03.2022

Uluslararası Özet bildiri


5. Toprak İşleme Yöntemleriyle Anız Yönetiminin Toprak Fiziksel Özelliklerine ve Şeker Pancarı Verimine Etkisi

Ghahramanian Gholemreza,Ertuğrul Ömer,Sedagat Nasim, Yayın Yeri: Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi, 24.09.2010

Ulusal Tam metin bildiri


6. Kontrollü Trafik Uygulanan Tarlalarda Toprak Sıkışmasının Ölçümü için Traktöre Asılabilen Toprak Penetrometresinin Geliştirilmesi

Ahani Mahdi,Ertuğrul Ömer,Sina Haghighat, Yayın Yeri: Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi, 24.09.2010

Ulusal Tam metin bildiri


7. Water, Energy and Food (Wef) Nexus: An Approach to Sustaınable Agrıculture

Değirmencioğlu Adnan,Mohtar Rabi,Özgünaltay Ertuğrul Gülden,Öz Hülya,Ertuğrul Ömer,Öz Erdal, Yayın Yeri: II. International Academic Research Congress, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Determination of Agricultural Mechanization Level Using Geographic Information System as in the Example of Kırşehir

Özgünaltay Ertuğrul Gülden,Ertuğrul Ömer,Değirmencioğlu Adnan, Yayın Yeri: Inernational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 17.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. Development of Individual Flow Rate Prediction Functions for Different Crop Seeds and Granular Fertilizers Metered by Fluted Rolls

Ertuğrul Ömer,Değirmencioğlu Adnan,Öz Erdal,Akın Cevdet, Yayın Yeri: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 17.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


10. Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Varlığının İş Kazası Riski ile İlişkisinin Belirlenmesi

Özgünaltay Ertuğrul Gülden,Ertuğrul Ömer,Erden Muammer, Yayın Yeri: 4. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 13.04.2019

Uluslararası Özet bildiri


11. Determination of the Relationship Between Accidents of Agricultural Tractors and Agricultural Mechanization Level as in the Example of Turkey

Özgünaltay Ertuğrul Gülden,Öz Erdal,Ertuğrul Ömer, Yayın Yeri: 8th International Conference on Safety and Health, 11.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


12. Çimlendirilmiş Susam Tohumu Ekim Tekniği

Ertuğrul Ömer,Önal İsmet, Yayın Yeri: Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 08.09.2006

Ulusal Tam metin bildiri


13. Kanola Tohumu Ekim Yöntemlerinin Matematik-İstatistik Esasları ve Ekim Uygulamaları

Ertuğrul Ömer, Önal İsmet, Yayın Yeri: 25. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 03.10.2009

Ulusal Tam metin bildiri


14. Onarıcı (Rejeneratif) Tarım Yaklaşımı ve Bu Yaklaşıma Uygun Mekanizasyon Uygulamaları

Özdamar Asude, Özdemir Büşra, Ertuğrul Ömer, Yayın Yeri: 12. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


15. İş Sağlığı ve Güvenliği için Densene201 Özelliklerine Dayalı Otomatik Bir Kask Algılama Modeli

Özüağ Simge, Ertuğrul Ömer, Yayın Yeri: Ahi Evran 2nd International Conference on Scientific Research,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumlarının Ekiminde Ekici Ünite Performanslarının Belirlenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.06.2021


2. Kırşehir İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS Kullanılarak Belirlenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2016 14.12.2017


3. Orta Kizilirmak Havzasinda Su Enerji ve Gıda Bağlantısının Dinamik Modellemesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.04.2016 18.03.2019


4. Oluklu Ekici Makaranın Kinoa, Chai, Horoz İbiği, Keten, Susam ve Karabuğday Tohumları için Tohum Akışı Düzgünlüğü Performansının Belirlenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 07.09.2016 08.09.2019


5. Kanola Brassicca napus L var oleifera Ekim Yöntemlerinin Matematik İstatistik Analizi ve Ekici Düzenlerin Geliştirilmesi

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.09.2008 07.11.2010


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804810

--%>