Doç. Dr. DAVUT AYDIN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)

1999 - 2002

TEZ: Grup rehberliğinin lise 1. sınıf öğrencilerinin alan tercihlerinde gerçekçi davranmalarına etkisi

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (YL) (TEZLİ)

1995 - 1997

TEZ: Bilişsel davranışcı yaklaşımlı grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin iletişim çatışmalarını önlemede etkisi

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

1989 - 1993

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2020-
 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2006-2020
 • Doktor Öğretim Üyesi Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, 2004-2006
 • Araştırma Görevlisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1994-2004

Verdiği Dersler

 • Rehberlik ve Özel Eğitim Lisans, 2021-2022
 • Grupla Psikolojik Danışma Lisans, 2021-2022
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulamaları Lisans, 2021-2022
 • Okullarda Rehberlik Uygulamaları 2 Lisans, 2021-2022
 • Mesleki Rehberlik Uygulamaları Lisans, 2021-2022
 • Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması 2 Lisans, 2021-2022
 • Grupla Psikolojik Danışma Lisans, 2021-2022
 • Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması 1 Lisans, 2021-2022
 • Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları Lisans, 2021-2022
 • Mesleki Rehberlik ve Danışma Lisans, 2021-2022
 • Mesleki Rehberlik Lisans, 2021-2022
 • Kariyer Danışmanlığında Görüşme Becerileri Lisans, 2021-2022
 • Kariyer Planlama ve Geliştirme Lisans, 2021-2022
 • Yüksek LisansTezi Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Kariyer Görüşme Becerileri Lisans, 2020-2021
 • Kariyer Planlama ve Geliştirme Lisans, 2020-2021
 • Eğitim Psikolojisi Lisans, 2020-2021
 • Rehberlik Lisans, 2020-2021
 • Meslek Rehberliği Lisans, 2020-2021
 • Fizyolojik Psikoloji Lisans, 2020-2021
 • Rehberlik Lisans, 2020-2021
 • İnsan İlişkileri ve İletişim Lisans, 2020-2021
 • Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması Lisans, 2020-2021
 • Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Lisans, 2020-2021
 • Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2019-2020
 • Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması Lisans, 2019-2020
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans, 2019-2020
 • İnsan İlişkileri ve İletişim Lisans, 2019-2020
 • Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Lisans, 2019-2020
 • FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Lisans, 2019-2020
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2019-2020
 • REHBERLİK Lisans, 2019-2020
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2019-2020
 • BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Lisans, 2019-2020
 • MESLEK REHBERLİĞİ VE DANIŞMA Lisans, 2019-2020
 • FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Lisans, 2019-2020
 • Kariyer Danışmanlığında Görüşme Becerileri Lisans, 2019-2020
 • Yüksek Lisans Alan Uzmanlık Dersi Yüksek Lisans, 2019-2020
 • BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Yüksek Lisans, 2019-2020
 • ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2018-2019
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Eğitim Psikolojisi Lisans, 2018-2019
 • Rehberlik Lisans, 2018-2019
 • Fizyolojik Psikoloji Lisans, 2018-2019
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisans, 2018-2019
 • Mesleki Rehberlik ve Danışma Lisans, 2018-2019
 • Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması Lisans, 2018-2019
 • Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Eğitimde Halkla İlişkiler ve İletişim Yüksek Lisans, 2018-2019
 • EĞİTİM PSİKOLOSİ Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA Lisans, 2017-2018
 • Fizyolojik Psikoloji Lisans, 2017-2018
 • BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Lisans, 2017-2018
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Lisans, 2017-2018
 • İnsan İlişkileri ve İletişim Lisans, 2017-2018
 • Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Gelişim Kuram Ve Uygulamaları Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Eğitimde Halkla İlişkiler ve İletişim Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Gelişim Kuram Ve Uygulamaları Yüksek Lisans, 2016-2017
 • FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Lisans, 2016-2017
 • Meslek Rehberliği ve Danışma Uygulaması Lisans, 2016-2017
 • Meslek Rehberliği Danışma Uygulamaları Lisans, 2016-2017
 • MESLEK REHBERLİĞİ VE DANIŞMA Lisans, 2016-2017
 • Meslek Rehberliği ve Danışma Lisans, 2016-2017
 • MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA Lisans, 2016-2017
 • EĞİTİMDE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Yüksek Lisans, 2016-2017
 • İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Lisans, 2016-2017
 • GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Lisans, 2016-2017
 • BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Lisans, 2016-2017
 • GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİM PSİKOLOSİ Lisans, 2015-2016
 • BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİMDE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Meslek Rehberliği Danışma Uygulamaları Lisans, 2015-2016
 • MESLEK REHBERLİĞİ VE DANIŞMA Lisans, 2015-2016
 • Mesleki Gelişim Kuram Ve Uygulamaları Yüksek Lisans, 2015-2016
 • FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Lisans, 2015-2016
 • FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Lisans, 2014-2015
 • MESLEK REHBERLİĞİ VE DANIŞMA Lisans, 2014-2015
 • MESLEK GELİŞİM KURAM VE UYGULAMALARI Yüksek Lisans, 2014-2015
 • EĞİTİMDE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Yüksek Lisans, 2014-2015
 • BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Lisans, 2014-2015
 • EĞİTİM PSİKOLOSİ Lisans, 2014-2015
 • GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Lisans, 2014-2015
 • İnsan ilişkileri ve iletişim Lisans, 2013-2014
 • GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Lisans, 2013-2014
 • FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Lisans, 2013-2014
 • MESLEK REHBERLİĞİ VE DANIŞMA Lisans, 2013-2014
 • Mesleki Gelişim Kuram Ve Uygulamaları Yüksek Lisans, 2013-2014
 • MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMASI Lisans, 2013-2014
 • EĞİTİMDE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Yüksek Lisans, 2013-2014
 • EĞİTİM PSİKOLOSİ Lisans, 2013-2014
 • BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Lisans, 2013-2014
 • EĞİTİMDE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Yüksek Lisans, 2012-2013
 • İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Lisans, 2012-2013
 • FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Lisans, 2012-2013
 • EĞİTİM PSİKOLOSİ Lisans, 2012-2013
 • MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA Lisans, 2012-2013
 • GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Lisans, 2012-2013
 • BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Lisans, 2012-2013
 • Meslek Rehberliği Danışma Uygulamaları Lisans, 2012-2013
 • MESLEKİ GELİŞİM KURAM VE UYGULAMALARI Yüksek Lisans, 2012-2013

Akademik / İdari Görevler

 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -
 • Yönetim Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2019 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2019 -
 • Senatör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 - 2019
 • Senatör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2018
 • Rektör Danışmanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Bilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Farabi Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2014 -
 • Erasmus Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2014 -
 • Bologna Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2014 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2013 - 2016
 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2009 - 2012
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurul Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2008 -
 • İi Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2008 -
 • Mbdr Mesleki Bilgi, Rehberlik Ve Danışmanlık Mbrd Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2008 -
 • Bölüm Başkan Yardımcısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2006 - 2012

Üniversite Dışı Deneyim

 • Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Uzmanı Genelkurmay Baskanlıgı - Jandarma Okullar Komutanlığı, 2005 - 2006

Makaleler

1. Examining the Relationships Between Social Support Resources and Attitudes Towards Women’s Career Among Children

Çıkrıkçı Neslihan, Aydın Davut, Yayın Yer: Sakarya University Journal Of Education, 2022

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


2. Examination Of Interpersonal Communication Competence Of Kyrgyz-Turkish Manas University Students In Terms Of Some Variables

Aydın Davut, Daniiar Uulu Nursultan, Yayın Yer: International Journal Of Socıal, Humanıtıes And Admınıstratıve Scıences (Joshas), 2022

Uluslararası Hakemli ICI World of Journals Index Copernicus Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Root Society for Indexing ResearchBible (Academic Resource Index) Scientific Indexing Services (SIS) Directory of Research Journals Indexing (DRJI) I2OR Indexing Service Özgün Makale


3. Analysis Of Postgraduate Theses On Communication Skills Of University Students In Turkey

Aydın Davut, İmandos Kyzy Aizirek, Yayın Yer: International Socıal Scıences Studıes Journal, 2022

Uluslararası Hakemli SOBİAD Atıf Dizini, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),ResearchBible (Academic Resource Index),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),Scientific Indexing Services (SIS),Root Society for Indexing and Impact Factor Service,Active Search Result Özgün Makale


4. The Relationship Between High School Students’ Holland Personality Types and Professional Maturity Level

Şener Nazife, Aydın Davut, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Aeüsbed), 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. FOREIGN CHILDREN IN COMPARING CHILDHOOD TRAUMA TO AGE AND GENDER

Aydın Davut, Bal Şeyma Nur, Yayın Yer: Ahi Bilge Eğitim Dergisi(Abed), 2021

Ulusal Hakemli ASOS İNDEKS, GOOGLE SCHOLAR Özgün Makale


6. Controlling Mathematics Anxiety by the Views of Guidance and Psychological Counseling Candidates

Aydın Davut,Aytekin Cahit, Yayın Yer: European Journal Of Educational Research, 2019

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


7. THE ROLE OF THE MATHEMATICAL REASONING IN CONSULTATION PROCESS ACCORDING TO GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING CANDIDATES

Aydın Davut,Aytekin Cahit, Yayın Yer: Acta Didactica Napocensia, 2019

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


8. Investigation of High School Students’xx Perceptions of Guidance Service Through Metaphors

Aydın Davut, Yayın Yer: International Online Journal Of Educational Sciences, 2019

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


9. SUGGESTIONS OF GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING CANDIDATES FOR INTERVENTION TO MATHEMATICS TEACHERS WHO HAVE A SENSE OF BURNOUT

Aydın Davut,Aytekin Cahit, Yayın Yer: Manas Journal Of Social Studies, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. RELATIONSHIP BETWEEN THE SPIRITUAL INTELLIGENCE AND SELF-REGULATION SKILLS OF EDUCATION FACULTY STUDENTS

Aydın Davut, Yayın Yer: Journal Of Education And Training Studies, 2018

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


11. THE EXAMINATION OF SPIRITUAL INTELLIGENCE FEATURES OF EDUCATION FACULTY STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

Aydın Davut,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: Asos Journal, 2017

Ulusal Hakemli SOBİAD, INDEX COPERNICUS Özgün Makale


12. The Investigation of the Students’ Educational Use of Internet and Students’ Internet Addiction in School of Education

Şahin Cengiz,Aydın Davut,Balay Refik, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. RUHSAL ZEKA ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Aydın Davut,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: International Journal Of Eurasıa Socıal Scıences, 2016

Ulusal Hakemli SOBİAD Özgün Makale


14. EFFECTIVENESS OF A GROUP GUIDANCE PROGRAM ON REALISTIC STUDY FIELD CHOICE AMONG FIRST YEAR HIGH SCHOOL STUDENTS

Aydın Davut, Yayın Yer: Journal Of Theory Practice İn Education, 2009

Ulusal Hakemli Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale


15. CANDIDATE TEACHERS' PERCEIVED MULTIPLE INTELLIGENCES

Korkmaz Özgen,Yeşil Rüştü,Aydın Davut, Yayın Yer: Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


16. A descriptive study basel on english language teachers sense of self of their profession

Aydın Davut,Bayındır Gürsel,Clıpa Otilia, Yayın Yer: Analele Universitatii ”Ştefan Cel Mare” Suceava Seria Ştiente Ale Educatiei, 2009

Uluslararası Hakemli Educatiei Özgün Makale


17. Students perception upon subjectivity of academical evaluation

Clıpa Otilia,Aydın Davut, Yayın Yer: Analele Universitatii ”Ştefan Cel Mare” Suceava Seria Ştiente Ale Educatiei, 2009

Uluslararası Hakemli Educatiei Özgün Makale


18. Psychology of education analyzing the level of social anxiety of the teacher candidates according to some variables

Aydın Davut,Baltacı Önder,Clıpa Otilia, Yayın Yer: Analele Universitatii ”Ştefan Cel Mare” Suceava Seria Ştıınte Ale Educatiei Tomul Vı 2009, 2009

Uluslararası Hakemli Educatiei Özgün Makale


19. Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama

Yeşil Rüştü,Aydın Davut, Yayın Yer: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale


20. Grup rehberliğinin lise 1 sınıf öğrencilerinin alan tercihlerinde gerçekçi davranmalarına etkisi

Aydın Davut, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2007

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


21. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları

Bozdoğan Aykut Emre,Aydın Davut,Yıldırım Kasım, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


22. Sosyal Bilişsel Meslek Danışmanlığı SCCT

Aydın Davut, Yayın Yer: (Gefad) Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİLERİ TANIMA YETERLİĞİNİ KAZANMA DÜZEYLERİ

Aydın Davut,Şahin Cengiz,Morkoyunlu Zekiye, Yayın Yeri: 4. INTERNATİONAL CONFERENCE ON CURRİCULUM AND INSTRUCTİON, 30.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


2. PROSPECTİVE TEACHERS LEVELS OF COMPETENCE AT COGNİSİNG STUDENTS

Aydın Davut,Şahin Cengiz,Beydoğan Hacı Ömer,Bolat Neslihan,Morkoyunlu Zekiye, Yayın Yeri: 4. İNTERNATİONAL CONFERENCE ON CURRİCULUM AND INSTRUCTİON, 30.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


3. Examining the relationship between work engagement and career adaptability among health professionals

Şahin Cengiz,Eryılmaz Ali,Aydın Davut, Yayın Yeri: 4th Word Conference on Healt Sciences (HSCI-2017), 30.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


4. CANDIDATE TEACHERS’ PERCEIVED MULTIPLE INTELLIGENCES

Korkmaz Özgen,Yeşil Rüştü,Aydın Davut, Yayın Yeri: 10. International Conference Further Education in the Balkan Countries, 26.10.2008

Uluslararası Tam metin bildiri


5. A DESCRIPTIVE STUDY ON CANDIDATE TEACHERS’ LEVELS OF COMMUNICATION SKILLS

Aydın Davut,Yeşil Rüştü,Korkmaz Özgen, Yayın Yeri: 10. International Conference Further Education in the Balkan Countries, 26.10.2008

Uluslararası Tam metin bildiri


6. Grup Rehberliğinin Lise 1 sınıf Öğrencilerinin Alan Tercihlerinde Gerçekçi Davranmalarına Etkisi

Aydın Davut, Yayın Yeri: III Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 20.10.2007

Ulusal Tam metin bildiri


7. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı Ile Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şahin Cengiz,Aydın Davut, Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education Conference (INTE), 20.07.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


8. Mesleki Rehberlik ve Ahilik

Aydın Davut, Yayın Yeri: 1. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 17.10.2008

Uluslararası Tam metin bildiri


9. İLKÖĞRETİM 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISININ CİNSİYET VE OKUL TÜRÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Aydın Davut,Saracoğlu Fatih, Yayın Yeri: 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 14.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


10. İLKÖĞRETİM 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ CİNSİYET VE OKUL TÜRÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Aydın Davut,Saracoğlu Fatih, Yayın Yeri: 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 14.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


11. Meslek Seçiminde Karar Kuramları

Aydın Davut, Yayın Yeri: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 07.09.2007

Ulusal Tam metin bildiri


12. Eğitimde Rehberlik ve Yönlendirme Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Sorun İnsan Mesleğini söyle bana kim olduğunu söyleyim sana

Aydın Davut, Yayın Yeri: Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları, 05.11.2006

Ulusal Tam metin bildiri


13. Irrational Belief of Psychological Counselor Candidates on the Psychological Counseling Process

Aydın Davut, Karaman Zehra, Yayın Yeri: 3.International Cappadocia Scientific Research Congres,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Sağlık Çalışanlarında İşe Bağlılık ve Kariyer Uyumluluğu İlişkisinin İncelenmesi

Kariyer Uyumluluğu

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2017 30.04.2017


2. EGT.A4.18.012: Teknolojik Bağımlılıklar ve Sosyal İlişki

Özet Bu Araştırmada İnternet Bağımlılığı Ve Sosyal Medya Bağımlılığı, Bağımlılığın Sosyal Bağlılığı Yordayıcı Etkisi İncelenmiştir. Araştırma Son Bir Yıldır İnternet Kullanan Ve Sosyal Medya Kullanan Ve En Az Bir Sosyal Medya Hesabı Olan 406 (206’Xxi Kız,

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14.04.2018 14.12.2018


3. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİLERİ TANIMA YETERLİĞİNİ KAZANMA DÜZEYİ

Öğretmen Adaylarının Öğrencileri Tanıma Yeterliğini Kazanma Düzeyi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 08.04.2016 16.12.2016


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805150

--%>