Prof. Dr. AHMET ŞAHİN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

The University of Leeds

The School of Biology

1995 - 1999

TEZ: Diet selection for protein by chickens subjected to metabolic manipulations

Yüksek Lisans

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ZOOTEKNİ (YL) (TEZLİ)

1990 - 1993

TEZ: Karakaya koyunlarının bazı yapağı özelliklerinin tespiti üzerine bir araştırma

Lisans

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

1986 - 1990

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2012-
 • Doçent Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2006-2011
 • Yardımcı Doçent Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 1999-2006
 • Araştırma Görevlisi Leeds University, Biology, 1995-1999
 • Araştırma Görevlisi Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 1994-2012
 • Araştırma Görevlisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 1992-1994

Verdiği Dersler

 • Çiftlik Hayvanlarında Karşılaştırmalı Besleme Fizyolojisi Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Davranışları Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Hayvan Besleme İlkeleri Lisans, 2015-2016
 • Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Davranışları Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Çiftlik Hayvanlarında Karşılaştırmalı Besleme Fizyolojisi Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Davranışları Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Davranışları Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Kasaplık Hayvanların Beslenmesi Yüksek Lisans, 2013-2014

Akademik / İdari Görevler

 • Enstitü Müdürü Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 - 2017
 • Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Ahi Evran Üniversitesi, , 2012 - 2015
 • Dekan Ahi Evran Üniversitesi, , 2012 - 2015
 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2012 -
 • Dekan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2012
 • Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Mustafa Kemal Üniversitesi, , 2009 - 2012

Üniversite Dışı Deneyim

 • Profesör Ahi Evran Üniversitesi, 2012 -
 • Doçent Mustafa Kemal Üniversitesi, 2006 - 2011
 • Ars.Gör. Ve Yrd.Doç Mustafa Kemal Üniversitesi, 1994 - 2006
 • Araştırma Görevlisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1992 - 1994
 • Orman Ster Puantörlüğü Müteahitlik, 1990 - 1990

Makaleler

1. Dietary supplementation of Agaricus bisporus stalk meal on growth performance, carcass and organ traits, meat quality, cecum mesophilic aerobic bacteria counts and intestinal histology in broiler chickens

Altop Aydın, Coşkun İsa, Filik Ayşe Gül, Çayan Hüseyin, Şahin Ahmet, Güngör Emrah, Erener Güray, Yayın Yer: Fapunıfesp (Scielo), 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


2. Laying hens behave as omnivores with poultry meal included in their diet

Çayan Hüseyin, Şahin Ahmet, Yayın Yer: South African Journal Of Animal Science, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


3. Spraying opened sugar beet pulp silage with oregano essential oil helps to sustain quality and stability

Çayıroğlu Hayrettin, Filik Gökhan, Coşkun İsa, Filik Ayşe Gül, Çayan Hüseyin, Şahin Ahmet, Yayın Yer: South African Journal Of Animal Science, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


4. Evaluation of dietary presence or use of cadmium in poultry

Olgun Osman,Yıldız Alpönder,Şahin Ahmet, Yayın Yer: World’S Poultry Science Journal, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Derleme Makale


5. Subacute Rumen Acidosis and Preventive Feeding Practices in Dairy Cows

Çayıroğlu Hayrettin, Şahin Ahmet, Coşkun İsa, Yayın Yer: Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Turjaf), 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


6. Importance of Melatonin on Poultry

Çalışlar Süleyman, Yeter Beyhan, Şahin Ahmet, Yayın Yer: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım Ve Doğa Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


7. Amino acid, mineral, condensed tannin, and other chemical contents of olive leaves (Olea europaea L.) processed via solid-state fermentation using selected Aspergillus niger strains

Altop Aydın,Coşkun İsa,Filik Gökhan,Küçükgül Altuğ,Genç Bekiroğlu Yeliz,Çayan Hüseyin,Güngör Emrah,Şahin Ahmet,Erener Güray, Yayın Yer: Ciencia E İnvestigación Agraria, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


8. Yolk Color Parameters in Eggs of Atak-S Parents

Filik Gökhan,Tekin Olgay Kaan,Filik Ayşe Gül,Çetinkaya Orhan,Doğan Zekeriya,Çayan Hüseyin,Coşkun İsa,Şahin Ahmet, Yayın Yer: International Journal Of Agricultural And Natural Sciences, 2018

Uluslararası Hakemli IJI Factor Indexting, BASE, Academic Resource Index, Rootindexing, International Scientific Indexting, ROAD, CiteFactor, Scientific Journal Impact Factor, Google Scholar, Asos Indeks Özgün Makale


9. Zootekni Eğitimimize bir bakış ve geleceğe dönük öneriler

Ulutaş Zafer,Yıldırım Arda,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Jornal Of Animal Science And Products, 2018

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale


10. Çemen (Trigonella Foenum- Graecum L.) Otunun ve Tohumunun Besin Madde İçerikleri ve In Vitro Sindirilebilirliğinin Belirlenmesi

Özçelik Şefika Nur,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Journal Of Animal Science And Products (Jasp), 2018

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


11. The effects of in ovo pollen extract injection on growth parameters, ileal histomorphology and caecal microflora in fasted broiler chicks

Coşkun İsa,Korkmaz Firdevs,Altop Aydın,Çayan Hüseyin,Filik Gökhan,Şahin Ahmet,Şamlı Hasan Ersin,Erener Güray, Yayın Yer: Indian Journal Of Animal Research, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


12. Kanatlı Beslemede Güncel Çalışmalar ve Gelecek için Öneriler

Kutlu Hasan Rüştü,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Hayvansal Üretim, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


13. Effects of dietary symbiotic supplementation on growth performance andduodenum histology of Japanese quail (Coturnix coturnix Japonica) rearedin different flooring systems

Coşkun İsa, Erener Güray, Çayıroğlu Hayrettin, Altop Aydın, Çayan Hüseyin, Şahin Ahmet, Yayın Yer: Revista Brasileira De Zootecnia, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


14. Dietary symbiotic supplementation alters the ilealhistomorphology and caecal pathogen micro-organismin broiler chicks

Coşkun İsa, Tad Murat, Filik Gökhan, Altop Aydın, Şahin Ahmet, Erener Güray, Şamlı Hasan Ersin, Yayın Yer: Journal Of Livestock Science, 2017

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


15. TR71 Bölgesindeki Süt Sığırı İşletmelerinden Toplanan Çiğ Sütlerin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Tuncer Kasım,Kul Ertuğrul,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Mediterranean Agricultural Sciences, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


16. Silajın Aerobik Stabilitesini Etkileyen Faktörler veİyileştirme Stratejileri

Çayıroğlu Hayrettin,Coşkun İsa,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli Ziraat Derleme Makale


17. Insoluble granite grit allows broiler chicks to have better growthperformance and gut health

Erener Güray,Ocak Nuh,Garipoğlu Ali Vaiz,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Revista Brasileira De Zootecnia, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


18. Effects of Dietary Yohimbe Pausinystalia Yohimbe and PunctureVine Tribulus Terrestris Extracts for Growth Performance BodyComposition and Digestive Parts of Broiler Chicks

Duru Metin,Şahin Ahmet, Yayın Yer: European International Journal Of Science And Technology, 2016

Uluslararası Hakemli Bilim ve Teknoloji Özgün Makale


19. There is a Need for Pedagogical Approach to Agricultural Education

Şahin Ahmet,Kumar Atul,Altun Bahadır, Yayın Yer: Journal Of Agricultural Faculty Of Uludag University, 2016

Ulusal Hakemli Ziraat Derleme Makale


20. Farklı taşıyıcılarla rasyona eklenen demir dikeninin Tribulus Terrestris yumurtacı tavuklarda verim ve yumurta kalitesi üzerine etkileri

Duru Metin,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Journal Of Food And Health Science, 2015

Ulusal Hakemli DAIJ Özgün Makale


21. Kanatlılarda Anti-Stres Uygulamalarında Yeni yaklaşımlar

Taşkın Atilla, Şahin Ahmet, Camcı Ömer, Erener Güray, Yayın Yer: Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


22. Erkek ve dişi çakşır Ferula eleaochytris kökü tozunun etlik piliçlerde büyüme performansı ve karkas özellikleri üzerine etkisi

Duru Metin,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Türk Tarım–Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli DOAJ Özgün Makale


23. Effects of feeding methods, season and production level on lactation performance and feeding behaviour of dairy cows

Boğa Mustafa,Görgülü Murat,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Bulgarian Journal Of Agricultural Science, 2014

Uluslararası Hakemli CAB Özgün Makale


24. Impacts of In Ovo Feeding of DL-Methionine on Hatchability and Chick Weight

Coşkun İsa,Erener Güray,Şahin Ahmet,Karadavut Ufuk,Altop Aydın,Ağma Okur Aylin, Yayın Yer: Türkish Journal Of Agriculture-Food Science And Technology, 2014

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


25. Japon Bıldırcınlarında Coturni x coturnix japonica Büyümenin Tek ve Çok Aşamalı Analizlerinin Seleksiyon Kriteri Olarak Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması

Karadavut Ufuk,Şahin Ahmet,Taşkın Atilla,Akıllı Aslı, Yayın Yer: Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli Ziraat Özgün Makale


26. Hormonlu tavuk veya piliç eti söyleminin analizi

Şahin Ahmet, Yayın Yer: Ahi Evran Aktüel, 2014

Ulusal Hakemsiz Teknik Not


27. Süt Sığırlarında Mevsimsel Beslemenin Sütün Karotenoid İçeriğine Etkileri

Çayıroğlu Hayrettin,Erener Güray,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Hayvansal Üretim, 2014

Ulusal Hakemli CAB Özgün Makale


28. Effect of seed powder of a herbal legume fenugreek Trigonella foenumgraceum L on growth performance body components digestive parts and blood parameters

Duru Metin,Erdoğan Zeynep,Duru Asuman,Küçükgül Altuğ,Düzgüner Vesile,Kaya Durmuş Alpaslan,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Pakistan Journal Of Zoology, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


29. Effects of dietary Puncture Vine Tribulus terrestris powder in different carriers on growth performance carcass characteristics and blood parameters of broiler chicks

Duru Metin,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


30. Kışın ruminant hayvanları nasıl beslemeliyiz

Şahin Ahmet, Yayın Yer: Hasad Hayvancılık, 2011

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale


31. Çiftlik hayvanlarında yem seçimi ve seçmeli yemleme

Şahin Ahmet, Yayın Yer: Hasad Hayvancılık, 2011

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale


32. The effect of prina olive cake feeding methods on growth performance and behaviour of Awassi lambs

Beken Yeliz,Şahin Ahmet, Yayın Yer: International Journal Of Agriculture Biology, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


33. Tırnak sağlığını korumak için inekleri nasıl beslemeliyiz

Şahin Ahmet,Erener Güray, Yayın Yer: Hasad Hayvancılık, 2011

Ulusal Hakemsiz Derleme Makale


34. Effects of Tribulus terrestris Puncture vine supplementation on performance and digestive system of broiler chicks

Şahin Ahmet,Duru Metin, Yayın Yer: Tarım Bilimleri Dergisi, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


35. Effects of feed refreshening frequency on behavioural responses of Awassi lambs

Keskin Mahmut,Şahin Ahmet,Gül Sabri,Biçer Osman, Yayın Yer: Turkish Journal Of Veterinary & Animal Sciences, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


36. Effects of dietary Ferula elaeochytris root powder on the growth and reproductive performance of Japanese quail Coturnix coturnix japonica it is not recommended in a breeder diet

Canoğulları Sibel,Baylan Mikail,Çopur Akpınar Gülşen,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Archiv Für Geflügelkunde, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


37. Effects of different selection methods for body weight on some genetic parameters in Japanese quail

Baylan Mikail,Canoğulları Sibel,Şahin Ahmet,Çopur Akpınar Gülşen, Yayın Yer: Journal Of Animal And Veterinary Advances, 2009

Uluslararası Hakemli CAB Özgün Makale


38. Effects of dietary Tribulus terrestris L powder on growth performance body components and digestive system of broiler chicks

Şahin Ahmet, Yayın Yer: Journal Of Applied Animal Research, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


39. Effects of propolis and pollen supplementations on growth performance and body components of Japanese quails Coturnix coturnix japonica

Canoğulları Sibel,Baylan Mikail,Şahinler Nuray,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Archıv Fur Geflugelkunde, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


40. Diet selection and eating behaviour of lactating goats subjected to time restricted feeding in choice and single feeding system

Görgülü Murat,Boğa Mustafa,Şahin Ahmet,Serbester Uğur,Kutlu Hasan Rüştü,Şahinler Suat, Yayın Yer: Small Ruminant Research, 2008

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


41. Effects of feed refreshing frequency on growth and carcasscharacteristics of Awassi lambs

Keskin Mahmut,Gül Sabri,Şahin Ahmet,Kaya Şerafeddin,Duru Metin,Görgülü Özkan,Şahinler Suat,Biçer Osman, Yayın Yer: South Afrıcan Journal Of Anımal Scıence, 2007

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


42. Effects of raw material inclusions to finisher diet on broiler performance in free choice feeding system

Şahin Ahmet,Duru Metin,Kaya Şerafeddin,Camcı Ömer, Yayın Yer: Archıv Fur Geflugelkunde, 2006

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


43. Comparison of the thermoregulatory behaviours of low and high producing dairy cows in a hot environment

Tapkı İbrahim,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Applied Animal Behaviour Science, 2006

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


44. Feeding turkey poults with starter feed and whole wheat or maize in free choice feeding system Its effects on their performances

Erener Güray,Ocak Nuh,Garipoğlu Ali Vaiz,Şahin Ahmet,Öztürk Ergin, Yayın Yer: Asıan-Australasıan Journal Of Anımal Scıences, 2006

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


45. Effect of space allowance on behaviour of newborn milk fed dairy calves

Tapkı İbrahim,Şahin Ahmet,Önal Ali Galip, Yayın Yer: Applied Animal Behaviour Science, 2006

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


46. Dietary threonine supplementation for improving growth performance and edible carcass parts in Japanese quails coturnix coturnix japonica

Baylan Mikail,Canoğulları Sibel,Ayaşan Tugay,Şahin Ahmet, Yayın Yer: International Journal Of Poultry Science, 2006

Uluslararası Hakemli CAB Özgün Makale


47. Vitamin E supplement in honey bee colonies to increase cell acceptance rate and royal jelly production

Şahinler Nuray,Gül Aziz,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Journal Of Apicultural Research, 2005

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


48. Feeding Behaviour of Awassi Sheep and Shami Damascus Goats

Keskin Mahmut,Şahin Ahmet,Biçer Osman,Gül Sabri,Sarı Ayhan,Duru Metin, Yayın Yer: Turkish Journal Of Veterinary & Animal Sciences, 2005

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


49. Effects of dietary energy level on growth and behaviours of african catfish clarias gariepinus under experimental conditions

Yılmaz Erdal,Şahin Ahmet,Akyurt İhsan,Duru Metin, Yayın Yer: Journal Of Animal And Veterinary Advances, 2005

Uluslararası Hakemli CAB Özgün Makale


50. The effect of varying dietary energy on growth and feeding behaviour of common carp Cyprinus carpio under experimental conditions

Yılmaz Erdal,Şahin Ahmet,Duru Metin,Akyurt İhsan, Yayın Yer: Applied Animal Behaviour Science, 2005

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


51. Organik arı yetiştiriciliği

Gül Aziz,Şahinler Nuray,Akyol Ethem,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Mku Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale


52. Feeding behaviour of Awassi sheep and Shami Damascus goats

Keskin Mahmut,Şahin Ahmet,Biçer Osman,Gül Sabri,Kaya Şerafeddin,Sarı Ayhan,Duru Metin, Yayın Yer: Turkısh Journal Of Veterınary Anımal Scıences, 2005

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


53. Çakşir otunun üreme faaliyetleri üzerine etkileri

Önal Ali Galip,Şahin Ahmet,Kuran Mehmet, Yayın Yer: Hasad Hayvancılık, 2005

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


54. Ferula eleaochytris powder effect in layer diet on feed intake and someegg parameters using a multivariate analysis method for repeatedmeasures

Şahinler Suat,Şahin Ahmet,Görgülü Özkan, Yayın Yer: Journal Of Applıed Anımal Research, 2005

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


55. Türkiyede sağlıklı ve güvenli hayvansal üretimin gerekliliği

Duru Metin,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Hayvansal Üretim, 2004

Ulusal Hakemli CAB Derleme Makale


56. Diet selection by Japanese quails Coturnix coturnix japonica offered grounded wheat and concentrate feed as a choice

Canoğulları Sibel,Baylan Mikail,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Journal Of Animal And Veterinary Advances, 2004

Uluslararası Hakemli CAB Özgün Makale


57. Comparison of the behaviour of Awassi lambs in cafeteria feeding system with single diet feeding system

Keskin Mahmut,Şahin Ahmet,Biçer Osman,Gül Sabri, Yayın Yer: Applied Animal Behaviour Science, 2004

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


58. Comparison of fattening performance and slaughter characteristics of Simmental and Black White Young Bulls under subtropical climate conditions

Tapkı İbrahim,Kaya Şerafeddin,Şahin Ahmet,Şahinler Suat, Yayın Yer: Journal Of Animal And Veterinary Advances, 2004

Uluslararası Hakemli CAB Özgün Makale


59. Diet selection by Awassi lambs fed individually in a cafeteria feeding system

Şahin Ahmet,Keskin Mahmut,Biçer Osman,Gül Sabri, Yayın Yer: Livestock Production Science, 2003

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


60. Cereals in choice feeding of finishing broiler chickens

Şahin Ahmet, Yayın Yer: Journal Of Applied Animal Research, 2003

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


61. Propolisin Japon bıldırcınlarında besi performansı ve karkas özelliklerine etkileri

Şahin Ahmet,Baylan Mikail,Şahinler Nuray,Canoğulları Sibel,Gül Aziz, Yayın Yer: Uludağ Arıcılık Dergisi, 2003

Ulusal Hakemli Ziraat Özgün Makale


62. Effects of artificial lighting on fattening and behaviour

Keskin Mahmut,Biçer Osman,Gül Sabri,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Journal Of Animal And Veterinary Advances, 2003

Uluslararası Hakemli CAB Özgün Makale


63. Responses of lambs to the dietary inclusion of Trigonella Feonum Graceum L

Şahin Ahmet,Keskin Mahmut,Biçer Osman, Yayın Yer: Journal Of Animal And Veterinary Advances, 2003

Uluslararası Hakemli CAB Özgün Makale


64. Wet or germinated wheat preference by broiler chickens in hot environment

Şahin Ahmet, Yayın Yer: Journal Of Food Technology, 2003

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


65. Selection of whole wheat by broiler chickens in semicommercialexperimental conditions

Şahin Ahmet,Yıldırım Hakan,Kaya Şerafeddin,Canoğulları Sibel,Baylan Mikail, Yayın Yer: Hayvansal Üretim, 2001

Ulusal Hakemli CAB Özgün Makale


66. Rasyondaki farklı protein miktarlarının Şam keçisi çebiçlerinde besi performansına etkisi

Keskin Mahmut,Şahin Ahmet,Biçer Osman, Yayın Yer: Mku Ziraat Fakültesi, 2001

Ulusal Hakemli Ziraat Özgün Makale


67. The effect of corticosterone on diet selection for protein in relation to egg production by laying hens

Şahin Ahmet,Forbes John Mıchael, Yayın Yer: British Poultry Science, 1999

Uluslararası Hakemli SCI Özet


68. Corticosterone dietary fat source and diet selection in relation to body composition

Şahin Ahmet,Forbes John Mıchael, Yayın Yer: British Poultry Science, 1999

Uluslararası Hakemli SCI Özet


69. Fat selection in broiler chickens treated with corticosterone

Şahin Ahmet,Forbes John M, Yayın Yer: British Poultry Science, 1998

Uluslararası Hakemli SCI Özet


70. Exogenous corticosterone and colour preference in broiler chickens British Poultry Science

Şahin Ahmet,Forbes John M, Yayın Yer: British Poultry Science, 1998

Uluslararası Hakemli SCI Özet


71. Dehydroepiandrosterone DHEA for modulation of the effect of corticosterone on diet selection and body components in broiler chickens

Şahin Ahmet,Forbes John Mıchael, Yayın Yer: British Poultry Science, 1997

Uluslararası Hakemli SCI Özet


72. Behavioural responses of dairy calves to cafeteria feeding vs single feeding

Boğa Mustafa,Şahin Ahmet,Kılıç Ünal,Görgülü Murat, Yayın Yer: Journal Of Anımal And Veterınary Advances, 1912

Uluslararası Hakemli Ziraat Özgün Makale


Bildiriler

1. Demir Dikeni Tribulus terrestris ve Yohimbe Bark Pausinystalia yohimbe Katkılı Yemlerle Beslenen Etlik Civcivlerin Davranışları

Duru Metin,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: 1st International Med-iterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 28.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Teaching Agriculture by Using Production Tools

Altun Bahadır,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 28.09.2016

Uluslararası Poster


3. Evaluation of the Richness of Medicinal and Aromatic Plants inMediterranian Region in Feed Industry

Çayan Hüseyin,Erener Güray,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industr, 28.09.2016

Uluslararası Poster


4. Broyler yemlerine ilave edilen Çakşır Ferula eleaochytris kökü tozunun ticari deneme şartlarında broyler civcivlerin besi performansına etkileri

Şahin Ahmet,Yeter Beyhan,Camcı Ömer, Yayın Yeri: IV. Hayvan Besleme Kongresi, 28.06.2007

Ulusal Tam metin bildiri


5. Transition from in vivo animal production to in vitro cell production for food supply: from the nutrition of animal to the nutrition of cell

Şahin Ahmet, Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL ERCIYES AGRICULTURE, ANIMAL FOOD SCIENCES CONFERENCE, 27.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


6. Çiftlik hayvanlarında memnuniyet

Şahin Ahmet, Yayın Yeri: 6.Ulusal Zootekni Kongresi, 26.06.2009

Ulusal Tam metin bildiri


7. Dietary threonine supplementation for improving growth performance and edible carcass parts in Japanese quail, Coturnix coturnix Japonica

Baylan Mikail,Canoğulları Doğan Sibel,Ayaşan Tugay,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: IMCOFE 2017, IV. International Multidisciplnary Congress of Eurasia, 25.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Dietary threonine supplementation for improving growth performance and edible carcass parts in Japanese quail, Coturnix coturnix Japonica

Baylan Mikail,Canoğulları Doğan Sibel,Ayaşan Tugay,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: IMCOFE 2017, IV. International Multidisciplnary Congress of Eurasia, 25.08.2016

Uluslararası Özet bildiri


9. Yeterli ve dengeli besleme için sürdürülebilir tarım

Camcı Ömer,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: GAP IV.Tarım Kongresi, 23.09.2005

Ulusal Tam metin bildiri


10. Türkiyede ve Dünyada Yem Gıda Güvenliği

Şahin Ahmet, Yayın Yeri: GAP IV:Tarım Kongresi, 23.09.2005

Ulusal Tam metin bildiri


11. Effect of Aspergillus niger Mixture on Nutritional Composition and Phytochemicalsof Olive Leaf (Olea europaea L.

Altop Aydın,Küçükgül Altuğ,Erener Güray,Coşkun İsa,Filik Gökhan,Genç Bekiroğlu Yeliz,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: 1st International Congressof The Turkic World on Health and Natural Sciences, 23.04.2019

Uluslararası Özet bildiri


12. Effect of Aspergillus niger Mixture on Nutritional Composition and Phytochemicals of Olive Leaf (Olea europaea l.)

Altop Aydın,Küçükgül Altuğ,Erener Güray,Filik Gökhan,Bekiroğlu Genç Yeliz,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: 1st International Congress of The Turkic World on Health and Natural Sciences, 23.04.2019

Uluslararası Özet bildiri


13. Dry matter content of different feed grains germinated by hydroponics method,

Kuşan Onur,Çayan Hüseyin,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: The 11th International Animal Science Conference, 22.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


14. KANATLI BESLEMEDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR VE GELECEK İÇİN ÖNERİLER

Kutlu Hasan Rüştü,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: Türkiye 1.Tavukçuluk Araştırma Çalıştayı, 21.07.2017

Ulusal Tam metin bildiri


15. Safe animal nutrition for the safe nourishment of human

Şahin Ahmet,Kutlu Hasan Rüştü, Yayın Yeri: 1st International Food and Nutrition Congress, 18.06.2005

Uluslararası Özet bildiri


16. Determination of Mixture Homogeneıty of Mixed Feeds Produced In Kirsehir

Şahan Fatih,Şahin Ahmet,Erener Güray, Yayın Yeri: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 ), 17.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


17. Demir Dikeni Bitkisinin Tribulus terrestris L Biyokimyasal ve Fizyolojik Etkileri

Şahin Ahmet,Duru Metin, Yayın Yeri: 7.Ulusal Zootekni Kongresi, 16.09.2011

Ulusal Tam metin bildiri


18. Bir kuşak kapalı yetiştirme ile elde edilen broyler damızlık ebeveynlerin etlik civcivlerinin saha performansları

Yeter Beyhan,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: VII.Zootekni Bilim Kongresi, 15.09.2011

Ulusal Poster


19. A Paradoxal Cycle ”Long Standing (Unsolved)Red-Meat Issue In Turkey

Ulutaş Zafer,Mert İsmail,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: International Eurasian Congress on Natural Nutrition and Healty Life 2018, 15.07.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


20. Tavuk Eti Üzerinde Endişeye Yol Açan Yanlış Algı

Mert İsmail,Türkoğlu Mesut,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: International Eurasian Congress on Natural Nutrition Healthy Life, 15.07.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


21. Nutritional consequences of free choice in broiler chicks offered feed ingredients with two triple and fourfold combinations

Şahin Ahmet,Kutlu Hasan Rüştü, Yayın Yeri: 22.Dünya Tavukçuluk Kongresi, 13.06.2004

Uluslararası Tam metin bildiri


22. Effects of providing dietary Ferula eleaochytris powder to broiler chicks

Şahin Ahmet,Kutlu Hasan Rüştü,Duru Metin, Yayın Yeri: 22.World's Poultry Congress, 13.06.2004

Uluslararası Tam metin bildiri


23. Hatay ın Yayladağı İlçesinde Doğal Besin Kaynakları ile Yayla Kır Tavukçuluğu

Şahin Ahmet, Yayın Yeri: Yayladağı İçin Önerilebilecek Alternatif Tarımsal Üretim Seçenekleri Sempozyumu, 12.12.2002

Ulusal Tam metin bildiri


24. Probiotic Effect of Yogurt on Caecal Microflora of Quails(Coturnix coturnix Japonica)

Coşkun İsa,Saydut Figen,Korkmaz Abdurrahman,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, 12.05.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


25. Chickens Are Not Omnivore Any More

Çayan Hüseyin,Coşkun İsa,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, 12.05.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


26. Functionality in Animal Products

Çayan Hüseyin,Coşkun İsa,Şahin Ahmet,Erener Güray, Yayın Yeri: I.International Agricultural Science Congress, 12.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


27. THE IMPORTANCE OF OLIVE AND OLIVE INDUSTRY BY-PRODUCTS IN ANIMAL FEEDING

Çayan Hüseyin,Şahin Ahmet,Erener Güray, Yayın Yeri: International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 12.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


28. Estimation of yield at different harvesting times in Fenugreek plants (Trigonella Foenum Graecum L.)

Şahin Ahmet,Karadavut Ufuk,Şimşek Galip,Özçelik Şefika Nur,Soğancı Kübra, Yayın Yeri: I.Uluslar Arası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 12.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


29. Dietary Usage of Ferula Eleaochytris Powder in Animal Nutrition

Filik Gökhan, Çayıroğlu Hayrettin, Filik Ayşe Gül, Çayan Hüseyin, Coşkun İsa, Şahin Ahmet, Yayın Yeri: International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 12.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


30. Tahılla ve pamuk tohumu küspesi ile seyreltilen bitirme yemlerinin seçmeli olarak etlik piliçlere sunulmasının besi performansı ve bazı karkas özelliklerine üzerine etkileri

Şahin Ahmet,Kutlu Hasan Rüştü,Görgülü Murat, Yayın Yeri: III.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 10.09.2005

Ulusal Tam metin bildiri


31. DETERMINATION OF SOME EGGS TRAITS OF WHITE AND BRONZE TURKEYS IN A FREE RANGE SYSTEM

Taşkın Atilla,Karadavut Ufuk,Çayan Hüseyin,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: Agrosym 2016, 09.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


32. Biyofotonik bilimi ile tavukçulukta biyogüvenlik önlemleri

Şahin Ahmet,Uygur Veli, Yayın Yeri: Kümes Hayvanları Kongresi 2010, 09.10.2010

Ulusal Tam metin bildiri


33. Broyler damızlık sürü yönetiminde saha deneyimleri

Yeter Beyhan,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: Kümes Hayvanları Kongresi 2010, 09.10.2010

Ulusal Tam metin bildiri


34. Is it possible to monitor biophotonically feeds or foods prior to offering them animals and humans

Şahin Ahmet, Yayın Yeri: NATO-Advanced Study Institute, 09.10.2004

Uluslararası Özet bildiri


35. Diet selection in broiler chickens with corticosterone induced changes in body composition

Şahin Ahmet,Forbes John Michael, Yayın Yeri: Animal Choices, 09.09.1996

Uluslararası Tam metin bildiri


36. The effects of supplementation of enzyme combination on performance, intestinal histologyand microbiota of male broilers

Coşkun İsa,Altop Aydın,Korkmaz Turgud Firdevs,Çayıroğlu Hayrettin,Filik Ayşe Gül,Çayan Hüseyin,Şahin Ahmet,Erener Güray,Şamlı Hasan Ersin, Yayın Yeri: 8th BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE BALNIMALCON 2017, 08.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


37. The effects of supplementation of enzyme combination on performance, intestinal histology and microbiota of male broilers

Coşkun İsa,Altop Aydın,Korkmaz Turgud Firdevs,Çayıroğlu Hayrettin,Filik Ayşe Gül,Çayan Hüseyin,Şahin Ahmet,Erener Güray,Şamlı Hasan Ersin, Yayın Yeri: 8th BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE BALNIMALCON 2017, 08.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


38. The Effects of Supplementation of Enzyme Combination on Performance, Intestinal Histology and Microbiota of Male Broilers

Coşkun İsa, Altop Aydın, Korkmaz Firdevs, Çayıroğlu Hayrettin, Filik Ayşe Gül, Çayan Hüseyin, Şahin Ahmet, Erener Güray, Şamlı Hasan Ersin, Yayın Yeri: International 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017, 08.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


39. Genç ruminantların davranışları

Şahin Ahmet,Tapkı İbrahim,Keskin Mahmut,Önal Ali Galip, Yayın Yeri: V.Ulusal Zootekni Kongresi, 08.09.2007

Ulusal Tam metin bildiri


40. Çiftlik hayvanlarında beslenme davranışı parametreleri

Şahin Ahmet,Görgülü Murat,Kutlu Hasan Rüştü, Yayın Yeri: V.Ulusal Zootekni Kongresi, 08.09.2007

Ulusal Tam metin bildiri


41. Yohimbe Bark Pausinystalia yohimbe ve Demir Dikeni Tribulus terrestris Ekstratlarının Etlik Civcivlerde Büyüme Performansı ve Vücut Bileşimi Üzerine Olası Etkilerinin Araştırılması

Duru Metin,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 08.09.2007

Ulusal Tam metin bildiri


42. YOLK COLOR PARAMETERS IN EGGS OF ATAK-S PARENTS

Filik Gökhan,Tekin Olgay Kaan,Filik Ayşe Gül,Çetinkaya Orhan,Doğan Zekeriya,Çayan Hüseyin,Coşkun İsa,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: 4TH INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, 08.07.2018

Uluslararası Özet bildiri


43. Karayaka ve Sönmez X Karayaka melezi erkek kuzuların gelişme ve karkas özellikleri üzerinde bir araştırma 1 Besi performansı

Selçuk Erdoğan,Olfaz Mustafa,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: 1.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Antalya, 07.05.1996

Ulusal Tam metin bildiri


44. THE BEHAVIOURS OF BRONZE TURKEY BREEDERS FED ON THE DIET ADDED WITH FERULA ELEAOCHYTRIS ROOT POWDER

Duru Metin,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 05.11.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


45. Çakşır bitkisinin ferula eleaochytris hayvan beslemede kullanımı

Duru Metin,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: Ulusal Kümes hayvanları Kongresi, 05.10.2012

Ulusal Tam metin bildiri


46. Bir refah göstergesi olarak etlik civcivlerde yürüyüş skoru

Taşkın Atilla,Şahin Ahmet,Erener Güray,Camcı Ömer, Yayın Yeri: Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 05.10.2012

Ulusal Poster


47. The effects of initial chick weight and dietary symbiotic supplementation on growth performance gastro intestinal tract development ileal histomorphology and caecal pathogen microorganism in broiler chickens

Coşkun İsa,Tad Murat,Filik Gökhan,Altop Aydın,Şahin Ahmet,Erener Güray,Şamlı Hasan Ersin, Yayın Yeri: BALNİMALCON, 05.06.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


48. The pharmacological control of diet selection in chickens

Şahin Ahmet, Yayın Yeri: Mini-Symposium on Diet Selection in Animals and Man, 04.07.1996

Uluslararası Özet bildiri


49. Effects od dietary Ferula eleaochytris root powder on laying performance egg quality and plasma metabolities of hens

Filik Gökhan,Kutlu Hasan Rüştü,Şahin Ahmet,Çelik Ladine,Bozkurt Kiraz Ayfer, Yayın Yeri: 5.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 03.10.2009

Ulusal Tam metin bildiri


50. Organik Tavukçuluk Organik tarım prensiplerine uygun bakım ve besleme ile piliç eti ve yumurta üretimi

Şahin Ahmet,Kutlu Hasan Rüştü,Görgülü Murat, Yayın Yeri: IV.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 03.09.2004

Ulusal Tam metin bildiri


51. Düşük kolesterollü yumurta üretimi yönünde yapılan çalışmalar

Çopur Akpınar Gülşen,Duru Metin,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 03.09.2004

Ulusal Tam metin bildiri


52. Çakşır Ferula communis otunun toklularda üreme fonksiyonları üzerine etkileri

Önal Ali Galip,Şahin Ahmet,Kuran Mehmet, Yayın Yeri: IV.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 03.09.2004

Ulusal Tam metin bildiri


53. Effects of dietary inclusion of blend of organic acids essential oils and plant extracts and Yucca Schidigera powder on flock performance of broiler breeders

Kutlu Hasan Rüştü,Şahin Ahmet,Yeter Beyhan,Yücelt Özcan,Görgülü Murat, Yayın Yeri: 23.Dünya Tavukçuluk Kongresi, 03.07.2008

Uluslararası Tam metin bildiri


54. KIRŞEHIR İLININ BESICILIK POTANSIYELI VE AHI EVRAN VELI’NIN DEBBAĞLIK ZANAATINA OLAN İHTIYAÇ

Şahin Ahmet, Sarı Mehmet, Çayıroğlu Hayrettin, Çayan Hüseyin, Yayın Yeri: A H I E V R A N I n t e r n a t i o n a l Co n f e r e n c e o n S c i e n t i f i c R e s e a r c h, 02.12.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


55. Detection of feed materials prior to offering animals with respect to their hazardous ingredients

Şahin Ahmet,Pasha Talat Naseer, Yayın Yeri: International Nutrition Conferance, 02.11.2004

Uluslararası Özet bildiri


56. Kırşehir Kervansaray Dağlarının Yeni Sakini Anadolu Yaban Koyunu ( Ovis Gmelini Anatolica)'nun Yükseklik Tercihleri

Tezer Hasan, Ercan Ahmet, Sarı Mehmet, Şahin Ahmet, Yayın Yeri: 3rd International Mountain and Ecology Congress within Framework of Sustainable Development,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Zirai eğitimde üreterek öğrenme modeli

Eğitim Öğretim

Yönetici Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.07.2012 15.07.2015


2. Kırşehir İlindeki Besi İşletmelerinde Kullanılan Yemlerin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Besi Yemlerinin Kalite Özelliklerinin Araştırılması

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.05.2015 10.03.2017


3. Kırşehir koşullarında serbest gezinmeli yetiştirilen farklı genotipteki damızlık hindilerin performanslarının belirlenmesi

Serbest Dolaşımlı Hindi Yetiştiriciliği

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14.07.2012 14.07.2013


4. Kırşehir İlinde üretilen karma yemlerin karışım homojenitelerinin belirlenmesi

Yemlerin Tuz İçeriklerindeki Varyasyonla İlgili

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.11.2014 11.08.2016


5. MKU Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin Optimizasyonu

Çiftlik Optimizasyonu Doğaka

Yürütücü Kalkınma Bakanlığı 09.09.2009 10.10.2010


6. Etlik Parent Stock Yumurtalarına Enterococcus Faecium ve İnülin Karışımının İn Ovo ve Yeme İlavesinin Performans Bağırsak Mikrobiyotası ve İnce Bağırsak Histomorfolojisi Üzerine Etkileri

İn Ovo Besleme

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 08.05.2015 02.03.2017


7. Zeytin Yaprağının Olea europaeaL Besin Madde Kompozisyonu ve Fitokimyasal Bileşenleri Üzerine Farklı Mikrobiyalİnokulantlar ile Fermentasyonun Etkileri

Zeytin Yaprağının Fitokimyasalları İle İlgili

Danışman TÜBİTAK PROJESİ 01.03.2015 01.09.2016


8. Zeytinyağı sanayi atığı zeytin posasının prina besin madde içeriğinin tespiti ve kuzuların beslenmesinde kullanım olanakları

Zeytinyağı Sanayi Atığı Zeytin Posasının Prina Besin Madde İçeriğinin Tespiti Ve Kuzuların Beslenmesinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ 01.01.2007 01.01.2008


9. Farklı süt içirme programının Siyah Alaca buzağılarının büyüme ve gelişme özellikleri üzerine etkisi

Farklı Süt İçirme Programının Siyah Alaca Buzağılarının Büyüme Ve Gelişme Özellikleri Üzerine Etkisi

Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ 01.01.2004 01.01.2005


10. Yem Tazeleme Sıklığının Kuzularda Besi Performansı ve Davranış Özelliklerine Etkileri

Yem Tazeleme Sıklığının Kuzularda Besi Performansı Ve Davranış Özelliklerine Etkileri

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ 01.01.2003 01.01.2004


11. Kafeterya yöntemi ile yemlemenin etlik piliçlerde yemden yararlanma ve karkas özelliklerine etkisi üzerine bir araştırma

Kafeterya Yöntemi İle Yemlemenin Etlik Piliçlerde Yemden Yararlanma Ve Karkas Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ 01.01.2001 01.01.2002


12. Baharat bitkilerinin kullanımının ivesi kuzularında besi gücü ve karkas özelliklerine etkileri

Baharat Bitkilerinin Kullanımının İvesi Kuzularında Besi Gücü Ve Karkas Özelliklerine Etkileri

Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ 01.01.2001 01.01.2002


13. Seçmeli yemlemenin Kafeterya Yöntemi ivesi kuzularında besi gücü ve karkas özelliklerine etkileri

Seçmeli Yemlemenin Kafeterya Yöntemi İvesi Kuzularında Besi Gücü Ve Karkas Özelliklerine Etkileri

Yönetici ARAŞTIRMA PROJESİ 01.01.2001 01.01.2002


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804803

--%>