Araş. Gör. YELİZ AKPINAR

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA BÖLÜMÜ
ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Önlisans

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

2021 -

Doktora

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİMYA (DR)

2009 - 2017

TEZ: Heparin coated and 2-deoxy-D-glucose conjugated iron oxide nanoparticles for biologic applications

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2004 - 2009

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Araştırma Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2017-
  • Araştırma Görevlisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010-2017
  • Araştırma Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2009-2010

Verdiği Dersler

  • Analitik Kimya Laboratuvarı Önlisans, 2020-2021
  • Analitik Kimya Önlisans, 2020-2021

Makaleler

1. EF2-kinase targeted cobalt-ferrite siRNA-nanotherapy suppressesmutated breast cancer

Asik Elif,Akpınar Yeliz,Caner Ayşe,Kahraman Nermin,Guray Tulin,Volkan Murvet,Albarracin Constance,Pataer Apar,Arun Banu,Ozpolat Bulent, Yayın Yer: Nanomedicine, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


2. A Novel Acetylcholinesterase Biosensor Core Shell Magnetic Nanoparticles Incorporating a Conjugated Polymer for the Detection of Organophosphorus Pesticides

Dzudzevıc Cancar Hurıja,Söylemez Saniye,Akpınar Yeliz,Kesik Melis,Göker Seza,Günbaş Emrullah Görkem,Volkan Mürvet,Toppare Levent Kamil, Yayın Yer: Acs Applied Materials & Interfaces, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


3. Cellular uptake genotoxicity and cytotoxicity of cobalt ferrite magnetic nanoparticles in human breast cells

Aşık Elif,Akpınar Yeliz,Güray Nülüfer Tülün,İşcan Mesude,Çakmak Demircigil Gonca,Volkan Mürvet, Yayın Yer: Toxicology Research, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


Bildiriler

1. Synthesis And Characterizaton Of Carbon Quantum Dots And Their Applications

Tasman Pakizan,Akpınar Yeliz,Volkan Mürvet, Yayın Yeri: 11th Aegean Analytical Chemistry Days: AACD 2018, 29.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


2. Synthesis Of Core/Shell Nanoparticles

Güven Merve Nur,Yüce Mülayim Talha,Volkan Mürvet,Akpınar Yeliz, Yayın Yeri: 11th Aegean Analytical Chemistry Days: AACD 2018, 29.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


3. Preparation of Monodisperse Iron Oxide Nanoparticles Through Seed-MediatedGrowth

Akpınar Yeliz,Uzun Ceren,Volkan Mürvet, Yayın Yeri: 8th Nanoscience and Nanotechnolgy Congress, 29.06.2012

Ulusal Özet bildiri


4. Raman-Dye-Labeled Nanoparticle Probes for DNA Studies

Uzun Ceren,Akpınar Yeliz,Kaya Murat,Volkan Mürvet, Yayın Yeri: 8th Nanoscience and Nanotechnolgy Congress, 29.06.2012

Ulusal Özet bildiri


5. Preparation of Highly Ordered Gold Nanorod Monolayer and Multilayers byLangmuir Technique

Utku Nezaket Nehir,Akpınar Yeliz,Bayramlı Erdal,Volkan Mürvet, Yayın Yeri: 10th Nanoscience and Nanotechnolgy Congress, 21.06.2014

Ulusal Özet bildiri


6. Synthesis, coating and characterization of magnetite Fe3O4 nanoparticles by thermal methods

Akpınar Yeliz,Yılmaz Cansu,Volkan Mürvet, Yayın Yeri: 3rd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2020), 20.03.2020

Uluslararası Özet bildiri


7. Çok Küçük Gadolinyum Oksit Nanoparçaciklarinin Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu

Tasman Pakizan,Akpınar Yeliz,Volkan Mürvet, Yayın Yeri: 29. Ulusal Kimya Kongresi, 14.09.2017

Ulusal Özet bildiri


8. Manyetik Hipertermi Tedavisinde Kullanıma Uygun Manyetik Nano ParçacıklarınınHazırlanması

Akpınar Yeliz,Öztürk Seçkin,Volkan Mürvet, Yayın Yeri: 29.Ulusal Kimya Kongresi, 14.09.2017

Ulusal Özet bildiri


9. Determination of proteasome activity usingsurface enhanced raman scattering (SERS)spectroscopy

Volkan Mürvet,Kocabıyık Semra,Akpınar Yeliz,Uzun Ceren, Yayın Yeri: 22nd IUBMB Congress/37th FEBS Congress, 09.09.2012

Uluslararası Özet bildiri


10. Usage of silica coated magnetic nanoparticles and SERS nanotags for gene detection

Akpınar Yeliz,Kaya Murat,Volkan Mürvet, Yayın Yeri: 22nd IUBMB Congress/37th FEBS Congress, 09.09.2012

Uluslararası Özet bildiri


11. Preparatıon and Characterızatıon of CoFe2O4@SiO2@Au Nanopartıcles

Akpınar Yeliz,Kaya Murat,Volkan Mürvet, Yayın Yeri: 9th Aegean AnalyticalChemistry Days, AACD 2014, 03.10.2014

Uluslararası Özet bildiri


12. Preparation of SERS Substrate byLangmiur Technique

Utku Nezaket Nehir,Akpınar Yeliz,Volkan Mürvet,Bayramlı Erdal, Yayın Yeri: 9th Aegean AnalyticalChemistry Days, AACD 2014, 03.10.2014

Uluslararası Özet bildiri


13. Preparation of Biocompatible Magnetic Nanoparticles for Hyperthermia Treatment

Akpınar Yeliz,Volkan Mürvet, Yayın Yeri: 10th Aegean Analytical Chemistry Days: AACD 2016, 02.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


14. Synthesis and Characterization of Surface-enhancedRaman Scattering Tags With Ag and Au Core–ag ShellNanostructures

Uzun Ceren,Akpınar Yeliz,Kaya Murat,Volkan Mürvet, Yayın Yeri: 7th Nanoscience and Nanotechnology Conference, 01.01.2011

Ulusal Özet bildiri


15. Preparation and Characterization Gold-Magnetic Nanocomposite by Usage Green Chemistry

Akpınar Yeliz, Akın Eda, Yayın Yeri: Ahi Evran International Conference on Scientific Research,

Uluslararası Tam metin bildiri


16. Preparation Cobalt Feritte–Silver Nanocomposite via Green Chemistry Approach

Akpınar Yeliz, Avcı Begüm, Yayın Yeri: V. International Ege Composite Materials Symposium,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. ZnS Kuantum Noktaları ile Modifiye Edilmiş CoFe2O4 Nano Yapılarının Hazırlanması

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.04.2022


2. Yakın Kızılötesi Bölgede Yüksek Işık-Isı Çevrimine Sahip Özgün Nanoyapıların Hazırlanması, Fototermal Etkinliklerinin Ve Toksisitelerinin Araştırılması

Araştırmacı -Tübitak 1001 01.06.2018 01.05.2021


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804557

--%>