Doç. Dr. BÜLENT ALTUNKAYA

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK (DR)

2007 - 2012

TEZ: Küresel konikler ve uygulamaları

Yüksek Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK (YL) (TEZLİ)

2003 - 2007

TEZ: Finsler geometrisinde eğriler teorisi

Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

1992 - 1997

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2012-
 • Yardımcı Doçent Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2012-2012

Verdiği Dersler

 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2020-2021
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2020-2021
 • MATEMATİĞİN TEMELLERİ-II Lisans, 2020-2021
 • ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Lisans, 2020-2021
 • ANALİTİK GEOMETRİ-II Lisans, 2020-2021
 • DİFERANSİYEL DENKLEMLER Lisans, 2020-2021
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2020-2021
 • ANALİTİK GEOMETRİ Lisans, 2020-2021
 • ANALİTİK GEOMETRİ-I Lisans, 2020-2021
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2019-2020
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2019-2020
 • ANALİTİK GEOMETRİ-II Lisans, 2019-2020
 • DİFERANSİYEL DENKLEMLER Lisans, 2019-2020
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2019-2020
 • ANALİTİK GEOMETRİ Lisans, 2019-2020
 • MATEMATİĞİN TEMELLERİ-I Lisans, 2019-2020
 • ANALİTİK GEOMETRİ-I Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2018-2019
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2018-2019
 • ANALİTİK GEOMETRİ-II Lisans, 2018-2019
 • DİFERANSİYEL DENKLEMLER Lisans, 2018-2019
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ-II Yüksek Lisans, 2018-2019
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2018-2019
 • TEMEL MATEMATİK I Lisans, 2018-2019
 • ANALİTİK GEOMETRİ I Lisans, 2018-2019
 • MATEMATİĞİN TEMELLERİ I Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SEMİNER Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Doktora, 2017-2018
 • İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2017-2018
 • DİFERANSİYEL DENKLEMLER Lisans, 2017-2018
 • ANALİTİK GEOMETRİ II Lisans, 2017-2018
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2017-2018
 • ANALİTİK GEOMETRİ I Lisans, 2017-2018
 • TEMEL MATEMATİK I Lisans, 2017-2018
 • GEOMETRİDE ÖZEL KONULAR Yüksek Lisans, 2016-2017
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2016-2017
 • DİFERANSİYEL DENKLEMLER Lisans, 2016-2017
 • ANALİTİK GEOMETRİ II Lisans, 2016-2017
 • HAREKET GEOMETRİSİ I Yüksek Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2016-2017
 • ANALİTİK GEOMETRİ-I Lisans, 2016-2017
 • TEMEL MATEMATİK I Lisans, 2016-2017
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2016-2017
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2016-2017
 • SEMİNER Yüksek Lisans, 2016-2017
 • GEOMETRİDE ÖZEL KONULAR Doktora, 2016-2017
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2015-2016
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2015-2016
 • SEMİNER Yüksek Lisans, 2015-2016
 • DİFERANSİYEL DENKLEMLER Lisans, 2015-2016
 • İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ-II Yüksek Lisans, 2015-2016
 • ANALİTİK GEOMETRİ-II Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2015-2016
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2015-2016
 • SEÇMELİ AL II: BİLG. CEB. SİST. İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ Lisans, 2015-2016
 • ANALİTİK GEOMETRİ I Lisans, 2015-2016
 • GENEL MATEMATİK Lisans, 2015-2016
 • İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Yüksek Lisans, 2015-2016
 • HAREKET GEOMETRİSİ-II Yüksek Lisans, 2014-2015
 • HAREKET GEOMETRİSİ-I Yüksek Lisans, 2014-2015
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2014-2015
 • ANALİTİK GEOMETRİ-II Lisans, 2014-2015
 • DİFERANSİYEL DENKLEMLER Lisans, 2014-2015
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2014-2015
 • ANALİTİK GEOMETRİ-I Lisans, 2014-2015
 • ANALİZ III Lisans, 2014-2015
 • ANALİZ I Lisans, 2014-2015
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2014-2015
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2014-2015
 • SEMİNER Yüksek Lisans, 2014-2015
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2013-2014
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2013-2014
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2013-2014
 • İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ-II Yüksek Lisans, 2013-2014
 • İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ-I Yüksek Lisans, 2013-2014
 • SEMİNER Yüksek Lisans, 2013-2014
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2013-2014
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2013-2014
 • SEÇMELİ AL II: BİLG. CEB. SİST. İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ Lisans, 2013-2014
 • TEMEL MATEMATİK I Lisans, 2013-2014
 • SOYUT MATEMATİK Lisans, 2013-2014
 • ANALİZ II Lisans, 2013-2014
 • ANALİZ I Lisans, 2013-2014
 • LİNEER CEBİR II Lisans, 2013-2014
 • LİNEER CEBİR I Lisans, 2013-2014
 • GEOMETRİ Lisans, 2013-2014
 • DİFERANSİYEL DENKLEMLER Lisans, 2013-2014
 • İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ-II Yüksek Lisans, 2012-2013
 • DİFERANSİYEL DENKLEMLER Lisans, 2012-2013
 • GEOMETRİ Lisans, 2012-2013
 • TEMEL MATEMATİK I Lisans, 2012-2013
 • MATEMATİK FELSEFESİ Lisans, 2012-2013
 • MATEMATİK I Lisans, 2012-2013
 • GENEL MATEMATİK I Lisans, 2012-2013
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2012-2013
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2012-2013

Üniversite Dışı Deneyim

 • Matematik Öğretmeni Prof. Dr. Ilhan Kılçözlü Fen Lisesi, 2000 - 2012
 • Matematik Öğretmeni Mucur Lisesi, 1997 - 2000

Makaleler

1. Hyperspherical And Hypercylindrical Generalized Helices in The Sense Of Hayden in $\Mathbb{E}^{2n+1}$

Altınbaş Hasan, Altunkaya Bülent, Kula Levent, Yayın Yer: Facta Universitatis Series Mathematics And Informatics, 2021

Uluslararası Hakemli Mathsci Özgün Makale


2. Helix preserving mappings

Altunkaya Bülent,Kula Levent, Yayın Yer: Mathematical Methods İn The Applied Sciences, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


3. Polynomial helices in the n-dimensional semi-Euclidean space with index two

Altınbaş Hasan, Altunkaya Bülent, Kula Levent, Yayın Yer: Filomat, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


4. Mappings that preserve Helices in the n-dimensional Minkowski spaces

Altunkaya Bülent, Yayın Yer: Internatıonal Journal Of Geometrıc Methods In Modern Physıcs, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


5. Slant helices that constructed from hyperspherical curves in the n-dimensional Euclidean space

Altunkaya Bülent, Yayın Yer: International Electronic Journal Of Geometry, 2019

Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index, Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH Özgün Makale


6. Helices in the n-dimensional Minkowski spacetime

Altunkaya Bülent, Yayın Yer: Results İn Physics, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


7. Null Curves of Constant Breadth in Minkowski 4-Space

Altunkaya Bülent,Kahraman Aksoyak Ferdağ, Yayın Yer: Communications Faculty Of Science University Of Ankara Series A1mathematics And Statistics, 2019

Uluslararası Hakemli Esci Özgün Makale


8. Characterizations of slant and spherical helices due to pseudo-sabban frame

Altunkaya Bülent,Kula Levent, Yayın Yer: Fundamental Journal Of Mathematics And Applications, 2018

Uluslararası Hakemli CROSSREF Özgün Makale


9. General helices that lie on the sphere S2n in Euclidean space E2n1

Altunkaya Bülent,Kula Levent, Yayın Yer: Universal Journal Of Mathematics And Applications, 2018

Uluslararası Hakemli CROSSREF Özgün Makale


10. On timelike rectifying slant helices in Minkowski 3-space

Altunkaya Bülent,Kula Levent, Yayın Yer: International Electronic Journal Of Geometry, 2018

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


11. On polynomial general helices in n-dimensional Euclidean space Rn

Altunkaya Bülent,Kula Levent, Yayın Yer: Advances İn Applied Clifford Algebras, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


12. On spacelike rectifying slant helices in Minkowski 3-space

Altunkaya Bülent,Kula Levent, Yayın Yer: Turkish Journal Of Mathematics, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


13. Curves of constant breadth according to Darboux frame

Altunkaya Bülent,Kahraman Aksoyak Ferdağ, Yayın Yer: Communications Faculty Of Science University Of Ankara Series A1mathematics And Statistics, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


14. On rectifying slant helices in Euclidean 3-space

Altunkaya Bülent,Kahraman Aksoyak Ferdağ,Kula Levent,Aytekin Cahit, Yayın Yer: Konuralp Journal Of Mathematics, 2016

Uluslararası Hakemli Mathematical Reviews, Mathsci Özgün Makale


15. Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeğinin Geliştirilmesi MEVBÖ Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Altunkaya Bülent,Kıymaz Yasemin,Yıldız Avni, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


16. Effects of Using Dynamic Geometry Activities on Eighth Grade Students’ Achievement Levels and Estimation Performances in Triangles

Özçakır Bilal,Aytekin Cahit,Altunkaya Bülent,Doruk Bekir Kürşat, Yayın Yer: Participatory Educational Research, 2015

Uluslararası Hakemli Turkish Educational Index Özgün Makale


17. Some Characterizations of Slant and Spherical Helices Due to Sabban Frame

Altunkaya Bülent,Kula Levent, Yayın Yer: Mathematical Sciences And Applications E-Notes, 2015

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. One-Parameter Equations of Spherical Conics and Its Applications

Altunkaya Bülent,Yaylı Yusuf,Hacısalihoğlu Hasan Hilmi,Arslan Fahrettin, Yayın Yer: Journal Of Mathematics Research, 2014

Uluslararası Hakemli BASE Özgün Makale


19. The Analysis of the Relation between Eight-Grade Students’ Estimation Performance in Triangles with Their Teaching Style Expectations and Sources of Motivation

Altunkaya Bülent,Aytekin Cahit,Doruk Bekir Kürşat,Özçakır Bilal, Yayın Yer: Participatory Educational Research, 2014

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


20. Matematik insana bence ile başlayan cümleler kurmayı öğretir

Altunkaya Bülent, Yayın Yer: Ahi Evran Aktüel, 2012

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale


21. Equations of the Spherical Conics

Altunkaya Bülent,Yaylı Yusuf,Hilmi Hacısalihoğlu,Arslan Fahrettin, Yayın Yer: Electronic Journal Of Mathematics And Technology, 2011

Uluslararası Hakemli Zentralblatt MATH Özgün Makale


Bildiriler

1. Helices that lie on S2n

Altunkaya Bülent,Kula Levent, Yayın Yeri: 7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 31.08.2018

Uluslararası Özet bildiri


2. New Methods to construct slant helices from hyperspherical curves

Altunkaya Bülent, Yayın Yeri: 8th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2019), 30.08.2019

Uluslararası Özet bildiri


3. Helix Preserving Mappings

Altunkaya Bülent,Kula Levent, Yayın Yeri: 8th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2019), 30.08.2019

Uluslararası Özet bildiri


4. Some Characterizations of Vi Helices in 4-Dimensional SemiEuclidean Space with Index 2

Altınbaş Hasan,Altunkaya Bülent,Kula Levent, Yayın Yeri: 8th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2019), 30.08.2019

Uluslararası Özet bildiri


5. On Lorentzian Ruled Surfaces in 4-Dimensional Semi EuclideanSpace with Index 2

Karakaş V Kıvanç,Altınbaş Hasan,Altunkaya Bülent,Kula Levent, Yayın Yeri: 8th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2019), 30.08.2019

Uluslararası Özet bildiri


6. On regle surfaces which generated from split quaternion product of two space curves

Karakaş V Kıvanç,Altunkaya Bülent,Kula Levent, Yayın Yeri: 7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 29.08.2018

Uluslararası Özet bildiri


7. A New Approach to Spherical Conic Equations

Altunkaya Bülent,Yaylı Yusuf,Hacısalihoğlu H Hilmi, Yayın Yeri: 2th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2013), 29.08.2013

Uluslararası Özet bildiri


8. Effects of Using Dynamic Geometry Activities on Eighth Graders Achievement Levels and Estimation Performance in Triangles

Özçakır Bilal,Aytekin Cahit,Altunkaya Bülent,Doruk Bekir Kürşat, Yayın Yeri: 3th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2014), 28.08.2014

Uluslararası Özet bildiri


9. Middle School Students Explanations on Some Probabilty Problems

Altunkaya Bülent,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: 3th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2014), 28.08.2014

Uluslararası Özet bildiri


10. On Intersection Curve of Two Surfaces

Akıncı Benen,Altınok Mesut,Altunkaya Bülent,Kula Levent, Yayın Yeri: 14th International Geometry Symposium, 28.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


11. The Analysis of the Relation Between Eight Grade Students Estimation Skills Usage in Triangles and Their Teaching Style Expectations and Sources of Motivation

Altunkaya Bülent,Aytekin Cahit,Doruk Bekir Kürşat,Özçakır Bilal, Yayın Yeri: 3th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2014), 27.08.2014

Uluslararası Özet bildiri


12. Helix Characterizations Due to Sabban Frame

Altunkaya Bülent,Kula Levent, Yayın Yeri: XII. Geometri Sempozyumu, 26.08.2014

Ulusal Özet bildiri


13. Some Characterizations of Slant Helices as Rectifying Curves

Altunkaya Bülent, Yayın Yeri: 5th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2016), 19.08.2016

Uluslararası Özet bildiri


14. A Scale to Determine Parents Expectation from Mathematics Education PEME Development Reliability and Validity

Aytekin Cahit,Altunkaya Bülent,Baltacı Serdal,Kıymaz Yasemin,Yıldız Avni, Yayın Yeri: 5th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2016), 19.08.2016

Uluslararası Özet bildiri


15. Investigation of Parents Expectations of Middle School Students from Mathematics Education

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Altunkaya Bülent,Yıldız Avni,Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


16. Investigation of the Test Anxieties of 8th Grade Students

Altunkaya Bülent,Şanlı Kula Kamile,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


17. Polynomial helices in En

Altunkaya Bülent,Kula Levent, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


18. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Model Oluşturma Etkinliği Tasarlama Deneyimlerine İlişkin Görüşleri

Doruk Bekir Kürşat,Altunkaya Bülent,Baltacı Serdal,Yıldız Avni, Yayın Yeri: 2.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 18.05.2015

Ulusal Özet bildiri


19. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Eşitlik ve Denklemler Konusunu Öğretme Süreçlerinin İncelenmesi

Aytekin Cahit,Altunkaya Bülent, Yayın Yeri: 2.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 18.05.2015

Ulusal Özet bildiri


20. Pre Service Middle School Mathematics Teachers Opinions About Problems of Turkish Education System

Aytekin Cahit,Altunkaya Bülent, Yayın Yeri: 14th International Teacher Education for Sustainable Devolopment, Cultere and Education, 14.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


21. Mappings for generating rational helices

Altunkaya Bülent,Kula Levent, Yayın Yeri: 16th International Geometry Symposium, 07.07.2018

Uluslararası Özet bildiri


22. On the Characterizations of Spacelike Curves which Spherical Indicatrices are Conics in Minkowski 3-space

Altınok Mesut,Kula Levent,Altunkaya Bülent, Yayın Yeri: 15th International Geometry Symposium, 06.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Noktasal 1 Tip Gauss Dönüşümüne Sahip Bazı Özel Dönel Yüzeyler

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 29.07.2015 22.09.2017


2. Ortaokul öğrencilerinin bazı olasılık problemlerine yaptıkları açıklamaların incelenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 25.08.2014 25.09.2014


3. Geogebra temelli öğretim etkinliklerinin ilköğretim 8 Sınıf öğrencilerinin üçgenler alt öğrenme alanındaki beceri ve tutumlarına etkisinin araştırılması

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 22.08.2013 21.02.2015


4. On intersection curve of two surfaces

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 22.04.2016 22.05.2016


5. n-boyutlu Öklid uzayında dönüşümleri kullanarak helis oluşturma.

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 19.03.2018 18.03.2019


6. 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Tükenmişliklerinin İncelenmesi: Kırşehir İli Örneği

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2017 01.12.2017


7. Rektifiyan helislerin karakterizasyonları

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14.05.2015 23.11.2016


8. Rasyonel Uzay Eğrilerinin Split Kuaterniyon Çarpımından Üretilen Yüzeyler.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.04.2017


9. Ortaokul Öğrenci Velilerinin Matematik Eğitiminden Beklentilerinin İncelenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 08.04.2016 19.12.2016


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805205

--%>