Dr. Öğr. Üyesi OĞUZHAN UZUN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

MUCUR MESLEK YÜKSEKOKULU
GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ
GÖRSEL İLETİŞİM PR.

Eğitim Bilgileri

Doktora

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)

2012 - 2018

TEZ: Benli Hasan Çelebi (Ahí) – Hüsn ü dil (İnceleme-karşılaştırmalı metin-sözlük-dizin)

Yüksek Lisans

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)

2007 - 2010

TEZ: Divan-ı Senih (Metnin Çeviri Yazısı, İnceleme, İndeks)

Lisans

Dogu Akdeniz Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

2002 - 2006

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Öğretim Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mucur Meslek Yüksekokulu, 2018-
  • Uzman Ahi Evran Üniversitesi, Mucur Meslek Yüksekokulu, 2015-2018

Makaleler

Bildiriler

1. Alvarlı Efe Hazretlerinin Saba-name Manzumesinde Saba Sembolizmi

Uzun Oğuzhan, Yayın Yeri: Uluslararası Hace Muhammed Lutfi (Alvarlı Efe) Sempozyumu, 26.04.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Necip Fazıl Kısakürek’in Otel Odaları Şiirinden Hareketle Türk Edebiyatında Duvar Sembolü

Uzun Oğuzhan, Yayın Yeri: Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, 25.05.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Türk Edebiyatında Evliya Menakıbnameleri ve Menakıbname-i İbrahim-i Gülşeni

Uzun Oğuzhan, Yayın Yeri: V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 24.06.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Sünbülzade Vehbi Divanı’nda Dönemsel Eleştiriler

Uzun Oğuzhan, Yayın Yeri: Uluslararası Sultanu’ş-şuara Sünbülzade Vehbi Efendi Sempozyumu, 22.09.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805559

--%>