Doç. Dr. FERDAĞ KAHRAMAN AKSOYAK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK (DR)

2011 - 2014

TEZ: Öklidiyen ve yarı öklidiyen uzaylarda homotetik hareketler ve yüzeyler

Yüksek Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK (YL) (TEZLİ)

2008 - 2010

TEZ: Minkowski uzayında sabit ortalama eğrilikli dönel yüzeyler

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

2003 - 2007

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2017-
 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2014-
 • Araştırma Görevlisi Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2010-2014

Verdiği Dersler

 • Kuaterniyonlar Teorisi I Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Okul Deneyimi Lisans, 2016-2017
 • Lineer Cebir I Lisans, 2016-2017
 • Matematik I Lisans, 2016-2017
 • Bilim Tarihi Lisans, 2016-2017
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2015-2016
 • Lineer Cebir II Lisans, 2015-2016
 • Soyut Matematik Lisans, 2015-2016
 • Temel Matematik II Lisans, 2015-2016
 • Matematik II Lisans, 2015-2016
 • Matematik I Lisans, 2015-2016
 • Okul Deneyimi Lisans, 2015-2016
 • Elementar Sayı Kuramı Lisans, 2015-2016
 • Bilim Tarihi Lisans, 2015-2016
 • Lineer Cebir I Lisans, 2015-2016
 • Temel Matematik I Lisans, 2015-2016
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2014-2015
 • Matematik Felsefesi Lisans, 2014-2015
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2014-2015
 • Lineer Cebir II Lisans, 2014-2015
 • Geometri Lisans, 2014-2015
 • Soyut Matematik Lisans, 2014-2015
 • Okul Deneyimi Lisans, 2014-2015
 • Elemanter Sayı Kuramı Lisans, 2014-2015
 • Matematik Tarihi Lisans, 2014-2015
 • Bilim Tarihi Lisans, 2014-2015
 • Cebire Giriş Lisans, 2014-2015
 • Lineer Cebir I Lisans, 2014-2015

Akademik / İdari Görevler

 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Bölüm Başkan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -

Makaleler

1. Some Characterizations of Translation Surfaces Generated by Spherical Indicatrices of Space Curves

Acar Neriman, Kahraman Aksoyak Ferdağ, Yayın Yer: Palestine Journal Of Mathematics, 2022

Uluslararası Hakemli ZentralBlatt Math Özgün Makale


2. Generalized Quaternionic Mannheim Curves According to the Type 2-Quaternionic Frame in Euclidean 4-Space

Acar Neriman, Kahraman Aksoyak Ferdağ, Yayın Yer: Uzbek Mathematical Journal, 2022

Uluslararası Hakemli Mathematical Reviews Özgün Makale


3. Quaternionic Bertrand Curves According to Type 2-Quaternionic Frame in R4

Kahraman Aksoyak Ferdağ, Yayın Yer: Communications Faculty Of Sciences University Of Ankara Series A1 Mathematics And Statistics, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. Homothetic Motions via Generalized Bicomplex Numbers

Kahraman Aksoyak Ferdağ, Özkaldı Karakuş Sıddıka, Yayın Yer: Facta Universitatis, Series: Mathematics And Informatics, 2021

Uluslararası Hakemli Mathematical Reviews Özgün Makale


5. Quaternionic (1,3) Bertrand Curves According to Type 2-Quaternionic Frame in R4

Kahraman Aksoyak Ferdağ, Yayın Yer: Konuralp Journal Of Mathematics, 2021

Uluslararası Hakemli Mathematical Reviews Özgün Makale


6. Flat Rotational Surfaces with Pointwise 1-Type Gauss Map Via Generalized Quaternions

Kahraman Aksoyak Ferdağ, Yaylı Yusuf, Yayın Yer: Proceedings Of The National Academy Of Sciences, India Section A: Physical Sciences, 2020

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


7. A new type of quaternionic frame in R4

Kahraman Aksoyak Ferdağ, Yayın Yer: International Journal Of Geometric Methods İn Modern Physics, 2019

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


8. Null Curves of Constant Breadth in Minkowski 4-Space

Altunkaya Bülent,Kahraman Aksoyak Ferdağ, Yayın Yer: Communications Series A1: Mathematics And Statistics, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Curves of constant breadth according to Darboux frame

Altunkaya Bülent,Kahraman Aksoyak Ferdağ, Yayın Yer: Communications Faculty Of Science University Of Ankara Series A1mathematics And Statistics, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. Some Special Curves and Mannheim Curves in Three Dimensional Euclidean Space

Kaymaz Funda,Kahraman Aksoyak Ferdağ, Yayın Yer: Math. Sci. Appl. E-Notes, 2017

Uluslararası Hakemli Mathematical Reviews Özgün Makale


11. Flat Rotational Surfaces with Pointwise 1 Type Gauss Map in E4

Kahraman Aksoyak Ferdağ,Yaylı Yusuf, Yayın Yer: Honam Mathematical Journal, 2016

Uluslararası Hakemli Mathematical Reviews Özgün Makale


12. On Rectifying Slant Helices in Euclidean 3 Space

Altunkaya Bülent,Kahraman Aksoyak Ferdağ,Kula Levent,Aytekin Cahit, Yayın Yer: Konuralp Journal Of Mathematics, 2016

Uluslararası Hakemli Mathematical Reviews Özgün Makale


13. General Rotational Surfaces with Pointwise 1 Type Gauss Map in Pseudo Euclidean Space E 4 2

Kahraman Aksoyak Ferdağ,Yaylı Yusuf, Yayın Yer: Indian Journal Of Pure And Applied Mathematics, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


14. Generalized Bicomplex Numbers and Lie Groups

Özkaldı Karakuş Sıddıka,Kahraman Aksoyak Ferdağ, Yayın Yer: Advances İn Applied Clifford Algebras, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


15. Homothetic Motions and Surfaces in E 4

Kahraman Aksoyak Ferdağ,Yaylı Yusuf, Yayın Yer: Bulletin Of The Malaysian Mathematical Sciences Society, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


16. Generalized Null Bertrand Curves In Minkowski Space Time

Kahraman Aksoyak Ferdağ,Gök İsmail,İlarslan Kazım, Yayın Yer: Annals Of The Alexandru Ioan Cuza University - Mathematics, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


17. Boost Invariant Surfaces with Pointwise 1 Type Gauss Map in Minkowski 4 Space E4 1

Kahraman Aksoyak Ferdağ,Yaylı Yusuf, Yayın Yer: Bulletin Of The Korean Mathematical Society, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


18. Homothetic Motions and Lie Groups in R4 2

Kahraman Aksoyak Ferdağ,Yaylı Yusuf, Yayın Yer: Journal Of Dynamical Systems And Geometric Theories, 2013

Uluslararası Hakemli Zentralblatt für Mathematik Özgün Makale


19. Spacelike Maximal and Timelike Minimal Surfaces of Revolution in Minkowski 3 Space

Kahraman Ferdağ,Yaylı Yusuf, Yayın Yer: Far East Journal Of Mathematical Sciences, 2012

Uluslararası Hakemli Zentralblatt MATH Özgün Makale


20. On the Quaternionic B2 Slant Helices in the Semi Euclidean Space E4 2

Kahraman Ferdağ,Gök İsmail,Hacısalihoğlu Hilmi, Yayın Yer: Applied Mathematics And Computation, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


21. On the Quaternionic B 2 Slant Helices in the Euclidean Space E 4

Gök İsmail,Okuyucu Osman Zeki,Kahraman Ferdağ,Hacısalihoğlu Hilmi, Yayın Yer: Advances İn Applied Clifford Algebras, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


Bildiriler

1. Homothetic Motions and Surfaces with Pointwise 1 Type Gauss Map in E4

Kahraman Aksoyak Ferdağ,Yaylı Yusuf, Yayın Yeri: 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 29.08.2013

Uluslararası Sözlü Bildiri


2. Some Special Curves and Mannheim Curves in Three Dimensional Euclidean Space

Kaymaz Funda,Kahraman Aksoyak Ferdağ, Yayın Yeri: 2nd International Conference on Analysis and Its Applications, 15.07.2016

Uluslararası Özet bildiri


3. Minkowski 4 Uzayında Ekstremal ve Marginally Trapped Dönel Yüzeyler

Kahraman Ferdağ,Yaylı Yusuf,Arslan Kadri, Yayın Yeri: IX. Geometri Sempozyumu, 10.06.2011

Ulusal Sözlü Bildiri


4. Some Applications of Generalized Bicomplex Numbers on Motions in Four Dimensional Spaces

Özkaldı Karakuş Sıddıka,Kahraman Aksoyak Ferdağ, Yayın Yeri: 16th International Geometry Symposium, 07.07.2018

Uluslararası Özet bildiri


5. Some Properties of Rotational Surfaces via Generalized Quaternions

Kahraman Aksoyak Ferdağ,Yaylı Yusuf, Yayın Yeri: 15 th International Geometry Symposium, 06.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. Boost Invariant Surfaces with Pointwise 1 Type Gauss Map in Minkowski 4 Space

Kahraman Aksoyak Ferdağ,Yaylı Yusuf, Yayın Yeri: International Workshop on Finite Type Submanifolds, 05.09.2014

Uluslararası Sözlü Bildiri


7. General Rotational Surfaces with Pointwise 1 Type Gauss Map in Pseudo Euclidean Space

Kahraman Aksoyak Ferdağ,Yaylı Yusuf, Yayın Yeri: XI. Geometri Sempozyumu, 05.07.2013

Ulusal Sözlü Bildiri


8. Homothetic Motion and Surfaces with Pointwise 1- Type Gauss Map in E4

Kahraman Aksoyak Ferdağ,Yaylı Yusuf, Yayın Yeri: International Workshop on Theory of Submanifolds, 04.06.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Rotational Surfaces with Pointwise 1 Type Gauss Map in Four Dimensional Pseudo Euclidean Space

Kahraman Aksoyak Ferdağ,Yaylı Yusuf, Yayın Yeri: International Workshop on Theory of Submanifolds, 04.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


10. Rotational Surfaces with Pointwise 1-Type Gauss Map in Four Dimensional Pseudo-Euclidean Space E4-2

Kahraman Aksoyak Ferdağ,Yaylı Yusuf, Yayın Yeri: International Workshop on Theory of Submanifolds, 04.06.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


11. E4 Öklid Uzayında Kuaterniyonik B2 Slant Helisler

Gök İsmail,Okuyucu Osman Zeki,Kahraman Ferdağ,Hacısalihoğlu Hilmi, Yayın Yeri: 5. Ankara Matematik Günleri, 04.06.2010

Ulusal Sözlü Bildiri


12. Minkowski Uzayında Minimal Dönel Yüzeyler

Kahraman Ferdağ,Yaylı Yusuf, Yayın Yeri: VIII. Geometri Sempozyumu, 02.05.2010

Ulusal Sözlü Bildiri


Projeler

1. Noktasal 1 Tip Gauss Dönüşümüne Sahip Bazı Özel Dönel Yüzeyler

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 29.07.2015 22.09.2017


2. 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Tükenmişliklerinin İncelenmesi: Kırşehir İli Örneği

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2017 01.12.2017


3. Rektifiyan Helislerin Karakterizasyonları

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14.05.2015 23.11.2016


4. Probability Explorer Programının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılıkla İlgili Plan Hazırlama Becerilerine Etkisi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.04.2017 01.12.2017


5. Probability Explorer Programının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılıkla İlgili Plan Hazırlama Becerilerine Etkisi

Olasılık, Bilimin Birçok Alanında Kullanılan Ve Önemi Giderek Artan Bir Konu Olmaktadır. Kimyave Fiziğin Birçok Kavramı Olasılık Kavramları İle Yeniden İfade Edilmiştir. Olasılıksal Düşünceekonomiden Arkeolojiye Kadar Birçok Alanda Düşünceleri Ve Karar Al

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.04.2017 01.12.2017


6. 4 Boyutlu Öklid Uzayında Kuaterniyonik Çatının Yeni Bir Versiyonu

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.05.2018 01.05.2019


7. Some Properties of Rotational Surfaces Via Generalized Quaternions,

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.05.2017 01.08.2017


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

Kayıtlı değil

--%>