Prof. Dr. HÜSEYİN ŞİMŞEK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR)

1996 - 2002

TEZ: Tanzimat ve Mutlakiyet Dönemi çocuk dergilerinin eğitim açısından incelenmesi

Yüksek Lisans

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)

1992 - 1995

TEZ: İlköğretim sistemimiz (1923-1950) üzerine yapı, amaç ve muhteva yönünden bir tahlil

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT PR.

1986 - 1991

TEZ: Mehmed Efendinin Defterleri (8)

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2020-2021
 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2015-
 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2013-2015
 • Yardımcı Doçent Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2003-2013
 • Araştırma Görevlisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2002-2003
 • Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, 1996-2002
 • Araştırma Görevlisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1993-1996

Verdiği Dersler

 • ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM Doktora, 2018-2019
 • İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ Doktora, 2017-2018
 • EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ AKIMLAR Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Türk Eğitim Tarihi Lisans, 2016-2017
 • Eğitim Reformları Yüksek Lisans, 2016-2017
 • EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ AKIMLAR Yüksek Lisans, 2016-2017
 • ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI Lisans, 2016-2017
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2016-2017
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Lisans, 2016-2017
 • EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI Yüksek Lisans, 2015-2016
 • ÖZEL EĞİTİM Lisans, 2015-2016
 • ÖZEL EĞİTİM Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Lisans, 2015-2016
 • ÖZEL EĞİTİM Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Ve ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI Yüksek Lisans, 2015-2016
 • TÜRK EĞİTİM TARİHİ Lisans, 2014-2015
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Lisans, 2014-2015
 • TÜRK EĞİTİM TARİHİ Lisans, 2014-2015
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Lisans, 2014-2015
 • MUKAYESELİ EĞİTİM Yüksek Lisans, 2013-2014
 • EĞİTİM REFORMLARI Yüksek Lisans, 2013-2014
 • BİLİM TARİHİ Lisans, 2013-2014
 • ÖZEL EĞİTİM Lisans, 2013-2014
 • ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI Lisans, 2013-2014
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Lisans, 2013-2014
 • TÜRK EĞİTİM TARİHİ Lisans, 2013-2014
 • EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Lisans, 2012-2013
 • TÜRK EĞİTİM TARİHİ Lisans, 2012-2013

Akademik / İdari Görevler

 • Yönetim Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -
 • Yönetim Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 -
 • Enstitü Müdürü Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Rektör Danışmanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2013 - 2015
 • Bölüm Başkanı Harran Üniversitesi, , 2008 - 2011

Üniversite Dışı Deneyim

 • Misafir Öğretim Üyesi Köln Üniversitesi, 2012 - 2012
 • Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı , 1992 - 1993

Makaleler

1. Eğitsel Dijital Oyunların 8. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Ders Başarısı Ve Güdülenmelerine Etkisi

Murat Çokyaman, Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Lise Öğrencilerinde Gelecek Beklentisi ve Öz Güven İlişkisi

Şimşek Hüseyin, Ünal Menderes, Özaslan Dildar, Erbay Mermer Şeyma, Yayın Yer: Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Öğrenci Merkezli Eğitim: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Şimşek Hüseyin, Kuzu Yasemin, Elyıldırım Eda, Erbay Mermer Şeyma, Yayın Yer: Yuzuncu Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. A Qualitative Research on Competency-Based Learning Management System and Its Effectiveness

Şimşek Hüseyin, Özüdoğru Gül, Yayın Yer: Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. BİR ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK AYDEP’İN SİSTEM KABUL EDİLEBİLİRLİK MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ

Şimşek Hüseyin, Çavdar Lokman, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. İngilizce Öğretiminde Kullanılan Öğrenci Merkezli Yöntem ve Tekniklerin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

Şimşek Hüseyin, Özaslan Dildar, Yayın Yer: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. BİR ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK AYDEP'İN SİSTEM KABUL EDİLEBİLİRLİK MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ

Çavdar Lokman, Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. A Qualitative Research on Competency- Based Learning Management System and Its Effectiveness

Özüdoğru Gül, Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Ani Publishing And Consulting Company, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Yeterlik Temelli Bir Öğrenme Yönetim Sistemi ve Etkililiğine Yönelik Nitel Bir Araştırma

Özüdoğru Gül, Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. BİR ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK AYDEP’İN SİSTEM KABUL EDİLEBİLİRLİK MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ

Şimşek Hüseyin, Çavdar Lokman, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Aeüsbed), 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. İngilizce Öğretiminde Kullanılan Öğrenci Merkezli Yöntem ve Tekniklerin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

Şimşek Hüseyin, Özaslan Dildar, Yayın Yer: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


12. Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Kullanılan Öğrenci Merkezli Yöntem ve Tekniklerin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Şimşek Hüseyin, Özaslan Dildar, Yayın Yer: Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. A School-based adjustment program based on ecological approach for immigrant students in primary schools living in Turkey

Şimşek Hüseyin, Gençtanırım Kurt Dilek, Kula Sultan Selen, Yayın Yer: İlköğretim Online (Elektronik), 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


14. A School-based adjustment program based on ecological approach for immigrant students in primary schools living in Turkey

Şimşek Hüseyin, Gençtanırım Kurt Dilek, Kula Sultan Selen, Yayın Yer: Elemantary Education Online, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


15. Türk Eğitim Sisteminde Değer Arayışı: Yenilenen (2017) İlköğretim Programları Hangi Değerleri Kazandırıyor?

Kart Mehmet,Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Değerler Eğitimi Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli Din ve Eğitim Araştırmaları Özgün Makale


16. A School-based adjustment program based on ecological approach for immigrant students in primary schools living in Turkey

Şimşek Hüseyin, Gençtanırım Kurt Dilek, Kula Sultan Selen, Yayın Yer: İlköğretim Online (Elektronik), 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


17. Türk Eğitim Sisteminde Değer Arayışı: Yenilenen (2017) İlköğretim Programları Hangi Değerleri Kazandırıyor?

Kart Mehmet, Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Değerler Eğitimi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. The Relation Between Academic Boredom of Students with Mathematics Self-efficacy and Mathematics Anxiety

Şimşek Hüseyin,Kula Sultan Selen,Özçakır Bilal,Ceylan Çeliker Tuba, Yayın Yer: Acta Didactica Napocensia, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


19. Örgütsel Kalite Göstergesi Olarak Çalışan Memnuniyeti: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Şimşek Hüseyin,Çetinkaya Fatih Ferhat,Aytekin Cahit, Yayın Yer: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


20. Çokkültürlü Eğitim Mümkün Mü?

Kart Mehmet,Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli sindexs, asosindex Özgün Makale


21. Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Türkiye’de Temel Eğitim Programlarında Çokkültürlülüğün İzleri

Şimşek Hüseyin,Dağıstan Aybike,Şahin Cem,Koçyiğit Elif,Dağıstan Yalçınkaya Gülen,Kart Mehmet,Dağdelen Suna, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


22. Yükseköğretimde Kalite Arayışında Bir Gösterge Olarak Öğrenci Memnuniyeti: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Şimşek Hüseyin,İslim Ömer Faruk,Öztürk Nilay, Yayın Yer: Trakya Eğitim Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


23. Yükseköğretimde İnsani Becerilerin Öğrenenlere Kazandırılması İçin Öz Yönelimli Öğrenme Modeli

Şimşek Hüseyin, İlhan Elif, Yayın Yer: Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


24. Yükseköğretimde İnsani Becerilerin Öğrenenlere Kazandırılması İçin Öz Yönelimli Öğrenme Modeli

Şimşek Hüseyin, İlhan Elif, Yayın Yer: Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


25. Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Türkiye’de Temel Eğitim Programlarında Çokkültürlülüğün İzleri

Şimşek Hüseyin, Koçyiğit Elif, Kart Mehmet, Dağıstan Aybike, Dağıstan Yalçınkaya Gülen, Dağdelen Suna, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


26. KAPSAYICI EĞİTİM BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE ORTAÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞÜN İZLERİ

Koçyiğit Elif,Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamadasosyal Bilimler Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


27. Yükseköğretimde İnsani Becerilerin Öğrenenlere Kazandırılması İçin Öz Yönelimli Öğrenme Modeli

Şimşek Hüseyin,İlhan Elif, Yayın Yer: Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


28. Üniversite Öğrencilerinin Derslerdeki Can Sıkıntısı Yaşantılarının İncelemesi

Şimşek Hüseyin,Kula Sultan Selen,Baltacı Önder, Yayın Yer: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


29. Örgütsel Kalite Göstergesi Olarak Çalışan Memnuniyeti:Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Şimşek Hüseyin,Aytekin Cahit,Çetinkaya Fatih Ferhat, Yayın Yer: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


30. Lise Öğrencilerinin Riskli Davranışlar Gösterme Düzeyleri İle Okula Bağlanma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


31. 19. Yüzyıl Çocuk ve Eğitim Yazınında Örnek Bir Dergi: Sadakat Dergisi ve Eğitsel Yaklaşımı

Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Değerler Eğtimi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli EBSCOhost Education Research Complete, Education Source ve TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı Özgün Makale


32. Türkiye’nin Göçmen Politikasında İhmal Edilen Boyut: Eğitsel Uyum Programı

Şimşek Hüseyin,Kula Sultan Selen, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


33. İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının VeMatematik Dersine Yönelik Tutumlarının ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi

Şimşek Hüseyin,Aytekin Cahit,Şahinkaya Nihan, Yayın Yer: Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli matematik eğitimi Özgün Makale


34. İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının ve Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Şimşek Hüseyin,Şahinkaya Nihan,Aytekin Cahit, Yayın Yer: Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


35. Üniversite Öğrencilerinde Okula Yabancılaşma

Şimşek Hüseyin,Ataş Akdemir Öznur, Yayın Yer: Current Research İn Education, 2015

Uluslararası Hakemli Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale


36. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyun Algılarının İncelenmesi

Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli Ulakbim Bilirkişi Raporu vb.


37. Geleneksel Çocuk Oyunları ile Değerler Eğitimi

Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Değerler Eğitimi Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli Ulakbim Bilirkişi Raporu vb.


38. Mehmet Ali Paşa Döneminde Mısır da Eğitim

Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli Ulakbim Bilirkişi Raporu vb.


39. Okula Yabancılaşma Ölçeği

Şimşek Hüseyin,Abuzar Celil,Yeğin İbrahim Hüseyin,Şimşek Ahmet Salih,Demir Ali, Yayın Yer: Ahievran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


40. Ailenin Dönüşümü ve Aile Sorumluluğu Bağlamında Etüd Merkezlerini Yeniden Düşünmek

Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Kastamonu Eğitim Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli Ulakbim Özgün Makale


41. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Okula Yabancılaşmanın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Şanlıurfa İli Örneği

Şimşek Hüseyin,Sevda Katıtaş, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


42. Üniversite Öğrencilerinde Okula Yabancılaşma

Şimşek Hüseyin,Akdemir Öznur, Yayın Yer: Curr Res Educ, 2014

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


43. Osmanlı Devletinde Özel Okullar ve İlk Türk Özel Okulunun Tarihçesine Dair Yeni Bilgiler

Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Bilig, 2014

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


44. Osmanlı Döneminde Kısa Süreli Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları Darulameliyat ve Taşrada Öğretmen yetiştirme

Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli Eğitim Bilimleri İndeksi Özgün Makale


45. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi ve Nedenleri: Şanlıurfa Örneği

Şimşek Hüseyin,Sevda Şahin, Yayın Yer: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


46. Üniversite Öğrencilerinin Okulu Bırakma Eğilimleri ve Nedenleri

Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Kuramsal Eğitim Bilim, 2013

Ulusal Hakemli Eğitim Bilimleri Özgün Makale


47. Eğitim ve Oyun Bağlamında 19 Yüzyılda Türk Çocukluk Anlayışında Değişmeler

Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Değerler Eğitimi Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli Sosyal Bilimler Özgün Makale


48. Bir İmparatorluk Refleksi Olarak 19 Yüzyılda Eğitsel Etkileşim ve Sonuçları

Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM, EBSCOhost, The Directory of Open Access Journals - DOAJ, Türk Eğitim İndeksi,Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) Özgün Makale


49. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinde Sosyal Bütünleşme Düzeyi

Şimşek Hüseyin,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yer: Milli Eğitim, 2013

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


50. Öğretmen Adaylarının Fen Konularına Yönelik Tekno Pedagojik Bilgi Bütünleştirmelerinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

Hırça Necati,Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli Alan Eğitimi Özgün Makale


51. İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları ve Başarıları Arasındaki İlişki

Şimşek Hüseyin,Demir Ali, Yayın Yer: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli Eğitim Bilimleri Özgün Makale


52. İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinde Mesleki Yabancılaşma

Şimşek Hüseyin,Balay Refik,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yer: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


53. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler

Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Kuramsal Eğitim Bilim, 2012

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


54. İlköğretim Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem Ve Tekniklerini Tercih ve Uygulama Düzeyleri

Şimşek Hüseyin,Hırça Necati, Yayın Yer: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


55. Lise Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi ve Nedenleri

Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


56. Yeni ilköğretim 1 5 Sınıflar Programının Algılanma ve Benimsenmesi Düzeyi

Şimşek Hüseyin,Adıgüzel Abdullah, Yayın Yer: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli Eğitim Bilimleri Özgün Makale


57. Osmanlı Dönemi Eğitim Sorunları Yol Güvenliği Trafik ve Okul ServisçiliğineDair Tarihsel Bir İnceleme

Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Kuramsal Eğitim Bilim, 2010

Ulusal Hakemli Eğitim Bilimleri Özgün Makale


58. Eğitim Tarihi Araştırmalarında Yöntem Sorunu

Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


59. Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim ve Gelişmesi

Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: İstem, 2009

Ulusal Hakemli Sosyal Bilimler Özgün Makale


60. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları

Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


61. 19 Osmanlı Dönemi İlkokullarında Sıbyan Mekteplerinde Disiplin Anlayışı ve Uygulamaları

Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Milli Eğitim, 2004

Ulusal Hakemli Eğitim Bilimleri Özgün Makale


62. 19 Yüzyılda Türk Çocuk Dergiciliği ve Eğitsel İşlevleri Üzerine

Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Milli Eğitim, 2002

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


Bildiriler

1. Öğretmen adaylarının öğretme öğrenme sürecini planlama uygulama ve yönetme yeterliklerini kazanma düzeyleri

Ünal Menderes,Şimşek Hüseyin,Şahin Cengiz,Beydoğan Hacı Ömer,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yeri: 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI/EPOK-2016) Antalya, 30.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


2. Öğretmen adaylarının öğretme öğrenme sürecini planlama uygulama ve yönetme yeterliklerini kazanma düzeyleri

Ünal Menderes,Şimşek Hüseyin,Şahin Cengiz,Beydoğan Hacı Ömer,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yeri: 4. International Conference on Curriculum and Instruction, 30.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Öğretmen Adaylarının Öğretme Öğrenme Sürecini Planlama Uygulama ve Değerlendirme Yeterlikleri Algı Düzeyleri

Ünal Menderes,Şimşek Hüseyin,Şahin Cengiz,Beydoğan Hacı Ömer,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yeri: 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 30.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


4. Öğretmen Adaylarının Öğretme Öğrenme Sürecini Planlama Uygulama ve Değerlendirme Yeterlikleri Algı Düzeyleri

Şimşek Hüseyin,Ünal Menderes,Şahin Cengiz,Beydoğan Hacı Ömer,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yeri: 4.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 30.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


5. Ortaokul Öğrencilerinin Ödev İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

Şimşek Hüseyin,Özçakır Bilal, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


6. Sosyal Ağların Öğrenme Ortamında Kullanımı ve Öğretmen Görüşleri

Şimşek Hüseyin,Evni Engin, Yayın Yeri: ULEAD 2017, 29.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi: 2005 ve 2017 Yılları İlköğretim Seviyesi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Şimşek Hüseyin,Kart Mehmet, Yayın Yeri: Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 25.03.2018

Uluslararası Özet bildiri


8. Lise Öğrencilerinde Gelecek Beklentisi ve Özgüven Ilişkisi

Şimşek Hüseyin,Ünal Menderes, Yayın Yeri: International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), 25.03.2018

Uluslararası Özet bildiri


9. Neglected Dimension of Turkey’s Immigration Policies: Educational Adjustment Program

Şimşek Hüseyin,Kula Sultan Selen, Yayın Yeri: 1st International Congress on “People, Power and Politics”, 21.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


10. Lise öğrencilerinde gelecek beklentisi ve özgüven algısı

Şimşek Hüseyin,Erbay Şeyma, Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 20.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


11. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKULA BAĞLANMA DÜZEYLERİ İLE ANNE-BABAYA BAĞLANMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Şimşek Hüseyin,Çöplü Fırat, Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education, 19.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


12. Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Stratejileri

Şimşek Hüseyin, Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education, 19.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


13. Göçmen Öğrenciler İçin Taslak Uyum Programı: Yarını Düşünmek

Şimşek Hüseyin, Yayın Yeri: Uluslararası Göç ve Eğitim Konferansı, 19.04.2019

Uluslararası Özet bildiri


14. Okul Terkinin Yordayıcıları

Şimşek Hüseyin, Yayın Yeri: 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 18.04.2015

Ulusal Özet bildiri


15. Üniversite Öğrencilerinin Okula Yabancılaşma Algıları ve Nedenleri Harran Üniversitesi Örneği

Şimşek Hüseyin,Ataş Akdemir Öznur, Yayın Yeri: Uygulamalı Eğitim Kongresi, 15.09.2012

Ulusal Özet bildiri


16. Dezavantajlı Bir Grup Olarak Sığınmacı Çocukların Eğitiminde Yeni Yönelimler

Şimşek Hüseyin, Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education, 15.07.2016

Uluslararası Özet bildiri


17. Çokkültürlü Eğitim Mümkün Mü?

Kart Mehmet,Şimşek Hüseyin, Yayın Yeri: Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi, 09.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


18. Türk Eğitim Sisteminde Değer Arayışı: Yenilenen (2017) İlköğretim Programları Hangi Değerleri Kazandırıyor

Kart Mehmet,Şimşek Hüseyin, Yayın Yeri: Uluslararasi Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi, 09.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


19. Türkiye’de Yaşayan İlkokul Kademesindeki Göçmen Öğrenciler İçin Ekolojik Yaklaşıma Dayalı Okul Temelli Bir Uyum Programı Önerisi

Şimşek Hüseyin,Gençtanırım Kurt Dilek,Kula Sultan Selen, Yayın Yeri: Education Conference (EDUCCON), 08.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


20. The relation between academic boredom of secondary school students in mathematics lessons and sources of mathematics self-efficacy and mathematics anxiety

Şimşek Hüseyin,Kula Sultan Selen,Özçakır Bilal,Ceylan Çeliker Tuba, Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education (INTE 2019), 05.07.2019

Uluslararası Özet bildiri


21. Sakrokoksigeal teratom: Tek bir merkezin 3 yıllık deneyimi

Arslan Erol, Sucu Mete, Özsürmeli Mehmet, Mısırlıoğlu Selahattin, Büyükkurt Selim, Şimşek Hüseyin, Özen Önder, Akçalı Mustafa, Özlü Ferda, Yapıcıoğlu Yıldızdaş Hacer, Demir Süleyman Cansun, Evrüke İsmail Cüneyt, Yayın Yeri: Maternal-Fetal tıp ve Perinatoloji derneği, Ultrasonografi Kursu, 2017, 04.11.2017

Ulusal Tam metin bildiri


22. Güneydoğu liselerinde okula yabancılaşma

Şimşek Hüseyin, Yayın Yeri: IIIrd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress Muğla Sıtkı Koçman University Muğla, 03.07.2016

Uluslararası Özet bildiri


23. Çok Kültürlü Gruplarda Eğitim ve Sorunları

Şimşek Hüseyin, Yayın Yeri: IIIrd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


24. Üniversite Öğrencilerinin Derslerdeki Can Sıkıntısı Yaşantılarının İncelenmesi

Şimşek Hüseyin,Kula Sultan Selen,Baltacı Önder, Yayın Yeri: International Education and Social Science Congress, 01.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


25. Akademik rekabetçi tutum ölçeği

Şimşek Hüseyin,Baltacı Önder,Erbay Şeyma, Yayın Yeri: III. INES Education and Social Science Congress, 01.05.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


26. Türkiye ve İngiltere'deki Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programlarının Karşılaştırmalı Analizi

Özaslan Dildar, Şimşek Hüseyin, Yayın Yeri: 3. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


27. Yükseköğretimde İnsani Becerilerin Öğrenenlere Kazandırılması için Öz Yönelimli Öğrenme Modeli

Şimşek Hüseyin, İlhan Elif, Yayın Yeri: International Conference on Quality in Higher Education,

Uluslararası Özet bildiri


28. Eğitim Sistemlerinde Kalite Arayışı Olarak Öğrenme Yönetim Sistemleri: Özgün Bir Model Olarak AYDEP

Şimşek Hüseyin, Özaslan Dildar, Yayın Yeri: TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


Projeler

1. Eğitimde İş Birliği Protokolü çerçevesinde Müfredat ve Ders Kitapları Hazırlama Projesi

Ortaokul Ders Programlarını Hazırlama Düşünme Eğitimi Dersi Öğretim Programı

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ 26.09.2014 23.02.2016


2. 21 Yüzyıl Vizyonu Için Dezavantajlı Bir Grup Olarak Sıgınmacı Çocukların Egitimi Örnek Uygulamalar ve Model Arayışı

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.03.2016 23.03.2018


3. 21. Yüzyıl Vizyonu Için Dezavantajlı Bir Grup Olarak Sıgınmacı Çocukların Egitimi (Örnek Uygulamalar ve Model Arayışı)

Sığınmacıların Eğitimi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.03.2016 13.11.2018


4. Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterliklerini Kazanma Düzeyleri

Öğretmen Yetiştirme

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.03.2016 23.09.2016


5. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinde Okula Yabancılaşma ve Okul terki İlişkisi

Eğitim Sosyolojisi

Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ 15.10.2010 15.04.2014


6. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinde Sosyal Bütünleşme Düzeyi ve Gelecek Beklentisi

Eğitim Sosyolojisi

Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ 15.09.2009 15.09.2010


7. ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE İSLAM MEDENİYETİ

İslam Medeniyetinin Çeşitli Yönleriyle Tanıtılması

Araştırmacı Özel Kuruluşlar 15.01.2015 05.12.2016


8. Öğretmen Yetiştirmede Nitelik Arayışı Öğretmenliğe Yatkınlık Ölçeği Geliştirme

Öğretmen Yetiştirme

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14.03.2004


9. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE STANDARTLAŞMA VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN AKREDİTASYON SÜRECİNE HAZIR OLMA DURUMU

Öğretmen Yetiştirme

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 12.05.2017 08.10.2019


10. Uygulamalar ve Sorunlar Bağlamında Türkiye de Sığınmacı Çocukların Eğitimi Kırşehir Konya Nevşehir Örneği

Türkiye De Bulunan Sığınmacı Çocukların Eğitimi Ve Sorunları İncelenmiştir

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 09.02.2015 10.10.2016


11. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Derslerinde Yaşadıkları Can Sıkıntısının Öz Yeterlik Kaynakları Ve Matematik Kaygısı İle İlişkisi

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Derslerinde Yaşadıkları Can Sıkıntısının Öz Yeterlik Kaynakları Ve Matematik Kaygısı İle İlişkisinin Belirlenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 04.07.2018 04.01.2020


12. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı

2016 Özel Eğitim

Proje Hakemliği TÜBİTAK PROJESİ 01.06.2016 01.06.2016


13. Bölgesel Kalkınma İçin Eğitim Tesislerinin Güçlendirilmesi Projesi

Sosyal Kalkınma

Araştırmacı DİĞER


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804053

--%>