Prof. Dr. MUSTAFA KURT

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

TIP FAKÜLTESİ
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
BİYOFİZİK ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FİZİK (DR)

1996 - 2003

TEZ: Bazı metal(II) benzimidazol bileşiklerinin yapılarının kırmızı altı spektroskopisi yöntemiyle araştırılması ve 1,2-bis(4-pyridyl) ethane molekülünün titreşim spektrumunun teorik olarak incelenmesi

Yüksek Lisans

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FİZİK (YL) (TEZLİ)

1994 - 1996

TEZ: Çift-çift Os izotoplarının çokkutupluluk ve deforme özelliklerinin incelenmesi

Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

1984 - 1993

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2019-2021
 • Profesör Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2012-2019
 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006-2012
 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2003-2006
 • Araştırma Görevlisi Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1993-2003

Akademik / İdari Görevler

 • Rektör Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Dekan Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2020
 • Dekan Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Dekan Ahi Evran Üniversitesi, , 2012 - 2015
 • Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2012
 • Enstitü Müdürü Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2012
 • Rektör Danışmanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2012
 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2010 - 2012
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2008 - 2011
 • Farabi Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2006 - 2010
 • Erasmus Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2006 - 2010

Makaleler

1. Spectroscopic Characterization and DFT Calculations on 1H-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate Molecule

Babur Şaş Emine, Çiftçi Songül, Kurt Mustafa, Yayın Yer: Sakarya University Journal Of Science, 2022

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Comparison of theoretical and experimental electronic and optoelectronic properties of HPS compound

Babur Şaş Emine,Tanış Emine,Gündüz Bayram,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Materials Research Express, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


3. Conformational, Structural, Vibrational, Electronic, and MolecularDocking Studies of 3-Formylphenylboronic Acidand 4-Formylphenylboronic Acid: A Comparative Study

Tanış Emine,Kurt Mustafa,Yalçın Azarkan Serap,Ercan Fahriye, Yayın Yer: Russian Journal Of Physical Chemistry A, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


4. A multi-spectroscopic, computational and molecular modeling studieson anti-apoptotic proteins with Boc-D-Lys-OH

Babur Şaş Emine,Yalçın Azarkan Serap,Ercan Fahriye,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


5. Experimental, Semi-theoretical, and Theoretical Electronic and Non-linear Optical Characteristics of ECBP

Tanış Emine,Babur Şaş Emine,Gündüz Bayram,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Electronic Materials, 2020

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


6. Comparison of theoretical and experimental electronic and optoelectronic properties of HPS compound

Babur Şaş Emine,Tanış Emine,Gündüz Bayram,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Materials Research Express, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


7. The physical studies and interaction with anti-apoptotic proteins of 2-(bis(cyanomethyl)amino)-2-oxoethyl methacrylate molecule

Yalçın Azarkan Serap,Babur Şaş Emine,Çankaya Nevin,Ercan Fahriye,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Condensed Matter Physics, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


8. Comparison of theoretical and experimental electronic and optoelectronic properties of HPS compound

Babur Şaş Emine,Tanış Emine,Gündüz Bayram,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Materials Research Express, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


9. Characterization of 3 fluoro-4-formylphenylboronic acid molecule with Density Functional Teory

Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Sakarya University Journal Of Science, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. Synthesis of 2-(bis(cyanomethyl)amino)-2-oxoethyl methacrylate monomer molecule and its characterization by experimental and theoretical methods

Babur Şaş Emine,Çankaya Nevin,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


11. Photophysical, spectroscopic properties and electronic structure of BND: Experiment and theory

Babur Şaş Emine,Kurban Mustafa,Gündüz Bayram,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Synthetic Metals, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


12. Required theoretical and experimental physical characteristics of tris[4-(diethylamino)phenyl] amine organic material

Tanış Emine,Babur Şaş Emine,Gündüz Bayram,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Materials Science: Materials İn Electronics, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


13. The structural, electronic and spectroscopic properties of 4FPBAPE molecule: Experimental and theoretical study

Tanış Emine,Babur Şaş Emine,Kurban Mustafa,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


14. The structural, electronic and spectroscopic properties of 4FPBAPE molecule: Experimental and theoretical study

Tanış Emine,Babur Şaş Emine,Kurban Mustafa,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


15. Synthesis of 2-(bis(cyanomethyl)amino)-2-oxoethyl methacrylate monomer molecule and its characterization by experimental and theoretical methods

Babur Şaş Emine,Çankaya Nevin,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


16. Required theoretical and experimental physical characteristics of tris[4-(diethylamino)phenyl] amine organic material

Tanış Emine,Babur Şaş Emine,Gündüz Bayram,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Material Science:Material İn Electronics, 2018

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


17. Synthesis of 2-(bis(cyanomethyl)amino)-2-oxoethyl methacrylate monomer molecule and its characterization by experimental and theoretical methods

Babur Şaş Emine,Çankaya Nevin,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2018

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


18. Required theoretical and experimental physical characteristics of tris[4-(diethylamino)phenyl] amine organic material

Tanış Emine,Babur Şaş Emine,Gündüz Bayram,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Materıals Scıence-Materıals In Electronıcs, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


19. Photophysical, spectroscopic properties and electronic structure of BND: Experiment and theory

Babur Şaş Emine,Kurban Mustafa,Gündüz Bayram,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Synthetıc Metals, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


20. The structural, electronic and spectroscopic properties of 4FPBAPE molecule: Experimental and theoretical study

Tanış Emine,Babur Şaş Emine,Kurban Mustafa,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


21. Photophysical, spectroscopic properties and electronic structure of BND: Experiment and theory

Babur Şaş Emine,Kurban Mustafa,Gündüz Bayram,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Synthetic Metals, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


22. Experimental and theoretical analysis of 2-amino 1-methylbenzimidazole molecule based on DFT

Babur Şaş Emine,Çevik Mustafa,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


23. 5-bromo-1h benzimidazolun ft-raman, ft-ır, nmr ve dft hesaplamaları

Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Saü Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


24. The structural, electronic and spectroscopic properties of 4FPBAPE molecule: Experimental and theoretical study

Tanış Emine,Babur Şaş Emine,Kurban Mustafa,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2017

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


25. Synthesis and spectroscopic characterization on 4 2 5 di 2 thienyl 1H pyrrol 1 yl benzoic acid A DFT approach

Kurt Mustafa,Babur Şaş Emine,Can Mustafa,Okur Salih,İçli Sıddık,Demiç Şerafettin,Karabacak Mehmet,Jayavarthanan T,Sundaraganesan Namadevan, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


26. Spectroscopic studies on 9H carbazole 9 4 phenyl boronic acid pinacol ester by DFT method

Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa,Can Mustafa,Horzum Polat Nesrin,Ataç Ahmet, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


27. The spectroscopic FT IR FT Raman dispersive Raman and NMR study of ethyl 6 chloronicotinate molecule by combined density functional theory

Karabacak Mehmet,Çalışır Zühre,Kurt Mustafa,Köse Etem,Ataç Ahmet, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


28. Charge transfer through amino groups small molecules interface improving the performance of electroluminescent devices

Havare Ali Kemal,Can Mustafa,Demiç Şerafettin,Tozlu Cem,Özbek Cebrail,Yılmaz Mustafa,Kuş Mahmut,Okur Salih,Kurt Mustafa,Demirak Kadir, Yayın Yer: Optical Materials, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


29. FT IR FT Raman dispersive Raman NMR spectroscopic studies and NBO analysis of 2 Bromo 1H Benzimidazol by density functional method

Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa,Karabacak Mehmet,Ah Poiyamozhi,Namadevan Sundaraganesan, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


30. FT IR FT Raman NMR and UV Vis spectra and DFT calculations of 5 bromo 2 ethoxyphenylboronic acid monomer and dimer structures

Babur Şaş Emine,Köse Etem,Kurt Mustafa,Karabacak Mehmet, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


31. Effect of Fe doping on the CO gas sensing of functional calixarene molecules measured with quartz crystal microbalance technique

Özbek Cebrail,Okur Salih,Mermer Ömer,Kurt Mustafa,Sayın Serkan,Yılmaz Mustafa, Yayın Yer: Sensors And Actuators B: Chemical, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


32. DFT calculations and experimental FT IR FT Raman NMR UV Vis spectral studies of 3 fluorophenylboronic acid

Karabacak Mehmet,Köse Etem,Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa,Am Aşiri,Ataç Ahmet, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


33. The spectroscopic FT IR FT Raman UV and NMR first order hyperpolarizability and HOMO LUMO analysis of dansyl chloride

Kurt Mustafa,Karabacak Mehmet,Çınar Mehmet,Namadevan Sundaraganesan, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


34. Ab initio DFT calculations of butyl ammonium salt of O O dibornyl dithiophosphate

Kart Hasan Hüseyin,Özdemir Kart Sevgi,Karakuş Me,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


35. Structural investigation of a self assembled monolayer material 5 3 methylphenyl phenyl amino isophthalic acid for organic light emitting devices

Kurt Mustafa,Saş E Babur,Can Mustafa, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


36. Monomeric and dimeric structures analysis and spectroscopic characterization of 3 5 difluorophenylboronic acid with experimental FT IR FT Raman 1H and 13C NMR UV techniques and quantum chemical calculations

Karabacak Mehmet,Köse Etem,Ataç Ahmet,Abdullah M Asiri,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


37. Experimental FT IR FT Raman UV Vis 1H and 13CNMR and computational density functional theory studies on 3 bromophenylboronic acid

Karabacak Mehmet,Köse Etem,Ataç Ahmet,Babur Şaş Emine,Am Asiri,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


38. Determination of structural spectrometric and nonlinear optical features of 2 4 hydroxyphenylazo benzoic acid by experimental techniques and quantum chemical calculations

Çınar Mehmet,Yıldız Nihat,Karabacak Mehmet,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


39. Morphological analysis of the antibacterial action of chitosan on gram negative bacteria using atomic force microscopy

Kurt Mustafa,Erdem Belgin,Okur Salih, Yayın Yer: Current Opinion İn Biotechnology, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


40. Synthesis antimicrobial activity and vibrational spectra OF 4 2 pyridylazo resorcinol monosodium and its complexes

Kurt Mustafa,Erdem Belgin, Yayın Yer: Current Opinion İn Biotechnology, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


41. Synthesis structure characterization and antimicrobial evaluation of 4 substituted phenylazo 3 5 diacetamido 1H pyrazoles

Selin Kinali-Demirci,Demirci Serkan,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


42. Electrical Characterization of Interdigitated Humidity Sensors Based on CNT Modified Calixarene Molecules

Özbek Cebrail,Çulcular Evren,Okur Salih,Yılmaz Mustafa,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Acta Polonica Physica A, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


43. Experimental and theoretical FTIR and FT Raman spectroscopic analysis of 1 pyrenecarboxylic acid

Karabacak Mehmet,Çınar Mehmet,Kurt Mustafa,Babu P Chinna,Namadevan Sundaraganesan, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


44. Neural network consistent empirical physical formula construction for density functional theory based nonlinear vibrational absorbance and intensity of 6 choloronicotinic acid molecule

Yildiz Nihat, Karabacak Mehmet, Kurt Mustafa, Akkoyun Serkan, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


45. Molecular structure investigation and spectroscopic studies on 2 3 difluorophenylboronic acid A combined experimental and theoretical analysis

Karabacak Mehmet, Kose Etem, Atac Ahmet, Ali Cipiloglu M., Kurt Mustafa, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


46. The spectroscopic FTIR FT Raman NMR and UV first order hyperpolarizability and HOMO LUMO analysis of methylboronic acid

Rani Usha, Karabacak M., Tanrıverdi O., Kurt M., Sundaraganesan N., Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


47. The spectroscopic FTIR FT Raman UV and NMR first order hyperpolarizability and HOMO LUMO analysis of 4 amino 5 chloro 2 methoxybenzoic acid

Poiyamozhi A., Sundaraganesan N., Karabacak M., Tanrıverdi O., Kurt M., Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


48. Synthesis FT IR FT Raman dispersive Raman and NMR spectroscopic study of a host molecule which potential applications in sensor devices

Kurt M., Karabacak M., Okur S., Sayin S., Yilmaz M., Sundaraganesan N., Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


49. The spectroscopic FT IR FT Raman UV and first order hyperpolarizability HOMO and LUMO analysis of 3 aminobenzophenone by density functional method

Karabacak Mehmet,Kurt Mustafa,Çınar Mehmet,Su Ayyappan,Su Sudha,Namadevan Sundaraganesan, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


50. Vibrational spectra UV and NMR first order hyperpolarizability and HOMO LUMO analysis of 2 amino 4 chloro 6 methylpyrimidine

Ta Jayavarthanan,Namadevan Sundaraganesan,Karabacak Mehmet,Çınar Mehmet,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


51. FT IR FT Raman NMR and UV vis spectra vibrational assignments and DFT calculations of 4 butyl benzoic acid

Karabacak Mehmet,Çınar Zeliha,Kurt Mustafa,Sa Sudha,Namedevan Sundaraganesan, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


52. Synthesis molecular conformation vibrational and electronic transition isometric chemical shift polarizability and hyperpolarizability analysis of 3 4 Methoxy phenyl 2 4 nitro phenyl acrylonitrile A combined experimental and theoretical analysis

Abdullah Mohamed Asiri,Karabacak Mehmet,Kurt Mustafa,Khalid A Alamry, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


53. DFT FT IR FT Raman and NMR studies of 4 substituted phenylazo 3 5 diacetamido 1H pyrazoles

Kınalı Demirci Selin,Demirci Serkan,Çalışır Zühre,Kurt Mustafa,Ataç Ahmet, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


54. Molecular structure vibrational spectroscopic first order hyperpolarizability and HOMO LUMO studies of 2 aminobenzimidazole

Sa Sudha,Karabacak Mehmet,Kurt Mustafa,Çınar Mehmet,Sundaraganesan N, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


55. Synthesis and Raman spectroscopic investigation of a new self assembly monolayer material 4 N phenyl N 3 methylphenyl amino benzoic acid for organic light emitting devices

Kurt Mustafa,Okur Salih,Demiç Şerafettin,Karpagam Ja,Namadevan Sundaraganesan, Yayın Yer: Journal Of Raman Spectroscopy, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


56. Neural network consistent empirical physical formula construction for DFT based nonlinear vibrational spectra intensities of N 2 methylphenyl and N 3 methylphenyl methanesulfonamides

Yıldız Nihat,Karabacak Mehmet,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


57. Synthesis molecular conformation vibrational electronic transition and chemical shift assignments of 4 thiophene 3 ylmethoxy phthalonitrile a combined experimental and theoretical analysis

Coruh Ali, Yilmaz Faruk, Sengez Busra, Kurt Mustafa, Cinar Mehmet, Karabacak Mehmet, Yayın Yer: Structural Chemistry, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


58. FT IR and FT Raman spectra vibrational assignments NBO analysis and DFT calculations of 2 amino 4 chlorobenzonitrile

Sudha S., Sundaraganesan N., Kurt M., Cinar M., Karabacak M., Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


59. Molecular structure vibrational UV and NBO analysis of 4 chloro 7 nitrobenzofurazan by DFT calculations

Kurt M., Babu P. Chinna, Sundaraganesan N., Cinar M., Karabacak M., Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


60. FT IR FT Raman ab initio and DFT structural and vibrational frequency analysis of 6 aminopenicillanic acid

Swaminathan J., Ramalingam M., Sethuraman V., Sundaraganesan N., Sebastian S., Kurt M., Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


61. FT IR UV spectroscopic and DFT quantum chemical study on the molecular conformation vibrational and electronic transitions of 2 aminoterephthalic acid

Karabacak Mehmet, Cinar Mehmet, Unal Zeliha, Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


62. Molecular structure anharmonic vibrational frequencies and NBO analysis of naphthalene acetic acid by density functional theory calculations

Kavitha E., Sundaraganesan N., Sebastian S., Kurt M., Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


63. Molecular structure vibrational spectroscopic studies and NBO analysis of the 3 5 dichlorophenylboronic acid molecule by the density functional method

Ayyappan S., Sundaraganesan N., Kurt M., Sertbakan T. R., Özduran M., Yayın Yer: Journal Of Raman Spectroscopy, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


64. Molecular structure spectroscopic FTIR FTIR gas phase FT Raman first order hyperpolarizability and HOMO LUMO analysis of 4 methoxy 2 methyl benzoic acid

Meganathan C., Sebastian S., Kurt M., Lee Keun Woo, Sundaraganesan N., Yayın Yer: Journal Of Raman Spectroscopy, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


65. DFT based computational study on the molecular conformation NMR chemical shifts and vibrational transitions for N 2 methylphenyl methanesulfonamide and N 3 methylphenyl methanesulfonamide

Karabacak Mehmet, Cinar Mehmet, Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


66. FT IR FT Raman NMR spectra and DFT calculations on 4 chloro N methylaniline

Rani A. Usha, Sundaraganesan N., Kurt M., Cinar M., Karabacak M., Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


67. Molecular structure and vibrational spectra of 2 and 5 methylbenzimidazole molecules by density functional theory

Güllüoglu M. Tahir, Özduran Mustafa, Kurt Mustafa, Kalaichelvan S., Sundaraganesan N., Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


68. Experimental vibrational spectra Raman infrared and DFT calculations on monomeric and dimeric structures of 2 and 6 bromonicotinic acid

Karabacak Mehmet, Cinar Mehmet, Ermec Sahin, Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Raman Spectroscopy, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


69. Molecular structure vibrational spectroscopic first order hyperpolarizability and HOMO LUMO studies of 3 hydroxy 2 naphthoic acid hydrazide

Karpagam J., Sundaraganesan N., Sebastian S., Manoharan S., Kurt M., Yayın Yer: Journal Of Raman Spectroscopy, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


70. FT Raman FT IR spectra and DFT calculations on monomeric and dimeric structures of 5 fluoro and 5 chloro salicylic acid

Karabacak Mehmet,Köse Etem,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Raman Spectroscopy, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


71. The spectroscopic FT IR and FT Raman and theoretical studies of 5 bromo salicylic acid

Karabacak Mehmet,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


72. Molecular structure and vibrational assignments of hippuric acid A detailed density functional theoretical study

Karabacak Mehmet, Cinar Mehmet, Kurt Mustafa, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


73. Erratum to Experimental FT IR and FT Raman spectra and theoretical ab initio HF DFT study of 2 chloro 5 methylaniline Journal of Molecular Structure 892 2008 25 31

Karabacak Mehmet, Karagöz Dilek, Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


74. Molecular structure vibrational spectra and HOMO LUMO analysis of 4 piperidone by density functional theory and ab initio Hartree Fock calculations

Sundaraganesan N., Elango G., Meganathan C., Karthikeyan B., Kurt M., Yayın Yer: Molecular Simulation, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


75. DFT FT Raman FT IR and NMR studies of 2 fluorophenylboronic acid

Erdoğdu Yusuf,Güllüoğlu Mehmet Tahir,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Raman Spectroscopy, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


76. DFT simulations and Vibrational spectra of 4 chloro and 4 bromophenylboronic acid molecules

Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Raman Spectroscopy, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


77. Experimental UV NMR IR and Raman and theoretical spectroscopic properties of 2 chloro 6 methylaniline

Karabacak Mehmet,Kurt Mustafa,Çınar Mehmet,Çoruh Ali, Yayın Yer: Molecular Physics, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


78. Erratum to FT IR FT Raman NMR spectra and molecular structure investigation of 2 3 dibromo N methylmaleimide A combined experimental and theoretical study Journal of Molecular Structure 892 2008 125 131

Karabacak Mehmet, Çoruh Ali, Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


79. Infrared and Raman spectrum molecular structure and theoretical calculation of 3 4 dichlorophenylboronic acid

Kurt Mustafa, Raci Sertbakan T., Özduran Mustafa, Karabacak Mehmet, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


80. Infrared and Raman study of some isonicotinic acid metal II halide and tetracyanonickelate complexes

Bardak Fehmi, Atac Ahmet, Kurt Mustafa, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


81. Theoretical investigation on the molecular structure Infrared Raman and NMR spectra of para halogen benzenesulfonamides 4 X C6H4SO2NH2 X Cl Br or F

Karabacak Mehmet, Çınar Mehmet, Çoruh Ali, Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


82. Experimental and theoretical FT IR and FT Raman spectroscopic analysis of N1 methyl 2 chloroaniline

Karabacak Mehmet, Kurt Mustafa, Ataç Ahmet, Yayın Yer: Journal Of Physical Organic Chemistry, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


83. FT IR FT Raman vibrational spectra and molecular structure investigation of 2 chloro 4 methylaniline A combined experimental and theoretical study

Karabacak Mehmet, Karagöz Dilek, Kurt Mustafa, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


84. Theoretical and experimental study on metal II halide complexes of 1 3 bis 4 pyridyl propane

Erdogdu Yusuf, Güllüoğlu M. Tahir, Kurt Mustafa, Yurdakul Şenay, Yayın Yer: Journal Of Inclusion Phenomena And Macrocyclic Chemistry, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


85. Molecular structure and vibrational spectra of 1 3 bis 4 pyridyl propane by quantum chemical calculations

Erdoğdu Yusuf, Tahir Güllüoğlu M., Kurt Mustafa, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2008

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


86. Molecular structure and vibrational spectra of 2 amino 5 methyl pyridine and 2 amino 6 methyl pyridine by density functional methods

Sundaraganesan N., Meganathan C., Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2008

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


87. FT IR FT Raman NMR spectra and molecular structure investigation of 2 3 dibromo N methylmaleimide A combined experimental and theoretical study

Karabacak Mehmet, Çoruh Ali, Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2008

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


88. An experimental and theoretical study of molecular structure and vibrational spectra of 3 and 4 pyridineboronic acid molecules by density functional theory calculations

Kurt Mustafa,Sertbakan Tevfik Raci,Özduran Mustafa, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2008

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


89. Comparison of experimental and density functional study on the molecular structure infrared and Raman spectra and vibrational assignments of 6 chloronicotinic acid

Karabacak Mehmet,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2008

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


90. An experimental and theoretical study of molecular structure and vibrational spectra of 2 chloronicotinic acid by density functional theory and ab initio Hartree Fock calculations

Karabacak Mehmet,Çınar Mehmet,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2008

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


91. An experimental and theoretical study of molecular structure and vibrational spectra of pentafluorophenylboronic acid molecule by density functional theory and ab initio Hartree Fock calculations

Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2008

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


92. X ray FT Raman FT IR spectra and ab initio HF DFT calculations of 2 5 methylisoxazol 3 yl amino 2 oxo ethyl methacrylate

Karabacak Mehmet,Şahin Ertan,Çınar Mehmet,Erol İbrahim,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2008

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


93. Experimental FT IR and FT Raman spectra and theoretical ab initio HF DFT study of 2 chloro 5 methylaniline

Karabacak Mehmet,Karagöz Dilek,Kurt Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2008

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


94. Computational note on molecular structure and vibrational spectra of 6 and 8 methylquinoline molecules by quantum mechanical methods

Kurt M., Yurdakul Ş., Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure: Theochem, 2007

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


95. Vibrational spectra of phthalazine by density functional theory calculations and assignment of its metal complexes

Kurt M., Yurdakul Ş., Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure: Theochem, 2005

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


96. Molecular structure and vibrational spectra of lepidine and 2 chlorolepidine by density functional theory and ab initio Hartree Fock Calculations

Kurt M., Yurdakul Ş., Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure: Theochem, 2005

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


97. Dibromobis phthalazine zinc II

Çelik Ömer, İde Semra, Kurt Mustafa, Yurdakul Şenay, Yayın Yer: Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 2004

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


98. Molecular structure and vibrational spectra of 3 chloro 4 methyl anilineby density functional theory and ab initio Hartree Fock calculations

Kurt Mustafa,Yurdakul Murat Hayrettin,Yurdakul Şenay, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure-Theochem, 2004

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


99. Dichlorobis phthalazine zinc II

Çelik Ömer, İde Semra, Kurt Mustafa, Yurdakul Şenay, Yayın Yer: Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 2004

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


100. Vibrational spectroscopic studies of metal II halide benzimidazole

Yurdakul Ş., Kurt M., Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2003

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


101. Structural investigation of dichlorobis benzimidazole Zn II complex

Şahin Ertan,İde Semra,Kurt Mustafa,Yurdakul Şenay, Yayın Yer: Zeitschrift Für Kristallographie - Crystalline Materials, 2003

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


102. Molecular structure and vibrational spectra of 1 2 bis 4 pyridyl ethane by density functional theory and ab initio Hartree Fock calculations

Kurt Mustafa,Yurdakul Şenay, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2003

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


103. Molecular structure and vibrational spectra of 4 tert butylpyridine bydensity functional theory and ab initio Hartree Fock calculations

Kurt Mustafa,Yurdakul Murat Hayrettin,Yurdakul Şenay, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2003

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


104. Structural investigation of dibromobis benzimidazole Zn II complex

Sahin E , Ide S , Kurt M , Yurdakul S, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2002

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


Bildiriler

1. Synthesis XRD diffraction and vibrational spectroscopy studies of metal halogen compound of 2 Amino 1 MethylBenzimidazole molecule

Çalışır Zühre,Öztürk Mustafakemal,Çıplak Gözde,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies,, 30.11.2016

Uluslararası Sözlü Bildiri


2. Synthesis vibrational investigation on 2 Amino 1 MethylBenzimidazole combining with XRDdiffraction FT IR and FT Raman spectroscopies

Çalışır Zühre,Çıplak Gözde,Öztürk Mustafakemal,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 30.11.2016

Uluslararası Sözlü Bildiri


3. Determination of Structural andSpectroscopic Properties of Methyl 4 bromo 2 chloropyrıdine 3 carboxylate Molecule Using FT IR and NMR Experimental Techniques and DFT Quantum Chemical Calculations

Çalışır Zühre,Kurt Mustafa,Karabacak Mehmet,Ataç Ahmet, Yayın Yeri: INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERENCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES 2015, 29.10.2015

Uluslararası Özet bildiri


4. Spectroscopic Studies on 9H Carbazole 9 4 phenyl Boronic Acid Pinacol Ester by DFT Method

Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa,Can Mustafa,Horzum Polat Nesrin,Ataç Ahmet, Yayın Yeri: INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERENCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES 2015, 29.10.2015

Uluslararası Özet bildiri


5. Structural and vibrational spectroscopy investigation of the 4-formylphenylboronic acid molecule

Kurt Mustafa,Babur Şaş Emine,Tanış Emine, Yayın Yeri: International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017), 29.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. Investigation of the molecular structure of 3-formylphenyboronic acid molecule by density functional approach

Kurt Mustafa,Tanış Emine,Babur Şaş Emine, Yayın Yeri: International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017), 29.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. The solvent effects the C=O stretching vibrations of the4-formylphenylboronic acid molecule

Babur Şaş Emine,Tanış Emine,Çalışır Zühre,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017), 29.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. A study of structure and vibrations analysis of the 3-fluoro-4-fomylphenylboronic acid molecule

Babur Şaş Emine,Tanış Emine,Çalışır Zühre,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017), 29.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. A study of structure and vibrations analysis of the 3-fluoro-4-fomylphenylboronic acid molecule

Babur Şaş Emine,Tanış Emine,Çalışır Zühre,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: III. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017), 29.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


10. STRUCTURE AND VIBRATIONAL SPECTROSCOPIC PROPERTIES OF 2 AMINO 1 METHYLBENZIMIDAZOLE MOLECULE

Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa,Çevik Mustafa, Yayın Yeri: 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union24-27 August 2015, İstanbul University, İstanbul / Turkey, 27.08.2015

Uluslararası Özet bildiri


11. DETERMINATION OF STRUCTURAL AND VIBRATIONALSPECTROSCOPIC PROPERTIES OF METHYL 5 BROMO 2 CHLOROPYRIDINE 3 CARBOXYLATE MOLECULE USING FT IR AND NMR EXPERIMENTAL TECHNIQUES AND DFT QUANTUM CHEMICAL CALCULATIONS

Çalışır Zühre,Kurt Mustafa,Karabacak Mehmet,Ataç Ahmet, Yayın Yeri: 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, 27.08.2015

Uluslararası Özet bildiri


12. EXP PERİMENTAL AND COMPUTATİONAL STUDİES DENSİTYFUNCTİONAL THEORY ON 5 2 5 DI 2 TIYEL 1H PYRROL 1 YL ISOPHTHALIC ACID MOLECULE

Çevik Mustafa,Kurt Mustafa,Babur Şaş Emine, Yayın Yeri: 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, 27.08.2015

Uluslararası Özet bildiri


13. Theoretical studies of 3-(Dihydroxyboryl)benzaldehyde

Tanış Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONALCONFERENCE ON PHYSICALCHEMISTRY FUNCTIONALMATERIALS, 27.06.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


14. Spectroscopic Characterization And Study Of In Vitro Cytotoxicity Of 3-Chlorophenylboronic Acid İn Human Cervical cancer (HeLa) cell line

Çalışır Zühre,Yalçın Azarkan Serap,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: IV. IMCOFE-International Multidiciplinary congress of Eurasıa., 25.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


15. Evaluation of Performance of Functionals to Estimate Charge Transport Properties and Excited-State Energies

Babur Şaş Emine,Kurban Mustafa,Gündüz Bayram,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: International Congress on the World of Technology and Advanced Materials (WITAM-2018), 23.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


16. Spectroscopic analysis and study of in vitro cytotoxicity of 4-chlorophenylboronic acid in Human Cervical (HeLa) cell line

Çalışır Zühre,Yalçın Azarkan Serap,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS (WITAM-2018)., 23.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


17. In vitro cytotoxic evaluation on cancer cell lines and spectroscopic analysis of methyl-5-bromo-2-chloropyridine-3-carboxylate molecule by DFT

Çalışır Zühre,Ataç Ahmet,Yalçın Azarkan Serap,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS (WITAM-2018), 23.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


18. Comparison of the dielectric and refractive indices of the TDAPA organic semiconductor for various conditions

Tanış Emine,Babur Şaş Emine,Gündüz Bayram,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: International Congress on the World of Technology and Advanced Materials (WITAM-2018), 23.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


19. Evaluation of Performance of Functionals to Estimate Charge Transport Properties and Excited-State Energies

Babur Şaş Emine,Kurban Mustafa,Gündüz Bayram,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: International Congress on the World of Technology and Advanced Materials (WITAM-2018), 23.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


20. Evaluation of Performance of Functionals to Estimate ChargeTransport Properties and Excited-State Energies

Babur Şaş Emine,Kurban Mustafa,Gündüz Bayram,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS ONTHE WORLD OF TECHNOLOGY ANDADVANCED MATERIALS, 23.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


21. Comparison of the dielectric and refractive indices of the TDAPAorganic semiconductor for various conditions

Babur Şaş Emine,Tanış Emine,Gündüz Bayram,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS ONTHE WORLD OF TECHNOLOGY ANDADVANCED MATERIALS, 23.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


22. Comparison of the dielectric and refractive indices of the TDAPA organic semiconductor for various conditions

Babur Şaş Emine,Tanış Emine,Gündüz Bayram,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: International Congress on the World of Technology and Advanced Materials, 23.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


23. Structural, Vibrational and Electronic Properties of 4,4’-Bis (3-ethyl-N-Carbazolyl)-1,1’-Biphenyl (ECBP)

Tanış Emine,Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: International Congress on the World of Technology and Advanced Materials, 23.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


24. Structural, Vibrational and Electronic Properties of 4,4’xx-Bis (3-ethyl-N-Carbazolyl)-1,1’xx-Biphenyl (ECBP)

Tanış Emine,Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS ONTHE WORLD OF TECHNOLOGY ANDADVANCED MATERIALS, 23.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


25. Detailed spectoscopic analysis and geometric optimizayon of 2,5bis(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole

Babur Şaş Emine,Çalışır Zühre,Çevik Mustafa,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: International trace analysis congress, 23.07.2018

Uluslararası Özet bildiri


26. DETERMINATION OF EXCITED STATE ENERGIES OF ORGANIC MOLECULE USED IN OLED

Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: 4nd International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam (IMSTEC’19), 20.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


27. MOLECULAR STRUCTURE PROPERTIES AND VIBRATIONAL SPECTROSCOPIC ANALYSIS OF 2-(4-BROMOPHENYL)-5-PHENYL-1,3,4-OXADIAZOLE MOLECULE

Çalışır Zühre,Babur Şaş Emine,Ataç Ahmet,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: 4nd International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam (IMSTEC’19), 20.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


28. INTERPRETATION OF VIBRATION SPECTRA AND ELECTRONIC PROPERTIES OF 4- (1,2,4-OXADIAZOL-3-YL) -1,2,5-OXADIAZOL-3-AMINE MOLECULE DEPENDING ON MOLECULAR GEOMETRY

Çalışır Zühre,Babur Şaş Emine,Ataç Ahmet,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: 4nd International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam (IMSTEC’19), 20.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


29. STRUCTURAL INVESTIGATION OF METHYL 4 3 METHYLPHENYL PHENYL AMINO BIPHENYL 4 CARBOXYLATE MOLECULE FOR OLED

Kurt Mustafa,Babur Şaş Emine,Can Mustafa,Okur Salih,İçli Sıddık,Demiç Şerafettin, Yayın Yeri: 1.International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), 19.05.2015

Uluslararası Özet bildiri


30. Experimental and Computational Studies Density Functional Theory on 2 5 BIS 1 NAPHTHYL 1 3 4 oxadiazole molecule

Kurt Mustafa,Çevik Mustafa, Yayın Yeri: International Science and Technology Conference, 15.07.2016

Uluslararası Özet bildiri


31. Theoretical and Vibrational Study of 2,4-bis[4-(N,N-diisobutylamino)-2,6-dihydroxyphenyl] Squaraine Molecule by Density Functional Theory

Çalışır Zühre,Korkut Sinem Zahide,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: 3 RD INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERENCE ON CHEMICAL ACIENCES AND TECHNOLOGIES, 13.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


32. spectroscopic analysis for structural idendifications of ethyl-6-chloronicotinate: cytotoxic activity on triple negative breast cancer and cervical cancer cell lines

Çalışır Zühre,Yalçın Azarkan Serap,Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: 33. uluslararası fizik kongresi, 10.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


33. In vitro cytotoxıc evaluation on cancer cell lines and spectroscopic analysis of methyl-4-bromo-2-chloropydine-3-carboxylate molecule by dft

Çalışır Zühre,Yalçın Azarkan Serap,Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: 33.uluslarası fizik kongresi, 10.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


34. Spectroscopic analyses for structural identifications of Ethyl-6-chloronicotinate: Cytotoxic activity on triple negative breast cancer(MDA-MB-231) and cervical cancer (HeLa) cell lines

Çalışır Zühre,Yalçın Azarkan Serap,Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, 10.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


35. In vitro Cytotoxic evaluation on cancer cell lines and spectroscopic analyses of methyl-4-bromo-2 chloropyridine -3-carboxylate molecule by DFT

Çalışır Zühre,Yalçın Azarkan Serap,Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, 10.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


36. Molecular structure and spectroscopic properties of a lysine-based molecule

Tanış Emine,Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: 33. Uluslararası Fizik Kongresi, 10.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


37. Molecular structure and spectroscopic properties of a Lysine-based molecule

Tanış Emine,Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: 33. Uluslararası Fizik Kongresi, 10.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


38. Understanding solvent effect 3-formylphenylboronic acid molecule : a DFT study

Tanış Emine,Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: 33. Uluslararası Fizik Kongresi, 10.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


39. Theoretical and experimental study of molecular structure and vibrational spectra of 6 Bromo 1HBenzimidazolemolecule by density functional theory

Çalışır Zühre,Kurt Mustafa,Ataç Ahmet, Yayın Yeri: Türk Fizik Derneği 32. Uluslararası Fizik Kongresi, 09.10.2016

Uluslararası Sözlü Bildiri


40. Spectroscopic and Electronic Strucutre Features Studies on Tris 4 Diethylamino Phenyl Amine By DFT Method

Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa,Tanış Emine, Yayın Yeri: Türk Fizik Derneği 32.Uluslararası Fizik Kongresi, 09.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


41. Structural invesitigation of 2 Methyl 1H Benzimidazole Carboxylic acid density Functional Method

Kurt Mustafa,Tanış Emine,Babur Şaş Emine, Yayın Yeri: Türk Fizik Derneği 32. Uluslararası Fizik Kongresi, 09.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


42. Structure And Vibrational Spectroscopic Properties of 3 Biphenyl 4yl 5 4 Tert Butyphenyl 4h 1 2 4 Triazole molecule

Çevik Mustafa,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: Türk Fizik Derneği 32. Uluslararası Fizik Kongresi, 09.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


43. Electronic and Nonlinear Optical Properties of 2-(bis(cyanomethyl)amino)-2-oxoethyl methacrylate molecule

Babur Şaş Emine,Çankaya Nevin,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: II. INTERNATIONALSCIENTIFIC AND VOCATIONALSTUDIES CONGRESS (BILMES 2018), 08.07.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


44. Electronic and Nonlinear Optical Properties of 2-(bis(cyanomethyl)amino)-2-oxoethyl methacrylate molecule

Babur Şaş Emine,Çankaya Nevin,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, (BILMES SCI 2018)SCIENCE AND MATHEMATICS, 08.07.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


45. Electronic and nonlineer optical properties of 2-(bis(cyanomethyl)amino)-2oxoethyl methacrylate

Babur Şaş Emine,Çankaya Nevin,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: 2rd international scientific and vocational studies congress, 08.07.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


46. Theoretical and experimental study of molecular structure and vibrational spectra of 2,4-bis[4-(N,n-dibenzylamino)-2,6-dihydroxphenyl]squarine molecule by density functional theory

Çalışır Zühre,Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: 3rd international conference on engineering and natural sciences, 07.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


47. Theoretical And Experimental Study Of Molecular Structure And Vibrational Spectra Of 2,4-Bis[4-(N,N-Dibenzylamino)-2,6- Dihydroxyphenyl]Squaraine Molecule By Density Functional Theory

Çalışır Zühre,Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: 3. International Conference on Engineering and Natural Sciences, 07.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


48. Quantum Mechanical Calculations of 4-bromophenylboronic Acid Molecule (4-BrPBA) and effect of 4-BrBPA on the expression of BNIP3(BCL2 Interacting protein 3) in cancer cells

Çalışır Zühre,Yalçın Azarkan Serap,Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, 06.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


49. Comprehensive Molecular Descriptions of 3-bromophenylboronic acid (3-BrPBA) and induction of caspase-dependent apoptosis gene expression levels in 3-BrPBA treated HeLa cell line

Çalışır Zühre,Yalçın Azarkan Serap,Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, 06.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


50. QUANTUM MECHANICAL CALCULATIONS OF 4- BROMOPHENYLBORONIC ACID MOLECULE (4-BRPBA) AND EFFECT OF 4-BRBPA ON THE EXPRESSION OF BNIP3 (BCL2 INTERACTING PROTEIN 3) IN CANCER CELLS

Çalışır Zühre,Yalçın Azarkan Serap,Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: . IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), 06.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


51. COMPREHENSIVE MOLECULAR DESCRIPTIONS OF 3- BROMOPHENYLBORONIC ACID (3-BRPBA) AND INDUCTION OFCASPASE-DEPENDENT APOPTOSIS GENE EXPRESSION LEVELS IN 3-BRPBA TREATED HELA CELL LINE

Çalışır Zühre,Yalçın Azarkan Serap,Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), 06.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


52. QUANTUM MECHANICAL CALCULATIONS OF 4-BROMOPHENYLBORONIC ACID MOLECULE (4-BRPBA) AND EFFECT OF4-BRBPA ON THE EXPRESSION OF BNIP3 (BCL2 INTERACTINGPROTEIN 3) IN CANCER CELLS

Çalışır Zühre,Yalçın Azarkan Serap,Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: 4 T H I N T E R N A T I O N A L C O N F E R E N C E O NE N G I N E E R I N G A N D N A T U R A L S C I E N C E S, 06.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


53. COMPREHENSIVE MOLECULAR DESCRIPTIONS OF 3-BROMOPHENYLBORONIC ACID (3-BRPBA) AND INDUCTION OFCASPASE-DEPENDENT APOPTOSIS GENE EXPRESSION LEVELS IN 3-BRPBA TREATED HELA CELL LINE

Çalışır Zühre,Yalçın Azarkan Serap,Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: 4 T H I N T E R N A T I O N A L C O N F E R E N C E O NE N G I N E E R I N G A N D N A T U R A L S C I E N C E S, 06.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


54. Experimental and Quantum Chemical Computation on 4 Formylphenylboronic Acid Pinacol Ester

Tanış Emine,Kurt Mustafa,Babur Şaş Emine, Yayın Yeri: 2nd International Congress on the World of Tecnologyand Advanced Materials, 02.11.2016

Uluslararası Sözlü Bildiri


55. Synthesis of two new metal halogen complexes Cd 2A1MB 2 Cl2 and Hg 2A1MB 2 Cl2 Spectroscopic properties and antimicrobial activity

Çalışır Zühre,Ercan Fahriye,Sevim Elif,Ercan Nuri,Sevim Ali,Çıplak Gözde,Kurt Mustafa, Yayın Yeri: 2nd International Congress on the World of Tecnologyand Advanced Materials, 02.11.2016

Uluslararası Özet bildiri


56. Quantum Chemical Computations and Experimental Studies of 5 Bromo 1H Benzimidazole

Babur Şaş Emine,Kurt Mustafa,Tanış Emine, Yayın Yeri: 2nd International Congress on the World of Tecnologyand Advanced Materials, 02.11.2016

Uluslararası Özet bildiri


57. Synthesis Characterization and Spectroscopic Studies of CdCl2 and ZnCl2 complexes of 5 Bromo 1H benzodimidazole and 2 Amino 1 Methylbenzimidazole molecules Antiproliferative effect onSKBR 3 breast cancer cell lines

Çalışır Zühre,Yalçın Azarkan Serap,Kurt Mustafa,Çıplak Gözde, Yayın Yeri: 2ndInternational Congress on the World of Tecnology and Advanced Materials, 02.11.2016

Uluslararası Sözlü Bildiri


58. Experimental and Computational Studies Density Functional Theory on 2 5 Bis 4 AminoPhenyl 1 3 4 Oxadiazole Molecule

Kurt Mustafa,Çevik Mustafa, Yayın Yeri: 2nd International Congresson The World of Technology and Advanced Materials, 02.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


59. A detailed investigation of the vibrational spectroscopy of the 1,3,4-oxadiazole derivative

Çalışır Zühre, Babur Şaş Emine, Kurt Mustafa, Yayın Yeri: INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE,

Uluslararası Tam metin bildiri


60. A detailed investigation of the optical properties of the 1,3,4-oxadiazole derivative

Çalışır Zühre, Babur Şaş Emine, Kurt Mustafa, Yayın Yeri: INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. azı boronik asit türevlerinin çeşitli kanser hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisi ve apoptotik gen ifade düzeyleri üzerinde meydana getirdiği değişikliklerin araştırılması

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 24.04.2017 28.12.2017


2. Kaba Yem Üretim Projesi

Yem Bitkileri Kültürünü, Tarımını Tanıtmak Ve Yaygınlaştırmak.

Yönetici Kalkınma Bakanlığı 22.05.2018


3. Tıbbi Görüntülemede Kullanılma Potansiyeline Sahip Moleküllerin Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2016 22.12.2017


4. BENZİMİDAZOL TÜREVLERİNİN METAL HALOJEN KOMPSLEKLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ SPEKTROSKOPİ YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

Ulusal

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.10.2015 30.12.2016


5. OLED ESNEK PLED VE LCD TASARIMINDA KULLANILAN MOLEKÜLLERİN MOLEKÜLER YAPILARININ DENEYSEL VE TEORİK OLARAK ARAŞTIRILMASI

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.08.2015 22.11.2017


6. Bazı boronik asit türevlerinin çeşitli kanser hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisi ve apoptotik gen ifade düzeyleri üzerinde meydana getirdikleri değişikliğin araştırılması

Spektroskopi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.01.2016 29.12.2018


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804554

--%>