Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN KIYMAZ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (DR)

2004 - 2009

TEZ: Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözme durumlarındaki matematiksel yaratıcılıkları üzerine nitel bir araştırma

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

1997 - 2001

TEZ: Sylow altgrupları Chernikov olan lokal sonlu gruplar

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

1993 - 1997

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2018-2020
 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2010-
 • Öğretim Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1999-2010

Verdiği Dersler

 • Cebir Öğretimi Lisans, 2021-2022
 • Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı Lisans, 2021-2022
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II Lisans, 2021-2022
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Lisans, 2021-2022
 • Mantıksal Akıl Yürütme Lisans, 2021-2022
 • Matematikte Problem Çözme Lisans, 2021-2022
 • Sayıların Öğretimi Lisans, 2021-2022
 • Cebir Öğretimi Lisans, 2020-2021
 • Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı Lisans, 2020-2021
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II Lisans, 2020-2021
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Lisans, 2020-2021
 • Cebir Lisans, 2020-2021
 • Sayıların Öğretimi Lisans, 2020-2021
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I Lisans, 2020-2021
 • Cebire Giriş Lisans, 2020-2021
 • Sayı Hissi ve Sayıların Öğretimi Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Algoritma ve Programlama Lisans, 2019-2020
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Lisans, 2019-2020
 • Matematik Eğitiminde İspat Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Lineer Cebir I Lisans, 2019-2020
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2019-2020
 • Sayı Hissi ve Sayıların Öğretimi Yüksek Lisans, 2019-2020
 • CEBİRE GİRİŞ Lisans, 2019-2020
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Lisans, 2019-2020
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Lisans, 2018-2019
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Lisans, 2018-2019
 • CEBİRE GİRİŞ Lisans, 2018-2019
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Sayı Hissi ve Sayıların Öğretimi Yüksek Lisans, 2018-2019
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2018-2019
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Lisans, 2017-2018
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Lisans, 2017-2018
 • GENEL MATEMATİK Lisans, 2017-2018
 • CEBİRE GİRİŞ Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Lisans, 2016-2017
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2016-2017
 • GENEL MATEMATİK Lisans, 2016-2017
 • CEBİRE GİRİŞ Lisans, 2016-2017
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Lisans, 2016-2017
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ) Lisans, 2015-2016
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2015-2016
 • SEÇMELİ AL-I: DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMLARI İLE MATEMATİKSEL KAVRAMLARIN KEŞFİ Lisans, 2015-2016
 • CEBİRE GİRİŞ Lisans, 2015-2016
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Lisans, 2015-2016
 • SEÇMELİ MB-II: öĞRETİM SÜREÇLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Lisans, 2014-2015
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2014-2015
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Lisans, 2014-2015
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Lisans, 2014-2015
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2014-2015
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Lisans, 2014-2015
 • GENEL MATEMATİK Lisans, 2014-2015
 • SEÇMELİ AL-I: DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMLARI İLE MATEMATİKSEL KAVRAMLARIN KEŞFİ Lisans, 2013-2014
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Lisans, 2013-2014
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Lisans, 2013-2014
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Lisans, 2013-2014
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Lisans, 2013-2014
 • GENEL MATEMATİK Lisans, 2013-2014
 • ELEMANTER SAYI KURAMI Lisans, 2013-2014
 • CEBİRE GİRİŞ Lisans, 2013-2014
 • CEBİRE GİRİŞ Lisans, 2012-2013
 • ELEMANTER SAYI KURAMI Lisans, 2012-2013
 • GENEL MATEMATİK Lisans, 2012-2013
 • SOYUT MATEMATİK Lisans, 2012-2013
 • LİNEER CEBİR I Lisans, 2012-2013
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Lisans, 2012-2013
 • LİNEER CEBİR II Lisans, 2012-2013
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Lisans, 2012-2013
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Lisans, 2012-2013
 • LİNEER CEBİR II Lisans, 2011-2012
 • SOYUT MATEMATİK Lisans, 2011-2012
 • LİNEER CEBİR I Lisans, 2011-2012
 • GENEL MATEMATİK Lisans, 2011-2012
 • ELEMANTER SAYI KURAMI Lisans, 2011-2012
 • CEBİRE GİRİŞ Lisans, 2011-2012
 • MATEMATİK FELSEFESİ Lisans, 2011-2012
 • CEBİRE GİRİŞ Lisans, 2010-2011
 • LİNEER CEBİR I Lisans, 2010-2011
 • SOYUT MATEMATİK Lisans, 2010-2011
 • LİNEER CEBİR II Lisans, 2010-2011
 • LİNEER CEBİR II Lisans, 2009-2010

Akademik / İdari Görevler

 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2012 - 2019

Üniversite Dışı Deneyim

 • Öğretmen Ankara Ayaş Oltan İlköğretim Okulu, 1997 - 1999

Makaleler

1. Investigating Preservice Mathematics Teachers\u2019 Definitions, Formulas, and Graphs of Directly and Inversely Proportional Relationships

Arıcan Muhammet, Kıymaz Yasemin, Yayın Yer: The Mathematics Enthusiast, 2022

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


2. Effects of Dynamic Geometry Software on Students' Geometric Thinking Regarding Probability of Giftedness in Mathematics

Özçakır Bilal,Özdemir Duygu,Kıymaz Yasemin, Yayın Yer: International Journal Of Contemporary Educational Research, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


3. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel iletişim becerilerinin incelenmesi

Kıymaz Yasemin,Kartal Büşra,Morkoyunlu Zekiye, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının perspektifinden: Niçin öğretmen olmak istedim? Ne hissediyorum?

Kartal Büşra,Kıymaz Yasemin, Yayın Yer: Trakya Eğitim Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Teaching Linear Algebra Supprted by GeoGebra Visualization Environment

Aytekin Cahit,Kıymaz Yasemin, Yayın Yer: Acta Didactica Napocensia, 2019

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


6. Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği nin Geliştirilmesi MEVBÖ Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Altunkaya Bülent,Kıymaz Yasemin,Yıldız Avni, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


7. Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik GeoGebra Destekli Etkinlik Hazırlamak İçin Yürütülen Tasarım Tabanlı Araştırma Sürecinden Yansımalar

Baltacı Serdal,Yıldız Avni,Kıymaz Yasemin,Aytekin Cahit, Yayın Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli DIRECTORY of RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) Özgün Makale


8. Sınıf Öğretmen Adaylarının İspatla İlgili Görüşleri: Formal İspat-Temsili İspat”

Doruk Bekir Kürşat,Kıymaz Yasemin,Horzum Tuğba,Morkoyunlu Zekiye, Yayın Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Makü) (Elektronik), 2014

Ulusal Hakemli DIRECTORY of RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) Özgün Makale


Bildiriler

1. Examination Of The Problems Posed By The Pre-Service Mathematics Teachers For The Four Operations In Fractions

Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 5th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT-5), 30.10.2021

Uluslararası Özet bildiri


2. İspat Yapma ve İspatta Somut Modelden Yararlanma Üzerine Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri

Doruk Bekir Kürşat,Kıymaz Yasemin,Horzum Tuğba, Yayın Yeri: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Tam metin bildiri


3. İspat yapma ve ispatta somut modelden yararlanma üzerinesınıf öğretmeni adaylarının görüşleri

Doruk Bekir Kürşat,Kıymaz Yasemin,Horzum Tuğba, Yayın Yeri: X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Tam metin bildiri


4. Matematik öğretmen adaylarının öğretmenliği tercih etme nedenleri ve gelecekte bir öğretmen olmanın adaylara hissettirdikleri

Kıymaz Yasemin,Kartal Büşra,Sarı Mürsel, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


5. Investigation The Effects of Dynamic Geometry Activities on Van Hiele Levels and Motivation Towards Mathematics The Case of Gifted Students

Özçakır Bilal,Özdemir Duygu,Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 7th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 29.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


6. The Factors Affecting Middle School Mathematics Teacher Candidates’ Concerns Towards GeoGebra

Doruk Bekir Kürşat,Kıymaz Yasemin,Aktümen Muharrem,Morkoyunlu Zekiye,Yıldız Avni,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: II. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 29.08.2013

Uluslararası Özet bildiri


7. The Interpretation Process of Pre-service Elementary Mathematics Teachers’ in Concepts of Linear Dependence-Independence and Spaning in R2 and R3

Kıymaz Yasemin,Aytekin Cahit,Horzum Tuğba, Yayın Yeri: II. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 29.08.2013

Uluslararası Özet bildiri


8. The Subtraction Strategies Used By Pre-Service Teachers And Their Interpretation Of Student-Invented Strategies

Bilir Çetin Kürşat, Kartal Büşra, Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 4th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT-4), 28.09.2019

Uluslararası Özet bildiri


9. An Investigation on Preservice Middle School Mathematics Teachers’ Knowledge on Directly And Inversely Proportional Relationships

Arıcan Muhammet,Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 4th Turkish Computer and Mathematics Education Conference, 28.09.2019

Uluslararası Özet bildiri


10. Good Mathematics Teachers

Aytekin Cahit,Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 3rd International Eurasian Conference on Mathematics Sciences and Applications, 28.08.2014

Uluslararası Özet bildiri


11. Bir Öğretim Üyesinin Genel Matematik Dersinde Kullandığı Matematiksel Değerler ve Bu Değerleri Seçme Nedenlerinin Tespit Edilmesi”

Horzum Tuğba,Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 10. Matematik Sempozyumu, 23.09.2011

Ulusal Özet bildiri


12. Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Açık Uçlu Matematiksel Durumlar için Yaptıkları Çözümlerin Ulaştıkları Sonuçlar, Kullandıkları Stratejiler ve Yaptıkları Hatalar Açısından İncelenmesi

Kıymaz Yasemin,Arıkan Ahmet, Yayın Yeri: 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, 22.10.2010

Ulusal Özet bildiri


13. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının GeoGebra ile Bazı Trigonometrik Fonksiyonların Grafiklerini Yorumlama Süreçleri”

Kıymaz Yasemin,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: I. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 22.06.2013

Ulusal Özet bildiri


14. A Scale to Determine Parents Expectation from Mathematics Education PEME Development Reliability and Validity

Aytekin Cahit,Altunkaya Bülent,Baltacı Serdal,Kıymaz Yasemin,Yıldız Avni, Yayın Yeri: 5th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 19.08.2016

Uluslararası Özet bildiri


15. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Trigonometrik Denklem Ve Eşitsizliklerin Çözümünde GeoGebra Kullanımına İlişkin Görüşleri

Kıymaz Yasemin,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT), 19.05.2017

Ulusal Özet bildiri


16. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Trigonometrik Denklem ve Eşitsizliklerin Çözümünde GeoGebra Kullanımına İlişkin Görüşleri

Kıymaz Yasemin,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 19.05.2017

Ulusal Özet bildiri


17. The Impact of the Probability Explorer Software on Preparing Probability Teaching Plans of Elementary Mathematics Teacher Candidates

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


18. Examining pre-service teachers’ perceptions and evaluations about student-invented strategies

Kartal Büşra,Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2017), 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


19. Investigation of Parents Expectations of Middle School Students from Mathematics Education

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Altunkaya Bülent,Yıldız Avni,Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


20. Examining Pre-service Teachers’ Perceptions and Evaluations about Student-Invented Strategies

Kartal Büşra,Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


21. Investigation of parent expectations of middle school students from mathematics education

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Altunkaya Bülent,Yıldız Avni,Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2017), 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


22. The impact of the probability explorer software on preparing probability teaching plans of elementary mathematics teacher candidates

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Kıymaz Yasemin,Yıldız Avni, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2017), 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


23. The impact of the probability explorer software on preparing probability teaching plans of elementary mathematics teacher candidates

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Kıymaz Yasemin,Yıldız Avni, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sceinces and Applications (IECMSA-2017), 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


24. İnvestigation of parent expectations of middle school students from mathematics education

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Altunkaya Bülent,Yıldız Avni,Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sceinces and Applications (IECMSA-2017), 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


25. Investigation of Parent Expectations of Middle School Students from Mathematics Education

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Altunkaya Bülent,Yıldız Avni,Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 18.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


26. Views of Pre-service Elementary Mathematics Teachers Toward The Reasons for Student’s Mistakes About Fractions and Preventing These Mistakes

Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 03.09.2015

Uluslararası Özet bildiri


27. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel İletişim Becerilerinin İncelenmesine Dair BirÇalışma

Morkoyunlu Zekiye,Kıymaz Yasemin,Kartal Büşra, Yayın Yeri: International Eurasian Educational Research Congress, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


28. EXAMINATION OF SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS' PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE ON THE SUBJECT OF EXPONENTIAL NUMBERS IN THE COMPONENT OF KNOWLEDGE OF TEACHING STRATEGIES

Bezeyen Eyüp, Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: Ahi Evran International Conference on Scientific Research, 02.12.2021

Uluslararası Özet bildiri


29. Effect of desıgn based research actıvıtıes on technologıcal pedagogıcal content knowledge tpack qualifications an example from gıfted students teachers

Yıldız Avni,Baltacı Serdal,Kıymaz Yasemin,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: The 4 th International Symposium on New Issues in Teacher Education, 01.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Bilsem matematik öğretmenlerinin geometrik inşa üzerine kurdukları problemlere ders imecesi çalışmalarının etkisi

Bu Çalışmada, Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematik Derslerine Giren Öğretmenlerin Geometrik İnşa Üzerine Kurdukları Problemleri Geliştirmek İçin Yürütülen Ders İmecesi Çalışmalarının Etkisinin Bilişsel Seviye Düzeyleri Bağlamında İncelenmesi Amaçlanmışt

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 30.03.2017 06.06.2017


2. ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DİNAMİK YAZILIM DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2016 19.12.2016


3. Probability Explorer Programının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılıkla İlgili Plan Hazırlama Becerilerine Etkisi

Olasılık, Bilimin Birçok Alanında Kullanılan Ve Önemi Giderek Artan Bir Konu Olmaktadır. Kimyave Fiziğin Birçok Kavramı Olasılık Kavramları İle Yeniden İfade Edilmiştir. Olasılıksal Düşünceekonomiden Arkeolojiye Kadar Birçok Alanda Düşünceleri Ve Karar Al

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.04.2017 01.12.2017


4. Ortaokul öğrenci velilerinin matematik eğitiminden beklentilerinin incelenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 08.04.2016 19.12.2016


5. Üstün Yetenekli 5 Sınıf Öğrencilerin Matematik Derslerinde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımına İlişkin Görüşleri Dinamik Geometri Yazılımının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Van Hiele Seviyeleri Kapsamında İncelenmesi

Pyo-Egf.4001.15.005

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 07.07.2015 27.01.2017


6. Çok Kültürlü Matematik Eğitimi Laboratuarı

Eğitim Fakültesi Bünyesinde Matematik Eğitimi Laboratuarı Oluşturmak

Araştırmacı BAP


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805136

--%>