Dr. Öğr. Üyesi ZEKİYE MORKOYUNLU

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Yüksek Lisans

University of Leeds {England}

2011 - 2012

TEZ: THE COMPARISION BETWEEN TURKISH MATHEMATICS EDUCATION SYSTEM AND THE FINLAND MATHEMATICS EDUCATION SYSTEM

Doktora

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)

2011 - 2017

TEZ: Ortaokul matematik eğitiminde ebeveyn eğitimi, desteği ve öğrenci başarısına etkisi

Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2002 - 2007

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2022-
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2013-

Verdiği Dersler

 • GENEL MATEMATİK I Lisans, 2021-2022
 • GENEL MATEMATİK II Lisans, 2020-2021
 • MATEMATİK I Lisans, 2020-2021
 • EĞİTSEL OYUNLARLA MATEMATİK Lisans, 2020-2021
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Lisans, 2019-2020
 • EĞİTSEL OYUNLARLA MATEMATİK Lisans, 2019-2020
 • TEMEL MATEMATİK I Lisans, 2019-2020
 • MATEMATİK I Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Lisans, 2018-2019
 • BİLGİSAYAR II Lisans, 2017-2018

Makaleler

1. The Use of Error Based Activities to Improve the Mathematization Competency

Gedik Altun Solmaz Damla, Morkoyunlu Zekiye, Yayın Yer: International Journal Of Progressive Education, 2023

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


2. Investigation of the Effect of Middle School Students' Mathematical Belief on their Mathematical Resilience

Morkoyunlu Zekiye, Saltık Ayhanöz Gülşah, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2023

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


3. Development of Mathematical Thinking through Mistake Handling Activities

Gedik Altun Solmaz Damla, Morkoyunlu Zekiye, Yayın Yer: International Journal Of Curriculum And Instruction, 2023

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


4. The Effect of Error-Based Activities on The Reflective Thinking Skills of Pre-Service Elementary Education Mathematics Teachers

Morkoyunlu Zekiye, Altun Solmaz Damla, Yayın Yer: Acta Didactica Napocensia, 2022

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


5. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Matematiksel Dayanıklılık Kavramı Hakkındaki Düşünceleri

Morkoyunlu Zekiye, Saltık Ayhanöz Gülşah, Yayın Yer: Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli Academic Research Index - ResearchBib;Cite Factor Academic Scientific Journals ;SOBİAD;Arastirmax Scientific Publication Index;idealOnline Özgün Makale


6. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Yazılı Matematiksel İletişim Becerilerinin İncelenmesi

Kıymaz Yasemin, Kartal Büşra, Morkoyunlu Zekiye, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. Ortaokul öğrencilerinin matematik ders başarılarının ebeveyn desteği açısından incelenmesi

Morkoyunlu Zekiye, Konyalıoğlu Alper Cihan, Yayın Yer: E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Konulu Makaleler: Tematikİçerik Analizi Çalışması

Tayan Emine,Gedik Damla,Morkoyunlu Zekiye,Sözbilir Mustafa,Konyalıoğlu Alper Cihan, Yayın Yer: Eskişehir Osmangazi Üniversitesisosyal Bilimler Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Mistake Handling Activities in Mathematics Education: Practice in Class

Altun Solmaz Damla,Konyalıoğlu Alper Cihan,Tuncer Emine Betül,Morkoyunlu Zekiye, Yayın Yer: Journal Of Educatıon And Human Development, 2017

Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale


10. Sınıf Öğretmen Adaylarının İspatla İlgili Görüşleri: Formal İspat-Temsili İspat”

Doruk Bekir Kürşat, Kıymaz Yasemin, Horzum Tuğba, Morkoyunlu Zekiye, Yayın Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. a study on elementary school teacher candidates geometry subject matter knowledge

Altun Solmaz Damla,Morkoyunlu Zekiye, Yayın Yeri: ices-uebk, 23.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


2. The Effect Of Parental Guidance On The Middle School Students’ Mathematical Concept Learning

Konyalıoğlu Alper Cihan,Morkoyunlu Zekiye, Yayın Yeri: ICES-UEBK 2017, 23.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


3. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlık öz-yeterlikleri ile öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişkiye dair bir çalışma

Kartal Büşra,Morkoyunlu Zekiye, Yayın Yeri: VI. International Eurasian Educational Research Congress, 22.06.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Preservice Mathematics Teachers’xx Approaches Towards Proving in Mathematics

Altun Solmaz Damla,Morkoyunlu Zekiye,Konyalıoğlu Alper Cihan, Yayın Yeri: II-International Igdır Symposium, 11.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


5. Elementary Mathematics Teachers’xx Opinions About Division Concept

Altun Solmaz Damla,Morkoyunlu Zekiye,Konyalıoğlu Alper Cihan, Yayın Yeri: II-International IgdIr Symposium, 11.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel İlişkilendirme Becerilerinin İncelenmesi: Fonksiyon Konusu Örneği

Morkoyunlu Zekiye, Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Yönetimi forumu – EYFOR-XIII,

Uluslararası Özet bildiri


7. Parents' opinions on "Parent Mathematics Seminars"

Morkoyunlu Zekiye, Konyalıoğlu Alper Cihan, Yayın Yeri: ALM 25,

Uluslararası Özet bildiri


8. Parent’s training in mathematics: A social awareness study

Morkoyunlu Zekiye, Konyalıoğlu Alper Cihan, Altun Solmaz Damla, Yayın Yeri: ICME 13,

Uluslararası Özet bildiri


9. Hata Temelli Aktivitelerin Matematik Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi

Morkoyunlu Zekiye, Altun Solmaz Damla, Yayın Yeri: UNESAK 2018,

Uluslararası Özet bildiri


10. Ebeveyn Desteğinin Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Başarısına Etkisi

Morkoyunlu Zekiye, Konyalıoğlu Alper Cihan, Yayın Yeri: UNESK 2018,

Uluslararası Özet bildiri


11. Matematik öğretmen adaylarının matematik öğretimi üzerine görüşleri

Altun Solmaz Damla, Morkoyunlu Zekiye, Konyalıoğlu Alper Cihan, Yayın Yeri: 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


12. Sınıf öğretmeni adaylarının kesirler konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerinin incelenmesi

Morkoyunlu Zekiye, Altun Solmaz Damla, Konyalıoğlu Alper Cihan, Yayın Yeri: 3rd International Conference on Primary Education,

Uluslararası Özet bildiri


13. An analysis of primary school candidates' mathematical content knowledge on operations

Altun Solmaz Damla, Morkoyunlu Zekiye, Konyalıoğlu Alper Cihan, Yayın Yeri: ICLEL 2016,

Uluslararası Özet bildiri


14. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel iletişim becerilerinin incelenmesine dair bir çalışma

Morkoyunlu Zekiye, Kıymaz Yasemin, Kartal Büşra, Yayın Yeri: EJER 2016,

Uluslararası Özet bildiri


15. ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İLE ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDEKİ HATALARA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Morkoyunlu Zekiye, Saltık Ayhanöz Gülşah, Yayın Yeri: IGATE'21,

Uluslararası Özet bildiri


16. Hata temelli aktivitelerin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlık bağlamında matematikleştirme yeterliklerine etkisi

Morkoyunlu Zekiye, Altun Solmaz Damla, Yayın Yeri: TURCOMAT 5,

Uluslararası Özet bildiri


17. Üstün yetenekli öğrencilerin matematiksel modelleme etkinlikleri sürecinde matematiksel düşünme süreçlerinin incelenmesi

Morkoyunlu Zekiye, Saltık Ayhanöz Gülşah, Yayın Yeri: TURCOMAT 5,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DİNAMİK YAZILIM DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2016 17.03.2018


2. Öğretmen Adaylarının Öğrencileri Tanıma Yeterliğini Kazanma Düzeyleri

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 08.04.2016 08.04.2017


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805144

--%>