Dr. Öğr. Üyesi ŞEBNEM YILDIZ YAR

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK (DR)

2008 - 2013

TEZ: Banach F-modüllerinin merkezi ve F-ortomorfizmalar üzerinde genişletilmiş sonuçlar

Yüksek Lisans

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK (YL) (TEZLİ)

2005 - 2008

TEZ: Pozitif Operatörlerin ailelerinin değişmez alt uzayları

Lisans

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

2000 - 2005

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2018-
 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2013-2018
 • Araştırma Görevlisi Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010-2013

Verdiği Dersler

 • Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Araştırma Projesi Lisans, 2020-2021
 • İleri Analiz Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Matematik ve Bilim Felsefesi Lisans, 2020-2021
 • Matematik (Ziraat Fakültesi) Lisans, 2020-2021
 • Matematik 1 (Mühendislik Fakültesi) Lisans, 2020-2021
 • Araştırma Projesi Lisans, 2019-2020
 • Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Topolojik vektör uzayları Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Matematik 1 (Mühendislik Fakültesi) Lisans, 2019-2020
 • İç çarpım uzayları Lisans, 2019-2020
 • Diferansiyel Denklemler-1 Lisans, 2019-2020
 • Matematik II( Mühendislik Fakültesi) Lisans, 2019-2020
 • Matematik II( Mühendislik Fakültesi) Lisans, 2018-2019
 • Matematik kavramlarının temelleri Lisans, 2018-2019
 • Topolojik vektör uzayları II Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Seminer Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Operatör teoriye giriş Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Banach cebirleri Yüksek Lisans, 2018-2019
 • İleri Analiz Yüksek Lisans, 2018-2019
 • İç çarpım uzayları Lisans, 2018-2019
 • Temel Matematik II Lisans, 2018-2019
 • Matematik 1 (Mühendislik Fakültesi) Lisans, 2018-2019
 • Seminer Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Yüksek lisans tezi Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Matematik I (Mühendislik Fakültesi) Lisans, 2017-2018
 • Araştırma projesi Lisans, 2017-2018
 • İç çarpım uzayları Lisans, 2017-2018
 • Analitik geometri I Lisans, 2017-2018
 • Iraksak Serilere Giriş II Doktora, 2017-2018
 • Matematik II( Mühendislik Fakültesi) Lisans, 2017-2018
 • İç Çarpım Uzayları Lisans, 2016-2017
 • Analitik Geometri I Lisans, 2016-2017
 • Iraksak Serilere Giriş I Doktora, 2016-2017
 • İleri Analiz Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Seminer Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Topolojide Özel Konular Yüksek Lisans, 2016-2017
 • İleri Lineer Cebir -II Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Analitik Geometri II Lisans, 2016-2017
 • Matematik Kavramlarının Temelleri Lisans, 2016-2017
 • Araştırma Projesi Lisans, 2016-2017
 • Yüksek lisans tezi Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Araştırma Projesi Lisans, 2015-2016
 • Seminer Lisans, 2015-2016
 • Yüksek lisans tezi Lisans, 2015-2016
 • Matematik Kavramlarının Temelleri Lisans, 2015-2016
 • Analitik Geometri II Lisans, 2015-2016
 • İç Çarpım Uzayları Lisans, 2015-2016
 • Analitik Geometri I Lisans, 2015-2016
 • Operatör Teoriye Giriş Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Iraksak Serilere Giriş II Doktora, 2015-2016
 • Analizde Özel Konular Yüksek Lisans, 2015-2016
 • İleri Analiz Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Yabancı dil 2(Ziraat Fakültesi) Lisans, 2014-2015
 • Bilim Tarihi Lisans, 2014-2015
 • Analitik Geometri II Lisans, 2014-2015
 • Lineer Cebir II Lisans, 2014-2015
 • Matematik 1(Ziraat Fakültesi) Lisans, 2014-2015
 • Topolojide Özel Konular Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Topolojik Vektör Uzayları-I Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Banach Cebirleri Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Topolojik Vektör Uzaylar -II Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Seminer Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Yüksek Lisans Tezi Lisans, 2014-2015
 • Matematik 1 Lisans, 2014-2015
 • Matematik (Ziraat Fakültesi) Lisans, 2014-2015
 • Araştırma Projesi Lisans, 2014-2015
 • Matematik Kavramlarının Temelleri Lisans, 2013-2014
 • Genel Matematik II (Eğitim Fakültesi) Lisans, 2013-2014
 • Temel Matematik II (Eğitim Fakültesi) Lisans, 2013-2014
 • Araştırma Projesi Lisans, 2013-2014

Akademik / İdari Görevler

 • Bologna Koordinatörü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 - 2018

Üniversite Dışı Deneyim

 • Reviewer American Mathematical Society, 2017 -
 • Reviewer Zentralblatt Math, 2017 -
 • Erasmus Programı (Ders Verme) Universita Degli Studi Di Salerno, 2016 -

Makaleler

1. A new factor theorem on absolute matrix summability method

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Journal Of Applied Analysis, 2022

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


2. An Application on an absolute matrix summability method

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Transactions Of A.Razmadze Mathematical Institute, 2022

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


3. A recent extension of the weighted mean summability of infinite series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Journal Of Applied Mathematics And Informatics, 2021

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


4. On absolute matrix summability factors of infinite series and Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Bulletin Des Sciences Mathématiques, 2021

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


5. On The Absolute Matrix Summability Factors of Fourier Series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Transactions Of A. Razmadze Mathematical Institute, 2021

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


6. A new extension on the theorem of Bor

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Comptes Rendus Mathématique, 2021

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


7. A New Variation on Absolute Summability

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Proceedings Of International Mathematical Sciences, 2021

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


8. A matrix application of power increasing sequences to infinite series and Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Ukranian Mathematical Journal, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


9. An absolute matrix summability of infinite series and Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Boletim Da Sociedade Paranaense De Matemática, 2020

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


10. A variation on absolute weighted mean summability factors of Fourier Series and its conjugate series,

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Boletim Da Sociedade Paranaense De Matemática, 2020

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


11. A new result for weighted arithmetic mean summability factors of infinite series involving almost increasing sequences

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Communications Faculty Of Sciences University Of Ankara Series A1 Mathematics And Statistics, 2019

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


12. A new factor theorem on absolute matrix summability methods

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Twms (Turkic World Mathematical Society) Journal Of Applied And Engineering Mathematics, 2019

Uluslararası Hakemli escı Özgün Makale


13. Lacunary statistical p-quasi Cauchy sequences

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Maltepe Journal Of Mathematics, 2019

Uluslararası Hakemli GOOGLE SCHOLOR, ULAKBİLİM Özgün Makale


14. On the generalizations of some factors theorems for infinite series and Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Filomat, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


15. A new result on matrix summability factors of Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Eurasian Mathematical Journal, 2019

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


16. A general matrix application of convex sequences to Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Filomat, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


17. An Application of Quasi-Monotone Sequences to Absolute Matrix Summability

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Filomat, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


18. A study on matrix summability of Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Advances And Applications İn Mathematical Sciences, 2018

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


19. On application of matrix summability to Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Mathematical Methods İn The Applied Sciences, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


20. On the absolute matrix summability factors of Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Mathematical Notes, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


21. A matrix application on absolute weighted arithmetic mean summability factors of infinite series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Tbilisi Mathematical Journal, 2018

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


22. Absolute matrix summability factors of Fourier serieswith quasi-f-power increasing sequences

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Electronic Notes İn Discerete Mathematics, 2018

Uluslararası Hakemli MathScinet, ZbMath Özgün Makale


23. On absolute matrix summability factors of infinite series and Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Gazi University Journal Of Science, 2017

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


24. Local properties of absolute matrix summability of factored Fourier series

Özarslan Hikmet,Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Filomat, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


25. A new theorem on absolute matrix summability of Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Publications De I Institut Mathematique, 2017

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


26. An aspect of local property of Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Jordan Journal Of Mathematics And Statistics, 2017

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


27. A new generalization on absolute matrix summability factors of Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Journal Of Inequalities And Special Functions, 2017

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


28. On Riesz summability factors of Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Transactions Of A. Razmadze Mathematical Institute, 2017

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


29. İstatistiksel boşluklu delta 2 quasi Cauchy dizileri

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Sakarya Üniversity Journal Of Science, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


30. A New Note on Summability of Factored Infinite Series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Proc. Of The Fourth International Conference On Advances İn Computing, Electronics And Communication, 2016

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


31. A new theorem on the localization of factored Fourier Series

Özarslan Hikmet, Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Advances İn Mathematics And Computer Science And Their Applications, 2016

Uluslararası Hakemli google scholor, Özgün Makale


32. A new theorem on local properties of factored Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Bulletin Of Mathematical Analysis And Applications, 2016

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


33. A new note on local property of factored Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Bulletin Of Mathematical Analysis And Applications, 2016

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


34. On the local property of \phi - A ,pn _{ k} summability of factored Fourier series

Özarslan Hikmet,Yıldız Şebnem, Yayın Yer: International Journal Of Pure Mathematics, 2016

Uluslararası Hakemli Thomson Reuters, SCOPUS Özgün Makale


35. A new study on the absolute summability factors of Fourier series

Özarslan Hikmet,Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Journal Of Mathematical Analysis, 2016

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


36. On the center of Banach f -modules

Gök Ömer,Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Pure Mathematical Sciences, 2013

Uluslararası Hakemli ROAD Directory of open access scholarly resources (EU), CrossRef(USA), Scilit(Switzerland),EBSCO(USA), Academic Search Complete (USA), Ulrich’xxs Periodicals Direct Özgün Makale


37. Extended results on f-orthomorphisms over the second order dual of an f-algebra

Gök Ömer,Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Pure Mathematical Sciences, 2013

Uluslararası Hakemli ROAD Directory of open access scholarly resources (EU), CrossRef(USA), Scilit(Switzerland),EBSCO(USA), Academic Search Complete (USA), Ulrich’xxs Periodicals Direct Özgün Makale


38. Families of positive operators with reverse order

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Studia Universitatis Babes-Bolyai Mathematica, 2012

Uluslararası Hakemli MathScinet, Zentralblatt MATH Özgün Makale


39. Some observations on Banach lattices

Yıldız Şebnem, Yayın Yer: Acta Universitatis Apulensis, 2011

Uluslararası Hakemli MathScinet, Mathematical Reviews and Zentralblatt für Mathematik Özgün Makale


Bildiriler

1. A matrix application of quasi-monotone sequences to infinite series and Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: International Conferance of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM 2017, Greece/Thessaloniki), AIP Conference Proceedings, 30.09.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


2. A new variation on lacunary statistical quasi Cauchy sequences

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: International Conferance of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM 2017, Greece/Thessaloniki), AIP Conference Proceedings, 30.09.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Summability theory and applications

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2017), 30.09.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Preface of the “Summability Theory and its Applications”

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: International Conferance of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM 2017, Greece/Thessaloniki) AIP Conference Proceedings, 30.09.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


5. A new note on factored Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: III. Kadın Matematikçiler Derneği Çalıştayı (Türkiye/İzmir 2016), 29.05.2016

Ulusal Özet bildiri


6. A matrix application of convex sequences to Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: International workshop on mathematical methods in engineering( MME 2017, Turkey/Ankara), 29.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. Fourier serilerinin genelleştirilmiş mutlak matris toplanabilmesi üzerine yeni bir teorem

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: 11. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu (Türkiye/ Ankara 2016), 27.05.2016

Ulusal Özet bildiri


8. Some observations in Banach lattices

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: International Conference on Theory and Applications in Mathematics and Informatics (ICTAMI 2011, Romania/Alba Iulia), 24.07.2011

Uluslararası Özet bildiri


9. The space of weak orthomorphisms

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: International Conference on Applied Analysis and Algebra (ICAAA 2012, Turkey/İstanbul), 24.06.2012

Uluslararası Özet bildiri


10. F-orthomorphisms over the second order dual of f-algebra

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: XVII. Antalya Cebir Günleri (Türkiye/İzmir 2015), 24.05.2015

Ulusal Özet bildiri


11. An application of absolute matrix summability to trigonometric Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: 4th ınternational conference on computational mathematics and engineering sciences (CMES 2019), 22.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


12. A general application of non-increasing sequences to Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: 4th ınternational conference on computational mathematics and engineering sciences (CMES 2019), 22.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


13. A new study on summability of factored Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: 5 th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications(IECMSA 2016, Serbia/)Belgrade, 19.08.2016

Uluslararası Özet bildiri


14. Some new results on quasi monotone sequences

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: The 24 th Conference of Applied and Industrial Mathematics(CAIM 2016, Romania/Craiova), 18.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


15. A new note on summability of factored Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: 4 th International Conference on Advances in Computing Electronics and Communication (ACEC 16), 16.12.2016

Uluslararası Özet bildiri


16. On generalization absolute Riesz summability factors of Fourier series

Özarslan Hikmet,Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: 2 nd International Conference on Analysis and its Applications (ICAA 2016, Turkey/Kırşehir), 15.07.2016

Uluslararası Özet bildiri


17. An application on local property of matrix summability of factored Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: Operators on Morrey-type spaces and applications (OMTSA 2017, Turkey/Kırşehir), 13.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


18. An application of absolute matrix summability

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: CMES 2021, 10.06.2021

Uluslararası Özet bildiri


19. Absolute Matrix Summability on Quasi Power Increasing Sequences

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: 3rd International conferance of mathematical sciences ICMS 2019, 08.09.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


20. A New Generalization on Absolute Riesz Summability

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: 3rd International conferance of mathematical sciences ICMS 2019, 08.09.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


21. Application on Local Properties of Factored Fourier Series

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: 3rd International conferance of mathematical sciences ICMS 2019, 08.09.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


22. Invariant subspaces of families of positive operators with reverse order

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: International Symposium of Geometric Function Theory and Applications (GFTA 2011, Romania/Cluj-Napoca), 08.09.2011

Uluslararası Özet bildiri


23. A new extension on absolute matrix summability factors of infinite series

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: AIP conferance proceeding, 06.12.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


24. Preface: International Conference of Mathematical Sciences (ICMS 2018)

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: 2nd International Conference of Mathematical Sciences(ICMS 2018, 06.08.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


25. A new note on absolute summability factors of Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: 2nd International Conference of Mathematical Sciences(ICMS 2018, 06.08.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


26. On the center of Banach f-modules

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling (ICAAMM 2013), 05.06.2013

Uluslararası Özet bildiri


27. A new study on the Lacunary statistically quasi Cauchy sequences

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: Recent Trends in Pure and Applied Mathematics (TREPAM 2017, Romania/Alba Iulia), 04.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


28. Absolute matrix summability factors of infinite series and trigonometric Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: Recent Trends in Pure and Applied Mathematics (TREPAM 2017, Romania/Alba Iulia), 04.08.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


29. An Extension on localization property of Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: Algebraic and geometric methods of analysis (agma 2018), 04.06.2018

Uluslararası Özet bildiri


30. Some new applications on absolute matrix summability

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: Algebraic and geometric methods of analysis (agma 2018), 04.06.2018

Uluslararası Özet bildiri


31. Committees: International Conference of Mathematical Sciences (ICMS 2018)

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: ICMS 2018, 03.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


32. A new generalization on the absolute Riesz summability

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: The 4th Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova (CMSM4 2017, Moldova/ Chisinau), 02.07.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


33. Absolute matrix summability factors of involving quasi-f-power sequence

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: The 4th Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova (CMSM4 2017, Moldova/ Chisinau), 02.07.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


34. Central operators in Banach lattices with topologically full center

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: International Conference on Applied Analysis and Algebra (ICAAA 2011, Turkey/İstanbul), 02.07.2011

Uluslararası Özet bildiri


35. Variations on lacunary statistical quasi Cauchy sequences

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: 2nd International Conference of Mathematical Sciences(ICMS 2018, 02.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


36. A new result on weighted arithmetic mean summability factors of infinite series involving almost increasing sequence

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: AIP conferance proceeding, 02.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


37. New result on matrix summability factors of infinite series and Fourier series

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: AIP conferance proceeding, 02.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


38. A new factor theorem for absolute matrix summability method

Yıldız Şebnem, Yayın Yeri: 5th International Conference of Mathematical Sciences (ICMS 2021),

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. On generalization absolute Riesz summability factors of Fourier series (FEF.E2.16.25)

(Fef.E2.16.25)

Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ 28.06.2016 02.09.2016


2. Güçlü artan dizilerin sonsuz serilere ve Fourier serilerine matris uygulaması (FEF.A3.17.003)

(Fef.A3.17.003)

Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ 25.05.2017 13.09.2019


3. A new study on summability of factored Fourier series (FEF.E2.16.010)

(Fef.E2.16.010)

Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ 23.09.2016 03.10.2016


4. A Study on absolute matrix summability of infinite and Fourier series (FEF.A4.16.004 )

(Fef.A4.16.004 )

Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ 21.09.2016 20.09.2017


5. Fourier serilerinin yerel özelliği üzerine bir bakış (FEF.A4.17.004 )

(Fef.A4.17.004 )

Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ 17.03.2017 10.11.2017


6. Generalization on local property of matrix summability of Fourier series

(Fef.E2.17.025)

Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ 04.04.2017 06.04.2017


7. Banach f-modüllerinin merkezi ve f-ortomorfizmalar üzerinde genişletilmiş sonuçlar (2012-01-03-DOP01)

(2012-01-03-Dop01)

Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ 02.07.2012 02.01.2014


8. Absolute summability factors of infinite series(FEF.A4.18.007)

(Fef.A4.18.007)

Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ 02.03.2018 02.03.2019


9. A matrix application of convex sequences on Fourier series (FEF.E2.17.013)

(Fef.E2.17.013)

Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ 02.03.2017 05.05.2017


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804623

--%>