Prof. Dr. ÇAĞRI ÖZTÜRK DEMİRBAŞ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

COĞRAFYA EĞİTİMİ (DR)

2003 - 2008

TEZ: Öğretiminde 5E Modelinin Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

COĞRAFYA EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2001 - 2003

TEZ: Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretim Yapma Yeterlilikleri

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

1997 - 2001

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2021-
 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2015-2021
 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2008-2015
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2006-2008
 • Araştırma Görevlisi Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, 2002-2006

Verdiği Dersler

 • Okul Deneyimi Lisans, 2015-2016
 • Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Özel Öğretim Yöntemleri-II Lisans, 2015-2016
 • Okul Deneyimi Lisans, 2014-2015
 • Özel Öğretim Yöntemleri-II Lisans, 2014-2015
 • Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretimi Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2014-2015
 • MB Seç 1- Okul Dışı Öğrenme Çevrelerinin Sosyal Bilgilerde Kullanımı Lisans, 2014-2015
 • Ölçme ve Değerlendirme Lisans, 2014-2015
 • Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edebiyat İnceleme Lisans, 2014-2015
 • Özel Öğretim Yöntemleri-I Lisans, 2014-2015
 • MB Seç 1- Okul Dışı Öğrenme Çevrelerinin Sosyal Bilgilerde Kullanımı Lisans, 2013-2014
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Lisans, 2013-2014
 • Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretimi Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2013-2014
 • Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edebiyat İnceleme Lisans, 2013-2014
 • Özel Öğretim Yöntemleri-I Lisans, 2013-2014

Akademik / İdari Görevler

 • Fakülte Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 - 2021
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 - 2021
 • Komisyon Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Dekan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2017
 • Erasmus Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2009 - 2011
 • Bologna Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2008 - 2011

Üniversite Dışı Deneyim

 • Sosyal Bilgiler Öğretmeni Meb Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi, 2001 - 2002

Makaleler

1. Öğretmen Adaylarının Millî Parklara Yönelik Algı ve Bilgi Düzeyleri: İlişkisel Bir Çalışma

Yakar Hamza, Öztürk Demirbaş Çağrı, Dikmenli Yurdal, Yayın Yer: Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli ESJI, Asos, Index Copernicus, Türk Eğitim İndeksi vb. Özgün Makale


2. Türkiye’de Edebiyat Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi Bibliyografyası

Öztürk Demirbaş Çağrı, Yıldırım Ayşenur, Yayın Yer: Https://Doi.Org/10.30783/Nevsosbilen.894246, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. How Social Studies Teachers Reflect Their Immediate Environment:Kırıkkale Case

Şahin Gün Erol,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: Participatory Educational Research (Per), 2021

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


4. Publication Tendency of Turkish Geography Journals

Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: Review Of International Geographical Education Online, 2020

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


5. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Kullanabilme Beceri Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Güneş Gökmen,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Öğretim Elemanlarının Türkiye’de Nükleer Enerjiye Yönelik Görüşleri

Dikmenli Yurdal,Öztürk Demirbaş Çağrı,Gafa İbrahim, Yayın Yer: Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli SOBİAD Özgün Makale


7. Türkiye’de Milli Parklar Konusunda HazırlananLisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri

Dikmenli Yurdal,Öztürk Demirbaş Çağrı,Yakar Hamza, Yayın Yer: Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN VATANALGISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Öztürk Demirbaş Çağrı,Dikmenli Yurdal,Gafa İbrahim, Yayın Yer: Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Sosyal Bilgiler Dersinde (Sosyo Bilimsel Bir Konu Olarak) Küresel Isınma Hakkında Öğrenci Görüşleri

Gedik Sefa,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: Researcher Social Science Studies, 2018

Uluslararası Hakemli Germany National Library, Index Copernicus, SOBİAD, ABL Universitat Bibliothek Leipzig, German Institute of Global and Area Studies GIGA vd. Özgün Makale


10. Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Coğrafyacı Algısı II: Fiziksel Özellikler

Dikmenli Yurdal,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesikırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. The Effect of Out-of School Activities on Conceptual Change in Environmental Education

Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: Journal Of Education And Training Studies, 2017

Uluslararası Hakemli ERİC Özgün Makale


12. Kırşehir Şehir Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Öztürk Demirbaş Çağrı,Türkyılmaz Mustafa,Armut Mustafa, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli Sobiad, Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale


13. COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYACI ALGISI I ZİHİNSEL ÖZELLİKLER VE ÇALIŞMA DURUMU

Öztürk Demirbaş Çağrı,Dikmenli Yurdal, Yayın Yer: Uluslararası Avrasyasosyal Bilimler Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


14. Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalık Düzeyleri

Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: Marmara Coğrafya Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli Ulakbilim Özgün Makale


15. Determination of the change that occurs on visual perception of primary school students regarding the concept of environmental pollution by means of images

Sayhan Hayriye,Sayhan Remzi Sencer,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2013

Uluslararası Hakemli Ulakbilim Özgün Makale


16. Ecological footprints of primary school students and recommendations to diminish them

Sayhan Hayriye,Sayhan Remzi Sencer,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: American-Eurasian Journal Of Agricultural & Environmental Sciences, 2013

Uluslararası Hakemli ISI, ISC, CABI, DOAJ, EBSCOInc., e-journal Database, Agriculture Resources, etc. Özgün Makale


17. Perceptions of pre service social sciences teachers regarding the concept of Geography by mind mapping technique

Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: Educational Research And Reviews, 2013

Uluslararası Hakemli ERİC Özgün Makale


18. Coğrafya öğretmenlerinin toplumsal değer yönelimi açısından ekolojik ikilemlere ilişkin tutumları Kırşehir örneği

Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies, 2013

Uluslararası Hakemli MLA, EBSCO, ASOS, TEİ, ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Journal Seek, Research Bible, İSAM, Index Copernicus, Mendeley Özgün Makale


19. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlere ilişkin görüşleri

Çelikkaya Tekin,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies, 2013

Uluslararası Hakemli MLA, EBSCO, ASOS, TEİ, ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Journal Seek, Research Bible, İSAM, Index Copernicus, Mendeley Özgün Makale


20. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının programdaki değerlere ilişkin algısal farkındalıkları

Öztürk Demirbaş Çağrı,Çelikkaya Tekin, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies, 2012

Uluslararası Hakemli MLA, EBSCO, ASOS, TEİ, ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Journal Seek, Research Bible, İSAM, Index Copernicus, Mendeley Özgün Makale


21. The study on the validity and reliability of the sustainable development awareness scale

Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: World Applied Sciences Journals, 2011

Uluslararası Hakemli ISI, SCOPUS, ISC, EBSCO Inc., CABI, Era, CSA, FSTA, DOAJ, e-journals Database, Index Copernicus Özgün Makale


22. Coğrafya dersi öğretim programında sürdürülebilir kalkınma

Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2011

Uluslararası Hakemli Index Copernicus International, EBSCO, ICAAP, DOAJ, intute: social scien, WestCat, etc. Özgün Makale


23. Coğrafya öğretmenlerinin ölçme değerlendirme uygulamalarını kullanım düzeyleri Kırşehir Örneği

Karakuş Ufuk,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: Milli Eğitim Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli ULAKBİLİM Özgün Makale


24. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar

Çelikkaya Tekin,Karakuş Ufuk,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli ULAKBİM, EBSCOHOST, ASOS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, DOAJ Özgün Makale


25. Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersi kapsamındaki coğrafya içerikli konuların öğretimine ilişkin öz yeterlilik inanç düzeyleri

Öztürk Demirbaş Çağrı,Bozdoğan Aykut Emre, Yayın Yer: Giresun Üniversitesi Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli ulakbilim Özgün Makale


26. Coğrafya öğretiminde gezi gözlem tekniğini kullanabilme öz yeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi

Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli ULAKBİM, ARAŞTIRMAX, ASOS İNDEKS, PEGEM EĞİTİM BİLİMLERİ İNDEKSİ, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ Özgün Makale


27. Coğrafya ile ilişkili fen konularının öğretimine yönelik öz yeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi

Bozdoğan Aykut Emre,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: Necatibey Eğitim Fakültesi Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2008

Uluslararası Hakemli AERA SPECİAL INTEREST GROUP, ASİAN EDUCATİON INDEX, ASOS, DOAJ, EDUCATİONAL NETWORK FOR AUSTRALİA (EDNA), GENAMİCS JOURNALSEEK, INDEXCOPERNİCUS, EBSCO-EDUCATİON RESEARCH COMPLETE, ULAKBİM SBVT Özgün Makale


28. Why do teacher candidates cheat

Bozdoğan Aykut Emre,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: Elementary Education Online, 2008

Uluslararası Hakemli SCOPUS, DOAJ, IndexCopernicus, AERA, eJournals in Education NewJour, EBSCO ve ULAKBİM Özgün Makale


29. Coğrafya öğretiminde edebi metinlerin kullanımı

Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli ULAKBİM, ARAŞTIRMAX, ASOS İNDEKS, PEGEM EĞİTİM BİLİMLERİ İNDEKSİ, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ Özgün Makale


30. Sosyal bilgiler sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının coğrafya kavramına yönelik metafor durumları

Öztürk Çağrı, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli ULAKBİM, EBSCO, ASOS, DOAJ ve Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale


31. Ortaöğretim coğrafya öğretmenlerinin öğretim yöntem ve teknikleri kullanabilme yeterlilikleri

Öztürk Çağrı, Yayın Yer: Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004

Ulusal Hakemli ULAKBİM, EBSCOHOST, ASOS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, DOAJ Özgün Makale


Bildiriler

1. Öğretmen Adaylarının Milli Park Bilgi Düzeyi

Yakar Hamza,Öztürk Demirbaş Çağrı,Dikmenli Yurdal,Konca Ahmet Sami, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


2. Ahi Evran Üniversitesi Öğrencilerinin Kırşehir’e İlişkin Niteleme ve Görüşleri

Türkyılmaz Mustafa,Öztürk Demirbaş Çağrı,Armut Mustafa, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi., 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


3. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Afetleri Konumlandırma Durumları

Öztürk Demirbaş Çağrı,Boyraz Fatoş, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


4. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlere ilişkin görüşleri

Çelikkaya Tekin,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yeri: Değerler Eğitimi Sempozyumu, 28.10.2011

Ulusal Özet bildiri


5. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının programdaki değerlere ilişkin farkındalıkları

Öztürk Demirbaş Çağrı,Çelikkaya Tekin, Yayın Yeri: Değerler Eğitimi Sempozyumu, 28.10.2011

Ulusal Özet bildiri


6. Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel Konumlandırma Durumları

Öztürk Demirbaş Çağrı,Boyraz Fatoş, Yayın Yeri: I. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi, 27.04.2019

Uluslararası Özet bildiri


7. Yerelden Küresele Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Coğrafi Bilgi

Öztürk Demirbaş Çağrı,Şahin Gün Erol, Yayın Yeri: 1. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi (CAPASS 2019), 27.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


8. Ortaöğretim coğrafya müfredat programındaki coğrafi beceriler ile bilimsel süreç becerilerinin karşılaştırılması

Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yeri: III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 20.06.2007

Ulusal Tam metin bildiri


9. Öğretmen Adaylarının Millî Park Algı Düzeylerinin İncelenmesi

Öztürk Demirbaş Çağrı,Dikmenli Yurdal,Yakar Hamza,Konca Ahmet Sami, Yayın Yeri: 6. International Congress on Current Debates in Social Science, 16.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


10. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KIRŞEHİR ALGISI

Öztürk Demirbaş Çağrı,Türkyılmaz Mustafa,Armut Mustafa, Yayın Yeri: 6. International Current Debates in Social Sciences, 16.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


11. Ben Bir Gürgen Dalıyım Çocuk Romanına Çevre Eğitimi ve Değerler Bağlamında Bir Bakış

Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yeri: IX. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


12. Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretimi Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Yakar Hamza,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yeri: IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


13. Coğrafya lisans öğrencilerinin sosyal bilimci algısı

Öztürk Demirbaş Çağrı,Coşkun Mücahit, Yayın Yeri: The 3rd International Geography Symposium, 14.05.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


14. Öğretim Elemanlarının Türkiye’de Nükleer Enerjiye Yönelik Görüşleri

Dikmenli Yurdal,Öztürk Demirbaş Çağrı,Gafa İbrahim, Yayın Yeri: 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES), 13.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


15. Sosyal Bilgiler Aday Öğretmenlerinin Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) İlişkin Görüşleri

Öztürk Demirbaş Çağrı,Altunok Büşra Nur, Yayın Yeri: 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 13.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


16. Enerji Kaynaklarına İlişkin Öğrenci Risk Görüşleri: Kırşehir Örneği

Tekinarslan Şahiner Cansu,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yeri: 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 13.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


17. Türk Coğrafya Dergilerinin Yayın İzleği

Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yeri: Internatıonal Geography Education Symposium, 10.11.2018

Uluslararası Özet bildiri


18. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya öğretiminde gezi gözlem tekniğini kullanabilme öz yeterliliği

Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yeri: 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi., 07.09.2007

Ulusal Poster


19. Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bakışıyla Coğrafi Bilinç

Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yeri: VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 06.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


20. Konaklamalı Olarak Çevre Eğitimine Katılmış Olan Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine İlişkin Görüşleri

Öztürk Demirbaş Çağrı,Yılmaz Onur, Yayın Yeri: VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 06.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


21. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının ”Çalışkanlık” Değerine İlişkin Etkinlik Süreçleri

Öztürk Demirbaş Çağrı,Tekinarslan Şahiner Cansu, Yayın Yeri: VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 06.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


22. SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN YEREL COĞRAFİ BİLGİ DÜZEYİ: KIRIKKALE ÖRNEĞİ

Şahin Gün Erol,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yeri: 2. UYluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, 05.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


23. Öğretmen Adaylarının Milli Park Akademik Başarıları ile Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öztürk Demirbaş Çağrı,Dikmenli Yurdal,Yakar Hamza,Konca Ahmet Sami, Yayın Yeri: III. İnternational Congress on Social Sciences (USOBAK)., 05.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


24. Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri

Dikmenli Yurdal,Öztürk Demirbaş Çağrı,Yakar Hamza,Konca Ahmet Sami, Yayın Yeri: III. İnternational Congress on Social Sciences (USOBAK), 05.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


25. Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde uygulanan ölçme değerlendirme yaklaşımına ilişkin görüşleri

Meydan Ali,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yeri: VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 04.05.2008

Ulusal Tam metin bildiri


26. İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Sınır ve Sınır Komşularımıza İlişkin Görüşleri

Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yeri: IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


27. Coğrafya Konularının Öğretiminde Bir Ders Materyali Olarak Küçük Prens in Kullanımı Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yeri: IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ PARK ALGISI VE BİLGİ DÜZEYLERİ

Öğretmen Adaylarının Milli Park Algısı Ve Bilgi Düzeyleri

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2017 17.09.2018


2. Çok Amaçlı Sosyal Bilgiler Dersi Laboratuarı

Araştırmacı BAP


3. Okul Dışı Etkinliklerle Çevre Eğitimi Arıkovanı Projesi Çalışkan Arılar Doğayla Barışık Yaşarlar

Araştırmacı BAP


4. Üniversite Okul İşbirliği Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının hazırladığı materyallerin ilköğretim sosyal bilgiler dersinde kullanılması

Araştırmacı BAP


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805119

--%>