Doç. Dr. DİLBER POLAT

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

2002 - 2006

TEZ: Anatomi dersinde portfolyo kullanmanın öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisi

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

1997 - 2000

TEZ: Malation’un drosophila melanogaster’in gelişimi üzerine etkileri

Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

1991 - 1996

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2018-
 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2007-

Verdiği Dersler

 • Sınıfiçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Lisans, 2021-2022
 • Fen Eğitiminde Nicel Veri Analizi Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Fen Öğretimi 2 Lisans, 2021-2022
 • Özel Öğretim Yöntemleri I Lisans, 2021-2022
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Lisans, 2021-2022
 • Beslenme ve Sağlık Lisans, 2021-2022
 • Bağımlılk ve Bağımlılıkla Mücadele Lisans, 2021-2022
 • BİLİM EĞİTİMİNDE İLERİ PEDAGOJİ Yüksek Lisans, 2021-2022
 • FEN EĞİTİMİNDE İLERİ NİCEL VERİ ANALİZİ Doktora, 2021-2022
 • BİLİM EĞİTİMİNDE İLERİ PEDAGOJİ Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Bağımlılk ve Bağımlılıkla Mücadele Lisans, 2020-2021
 • Beslenme ve Sağlık Lisans, 2020-2021
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Lisans, 2020-2021
 • Fen Eğitiminde Nicel Veri Analizi Yüksek Lisans, 2020-2021
 • SEÇMELİ AL-I: Endüstride Kullanıan Mikroorganizmalar ve Biyoteknoloji İle ilişkisi Lisans, 2020-2021
 • Fen Eğitiminde Nicel Veri Analizi Yüksek Lisans, 2019-2020
 • SEÇMELİ AL-I: Endüstride Kullanıan Mikroorganizmalar ve Biyoteknoloji İle ilişkisi Lisans, 2019-2020
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Lisans, 2019-2020
 • Beslenme ve Sağlık Lisans, 2019-2020
 • Bağımlılk ve Bağımllılıkla Mücadele Lisans, 2019-2020
 • BİLİM EĞİTİMİNDE İLERİ PEDAGOJİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • BİLİM EĞİTİMİNDE İLERİ PEDAGOJİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Fen Eğitiminde Nicel Veri Analizi Yüksek Lisans, 2018-2019
 • SEÇMELİ AL-I: Endüstride Kullanıan Mikroorganizmalar ve Biyoteknoloji İle ilişkisi Lisans, 2018-2019
 • SEÇMELİ AL-I: Endüstride Kullanıan Mikroorganizmalar ve Biyoteknoloji İle ilişkisi Lisans, 2017-2018
 • BİLİM EĞİTİMİNDE İLERİ PEDAGOJİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Lisans, 2017-2018
 • Özel Eğitim Lisans, 2017-2018
 • Fen Eğitiminde Nicel Veri Analizi Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Özel Öğretim Yöntemleri I Lisans, 2016-2017
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Lisans, 2016-2017
 • SEÇMELİ AL-I: Endüstride Kullanıan Mikroorganizmalar ve Biyoteknoloji İle ilişkisi Lisans, 2016-2017
 • Özel Eğitim Lisans, 2016-2017
 • Genel Biyoloji Lisans, 2016-2017
 • Fen Eğitiminde Nicel Veri Analizi Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Fen Eğitiminde Nicel Veri Analizi Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Özel Eğitim Lisans, 2015-2016
 • Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2015-2016
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Lisans, 2015-2016
 • Özel Öğretim Yöntemleri I Lisans, 2015-2016
 • SEÇMELİ AL-I: Endüstride Kullanıan Mikroorganizmalar ve Biyoteknoloji İle ilişkisi Lisans, 2015-2016
 • Genel Biyoloji Lisans, 2015-2016
 • DOKTORA TEZİ Doktora, 2015-2016
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Lisans, 2014-2015
 • Özel Öğretim Yöntemleri I Lisans, 2014-2015
 • SEÇMELİ AL-I: Endüstride Kullanıan Mikroorganizmalar ve Biyoteknoloji İle ilişkisi Lisans, 2014-2015
 • Genel Biyoloji Lisans, 2014-2015
 • Ölçme ve Değerlendirme Lisans, 2014-2015
 • Anne Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Lisans, 2014-2015
 • Kavram Yanılgıları Lisans, 2014-2015
 • Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2014-2015
 • BİLİM EĞİTİMİNDE İLERİ PEDAGOJİ Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Fen Eğitiminde Altenatif Ölçme Araçları Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Özel Eğitim Lisans, 2014-2015
 • Fen Eğitiminde Nicel Veri Analizi Yüksek Lisans, 2014-2015
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Doktora, 2014-2015
 • FEN EĞİTİMİNDE ÖLÇEK GELİŞTİME VE UYARLAMA Doktora, 2013-2014
 • FEN EĞİTİMİNDE İLERİ NİCEL VERİ ANALİZİ Doktora, 2013-2014
 • Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Kavram Yanılgıları Lisans, 2013-2014
 • Anne Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Lisans, 2013-2014
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Doktora, 2013-2014
 • DOKTORA TEZİ Doktora, 2013-2014
 • Özel Öğretim Yöntemleri I Lisans, 2013-2014
 • SEÇMELİ AL-I: Endüstride Kullanıan Mikroorganizmalar ve Biyoteknoloji İle ilişkisi Lisans, 2013-2014
 • Fen Eğitiminde Altenatif Ölçme Araçları Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Fen Eğitiminde Altenatif Ölçme Araçları Yüksek Lisans, 2012-2013
 • DOKTORA TEZİ Doktora, 2012-2013
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Doktora, 2012-2013
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Lisans, 2012-2013
 • Özel Öğretim Yöntemleri I Lisans, 2012-2013
 • Anne Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Lisans, 2012-2013
 • Ölçme ve Değerlendirme Lisans, 2012-2013
 • Kavram Yanılgıları Lisans, 2012-2013
 • Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Fen Eğitiminde Nicel Veri Analizi Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Özel Öğretim Yöntemleri I Lisans, 2011-2012
 • Kavram Yanılgıları Lisans, 2011-2012
 • Ölçme ve Değerlendirme Lisans, 2011-2012
 • Anne Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Lisans, 2011-2012
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Lisans, 2011-2012
 • Fen Eğitiminde Altenatif Ölçme Araçları Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Fen Eğitiminde Nicel Veri Analizi Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Fen Eğitiminde Altenatif Ölçme Araçları Yüksek Lisans, 2010-2011
 • SEÇMELİ AL-I: Endüstride Kullanıan Mikroorganizmalar ve Biyoteknoloji İle ilişkisi Lisans, 2010-2011
 • Özel Öğretim Yöntemleri I Lisans, 2010-2011
 • Kavram Yanılgıları Lisans, 2010-2011
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Lisans, 2010-2011
 • Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları Yüksek Lisans, 2010-2011
 • Fen Eğitiminde Nicel Veri Analizi Yüksek Lisans, 2010-2011
 • Fen Eğitiminde Nicel Veri Analizi Yüksek Lisans, 2009-2010
 • Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları Yüksek Lisans, 2009-2010
 • Kavram Yanılgıları Lisans, 2009-2010
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Lisans, 2009-2010
 • Özel Öğretim Yöntemleri I Lisans, 2009-2010
 • Fen Eğitiminde Altenatif Ölçme Araçları Yüksek Lisans, 2009-2010
 • Fen Eğitiminde Altenatif Ölçme Araçları Yüksek Lisans, 2008-2009
 • Özel Öğretim Yöntemleri I Lisans, 2008-2009
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Lisans, 2008-2009
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Lisans, 2007-2008
 • Özel Öğretim Yöntemleri I Lisans, 2007-2008

Akademik / İdari Görevler

 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -

Üniversite Dışı Deneyim

 • Öğretim Görevlisi Gazi Üniversitesi, 2006 - 2007
 • Öğretim Görevlisi Gazi Üniversitesi, 1999 - 2006
 • Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı, 1996 - 1999

Makaleler

1. Students’ Views And Estimation Levels Concerning Their Self-Achievements Based On Learning Diaries: A Case Study Of The Human Anatomy Course

Polat Dilber, Gödek Yasemin, Kaya Volkan Hasan, Yayın Yer: Eurasian Journal Of Educational Research, 2021

Uluslararası Hakemli ISI- ESCI- ERIC- SCOPUS Özgün Makale


2. Examining the Pre-service Teachers’ Components of Self-Efficacy Beliefs in Science Teaching (SEBST)

Polat Dilber, Uluay Gülşah, Başarmak Uğur, Yayın Yer: Sakarya Unıversıty Journal Of Educatıon, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Views of Pre-service Teachers in Different Disciplines about Coding with Arduino

Başarmak Uğur, Uluay Gülşah, Polat Dilber, Yayın Yer: Malaysian Online Journal Of Educational Technology (Mojet), 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


4. FORECASTING WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK OF SCIENCE TEACHERS’PROFESSIONAL BURNOUT VARIABLES

Özdemir İlda,Polat Dilber, Yayın Yer: International Journal Of Educational Studies, 2017

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


5. DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MATHEMATICS LITERACY, MATHEMATICS CONTENT KNOWLEDGE AND SCIENCE LITERACY ACCORDING TO PISA 2012

Polat Dilber,Gödek Yasemin,Kaya Volkan Hasan, Yayın Yer: Research Journal Of Business And Management – (Rjbm), 2017

Uluslararası Hakemli ISI Özgün Makale


6. Anxiety Scale For Science Teachers’ Laboratory Work And Teaching: Validity and Reliability Analyses

Kahraman Murat,Polat Dilber, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli Index Copernicus Özgün Makale


7. Determination of the relationship between mathematics literacy, mathematics content knowledge and science literacy according to PISA 2012

Polat Dilber,Gödek Yasemin,Kaya Volkan Hasan, Yayın Yer: Research Journal Of Busıness And Management, 2017

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


8. Examining of Acting on Science and Technology Teacher s Professional Burnout Variables

Özdemir İlda,Polat Dilber, Yayın Yer: İnönü University Journal Of The Faculty Of Education, 2016

Ulusal Hakemli ULAKBİM -Sosyal Bilimler Veri Tabanı-DOAJIndex Copernicus-EBSCO HOST- Education Research Complete-SOBIAD NEWJOUR (Electronic Journals Newsletters)The Intute Social Sciences DatabaseEDNA (Education Network Australia) Özgün Makale


9. The relationship between Turkish primary school students scientific literacy levels and scientific process skills

Gödek Yasemin,Kaya Volkan Hasan,Polat Dilber, Yayın Yer: Cypriot Journal Ofeducational Sciences, 2015

Uluslararası Hakemli Ulrich’xxs, Educational Research Abstracts (ERA), EBSCO, PsycINFO and Google Scholar, DOAJ Özgün Makale


10. The relationship between Turkish primary school students’ scientific literacy levels and scientific process skills

Gödek Yasemin, Kaya Volkan Hasan, Polat Dilber, Yayın Yer: Cypriot Journal Of Educational Sciences, 2015

Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale


11. The Relationship Between Primary School Students Scientific Literacy Levels and Scientific Process Skills

Gödek Yasemin,Kaya Volkan Hasan,Polat Dilber, Yayın Yer: Cypriot Journal Of Educational Sciences, 2015

Uluslararası Hakemli ERIC, DOAJ-EBSCOhost-tei-DRJİ Özgün Makale


12. Preservice Science Teachers Belief Systems about Teaching a Socioscientific Issue

Kılınç Ahmet,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Yıldırım Kasım,Demiral Ümit,Eroğlu Barış,Kartal Tezcan,Sönmez Arzu,İşeri Büşra,Görgülü Özkan, Yayın Yer: Journal Of Turkish Science Education, 2014

Uluslararası Hakemli ProQuestThe Asian Education IndexThe Directory of Open Access Journals – DOAJ The AERA SIG Communication of Research Zeitschriftendatenbank (ZDB)EBSCOhost® Electronic Journals Service Ulrich’s Periodicals Directory Index CopernicusEBSCO Education Research Özgün Makale


13. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Kaya Volkan Hasan,Polat Dilber,Karamüftüoğlu İlban Orkun, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies, 2014

Uluslararası Hakemli SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) MLA, Index CopernicusASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX,Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),Journal Seek,Research Bible,İSAM,Mendeley,Open Academic Journals Index,DRJI,CiteFactor,Scientific Indexing Özgün Makale


14. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Kaya Volkan Hasan,Polat Dilber,Karamüftüoğlu İlban Orkun, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies, 2014

Uluslararası Hakemli SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) MLA, Index CopernicusASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX,Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),Journal Seek,Research Bible,İSAM,Mendeley,Open Academic Journals Index,DRJI,CiteFactor,Scientific Indexing Özgün Makale


15. ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE FEN BİLGİLERİNİ KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Demirci Güler Mutlu Pınar,Polat Dilber, Yayın Yer: Adiyaman University Journal Of Social Sciences, 2014

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


16. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Kaya Volkan Hasan, Polat Dilber, Karamüftüoğlu İlban Orkun, Yayın Yer: International Journal Of Academic Social Science Studies, 2014

Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale


17. Preservice Science Teachers’ Belief Systems about Teaching a Socioscientific Issue

Kılınç Ahmet,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Yıldırım Kasım,Demiral Ümit,Eroğlu Barış,Kartal Tezcan,Sönmez Arzu,İşeri Büşra,Görgülü Özkan, Yayın Yer: Journal Of Turkish Science Education, 2014

Ulusal Hakemli SCOPUS Özgün Makale


18. Preservice Science Teachers Belief Systems about Teaching a Socioscientific Issue

Kılınç Ahmet,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Yıldırım Kasım,Demiral Ümit,Eroğlu Barış,Kartal Tezcan,Sönmez Eryaşar Arzu,İşeri Büşra,Görgülü Özkan, Yayın Yer: Journal Of Turkish Science Education, 2014

Uluslararası Hakemli ProQuestThe Asian Education IndexThe Directory of Open Access Journals – DOAJ The AERA SIG Communication of Research Zeitschriftendatenbank (ZDB)EBSCOhost® Electronic Journals Service Ulrich’s Periodicals Directory Index CopernicusEBSCO Education Research Özgün Makale


19. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Kaya Volkan Hasan, Polat Dilber, Karamüftüoğlu İlban Orkun, Yayın Yer: International Journal Of Academic Social Science Studies, 2014

Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale


20. Preservice Science Teachers’ Belief Systems about Teaching socioscientific Issue

Kılınç Ahmet,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Yıldırım Kasım,Demiral Ümit,Eroğlu Barış,Kartal Tezcan,Sonmez Arzu,Iserı Busra,Görgülü Özkan, Yayın Yer: Journal Of Turkish Science Education, 2014

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


21. Preservice science teachers' belief system about teaching a socioscientific issue

Kılınç Ahmet,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Yıldırım Kasım,Demiral Ümit,Eroğlu Barış,Kartal Tezcan,Sönmez Arzu,İşeri Büşra,Görgülü Özkan, Yayın Yer: Turkish Journal Of Science Education, 2014

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


22. İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanı ve Bilimsel Bilgi Hakkındaki Görüşleri

Kaya Volkan Hasan,Afacan Özlem,Polat Dilber,Urtekin Ahmet, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2013

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


23. Preservice Science Teachers Efficacy Regarding a Socioscientific Issue A Belief System Approach

Kılınç Ahmet,Kartal Tezcan,Eroğlu Barış,Demiral Ümit,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Görgülü Özkan, Yayın Yer: Research İn Science Education, 2013

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


24. Kavramsal Algılamalar ve Kavram Yanılgıları

Polat Dilber,Kaya Volkan Hasan, Yayın Yer: Bilim Ve Teknik: Aylık Popüler Bilim Dergisi / Tübitak, A., 2010

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale


25. Portfolyo Değerlendirmenin Sınav Kaygısı Çalışma Davranışı ve Tutum Üzerine Etkisi

Polat Dilber, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


26. Portfolyo Değerlendirmenin Üniversite öğrencilerinin Öz yeterlik algısı ve Yaşam Becerileri Üzerine Etkisi

Polat Dilber,Kuru Mustafa, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


27. Portfolyo Değerlendirmenin İnsan İskelet Sistemi Konusunda Öğrenci Akademik Başarısı Üzerine Etkisi

Polat Dilber,Kuru Mustafa, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


28. Malathionun Drosophila melanogaster de Fenotipik Özellikler Eşey Oranı ve Ergin Birey Çıkışı Üzerine Etkileri

Polat Dilber,Arslan Orhan, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2001

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


Bildiriler

1. Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel konulara ve bu konuların öğretimine nasıl yaklaşıyor Pratikler faydalar sorunlar ve öneriler üzerine nitel bir çalışma Mini Sempozyum Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi

Polat Dilber,Kılınç Ahmet,Görgülü Özkan,Kartal Tezcan,Demiral Ümit,Afacan Özlem,Demirci Güler Mutlu Pınar,İşeri Büşra,Soysal Davut,Sönmez Eryaşar Arzu,Tanık Nagihan, Yayın Yeri: 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


2. Sosyobilimsel tartışmalarda öğretmen olarak hangi pozisyonu almak istersin Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının düşünceleri Mini Sempozyum Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi

Demirci Güler Mutlu Pınar,Afacan Özlem,Kılınç Ahmet,Demiral Ümit,Polat Dilber,Kartal Tezcan,Eroğlu Barış,Tanık Nagihan,Sönmez Eryaşar Arzu, Yayın Yeri: 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


3. Öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konunun öğretimi ile ilgili öz yeterlilikleri ve seçecekleri öğretim metotları Mini Sempozyum Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi

Kılınç Ahmet,Soysal Davut,İşeri Büşra,Tanık Nagihan,Seymen Hatice,Sönmez Eryaşar Arzu,Eroğlu Barış,Kartal Tezcan,Demiral Ümit,Yıldırım Kasım,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Afacan Özlem,Görgülü Özkan, Yayın Yeri: 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


4. Öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konunun öğretimi ile ilgili öz yeterlilikleri ve seçecekleri öğretim metotları.

Kılınç Ahmet,Soysal Davut,İşeri Büşra,Tanık Önal Nagihan,Seymen Hatice,Sönmez Arzu,Eroğlu Barış,Kartal Tezcan,Demiral Ümit,Yıldırım Kasım,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Afacan Özlem,Görgülü Özkan, Yayın Yeri: 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


5. Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel konulara ve bu konuların öğretimine nasıl yaklaşıyor? Pratikler, faydalar, sorunlar ve öneriler üzerine nitel bir çalışma.

Polat Dilber,Kılınç Ahmet,Görgülü Özkan,Kartal Tezcan,Demiral Ümit,Afacan Özlem,Demirci Güler Mutlu Pınar,İşeri Büşra,Soysal Davut,Sönmez Arzu,Tanık Önal Nagihan, Yayın Yeri: 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


6. Sosyobilimsel tartışmalarda öğretmen olarak hangi pozisyonu almak istersin? Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının düşünceleri.

Demirci Güler Mutlu Pınar,Afacan Özlem,Kılınç Ahmet,Demiral Ümit,Polat Dilber,Kartal Tezcan,Eroğlu Barış,Tanık Önal Nagihan,Sönmez Arzu, Yayın Yeri: 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


7. Öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konunun öğretimi ile ilgili öz yeterlilikleri ve seçecekleri öğretim metotları

Kılınç Ahmet,Soysal Davut,İşeri Büşra,Tanık Önal Nagihan,Seymen Hatice,Sönmez Arzu,Eroğlu Barış,Kartal Tezcan,Demiral Ümit,Yıldırım Kasım,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Afacan Özlem,Görgülü Özkan, Yayın Yeri: Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


8. Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel konulara ve bu konuların öğretimine nasıl yaklaşıyor? Pratikler, faydalar, sorunlar ve öneriler üzerine nitel bir çalışma

Polat Dilber,Kılınç Ahmet,Görgülü Özkan,Kartal Tezcan,Demiral Ümit,Afacan Özlem,Demirci Güler Mutlu Pınar,İşeri Büşra,Soysal Davut,Sönmez Arzu,Tanık Önal Nagihan, Yayın Yeri: Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


9. Sosyobilimsel tartışmalarda öğretmen olarak hangi pozisyonu almak istersin? Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının düşünceleri

Demirci Güler Mutlu Pınar,Afacan Özlem,Kılınç Ahmet,Demiral Ümit,Polat Dilber,Kartal Tezcan,Eroğlu Barış,Tanık Önal Nagihan,Sönmez Arzu, Yayın Yeri: Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


10. Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması

Kaya Volkan Hasan,Polat Dilber,Karamüftüoğlu İlban Orkun, Yayın Yeri: 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


11. Multi Voting Çoklu Oylama Tekniğinin Kullanımına İlişkin Tartışma Grubu

Polat Dilber,Kaya Volkan Hasan, Yayın Yeri: 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


12. Öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konunun öğretimi ile ilgili öz yeterlilikleri ve seçecekleri öğretim metotları Mini Sempozyum Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi

Kılınç Ahmet,Soysal Davut,İşeri Büşra,Tanık Nagihan,Seymen Hatice,Sönmez Arzu,Eroğlu Barış,Kartal Tezcan,Demiral Ümit,Yıldırım Kasım,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Afacan Özlem,Görgülü Özkan, Yayın Yeri: 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


13. Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel konulara ve bu konuların öğretimine nasıl yaklaşıyor Pratikler faydalar sorunlar ve öneriler üzerine nitel bir çalışma Mini Sempozyum Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi

Polat Dilber,Kılınç Ahmet,Görgülü Özkan,Kartal Tezcan,Demiral Ümit,Afacan Özlem,Demirci Güler Mutlu Pınar,İşeri Büşra,Soysal Davut,Sönmez Arzu,Tanık Nagihan, Yayın Yeri: 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


14. Sosyobilimsel tartışmalarda öğretmen olarak hangi pozisyonu almak istersin Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının düşünceleri Mini Sempozyum Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi

Demirci Güler Mutlu Pınar,Afacan Özlem,Kılınç Ahmet,Demiral Ümit,Polat Dilber,Kartal Tezcan,Eroğlu Barış,Tanık Nagihan,Sönmez Arzu, Yayın Yeri: 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


15. Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel Konulara Ve Bu Konuların Öğretimine Nasıl Yaklaşıyor Pratikler Faydalar Sorunlar Ve Öneriler Üzerine Nitel Bir Çalışma

Polat Dilber,Kılınç Ahmet,Görgülü Özkan,Afacan Özlem,Demirci Güler Mutlu Pınar, Yayın Yeri: X. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Sözlü Bildiri


16. Science teachers’ views about teaching socioscientific issues: understandings, experiences and suggestions.

Demiral Ümit,Kartal Tezcan,Kılınç Ahmet,Eroğlu Barış,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Görgülü Özkan,Yıldırım Kasım,Tanık Önal Nagihan,Sönmez Arzu, Yayın Yeri: NARST Annual Meeting, 28.03.2012

Uluslararası Özet bildiri


17. Science Teachers Views about Teaching Socioscientific Issues Understandings Experiences and Suggestions

Kılınç Ahmet,Polat Dilber,Eroğlu Barış,Demiral Ümit,Yıldırım Kasım,Kartal Tezcan,Görgülü Özkan,Afacan Özlem,Demirci Güler Mutlu Pınar,Sönmez Arzu, Yayın Yeri: 2012 NARST Annual Meeting, 28.03.2012

Uluslararası Özet bildiri


18. Science teachers’ views about teaching socioscientific issues: understandings, experiences and suggestions

Kılınç Ahmet,Polat Dilber,Eroğlu Barış,Tanık Önal Nagihan,Demiral Ümit,Kartal Tezcan,Görgülü Özkan,Afacan Özlem,Demirci Güler Mutlu Pınar,Sönmez Eryaşar Arzu, Yayın Yeri: National Association for Research Teaching, 28.03.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


19. Beceri Temelli Yeni Nesil Sorulara İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (Kırşehir İl Örneği)

Arslan Pınar, Polat Dilber, Yayın Yeri: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 26.06.2022

Uluslararası Özet bildiri


20. PISA 2012 Verilerine Göre Matematik Okuryazarlığı ve Matematik Alan Bilgisinin Fen Bilimleri Okuryazarlığı ile İlişkisinin Belirlenmesi Türkiye Örneği

Polat Dilber,Gödek Yasemin,Kaya Volkan Hasan, Yayın Yeri: ICQH 2016- International Conference on Quality in HigherEducation, 25.11.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


21. PISA 2012 Verilerine Göre Matematik Okuryazarlığı ve Matematik Alan Bilgisinin Fen Bilimleri Okuryazarlığı ile İlişkisinin Belirlenmesi Türkiye Örneği

Polat Dilber,Gödek Altuk Yasemin,Kaya Volkan Hasan, Yayın Yeri: International Conference on Quality in Higher Education, 25.11.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


22. ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN STEM ETKİNLİKLERİ SÜRECİ

Oğul Ebru, Polat Dilber, Uluay Gülşah, Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 17.10.2020

Uluslararası Özet bildiri


23. Student Science Teachers’ Self-efficacy Beliefs about Teaching a Socio-scientific Issue

Kılınç Ahmet, Kartal Tezcan, Görgülü Özkan, Polat Dilber, Demirci Güler Mutlu Pınar, Afacan Özlem, Yıldırım Kasım, Eroğlu Barış, Demiral Ümit, Tanık Önal Nagihan, Yayın Yeri: American Educational Research Association (AERA), 17.04.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


24. Student science teachers’ self-efficacy beliefs about teaching a socio-scientific issue.

Kılınç Ahmet,Kartal Tezcan,Polat Dilber,Görgülü Özkan,Demirci Güler Mutlu Pınar,Afacan Özlem,Eroğlu Barış,Yıldırım Kasım,Demiral Ümit,Tanık Önal Nagihan, Yayın Yeri: American Educational Research Association 2012 Annual Meeting, 17.04.2012

Uluslararası Özet bildiri


25. Student Science Teachers Self efficacy Beliefs about Teaching a Socio scientific Issue Paper presentation

Kılınç Ahmet,Kartal Tezcan,Görgülü Özkan,Polat Dilber,Afacan Özlem,Demirci Güler Mutlu Pınar,Yıldırım Kasım,Demiral Ümit,Eroğlu Barış,Tanık Nagihan, Yayın Yeri: American Educational Research Association 2012 Annual Meeting (AERA 2012 Congress), 17.04.2012

Uluslararası Özet bildiri


26. Student science teachers self efficacy beliefs about teaching a socio scientific issue Roundtable discussion

Kılınç Ahmet,Kartal Tezcan,Görgülü Özkan,Polat Dilber,Afacan Özlem,Demirci Güler Mutlu Pınar,Yıldırım Kasım,Demiral Ümit,Eroğlu Barış,Tanık Nagihan, Yayın Yeri: American Educational Research Association (AERA) 2012 Annual Meeting, 17.04.2012

Uluslararası Özet bildiri


27. Student science teachers’ self-efficacy beliefs about teaching a socio-scientific issue

Kılınç Ahmet,Kartal Tezcan,Görgülü Özkan,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Afacan Özlem,Yıldırım Kasım,Eroğlu Barış,Demiral Ümit,Tanık Önal Nagihan, Yayın Yeri: American Educational Research Association (AERA), 17.04.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


28. Eğitici eğitmenlerin okul dışı öğrenmeye ilişkin kavramsal algılamalarının incelenmesi

Kaya Volkan Hasan, Gödek Yasemin, Polat Dilber, Yayın Yeri: XIII. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU EYFOR XIII, 15.05.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


29. Eğitici eğitmenlerin okul dışı öğrenmeye ilişkin kavramsal algılamalarının incelenmesi

Kaya Volkan Hasan, Gödek Yasemin, Polat Dilber, Yayın Yeri: XIII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-, 15.05.2022

Uluslararası Özet bildiri


30. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Web 2.0 Araçlarına İlişkin Farkındalık Düzeyleri (Kırşehir İli Örneği)

Örnek Zeynep Sena, Polat Dilber, Yayın Yeri: 8.Hitit Öğrenci Kongresi, 15.05.2022

Ulusal Özet bildiri


31. 7. Sınıf Öğrencilerinin Sanal Laboratuvara İlişkin Deney Günlüklerinin İncelenmesi

Keskin Zeynep, Polat Dilber, Yayın Yeri: 8.Hitit Öğrenci Kongresi, 15.05.2022

Ulusal Özet bildiri


32. Fen Bilgisi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Becerisinin Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması Kırşehir Örneği

Polat Dilber,Fidan Mehmet,Sönmez Eryaşar Arzu, Yayın Yeri: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 15.05.2010

Ulusal Özet bildiri


33. Öğretmen Adaylarının Çoklu Oylama Multı Votıng Tekniğine İlişkin Farkındalıkları ve Görüşleri

Polat Dilber,Kaya Volkan Hasan,İnan Tamer, Yayın Yeri: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 15.05.2010

Ulusal Tam metin bildiri


34. Fen Bilgisi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Becerisinin Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması Kırşehir Örneği

Polat Dilber,Fidan Mehmet,Sönmez Arzu, Yayın Yeri: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 15.05.2010

Ulusal Özet bildiri


35. Fen Eğitiminde Risk Alma Kırşehir Örneği

Polat Dilber,Karamüftüoğlu İlban Orkun, Yayın Yeri: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 15.05.2010

Ulusal Özet bildiri


36. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GDO’lu Besinlerin Öğretimi Sırasında Alacakları Roller

Demiral Ümit,Kartal Tezcan,Kılınç Ahmet,Sönmez Arzu,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Yıldırım Kasım,Eroğlu Barış, Yayın Yeri: Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 14.09.2014

Ulusal Özet bildiri


37. Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin Doğayı Korumaya Yönelik Algıları

Polat Dilber,Kaya Volkan Hasan,Karamüftüoğlu İlban Orkun, Yayın Yeri: XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi,, 14.09.2014

Ulusal Özet bildiri


38. Gözlemevi Ziyaretinin Ortaokul Öğrencilerinin Astronomi Konusundaki Algılarına Etkisinin İncelenmesi Ankara İli Örneği

Kaya Volkan Hasan,Polat Dilber,Kaya Elif, Yayın Yeri: XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 14.09.2014

Ulusal Özet bildiri


39. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GDO lu Besinlerin Öğretimi Sırasında Alacakları Roller

Demiral Ümit,Kartal Tezcan,Kılınç Ahmet,Sönmez Arzu,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Yıldırım Kasım,Eroğlu Barış, Yayın Yeri: XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 14.09.2014

Ulusal Özet bildiri


40. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GDO lu Besinlerin Öğretimi Sırasında Alacakları Roller

Demiral Ümit,Kartal Tezcan,Kılınç Ahmet,Sönmez Arzu,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Yıldırım Kasım,Eroğlu Barış, Yayın Yeri: XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongres, 14.09.2014

Ulusal Sözlü Bildiri


41. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GDO lu Besinlerin Öğretimi Sırasında Alacakları Roller

Demiral Ümit,Kartal Tezcan,Kılınç Ahmet,Sönmez Eryaşar Arzu,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Yıldırım Kasım,Eroğlu Barış, Yayın Yeri: XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 14.09.2014

Ulusal Özet bildiri


42. Fen Bilgisi öğretmen adaylarının GDO’lu besinlerin öğretimi sırasında alacakları roller.

Demiral Ümit,Kartal Tezcan,Kılınç Ahmet,Sönmez Arzu,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Yıldırım Kasım,Eroğlu Barış, Yayın Yeri: 11. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 14.09.2014

Ulusal Özet bildiri


43. Öğretmenlerin Doğa ve Bilim Temelli Okul Dışı Öğrenmelere Yönelik Beklentileri.

Kaya Volkan Hasan, Polat Dilber, Arıkan Gökhan, Gödek Yasemin, Yayın Yeri: 2. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi (ICIL-2022), 12.06.2022

Uluslararası Özet bildiri


44. A Study on Developing Microteaching Scale for Student Teachers

Gödek Altuk Yasemin,Kaya Volkan Hasan,Polat Dilber, Yayın Yeri: Cyprus International Conference on Educational Research,, 11.02.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


45. The Relationship Between Primary School Students Scientific Literacy Levels and Scientific Process Skills

Kaya Volkan Hasan,Polat Dilber,Gödek Yasemin, Yayın Yeri: Cyprus International Conference On Educational Research(CY-ICER-2012), 10.02.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


46. A Study on Developing Microteaching Scale for Student Teachers

Gödek Yasemin,Kaya Volkan Hasan,Polat Dilber, Yayın Yeri: Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER-2012), 10.02.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


47. Elementary School Students Views and Images Concerning Science Teachers

Kaya Volkan Hasan,Gödek Yasemin,Polat Dilber, Yayın Yeri: Cyprus International Conference on EducationalResearch (CY-ICER 2012), 10.02.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


48. Science student teachers views concerning children s learning dificulties and the techniques of identifying misconceptions

Gödek Yasemin,Polat Dilber, Yayın Yeri: 9th ECRICE, European Conference on Research In Chemical Education, 09.07.2008

Uluslararası Özet bildiri


49. Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yetiştirme İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi

Kaya Volkan Hasan,Karamüftüoğlu İlban Orkun,Polat Dilber, Yayın Yeri: I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 08.10.2011

Uluslararası Özet bildiri


50. Almanya, Güney Kore ve Türkiye’deki Fen Bilimleri Okuryazarlığına Etki Eden Temel Faktörlerin Karşılaştırılması

Kaya Volkan Hasan,Gödek Yasemin,Elster Doris,Polat Dilber, Yayın Yeri: 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), 07.10.2018

Ulusal Özet bildiri


51. Almanya, Güney Kore ve Türkiye’deki Fen Bilimleri Okuryazarlığına Etki Eden Temel Faktörlerin Karşılaştırılması

Kaya Volkan Hasan, Gödek Yasemin, Elster Doris, Polat Dilber, Yayın Yeri: 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), 04.11.2018

Ulusal Özet bildiri


52. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine İlişkin Görüşleri

Uluay Gülşah,Polat Dilber,Arıkan Nihat, Yayın Yeri: 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


53. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri

Uluay Gülşah,Polat Dilber, Yayın Yeri: 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), 04.05.2019

Uluslararası Özet bildiri


54. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine İlişkinGörüşleri

Uluay Gülşah,Polat Dilber,Arıkan Nihat, Yayın Yeri: 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


55. Genç Akademisyenlerin Çoklu Oylama Multi Voting Açik Balik Kavanozu ve Iletişim Aği Tekniklerinin Uygulama Sürecine Ilişkin Görüşleri

Polat Dilber, Yayın Yeri: IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS 3. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


56. Farklı Disiplinlerdeki Öğretmen Adaylarının Arduino ile Kodlama Uygulamalarına Yönelik Görüşleri

Başarmak Uğur,Uluay Gülşah,Polat Dilber, Yayın Yeri: 7th International Instructional Technolgies Teacher Education Symposium (ITTES 2019), 01.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


57. Farklı Disiplinlerdeki Öğretmen Adaylarının Arduino ile Kodlama Uygulamalarına Yönelik Görüşleri (Views of Pre-service Teachers about Coding Implementations with Arduino)

Başarmak Uğur,Uluay Gülşah,Polat Dilber, Yayın Yeri: 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES), 01.10.2019

Uluslararası Özet bildiri


58. An Analysis of The Awareness of Science Teacher Candidates Regarding Biological Warfares

Polat Dilber, Kaya Volkan Hasan, Gödek Yasemin, Yayın Yeri: icci-epok-2021- 8. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Hayat Boyu Öğrenmede Program Çalışmaları.,

Uluslararası Tam metin bildiri


59. Disiplinlerarası Öğretimde “POLAT Algoritması” Kullanarak Problem Çözümü: Bir Eylem Araştırması

Polat Dilber, Yayın Yeri: VIIIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS EJERCongress 2021,

Uluslararası Özet bildiri


60. PhET ETKİLEŞİMLİ SİMÜLASYONLAR: FEN ÖĞRETİMİNDE SANAL LABORATUVAR KULLANIMI (PhET Interactive Simulations: Virtual Laboratory Use In Science Teaching)

Polat Dilber, Gödek Yasemin, Yayın Yeri: icci-epok-2021- 8. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Hayat Boyu Öğrenmede Program Çalışmaları,

Uluslararası Tam metin bildiri


61. Fen ve Teknoloji Öğretimine Yönelik Öz Yeterlilik Ölçeği Geliştirme Çalışması

Kaya Volkan Hasan, Polat Dilber, Karamüftüoğlu İlban Orkun, Yayın Yeri: 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


62. Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin Doğayı Korumaya Yönelik Algıları

Polat Dilber, Kaya Volkan Hasan, Karamüftüoğlu İlban Orkun, Yayın Yeri: 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


63. Gözlemevi Ziyaretinin Ortaokul Öğrencilerinin Astronomi Konusundaki Algılarına Etkisinin İncelenmesi: (Ankara İli Örneği)

Kaya Volkan Hasan, Polat Dilber, Kaya Elif, Yayın Yeri: 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


64. Fen Eğitiminde Multivoting (Çoklu Oylama) Uygulaması

Polat Dilber, Kaya Volkan Hasan, Yayın Yeri: 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


65. ALMANYA, GÜNEY KORE VE TÜRKİYE’DEKİ FEN BİLİMLERİ OKURYAZARLIĞINA ETKİ EDEN TEMEL FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Kaya Volkan Hasan, Gödek Yasemin, Elster Dorıs, Polat Dilber, Yayın Yeri: 13. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


66. İnsan Anatomisi Konularındaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi (Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Örneği)

Polat Dilber, Gödek Yasemin, Kaya Volkan Hasan, Yayın Yeri: 14. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


67. Anatomi dersinde öğrenme günlüğü tutan öğrencilerin görüşleri ve kendi başarılarını öngörme düzeyleri. Student teachers’ perceptions of learning diaries and prediction levels concerning their self-achievements: In the sample of human anatomy course.

Polat Dilber, Gödek Yasemin, Kaya Volkan Hasan, Yayın Yeri: VIIth International Eurasian Educational Research Congress,

Uluslararası Özet bildiri


68. PISA 2012 VERİLERİNE GÖRE MATEMATİK OKURYAZARLIĞI VE MATEMATİK ALAN BİLGİSİNİN FEN BİLİMLERİ OKURYAZARLIĞI İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Polat Dilber, Gödek Yasemin, Kaya Volkan Hasan, Yayın Yeri: International Conference on Quality in Higher Education,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Mikro Öğretim Tekniği ile Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi ve Bu Teknikle İlgili Görüşlerinin Tespit Edilmesi

Mikro Öğretim Tekniği Uygulamak Suretiyle Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Öğretim Becerilerini Geliştirmek Ve Bu Teknikle İlgili Görüşlerini Belirlemektir.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 30.12.2011 30.12.2012


2. Kırşehir Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Himayesindeki Öğrencilere Verilen Fen Eğitimi ve Yaratıcı Drama Ekinliklerinin Öğrencilerin Bazı Duyuşsal Özellikleri Üzerine Etkisi

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda Kalan Çocuklarımıza; Yaratıcı Drama Etkinlikleriyle Fen Dersleri Vermek Ve Öğrencilerin Bilişsel, Dil Ve Sosyal-Duygusal Gelişimlerini Desteklemektir.

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 30.07.2010 30.07.2012


3. Mikro öğretim tekniği ile fen ve teknoloji öğretmen adaylarının öğretim becerilerinin geliştirilmesi ve bu teknikle ilgili görüşlerinin tespit edilmesi

Mikro Öğretim Tekniği

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.07.2011 20.07.2012


4. STEMkar Robotlar

T.C. Gençlik Ve Spor Bakanlığı Tarafından Desteklenen Proje

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15.12.2018 15.03.2019


5. Şehrin İzleri (Çizgi Animasyon)

Şehrimiz Kırşehir’İn Unutulmuş Milli, Manevi Ve Kültürel Değerleri Olan Ahi Evran, Yunus Emre, Cacabey, Aşıkpaşa, Ahmedi Gülşehri, Süleyman Türkmani Ve Neşet Ertaş’In Gençliğimize Tanıtılması, Gençlerin Düşündüklerini Hayata Geçirmek Ve Toplum İçinde Özgü

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15.12.2018 15.03.2019


6. Deneysel Fen Bilimleri Konularının Üniversite Bünyesinde Ortaokul Öğrencilerine Uygulamalı olarak öğretilmesi

Ortaokul Öğrencilerinin Erken Yaşlarda Hedef Belirleyebilmesi Ufuklarının Açılması Ve Bilime İlişkin Farkındalıklarının Artırılması Amacıyla Eğitim Fakültesi Öğrenci Laboratuvarlarında Tga Şaşırtıcı Deneyler Ve Diseksiyonlar Yapılması Planlanmaktadır

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 08.06.2015 23.12.2016


7. Drosophila melanogaster in Gelişimi Üzerine Malathion ve Parathionun Etkiler

Zizraai İlaçlamada Kullanılan Mation Ve Pathion Maddeleri Sirke Sineği Drosophila Melanogaster Larvalarına Besiyeri Yolu İle Verilerek Canlının Gelişiminde Neden Olduğu Fenotipik Ve Genotipik Değişiklikler İncelenmiştir Böylece Besin Zinciri İle İnsana

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 05.01.2001 30.12.2002


8. Mikro öğretim tekniği ile fen ve teknoloji öğretmen adaylarının öğretim becerilerinin geliştirilmesi ve bu teknikle ilgili görüşlerinin tespit edilmesi

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilimdalında Eğitim Almakta Olan Öğretmen Adaylarına 1 Ders Dönemi 12

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 04.05.2011 25.07.2012


9. FEN BİLGİSİ LABORATUAR SINIFININ ALT YAPI AÇISINDAN GELİŞTİRİLMESİ

Ahi Evran Üniversitesi Eğitimfakültesi Bünyesinde Yer Alan Fen Bilgisi Laboratuvarı Dersliği Araç Dolapları Deney Araçları Duvarların Boyanması Ve Teknolojik Araçlar Bilgiayar Projektör Cihazı Açısından Yenilenmiştir

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.09.2013 19.12.2013


10. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki Öğrencilere Verilen Fen Eğitimi ve Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerinin Bazı Duyuşsal Özellikleri Üzerine Etkisi

Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ 01.06.2010 01.06.2012


11. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumundaki Öğrencilere Verilen Fen Eğitimi ve Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerinin Bazı Duyuşsal Özellikleri Üzerine Etkisi

Bu Proje Kapsamında Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumundaki Öğrencilere Verilen Fen Eğitimi Ve Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerinin Bazı Duyuşsal Özellikleri Üzerine Etkisi İncelenmiş Ve Çalışma Takvimi Belirlenerek Shçek Himayesindeki Çocukl

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.01.2010 25.12.2012


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805139

--%>