Doç. Dr. TAMER YAVUZ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TARLA BİTKİLERİ (DR)

2004 - 2011

TEZ: Karadeniz bölgesi geçit iklim kuşağı kıraç alanlarında yapay mera karışımlarının belirlenmesi

Yüksek Lisans

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)

1995 - 1999

TEZ: Tokat ili Taşlıçiflik Köyü doğal merasının gübreleme ve dinlendirme yöntemi ile ıslah olanakları üzerine bir araştırma

Lisans

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

1989 - 1995

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2018-
 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2012-2018

Verdiği Dersler

 • KABA YEM DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • MERA ISLAHININ TEKNİK ESASLARI Yüksek Lisans, 2018-2019
 • OTLATMA SİSTEMLERİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • MESLEKİ UYGULAMA-I Lisans, 2018-2019
 • TARLA BİTKİLERİ UYGULAMA-I Lisans, 2018-2019
 • ÇİM BİTKİLERİ VE YEŞİL ALAN TESİSİ Lisans, 2018-2019
 • ÇAYIR MERA YÖNETİMİ Lisans, 2018-2019
 • Kaba Yem Değerlendirme Teknikleri Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Mera Islahının Teknik Esasları Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Otlatma Sistemleri Yüksek Lisans, 2017-2018
 • ÇAYIR MERA YÖNETİMİ Lisans, 2017-2018
 • ÇİM BİTKİLERİ VE YEŞİL ALAN TESİSİ Lisans, 2017-2018
 • ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ Lisans, 2017-2018
 • ÇAYIR MERA ISLAHI Lisans, 2017-2018
 • ÇAYIR MERA ISLAHI Lisans, 2016-2017
 • ÇİM BİTKİLERİ VE YEŞİL ALAN TESİSİ Lisans, 2016-2017
 • EKOLOJİ Lisans, 2016-2017
 • ÇAYIR MERA YÖNETİMİ Lisans, 2016-2017
 • Yapay Mera Kurma Teknikleri Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Çayır Mera Ekolojisi Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Mera Islahının Teknik Esasları Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Otlatma Sistemleri Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Yapay Mera Kurma Teknikleri Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Mera Bitkileri Fizyolojisi Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Çayır Mera Ekolojisi Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Kaba Yem Değerlendirme Teknikleri Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Mera Islahının Teknik Esasları Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Otlatma Sistemleri Yüksek Lisans, 2015-2016
 • ÇAYIR MERA ISLAHI Lisans, 2015-2016
 • ÇİM BİTKİLERİ VE YEŞİL ALAN TESİSİ Lisans, 2015-2016
 • EKOLOJİ Lisans, 2015-2016
 • ÇAYIR MERA YÖNETİMİ Lisans, 2015-2016
 • DİĞER FAMİLYALARDAN YEM BİTKİLERİ Lisans, 2015-2016
 • Yapay Mera Kurma Teknikleri Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Mera Bitkileri Fizyolojisi Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Çayır Mera Ekolojisi Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Kaba Yem Değerlendirme Teknikleri Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Mera Islahının Teknik Esasları Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Otlatma Sistemleri Yüksek Lisans, 2014-2015
 • MEZUNİYET ÇALIŞMASI Lisans, 2014-2015
 • ÇAYIR MERA ISLAHI Lisans, 2014-2015
 • ÇİM BİTKİLERİ VE YEŞİL ALAN TESİSİ Lisans, 2014-2015
 • EKOLOJİ Lisans, 2014-2015
 • TARLA BİTKİLERİ Lisans, 2014-2015
 • TARLA BİTKİLERİ UYGULAMA-I Lisans, 2014-2015
 • ÇAYIR MERA YÖNETİMİ Lisans, 2014-2015
 • TARLA BİTKİLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA Lisans, 2014-2015
 • DİĞER FAMİLYALARDAN YEM BİTKİLERİ Lisans, 2014-2015
 • LABORATUVAR UYGULAMALARI-I Lisans, 2014-2015
 • MEZUNİYET ÇALIŞMASI Lisans, 2013-2014
 • MESLEKİ UYGULAMA-II Lisans, 2013-2014
 • ÇAYIRMERA YÖNETİMİ VE ISLAHI Lisans, 2013-2014
 • EKOLOJİ Lisans, 2013-2014
 • TARLA BİTKİLERİ Lisans, 2013-2014
 • ÇİM BİTKİLERİ VE YEŞİL ALAN TESİSİ Lisans, 2013-2014
 • MESLEKİ UYGULAMA-I Lisans, 2013-2014
 • TARLA BİTKİLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA Lisans, 2013-2014
 • DİĞER FAMİLYALARDAN YEM BİTKİLERİ Lisans, 2013-2014
 • Mera Bitkileri Fizyolojisi Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Kaba Yem Değerlendirme Teknikleri Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Mera Islahının Teknik Esasları Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Otlatma Sistemleri Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Mera Bitkileri Fizyolojisi Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Yapay Mera Kurma Teknikleri Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Çayır Mera Ekolojisi Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Kaba Yem Değerlendirme Teknikleri Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Otlatma Sistemleri Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Mera Islahının Teknik Esasları Yüksek Lisans, 2012-2013
 • ÇİM BİTKİLERİ VE YEŞİL ALAN TESİSİ Lisans, 2012-2013
 • TARLA BİTKİLERİ Lisans, 2012-2013
 • TARLA BİTKİLERİNDE KALİTE STANDART VE DEPOLAMA Lisans, 2012-2013
 • DİĞER FAMİLYALARDAN YEM BİTKİLERİ Lisans, 2012-2013

Akademik / İdari Görevler

 • Fakülte Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2019 - 2021
 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2013 - 2015
 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2012 - 2013

Makaleler

1. Mera Islah ve Amenajman Uygulamalarının Vejetasyon Üzerine Etkileri: Türkiye, Samsun İli Aslançayırı Köyü Merası Örneği

Yavuz Tamer, İspirli Kadir, Yayın Yer: Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Yield and quality characteristics of alfalfa (Medicago sativa L.) cultivars

Albayrak Sebahattin, Yavuz Tamer, Yayın Yer: Turkish Journal Of Range And Forage Science, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Türkiye'de Kaba Yem Üretim Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Kırşehir İli Örneği

Yavuz Tamer, Kır Hakan, Gül Veysel, Yayın Yer: Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


4. Gümüşhane İli Meralarına Ait Vejetasyon ve Bazı Çevresel Özelliklerin Jeoistatistiksel Analizi

Sürmen Mustafa,Yavuz Tamer,Sürmen Burak,İmamoğlu Ali, Yayın Yer: Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Samsun İli Çayır ve Meralarında Bitki Çeşitliliğinin Orta Dereceli Tahribat Hipotezine Göre Otlatma ve Erozyon Faktörleriye Test Edilmesi

Sürmen Mustafa,Yavuz Tamer,Sürmen Burak,İmamoğlu Ali, Yayın Yer: Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. The Yield and Agronomic Characteristics of Silage Maize Cultivars Grown Under Kirsehir Ecological Conditions

Kır Hakan,Yavuz Tamer, Yayın Yer: Journal Of Global Innovations İn Agricultural And Social Sciences, 2019

Uluslararası Hakemli Google Scholar, PUBLONS Clarivate, Crossref Özgün Makale


7. The Factors Affecting Yield and Quality of Hungarian Vetch Cereal Mixtures in Arid Environmental Conditions

Kır Hakan,Karadağ Yaşar,Yavuz Tamer, Yayın Yer: Fresenius Environmental Bulletin, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


8. Farklı Biçim Zamanlarının Yem Bezelyesi (Pisum sativum L.) ve Yulaf (Avena sativa L.) Karışımlarında Ot Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Yavuz Tamer, Yayın Yer: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Determination of Forage Yield and Quality Characteristics of Annual Ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) Lines

Yavuz Tamer,Sürmen Mustafa,Albayrak Sebahattin,Çankaya Necda, Yayın Yer: Tarım Bilimleri Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


10. Farklı Sıra Arası Uygulamalarının Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi

Sabancı Cafer Olcayto,Kır Hakan,Yavuz Tamer,Karayel Ali İhsan,Baskoy Sibel, Yayın Yer: Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. Morphological Agronomical Phenological and Stand Persistence Traits of Some Wild Narrowleaf Birdsfoot Trefoil (Lotus tenuis Waldst Kit) Populations

Uzun Ferat,Dönmez Hasan Beytullah,Dal Ahmet,Sürmen Mustafa,Yavuz Tamer,Özyazıcı Mehmet Arif,Çankaya Necda, Yayın Yer: Tarım Bilimleri Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


12. Kıraç Koşullarda Yapay Mera Karışımlarının Verim ve Kalite Performansları (Doktora Tezinden Üretilmiştir)

Yavuz Tamer,Karadağ Yaşar, Yayın Yer: Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli EBSCO, DOAJ, TUBİTAK-ULAKBİM Özgün Makale


13. Vegetation Features of Alpine and Subalpine Rangelands in Eastern Black Sea Region

Yavuz Tamer,Sürmen Mustafa, Yayın Yer: Scientific Papers-Series A, Agronomy, 2016

Uluslararası Hakemli CABI, Index Copernicus, ResearchBib, SIS Özgün Makale


14. Bazı Buğdaygil ve Baklagil Yem Bitkileri ile Bunların Karışımlarının Kıraç Mera Koşullarındaki Performansları (Doktora Tezinden Üretilmiştir)

Yavuz Tamer,Karadağ Yaşar, Yayın Yer: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli DOAJ, TÜBiTAK-ULAKBİM, AGRICOLA,CROSSREF Özgün Makale


15. The Effects of Different Row Spacings on Seed Yield of Some Common Vetch Varieties (Vicia sativa L.). (27th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONGRESS OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY Kongresinde Sözlü olarak sunulmuş ve özeti basılmıştır.)

Sabancı Cafer Olcayto,Kır Hakan,Yavuz Tamer,Baskoy Sibel,Karayel Ali İhsan, Yayın Yer: Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


16. Samsun İli Çayır ve Mera Alanlarında İstilacı Türlerin Tespiti ve Yoğunluklarının Belirlenmesi

Sürmen Mustafa,Yavuz Tamer,Sürmen Burak,Kutbay Hamdi Güray, Yayın Yer: Turkish Journal Of Weed Science, 2015

Uluslararası Hakemli ResearchBib, SIS Özgün Makale


17. The Effect of Fertilization and Grazing Applications on Root Length and Root Biomass of Some Rangeland Grasses

Yavuz Tamer,Karadağ Yaşar, Yayın Yer: Turkish Journal Of Field Crops, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


18. Forage Yield and Quality of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Lines in The Black Sea Coastal Area of Turkey

Sürmen Mustafa,Yavuz Tamer,Albayrak Sebahattin,Çankaya Necda, Yayın Yer: Turkish Journal Of Field Crops, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


19. Yield and forage quality of red clover (Trifolium pratense L.) varieties in Black Sea Coastal Area of Turkey

Sürmen Mustafa,Yavuz Tamer,Albayrak Sebahattin, Yayın Yer: Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2013

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


20. Orta Karadeniz (Samsun/TÜRKİYE) Çayır ve Meralarında Avena sativa L. nın İstilacı Yabancı Tür Olarak Değerlendirilmesi (XI. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ nde Poster olarak sunulmuş ve özeti basılmıştır)

Sürmen Mustafa,Yavuz Tamer,Sürmen Burak,Kutbay Hamdi Güray,Özgür Töngel,Yılmaz Hakan, Yayın Yer: Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


21. Orta Karadeniz (Samsun/TÜRKİYE) Çayır ve Meralarında Tespit Edilen Cuminum cyminum L Türünün İstilacılık Potansiyelinin Değerlendirilmesi (XI. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ nde Poster olarak sunulmuş ve özeti basılmıştır)

Yavuz Tamer,Sürmen Mustafa,Sürmen Burak,Özgür Töngel,Kutbay Hamdi Güray,Yılmaz Hakan, Yayın Yer: Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


22. Dry matter accumulation and forage quality characteristics of different soybean genotypes

Açıkgöz Esvet,Sincik Mehmet,Wıetgrefe Gary,Sürmen Mustafa,Çeçen Semiha,Yavuz Tamer,Erdurmuş Cengiz,Göksoy Abdurrahim Tanju, Yayın Yer: Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


23. Amasya Mera Vejetasyonlarının Bazı Özellikleri

Yavuz Tamer,Sürmen Mustafa,Töngel M Özgür,Avağ Arife,Özaydın Kadir Aytaç,Yıldız Hakan, Yayın Yer: Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


24. Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi Veri Tabanı Çalışmaları

Avağ Arife,Şimşek Uğur,Uzun Mustafa,Özgöz M Merve,Aksakal Erdal,Dumlu Süreyya,Kara Abdurahman,Yavuz Tamer,Sürmen Mustafa,Yıldız Hakan,Mermer Ali,Koç Ali,Gökkuş Ahmet,Hatipoğlu Rüştü,Ünal Ediz,Urla Öztekin,Aydoğdu Metin,Torunlar Harun,Dedeoğlu Fatma,Özaydı, Yayın Yer: Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


25. Forage Yield And Quality of Gelemen Clover (Trifolium meneghinianum Clem) Lines

Yavuz Tamer,Sürmen Mustafa,Albayrak Sebahattin,Necda Çankaya, Yayın Yer: Turkish Journal Of Field Crops, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


26. Effect of Row Spacing and Seeding Rate on Yield and Yield Component of Common Vetch (Vicia sativa L.)

Yavuz Tamer,Sürmen Mustafa,Necda Çankaya, Yayın Yer: International Journal Of Food, Agriculture Environment Jfae, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


27. Forage yields and qualities of some triticale (X Triticosecale Wittmack) genotypes

Sürmen Mustafa,Yavuz Tamer,Çankaya Necda,Albayrak Sebahattin, Yayın Yer: African Journal Of Agricultural Research, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


28. Effects of Phosphorus Fertilization and Harvesting Stages on Forage Yield and Quality of Common Vetch

Sürmen Mustafa,Yavuz Tamer,Çankaya Necda,Albayrak Sebahattin, Yayın Yer: International Journal Of Food, Agriculture Environment Jfae, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


29. Gübreleme ve Dinlendirme ile Yapay Mera Tesisi Yöntemlerinin Doğal Meraların Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri (Makalenin bir bölümü Yüksek Lisan tezinden üretilmiştir)

Yavuz Tamer,Büyükburç Uğur,Karadağ Yaşar, Yayın Yer: Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


30. Karadeniz Bölgesinde Hayvan Besleme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Sürmen Mustafa,Yavuz Tamer,Necda Çankaya,Özgür Töngel, Yayın Yer: Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


31. Karadeniz Bölgesinde Mera Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Yavuz Tamer,Sürmen Mustafa,Özgür Töngel,Necda Çankaya, Yayın Yer: Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


32. Performances of Some Annual Forage Legumes in the Black Sea Coastal Region

Yavuz Tamer,Töngel Özgür,Albayrak Sebahattin, Yayın Yer: Asian Journal Of Plant Science, 2006

Uluslararası Hakemli AGRIS, AGRICOLA, ASCI, BIOBASE, Biologcal Abstracts, Biosciences Abstracts, Biotechnology Abstracts, CAB International, Chemical Abstract Services, Cambridge Scientific Abstract Özgün Makale


33. The effects of inoculation and nitrogen fertilization on forage yield and protein content of some annual clovers (Trifolium ssp.)

Albayrak Sebahattin,Töngel Özgür,Yavuz Tamer, Yayın Yer: Turkish Journal Of Field Crops, 2006

Uluslararası Hakemli CAB Abstracts Crop Physiology Abstract, Field Crops Abstract, Grassland And Forage Abstract, Plant breeding Abstract, Seed Abstract Özgün Makale


Bildiriler

1. Biological diversity in alpine and subalpine grassland in central and eastern Black Sea region of Turkey

Sürmen Burak,Yavuz Tamer,Sürmen Mustafa,Kutbay Hamdi Güray,İmamoğlu Ali, Yayın Yeri: 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY, 30.11.2018

Uluslararası Özet bildiri


2. The Effects of Different Row Spacings on Seed Yield of Some Common Vetch Varieties

Sabancı Cafer Olcayto,Yavuz Tamer,Kır Hakan,Başköy Sibel,Karayel Ali İhsan, Yayın Yeri: 27th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONGRESS OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY, 28.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


3. The Current Healthy Situation and Improvement of Rangelands in Gümüşhane, in Turkey

Sürmen Mustafa,Yavuz Tamer,İmamoğlu Ali,Çot Halil,Sürmen Burak,Kutbay Hamdi Güray, Yayın Yeri: INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM, 23.06.2018

Uluslararası Özet bildiri


4. 4342 Sayılı Mera Kanunu Kapsamında Batı Karadeniz Bölgesinde Yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projeleri Uygulamaları

Sürmen Mustafa,Yavuz Tamer, Yayın Yeri: TÜRKİYE VIII.TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 22.10.2009

Ulusal Tam metin bildiri


5. Orta Karadeniz Bölgesinde 4342 Sayılı Mera Kanunu Kapsamında Yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projelerine Genel Bir Bakış

Yavuz Tamer,Sürmen Mustafa,İptaş Selahattin,Karadağ Yaşar, Yayın Yeri: TÜRKİYE VIII. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 22.10.2009

Ulusal Tam metin bildiri


6. Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi

Şimşek Uğur,Özgöz Mustafa Merve,Aksakal Erdal,Dumlu Süreyya,Uzun Mustafa,Çakal Şerafettin,Kara Abdurrahman,Avağ Arife,Koç Ali,Erkovan Halil İbrahim,Daşcı Mahmut,Yıldız Hakan,Mermer Ali,Ünal Ediz,Urla Öztekin,Aydoğdu Metin,Torunlar Harun,Harun Fatma Dedeoğ, Yayın Yeri: TÜRKİYE VIII. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 22.10.2009

Ulusal Tam metin bildiri


7. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinde Bal Arılarının (Apis mellifera L.) Önemi

Çankaya Eldeniz Necda,Sürmen Mustafa,Yavuz Tamer,Burğut Aykut, Yayın Yeri: VII. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, 22.05.2011

Ulusal Özet bildiri


8. Rakım ve Kuraklık İndisi Değerlerine Göre Türkiye’nin Homojen Alanlarının Belirlenmesi

Yıldız Hakan,Avağ Arife,Mermer Ali,Koç Ali,Gökkuş Ahmet,Hatipoğlu Rüştü,Ünal Ediz,Urla Öztekin,Aydoğdu Metin,Torunlar Harun,Dedeoğlu Fatma,Özaydın Kadir Aytaç,Aydoğmuş Osman,Tuğaç M Güven,Ünal Sebahaddin,Mutlu Ziya,Uzun Mustafa,Kara Abdurrahman,Çakal Şera, Yayın Yeri: 1. ULUSAL KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU, 18.06.2009

Ulusal Tam metin bildiri


9. Tritikale (X Triticosecale Wittmack) Hatlarında Tohum Verimi ve Bazı Bitkisel Özellikler

Yavuz Tamer,Sürmen Mustafa,Necda Çankaya, Yayın Yeri: TÜRKİYE IV. TOHUMCULUK KONGRESİ, 17.06.2011

Ulusal Tam metin bildiri


10. Karadeniz Bölgesinde Yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projelerinin İşletmelerdeki Hayvan Varlığı Üzerine Etkileri

Sürmen Mustafa,Yavuz Tamer,Töngel Özgür,Çankaya Necda, Yayın Yeri: IV. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, 17.05.2008

Ulusal Tam metin bildiri


11. Çayır Meralarımızın Korunması ve Kullanımında Değişimler ve Yeni Gelişmeler

Sabancı Cafer Olcayto,Yavuz Tamer, Yayın Yeri: TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VIII. TEKNİK KONGRESİ, 16.01.2015

Ulusal Tam metin bildiri


12. Karadeniz Sahil Kuşağında Yetiştirilen Arı Otu (Phacelia tanacetifolia Bentham) Bitkisinde Fenolojik Gözlemler ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Çankaya Necda,Sürmen Mustafa,Yavuz Tamer, Yayın Yeri: 12.Tarla Bitkileri Kongresi, 15.09.2017

Ulusal Özet bildiri


13. Samsun İli Meralarının Vejetasyon Özellikleri

Yavuz Tamer,Sürmen Mustafa,Töngel M Özgür,Arife Avağ,Özaydın Kadir Aytaç,Yıldız Hakan, Yayın Yeri: TÜRKİYE IX. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 15.09.2011

Ulusal Tam metin bildiri


14. Ulusal Mera Kullanım Ve Yönetim Projesi Kapsamında Yapılan Muhafaza Ve Dijital Herbaryum Çalışmaları

Avağ Arife,Uzun Mustafa,Özgöz Mustafa Merve,Aksakal Erdal,Dumlu Süreyya,Yıldız Hakan,Mermer Ali,Koç Ali,Gökkuş Ahmet,Hatipoğlu Rüştü,Ünal Ediz,Urla Öztekin,Aydoğdu Metin,Dedeoğlu Fatma,Özaydın Kadir Aytaç,Aydoğmuş Osman,Ünal Sabahaddin,Mutlu Ziya,Palta Çe, Yayın Yeri: TÜRKİYE IX. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 15.09.2011

Ulusal Tam metin bildiri


15. Çarşamba Ovası Meralarının Vejetasyon Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Yavuz Tamer,Sürmen Mustafa,Töngel Mustafa Özgür,Avağ Arife, Yayın Yeri: TÜRKİYE 10. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 13.09.2013

Ulusal Tam metin bildiri


16. Bafra Ovasında Yer Alan Meraların Vejetasyon Özellikleri

Sürmen Mustafa,Yavuz Tamer,Töngel Mustafa Özgür,Avağ Arife, Yayın Yeri: TÜRKİYE 10. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 13.09.2013

Ulusal Tam metin bildiri


17. Trabzon İli yayla vejetasyonlarının bazı özellikleri

Sürmen Mustafa,Yavuz Tamer,Sürmen Burak, Yayın Yeri: 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 10.09.2015

Ulusal Tam metin bildiri


18. Kırşehir Koşullarında Farklı Biçim Zamanları ve Karışım Oranlarının Macar Fiği Tahıl Karışımlarının Verim Üzerine Etkileri

Kır Hakan,Karadağ Yaşar,Yavuz Tamer, Yayın Yeri: 11. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 10.09.2015

Ulusal Özet bildiri


19. Giresun İli Meralarının Vejetasyon Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Yavuz Tamer,Sürmen Mustafa,Sürmen Burak, Yayın Yeri: 11. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 10.09.2015

Ulusal Özet bildiri


20. Forage Yield and Quality Performance of Hungarian Vetch and Annual Ryegrass Mixtures Under Dry Land Conditions

Şimşek Süleyman,Yavuz Tamer, Yayın Yeri: VII. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AGRICULTURE SYMPOSIUM “AGROSYM 2016”, 09.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


21. Tokat İli Taşlıçiftlik Köyü Doğal Merasının Gübreleme Ve Dinlendirme Yöntemi İle Islah Olanakları Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tesinden Üretilmiştir)

Yavuz Tamer,Uğur Büyükburç,Karadağ Yaşar, Yayın Yeri: TÜRKİYE VI. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 09.09.2005

Ulusal Tam metin bildiri


22. Orta Karadeniz (Samsun/Türkiye) Çayır ve Meralarında Tespit Edilen Cuminum Cyminum L. Türünün İstilacılık Potansiyelinin Değerlendirilmesi (Poster olarak sunulmuş ve özeti basılmıştır)

Sürmen Mustafa,Yavuz Tamer,Sürmen Burak,Töngel Özgür,Kutbay Hamdi Güray,Yılmaz Hakan, Yayın Yeri: XI. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, 04.10.2013

Ulusal Özet bildiri


23. Orta Karadeniz Bölgesi (Samsun/Türkiye) Çayır ve Meralarında Avena Sativa L. nın İstilacı/Yabancı Tür Olarak Değerlendirilmesi (Poster olarak sunulmuş ve özeti basılmıştır)

Sürmen Mustafa,Yavuz Tamer,Sürmen Burak,Kutbay Hamdi Güray,Töngel Özgür,Yılmaz Hakan, Yayın Yeri: XI. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, 04.10.2013

Ulusal Özet bildiri


24. KIRŞEHİR KOŞULLARINDA FARKLI MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) VE YULAF (Avena sativa L.) KARIŞIM ORANLARININ OT VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Kır Hakan, Yavuz Tamer, Gül Veysel, Yayın Yeri: Ahi Evran International Conference on Scientific Research, 02.12.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Yozgat İlindeki Akkaraman Irkı Koyun Sürülerinin Sürü Yapı ve Davranış Özelliklerinin Uzaktan Algılama Yöntemiyle Belirlenmesi ve Mera Kullanımına Etkisinin İncelenmesi

Yozgat İlindeki Akkaraman Irkı Koyun Sürülerinin Sürü Yapı Ve Davranış Özelliklerinin Uzaktan Algılama Yöntemiyle Belirlenmesi Ve Mera Kullanımına Etkisinin İncelenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 29.11.2017


2. Kırşehir Ekolojik Koşullarında Ana Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Bazı Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Kırşehir İlinde Yetiştirme Potansiyeli Olabilecek Üretim İznine Sahip Ve Tescilli Mısır Çeşitlerinin Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 27.04.2018


3. Kırşehir Koşullarında Bazı Baklagil Yem Bitkileri Üzerinde Araştırmalar

Kırşehir Ekolojik Koşullarında Fiğ Macar Fiği Mürdümük Gibi Bazı Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkisi Türlerinin Yetiştirme Tekniklerinin Belirlenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 25.07.2013 27.07.2016


4. Kırşehir Ekolojisine Uygun Yapay Mera Karışımlarının Belirlenmesi

Bölgede Kurulması Muhtemel Yapay Meralar İçin Verim Ve Kalite Bakımından En Uygun Karışım Ya Da Karışımların Belirlenmesi.

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 25.07.2013 05.12.2016


5. Kaba Yem Üretim Projesi

Yem Bitkileri Kültürünü, Tarımını Tanıtmak Ve Yaygınlaştırmak.

Yürütücü Kalkınma Bakanlığı 22.05.2018


6. Zirai Eğitimde Üreterek Öğrenme Modeli

Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Uygulama Ve Pratikteki Eğitim Eksikliklerinin Her Safhasında Gönüllü Öğrencilerin Yer Aldığı Geniş Ölçekli Üretim Çalışmalarıyla Giderilmesi.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.07.2012 15.07.2015


7. Dünya Biyoenerji Model Türü Dallı Darı Panicum virgatum L Genotiplerinin Ülkemiz Akdeniz ve Karasal İklim Kuşaklarında Biyoetanol Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi Seleksiyonu ve Tohumluk Üretimi (Proje No: 113O009)

Amerika Kıtası Orjinli, Dallıdarı (Panicum Virgatum L.) Genotiplerinin, Akdeniz Ve Karasal İklim Koşullarında Biyoenerji Bitkisi Olarak Yetiştirilme Potansiyelleri, Biyokütlenin Etil Alkol Dönüşüm Performansı.

Araştırmacı -Tübitak 1003 15.06.2013 15.12.2016


8. Kırşehir Koşullarında Farklı Macar Fiği (Vicia pannonnica Crantz ) İtalyan Çimi (Lolium multiflorum Lam.) Karışım Oranlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Kırşehir Ekolojik Koşullarında Macar Fiği Ve İtalyan Çimi Karışımlarında Verim Ve Kalite Özellikleri

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 09.12.2013 29.07.2015


9. Kırşehir Koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Kırşehir Ekolojisine Uygun Yonca Çeşitlerinin Belirlenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 09.12.2013 29.07.2015


10. Karadeniz Sahil Kuşağında Arı Otunun (Phacelia tanacetifolia Bentham) Tohum Miktarının ve Bal Arıları (Apis mellifera L.) ile Olan Bazı İlişkilerinin Belirlenmesi

Karadeniz Bölgesinde Oluşturulabilecek Arı Meraları İçin Arı Otunun Adaptasyon Kabiliyetinin Ve Ekim Normunun Belirlenmesi.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2008 31.08.2011


11. Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi Doğal Florasında Bulunan Bazı Gazal Boynuzu Türlerinin (Lotus sp.) Toplanması, Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi (Proje No:108O658)

Karadeniz Bölgesi’Nde Doğal Bitki Örtüsünde Bulunan Gazal Boynuzu Gen Kaynaklarının Toplanması, Genotiplerin Fenolojik, Morfolojik, Agronomik Ve Coğrafi Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Karakterizasyonları.

Araştırmacı -Tübitak 1001 01.07.2009 01.01.2013


12. Orta Karadeniz Geçit Bölgesinde Adi Fiğ (Vicia sativa L.) ve Macar Fiğinin (Vicia Pannonica Crantz.) Yetiştirme Tekniklerinin Belirlenmesi

Bazı Baklagil Yem Bitkilerinde Yetiştirme Tekniklerinin Belirlenmesi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.06.2005 31.12.2008


13. Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi mera ıslah çalışmalarının etkinliğinin belirlenmesi

Mera Islahı Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2020 31.12.2021


14. Karadeniz Bölgesi Yem bitkileri Araştırmaları II (2008-2012)

Yem Bitkilerinde Çeşit Geliştirme

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2008 31.12.2012


15. Karadeniz Bölgesi Geçit İklim Kuşağı Kıraç Alanlarında Yapay Mera Karışımlarının Belirlenmesi (Doktora Tez Projesi)

Karadeniz Bölgesi Geçit İklim Kuşağında Vejetasyonları Gübreleme, Dinlendirme Veya Otlatmanın Düzenlenmesi Gibi Islah Yöntemleriyle Düzeltilemeyecek Kadar Bozulmuş Ya Da Sürülerek Tahrip Edilmiş Meralar İçin Verim Ve Kalite Bakımından En Uygun Mera Karışı

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2008 31.12.2010


16. Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi (TÜBİTAK PROJE NO: 106GO17)

Meraların Durum Sınıflarının Kalitatif Ve Kantitatif Özelliklere Göre Belirlenerek Her Sınıfa İçin Uygun Islah Ve Yönetim Tedbirlerinin Saptanması, Bu Alanların Uydu Verileriyle Haritalandırılması, Veri Tabanlarının Oluşturulması.

Araştırmacı -Tübitak 1007 01.01.2007 31.08.2011


17. Karadeniz Bölgesinde Meralar ve Kullanıcıları ile İlgili Halkın Bilgi Bilinç Düzeyi ve Sorunlar Beklentiler

Çiftçilerin Meraları Kullanım Şekilleri Ve Bu Konudaki Alışkanlıkları, Mera Kullanıcılarının Sorunları Ve Hizmet Beklentileri, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı’Nca Yürütülen Mera Islah Ve Amenajman Projelerine Bakış Açıları, Mevzuattan Haberdar Olma Düzeyleri

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2007 30.11.2007


18. Karadeniz Bölgesi Yem Bitkileri Araştırmaları I (2004-2007)

Yem Bitkiğlerinde Çeşit Geliştirme

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2004 31.12.2007


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804837

--%>