Doç. Dr. YUSUF ZİYA OLPAK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR)

2010 - 2013

TEZ: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında farklı geribildirim stratejilerinin öğrencilerin sosyal bilişsel ve öğretimsel bulunuşluk algıları ile akademik başarılarına etkisi

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2007 - 2010

TEZ: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında kullanılan farklı etkileşim araçlarının öğrencilerin başarılarına ve sosyal bulunuşluk algılarına etkisi

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2003 - 2007

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2021-
 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2015-2021
 • Öğretim Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Mucur Meslek Yüksekokulu, 2013-2014
 • Öğretim Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Mucur Meslek Yüksekokulu, 2007-2013

Verdiği Dersler

 • Öğretim Teknolojileri Lisans, 2021-2022
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemi Lisans, 2021-2022
 • Bilgisayar Ağları ve İletişim Lisans, 2021-2022
 • Öğretim Tasarımı Kuram ve Uygulamalar Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Web Tasarımı Lisans, 2021-2022
 • Bilişim Teknolojileri Lisans, 2021-2022
 • Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler ve Yaklaşımlar Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Öğretim Materyalleri Tasarım ve Değerlendirmesi Yüksek Lisans, 2021-2022
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2020-2021
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2020-2021
 • VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ Lisans, 2020-2021
 • ÖĞRETİM TASARIMI Lisans, 2020-2021
 • PROGRAMLAMA DİLLERİ II Lisans, 2020-2021
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2020-2021
 • WEB TASARIMI Lisans, 2020-2021
 • İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Lisans, 2020-2021
 • PROGRAMLAMA DİLLERİ I Lisans, 2020-2021
 • BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Lisans, 2020-2021
 • PROGRAMLAMA DİLLERİ II Lisans, 2019-2020
 • İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Lisans, 2019-2020
 • PROGRAMLAMA DİLLERİ I Lisans, 2019-2020
 • BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Lisans, 2019-2020
 • İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Lisans, 2018-2019
 • PROGRAMLAMA DİLLERİ I Lisans, 2018-2019
 • PROGRAMLAMA DİLLERİ II Lisans, 2018-2019
 • PROGRAMLAMA DİLLERİ II Lisans, 2017-2018
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2017-2018
 • WEB TASARIMI Lisans, 2017-2018
 • İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Lisans, 2017-2018
 • BİLGİSAYAR-I Lisans, 2017-2018
 • EĞİTİMDE GRAFİK VE CANLANDIRMA Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETİM TASARIMI Lisans, 2016-2017
 • EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II Lisans, 2016-2017
 • BİLGİSAYAR DONANIMI Lisans, 2016-2017
 • İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Lisans, 2016-2017
 • EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-I Lisans, 2016-2017
 • WEB TASARIMI Lisans, 2016-2017
 • İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Lisans, 2015-2016
 • BİLGİSAYAR DONANIMI Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-I Lisans, 2015-2016
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2015-2016
 • BİLGİSAYAR-I Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETİM TASARIMI Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİMDE GRAFİK VE CANLANDIRMA Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II Lisans, 2015-2016
 • VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ Lisans, 2014-2015
 • BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Lisans, 2014-2015
 • EĞİTİMDE GRAFİK VE CANLANDIRMA Lisans, 2014-2015
 • ÖĞRETİM TASARIMI Lisans, 2014-2015
 • İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Önlisans, 2013-2014
 • WEB TASARIMININ TEMELLERİ Önlisans, 2013-2014
 • WEB PROJESİ YÖNETİMİ Önlisans, 2013-2014
 • İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Önlisans, 2013-2014
 • İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Önlisans, 2012-2013
 • WEB TASARIMININ TEMELLERİ Önlisans, 2012-2013
 • ÖĞRETİM TASARIMI Lisans, 2012-2013
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2012-2013
 • İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ Önlisans, 2012-2013
 • WEB PROJESİ YÖNETİMİ Önlisans, 2012-2013
 • İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Önlisans, 2012-2013
 • İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Lisans, 2011-2012
 • İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Önlisans, 2011-2012
 • WEB TASARIMININ TEMELLERİ Önlisans, 2011-2012
 • WEB PROJESİ YÖNETİMİ Önlisans, 2011-2012
 • İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Önlisans, 2011-2012
 • WEB EDİTÖRÜ Önlisans, 2011-2012
 • WEB EDİTÖRÜ Önlisans, 2010-2011
 • İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Önlisans, 2010-2011
 • WEB TASARIMININ TEMELLERİ Önlisans, 2010-2011
 • İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Önlisans, 2010-2011
 • İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Önlisans, 2009-2010

Akademik / İdari Görevler

 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -
 • Fakülte Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -
 • Dekan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -
 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2018
 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2013 - 2014

Makaleler

1. Review of trends in the use of mobile learning in teacher education

Olpak Yusuf Ziya, Ateş Hüseyin, Yayın Yer: Journal Of Information And Communication Technologies, 2022

Uluslararası Hakemli Directory of Research Journal Indexing Özgün Makale


2. Educational data mining: Predicting candidates’ placement status in physical education and sports education program

Yağcı Mustafa, Olpak Yusuf Ziya, Gül Kağan, Olpak Sıdıka Seda, Yayın Yer: Journal Of Information And Communication Technologies, 2022

Uluslararası Hakemli Directory of Research Journal Indexing Özgün Makale


3. Review of trends in peer instruction: Bibliometric mapping analysis and systematic review

Olpak Yusuf Ziya, Yılmaz Ramazan, Yayın Yer: Journal Of Learning And Teaching İn Digital Age, 2022

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


4. Community of inquiry framework: Research trends between 2000-2020

Olpak Yusuf Ziya, Yayın Yer: Online Learning, 2022

Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


5. Turkish-addressed social sciences citation index articles: What does the big picture tell us?

Olpak Yusuf Ziya, Arıcan Muhammet, Yayın Yer: International Journal Of Educational Research Open, 2021

Uluslararası Hakemli Directory of Open Access Journals (DOAJ) Özgün Makale


6. The effect of peer instruction on conceptual and operational approaches preferred in problem solutions

Yıldız Avni,Olpak Yusuf Ziya,Baltacı Serdal, Yayın Yer: Journal Of International Cooperation And Development, 2019

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


7. Pre-service science teachers’ perceptions toward additional instructional strategies in biology laboratory applications: Blended learning

Olpak Yusuf Ziya,Ateş Hüseyin, Yayın Yer: Science Education International, 2018

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


8. Investigating the effects of peer instruction on preservice mathematics teachers’ achievements in statistics and probability

Olpak Yusuf Ziya,Baltacı Serdal,Arıcan Muhammet, Yayın Yer: Education And Information Technologies, 2018

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


9. Examining the reliability and validity of a Turkish version of the community of inquiry survey

Olpak Yusuf Ziya,Kılıç Çakmak Ebru, Yayın Yer: Online Learning, 2018

Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


10. Akran öğretimi: Grup büyüklüğünün öğrencilerin akademik başarılarına ve görüşlerine etkisi

Olpak Yusuf Ziya, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


11. Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının ve bireysel yenilikçilik özelliklerinin akran öğretimine yönelik memnuniyetlerine etkisi

Olpak Yusuf Ziya,Arıcan Muhammet,Baltacı Serdal, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


12. Uzaktan eğitim öğrencilerinin sosyal bulunuşluk algılarını yordayan öğrenme stratejileri

Kılıç Çakmak Ebru,Olpak Yusuf Ziya, Yayın Yer: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. The effect of the metacognitive support via pedagogical agent on self-regulation skills

Karaoğlan Yılmaz Fatma Gizem,Olpak Yusuf Ziya,Yılmaz Ramazan, Yayın Yer: Journal Of Educational Computing Research, 2018

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


14. Development of a student evaluation form toward peer instruction

Olpak Yusuf Ziya, Karaoğlan Yılmaz Fatma Gizem, Yılmaz Ramazan, Yayın Yer: Turkish Online Journal Of Distance Education, 2017

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


15. Investigation of the relationship between learning approaches and academic engagement of teacher candidates

Olpak Yusuf Ziya,Korucu Ağah Tuğrul, Yayın Yer: Journal Of Learning And Teaching İn Digital Age, 2016

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


16. Revize edilmiş işlemsel uzaklık ölçeğinin uyarlama çalışması

Yılmaz Ramazan,Olpak Yusuf Ziya, Yayın Yer: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


17. Determination of perception of community of inquiry

Olpak Yusuf Ziya,Yağcı Mustafa,Başarmak Uğur, Yayın Yer: Educational Research And Reviews, 2016

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


18. Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özelliklerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi

Korucu Ağah Tuğrul,Olpak Yusuf Ziya, Yayın Yer: Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 2015

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


19. Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ile denetim odakları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Olpak Yusuf Ziya,Korucu Ağah Tuğrul, Yayın Yer: Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 2014

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


20. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında kullanılan farklı etkileşim araçlarının öğrencilerin başarılarına ve sosyal bulunuşluk algılarına etkisi

Olpak Yusuf Ziya,Kılıç Çakmak Ebru, Yayın Yer: Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 2014

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


21. Facebook’un eğitimde kullanılması: Muhasebe eğitiminde bir uygulama

Yüksel Murat,Olpak Yusuf Ziya, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


22. Öğrencilerin ders çalışma yaklaşımlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi

Olpak Yusuf Ziya,Korucu Ağah Tuğrul, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


23. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında farklı geribildirim stratejilerinin öğrencilerin sosyal bilişsel ve öğretimsel bulunuşluk algıları ile akademik başarılarına etkisi

Olpak Yusuf Ziya,Kılıç Çakmak Ebru, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


24. E öğrenme ortamları için sosyal bulunuşluk ölçeğinin uyarlama çalışması

Olpak Yusuf Ziya,Kılıç Çakmak Ebru, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


Bildiriler

1. The effect of peer instruction on conceptual and operational approaches preferred in problem solutions

Yıldız Avni,Olpak Yusuf Ziya,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: 8th International Conference on Academic Studies in Human Education and Social Sciences, 30.03.2019

Uluslararası Özet bildiri


2. Ülkemizde öğrenme yaklaşımları ile ilgili yapılan çalışmalardaki genel eğilim

Olpak Yusuf Ziya, Yayın Yeri: 15th International Educational Technology Conference, 29.05.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Akran öğretimi modelinin analitik geometri derslerinde kullanımından yansımalar: Uzayda doğrular ve düzlemler örneği

Baltacı Serdal,Yıldız Avni,Olpak Yusuf Ziya, Yayın Yeri: 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, 28.09.2019

Uluslararası Özet bildiri


4. Lisansüstü eğitimde teknoloji kullanımının önemi ve öğretimi - Örnek uygulama ve sonuçları

Üstündağ Mutlu Tahsin,Güneş Erhan,Olpak Yusuf Ziya, Yayın Yeri: 1st International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 28.06.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


5. Akran öğretimi: Web tasarımı dersi uygulama sonuçları

Olpak Yusuf Ziya, Yayın Yeri: 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 26.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. Eşzamansız etkileşim araçları ile desteklenen programlama dilleri dersinin farklı öğrenme yaklaşımına sahip öğrencilerin akademik başarılarına ve motivasyonlarına etkisi

Yağcı Mustafa,Olpak Yusuf Ziya, Yayın Yeri: 9th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 22.05.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


7. Öğretmen adaylarının siber zorbalığa ilişkin duyarlılıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi

Korucu Ağah Tuğrul,Olpak Yusuf Ziya, Yayın Yeri: 9th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 22.05.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


8. Araştırma topluluğu oluşturmada ve devam ettirmede kullanılabilecek stratejiler ve örnek bir uygulama

Olpak Yusuf Ziya,Kılıç Çakmak Ebru, Yayın Yeri: 2nd International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 22.05.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özelliklerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi

Korucu Ağah Tuğrul,Olpak Yusuf Ziya, Yayın Yeri: 2nd International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 22.05.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


10. Development of internet-based classroom response system for peer instruction and examination of students’ views

Olpak Yusuf Ziya,Kılıç Çakmak Ebru,Yağcı Mustafa, Yayın Yeri: 8th International Conference on New Horizons in Education, 19.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


11. Development of a student evaluation form toward peer instruction

Olpak Yusuf Ziya,Karaoğlan Yılmaz Fatma Gizem,Yılmaz Ramazan, Yayın Yeri: 8th International Conference on New Horizons in Education, 19.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


12. Examining the attitudes of preservice teachers toward mobile learning in terms of technopedagogical content knowledge

Yağcı Mustafa,Olpak Yusuf Ziya,Şahin Cengiz, Yayın Yeri: 17th International Educational Technology Conference, 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


13. The prediction level of individual innovation characteristics on students’ attitudes towards internet usage and their digital empowerments

Olpak Yusuf Ziya,Korucu Ağah Tuğrul, Yayın Yeri: 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 18.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


14. Öğrencilerin araştırma topluluğu algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi

Olpak Yusuf Ziya,Kılıç Çakmak Ebru, Yayın Yeri: 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 18.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


15. Öğrencilerin mobil teknolojilere ilişkin ön bilgi düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi

Olpak Yusuf Ziya,Korucu Ağah Tuğrul, Yayın Yeri: International Conference On Education In Mathematics, Science and Technology, 18.05.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


16. Öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ile düşünme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Korucu Ağah Tuğrul,Olpak Yusuf Ziya, Yayın Yeri: International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, 18.05.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


17. Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi: Pilot uygulamaya ilişkin öğrenci görüşleri

Olpak Yusuf Ziya,Özçakır Bilal, Yayın Yeri: 6th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 14.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


18. Investigating the effect of two different accountability scoring mechanisms on preservice mathematics teachers’ mathematics achievements

Olpak Yusuf Ziya,Baltacı Serdal,Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: 5th International Congress on Social Sciences, 14.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


19. Examining the effect of peer instruction on preservice science teachers’ mathematics achievement

Arıcan Muhammet,Olpak Yusuf Ziya,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: 5th International Congress on Social Sciences, 14.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


20. Determination of pre-service science teachers’ perceptions towards supplementary instructional strategies in biology laboratory applications

Olpak Yusuf Ziya,Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: II. International Congress Students Engagement in School: Perspectives of Psychology and Education, 13.07.2016

Uluslararası Özet bildiri


21. Öğrencilerin muhasebe dersine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi

Yüksel Murat,Olpak Yusuf Ziya, Yayın Yeri: International Conference on Humanities and Cultural Studies, 10.11.2016

Uluslararası Özet bildiri


22. Examination of the relationship between teachers candidate’s learning approaches and academic engagement

Olpak Yusuf Ziya,Korucu Ağah Tuğrul, Yayın Yeri: II. International Dynamic, Explorative and Active Learning Conference, 07.11.2015

Uluslararası Özet bildiri


23. Matematik öğretmen adaylarının akran öğretimi yöntemine yönelik görüşleri: Konikler örneği

Olpak Yusuf Ziya,Baltacı Serdal,Yıldız Avni, Yayın Yeri: 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 04.05.2019

Uluslararası Özet bildiri


24. Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının ve bireysel yenilikçilik özelliklerinin akran öğretimine yönelik memnuniyetlerine etkisi

Olpak Yusuf Ziya,Arıcan Muhammet,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: 12nd International Computer and Instructional Technologies Symposium, 04.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


25. Development of an online learning management system and investigation of its usability

Olpak Yusuf Ziya,Kılıç Çakmak Ebru, Yayın Yeri: III. International Dynamic, Explorative and Active Learning Conference, 03.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


26. Farklı hazır bulunuşluk düzeyindeki öğrenenlerin e-öğrenme sürecine ilişkin görüşleri

Korucu Ağah Tuğrul,Olpak Yusuf Ziya, Yayın Yeri: 3rd International Eurasian Educational Research Congress, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


27. Investigation of pre-service teachers’ attitudes towards recycling

Olpak Yusuf Ziya,Ateş Hüseyin,Taktat Ateş Yeşim, Yayın Yeri: 6th International Conference on Education, 01.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Akran Öğretimi İçin İnternet Tabanlı Sınıf Yanıt Sistemi Geliştirilmesi

Akran Öğretimi (Aö) Harvard’Ta Fizik Profesörü Olan Eric Mazur Tarafından Geliştirilmiş Öğrenci Merkezli Öğretimsel Bir Yaklaşımdır (Mazur, 1997). Aö’Nin Temel Hedefleri Ders Sırasında Öğrenci Etkileşimini Sağlamak Ve Öğrencilerin Dikkatini Altta Yatan Ka

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.03.2017 10.11.2017


2. Çevrimiçi Bir Öğrenme Yönetim Sistemi Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

Çevrimiçi Bir Öğrenme Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Ve Kullanılabilirliğinin İncelenmesidir

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2016 23.11.2016


3. Öğretmen Adaylarının Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Açısından İncelenmesi

Bu Proje Kapsamında Öğretmen Adaylarının Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki İncelenmiştir. Betimsel Tarama Modeli İle Yürütülen Araştırmanının Çalışma Grubunu 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döne

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.04.2017 14.12.2017


4. Bilgisayar Uyarlamalı Test Sistemi Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

Bilgisayar Uyarlamalı Test Sistemi Geliştirilmek Ve Değerlendirmek

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 09.03.2018 15.03.2019


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805120

--%>