Dr. Öğr. Üyesi BÜŞRA KARTAL

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)

2012 - 2017

TEZ: İlköğretim matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi gelişimlerinin incelenmesi: Çokgenler örneği

Yüksek Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK (YL) (TEZLİ)

2009 - 2012

TEZ: Eksponensiyel Chebyshev metodu

Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2004 - 2009

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2022-
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2013-2022

Verdiği Dersler

 • Genel Matematik II Lisans, 2021-2022
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisans, 2020-2021
 • Genel Matematik I Lisans, 2020-2021
 • Genel Matematik Lisans, 2020-2021
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2019-2020
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisans, 2019-2020
 • Genel Matematik Lisans, 2019-2020
 • Genel Matematik I Lisans, 2019-2020
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2018-2019
 • Bilgisayar II Lisans, 2017-2018

Makaleler

1. The effect of teachers’ attitudes towards and self-efficacy beliefs regarding STEM education on students’ STEM career interests

Demirkol Kaan, Kartal Büşra, Taşdemir Adem, Yayın Yer: Journal Of Science Learning, 2022

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


2. Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi

Demirkol Kaan, Kartal Büşra, Taşdemir Adem, Yayın Yer: Türk Akademik Yayınlar Dergisi (Tay Journal), 2022

Uluslararası Hakemli DRJI; International Scientific Indexing Özgün Makale


3. Extending technology acceptance model with scientific epistemological and science teaching efficacy beliefs: A study with preservice teachers

Kartal Tezcan, Kızıltepe İbrahim Serdar, Kartal Büşra, Yayın Yer: Journal Of Education İn Science, Environment And Health, 2022

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


4. Preservice mathematics teachers' TPACK development when they are teaching polygons with geogebra

Kartal Büşra, Çinar Cengiz, Yayın Yer: International Journal Of Mathematical Education İn Science And Technology, 2022

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


5. Preservice computer science teachers' beliefs, motivational orientations, and teaching practices

Kartal Büşra, Başarmak Uğur, Yayın Yer: Educational Studies, 2022

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


6. Pre-service teachers' attitudes towards STEM: Differences based on multiple variables and the relationship with academic achievement

Kartal Büşra, Taşdemir Adem, Yayın Yer: International Journal Of Technology İn Education, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


7. Matematik destekli yoğunluk konusu öğretiminin öğrencilerin başarıları ve fen ve matematik tutumları üzerindeki etkisi

Doğan Akdeniz Emine, Kartal Büşra, Aydın Abdullah, Yayın Yer: Trakya Eğitim Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. Examining the relationship between pre-service mathematics teachers’ mathematical thinking level and attitude towards mathematics courses.

Yıldız Avni,Baltacı Serdal,Kartal Büşra, Yayın Yer: Acta Didactica Napocensia, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


9. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel iletişim becerilerinin incelenmesi

Kıymaz Yasemin,Kartal Büşra,Morkoyunlu Zekiye, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. Pre-service science and mathematics teachers’ teaching efficacy beliefs and attitudes toward teaching: A partial correlation research

Kartal Büşra, Yayın Yer: Australian Journal Of Teacher Education, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


11. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının perspektifinden: Niçin öğretmen olmak istedim? Ne hissediyorum?

Kartal Büşra,Kıymaz Yasemin, Yayın Yer: Trakya Eğitim Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


12. Examining strategies used by pre-service science teachers in stoichiometry problems in terms of proportional reasoning

Kartal Tezcan,Kartal Büşra, Yayın Yer: Çukurova University Faculty Of Education Journal, 2019

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


13. Öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerine ilişkin tutumlarının, öz yeterliklerinin ve kullanım amaçlarının incelenmesi

Kartal Büşra, Yayın Yer: Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi (Yyu Journal Of Education Faculty), 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


14. Examining pre-service mathematics teachers’ beliefs of TPACK during a method course and field experience

Kartal Büşra,Çinar Cengiz, Yayın Yer: Malaysian Online Journal Of Educational Technology (Mojet), 2018

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


15. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının çokgenlere dair geometri bilgilerinin incelenmesi

Kartal Büşra,Çinar Cengiz, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


16. Technological pedagogical content knowledge self assessment scale TPACK-SAS for pre service teachers: Development validity and reliability

Kartal Tezcan,Kartal Büşra,Uluay Gülşah, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2016

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının çokgenler konusuna ilişkin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) gelişimlerinin incelenmesi

Kartal Büşra,Çinar Cengiz, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi., 30.07.2018

Uluslararası Özet bildiri


2. Examining pre-service teachers’ technology acceptance

Kartal Büşra,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: IV. International Symposium on Education and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, 30.06.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Examining pre-service teachers’ attitudes, self-efficacy and intentions regarding the use of computers: The case of an educational technology course

Kartal Büşra, Yayın Yeri: IV. International Symposium on Educational and SocialSciences in Turkish Cultural Geography, 30.06.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Examining pre-service science teachers’ proportional reasoning on the problems related to chemical reactions

Kartal Tezcan,Kartal Büşra, Yayın Yeri: IV. International Symposium on Education and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, 30.06.2018

Uluslararası Özet bildiri


5. Öğretmen adaylarının epistemolojik ve pedagojik inançlarının incelenmesi

Kartal Tezcan,Kartal Büşra,Kızıltepe İbrahim Serdar, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


6. Matematik öğretmen adaylarının öğretmenliği tercih etme nedenleri ve gelecekte bir öğretmen olmanın adaylara hissettirdikleri

Kıymaz Yasemin,Kartal Büşra,Sarı Mürsel, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


7. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması kapsamında görüşlerinin incelenmesi

Kartal Büşra, Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu, 28.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


8. Pre-service teachers’ prospective technology use and their beliefs

Kartal Büşra,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu, 28.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Öğretmen adaylarının çıkarma işlemi yaparken kullandıkları stratejiler ve öğrenci icadı stratejileri yorumlamaları

Bilir Çetin Kürşat, Kartal Büşra, Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 28.09.2019

Uluslararası Özet bildiri


10. Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitime İlişkin Deneyimleri

Kartal Büşra, Kartal Tezcan, Yayın Yeri: IX th International Eurasian Educational Research Congress, 25.06.2022

Uluslararası Özet bildiri


11. Etkili Öğretim İçin Teknoloji Gerekli Mi? : Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Bir Çalışma

Kartal Tezcan, Kartal Büşra, Yayın Yeri: IX th International Eurasian Educational Research Congress, 25.06.2022

Uluslararası Özet bildiri


12. The examination of pre-service science and mathematics teachers’ attitudes towards the integration of science, mathematics, and technology in terms of pedagogical beliefs

Kartal Tezcan,Kartal Büşra, Yayın Yeri: II. International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 22.11.2020

Uluslararası Özet bildiri


13. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlık öz-yeterlikleri ile öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişkiye dair bir çalışma

Kartal Büşra,Morkoyunlu Zekiye, Yayın Yeri: VI. International Eurasian Educational Research Congress, 22.06.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


14. Ortaokul öğrencilerinin STEM mesleklerine yönelik ilgilerinin incelenmesi

Demirkol Kağan, Kartal Büşra, Taşdemir Adem, Yayın Yeri: 4. International Social Sciences and Innovation Congress, 22.02.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


15. Examining pre-service teachers’ perceptions and evaluations about student-invented strategies

Kartal Büşra,Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2017), 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


16. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel iletişim becerilerinin incelenmesine dair bir çalışma

Morkoyunlu Zekiye,Kıymaz Yasemin,Kartal Büşra, Yayın Yeri: III. International Eurasian Educational Research Congress, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


17. Preservice teachers’ teacher efficacy beliefs and attitudes towards STEM

Kartal Büşra, Kartal Tezcan, Yayın Yeri: 5th International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practices,

Uluslararası Tam metin bildiri


18. Preservice teachers’ understandings of science, technology, and mathematics and the relationships among these disciplines

Kartal Büşra, Kartal Tezcan, Yayın Yeri: 5th International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practices,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Gelişimine Mikro Öğretim Uygulamalarının Etkisi

Araştırma Projesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 31.07.2014 24.03.2016


2. Öğretmen Adaylarının Epistemolojik ve Pedagojik İnançlarının Teknoloji Kabulleri Üzerindeki Etkisi

Araştırma Projesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.04.2018 13.09.2019


3. Kimyasal Tepkimeler Konusunda Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Orantısal Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi

Araştırma Projesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.04.2018 13.09.2019


4. Mikro Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç ve Teknoloji Entegrasyon Algı Düzeylerine Etkisi

Araştırma Projesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 04.05.2017 22.12.2017


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805230

--%>