Dr. Öğr. Üyesi OSMAN ÇİL

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

Syracuse University

2011 - 2014

TEZ: Teacher Identities as Decision-Makers and Facilitators: An Investigation of Pre-Service Teacher Performances and Reflections within a Clinical Simulation.

Yüksek Lisans

Syracuse University

Teaching and Leadership

2009 - 2010

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

KASTAMONU EĞİTİM FAKÜLTESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ)

2002 - 2006

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2016-
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2014-2016

Verdiği Dersler

 • TEMEL EĞITIMDE YAPILANDIRMACI MATEMATIK ÖĞRETIM YAKLAŞIMLARI VE UYGULAMALARI Yüksek Lisans, 2021-2022
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ-II Lisans, 2021-2022
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ VE AKADEMİK ÇALIŞMALARI Yüksek Lisans, 2021-2022
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ-I Lisans, 2021-2022
 • NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans, 2020-2021
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ VE AKADEMİK ÇALIŞMALARI Yüksek Lisans, 2020-2021
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ-II Lisans, 2020-2021
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ-I Lisans, 2020-2021
 • Öğretmenlik uygulaması Lisans, 2019-2020
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2019-2020
 • NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ-II Lisans, 2019-2020
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ VE AKADEMİK ÇALIŞMALARI Yüksek Lisans, 2019-2020
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ-I Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETİM TEK.VE MATERYAL TASARIMI Lisans, 2018-2019
 • Okul Deneyimi Lisans, 2018-2019
 • Matematik Öğretimi ve Akademik Çalışmları Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Matematik Öğretimi-II Lisans, 2018-2019
 • Matematik Öğretimi-I Lisans, 2018-2019
 • Nitel Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Nitel Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Matematik Öğretimi ve Akademik Çalışmaları Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Matematik Öğretimi-II Lisans, 2017-2018
 • Matematik Öğretimi-I Lisans, 2017-2018
 • Erken Çocukluk Eğitimi Lisans, 2017-2018
 • Erken Çocukluk Eğitimi Lisans, 2016-2017
 • Matematik Öğretimi-I Lisans, 2016-2017
 • Özel Eğitim Lisans, 2016-2017
 • Matematik Öğretimi-II Lisans, 2016-2017
 • Nitel Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Matematik Öğretimi ve Akademik Çalışmaları Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Okul Deneyimi Lisans, 2016-2017
 • Öğretim Tek.ve Materyal Tasarımı Lisans, 2016-2017
 • Erken Çocukluk Eğitimi Lisans, 2015-2016

Akademik / İdari Görevler

 • Farabi Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Erasmus Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -

Üniversite Dışı Deneyim

 • Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı, 2006 - 2008

Makaleler

1. METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRIMARY PRE-SERVICE TEACHERS TOWARDS MATHEMATİCS, MATHEMATICS TEACHING PROCESS AND MATHEMATICS TEACHING

Akçay Ahmet Oğuz, Çil Osman, Yayın Yer: 3. Sektör Sosyal Ekonomi, 2021

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


2. Gerçekçi matematik eğitiminin dört işleme yönelik problem kurma ve çözme becerisi ile akademik başarıya etkisi.

Uskun Kübra Aytekin, Çil Osman, Kuzu Okan, Yayın Yer: Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


3. An Educator’s Response to COVID-19: Preservice Teachers’ Perspectives on Flipped Distance Education

Çil Osman, Yayın Yer: Iafor Journal Of Education, 2021

Uluslararası Hakemli Eric Özgün Makale


4. Öğretmenlerin Matematiksel İlişkilendirme Öz Yeterlik İnançları ile Matematik ve Matematik Öğretim Kaygıları Arasındaki İlişki

Karaman İlker, Çil Osman, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Sınıf öğretmenlerinin oyun temelli matematik etkinliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi.

Çil Osman, Sefer Funda, Yayın Yer: Trakya Eğitim Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Öğretmenlerin matematik öğretimi ile matematiksel modelleme ve okuryazarlık öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki

Çil Osman, Ünal Şüheda, Yayın Yer: Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (Uled), 2021

Uluslararası Hakemli ASOS İndex Özgün Makale


7. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin gerçekçi matematik eğitimi çerçevesinde dört işleme yönelik başarı düzeylerinin incelenmesi

Aytekin Uskun Kübra, Kuzu Okan, Çil Osman, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. 2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

Kuzu Okan,Çil Osman,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yer: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. 2018 Ortaöğretim Matematik Programının Revize Bloom Taksonomisine ve Programın Ögelerine Göre İncelenmesi

Çil Osman,Kuzu Okan,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. The Perspectives of Elementary School and MathematicsTeachers Towards Realistic Mathematics Education

Uskun Kübra Aytekin,Çil Osman, Yayın Yer: Türk Akademik Yayınları Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli Directory of Research Journal Indexing Özgün Makale


11. The emergence of moral, professional, and political geographies in a clinically simulated parent-teacher interaction

Çil Osman,Dotger Benjamin, Yayın Yer: Teaching And Teacher Education, 2017

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


12. Pre-Service Elementary School Teachers’ Mathematics Anxiety and Mathematics Self-Efficacy and Their Relationship to Mathematical Teaching Performance

Çil Osman, Yayın Yer: International Congress Of Eurasian Social Sciences, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. Pre-Service Teachers’ Identity Characteristics: An Investigation of Pre-Service Teachers’ Decision-Making and Facilitation Processes Within A Clinical Simulation

Çil Osman,Dotger Benjamin H, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2015

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. Investigation of preservice elementary and middle school mathematics teachers’ problem posing skills on fractions

Kuzu Okan, Çil Osman, Yayın Yeri: International Online Conference on Mathematics Education, 29.05.2021

Uluslararası Özet bildiri


2. Use of Clinical Simulations as a Data Gathering Tool

Çil Osman, Yayın Yeri: International Conference on Education in Mathematics, 26.04.2015

Uluslararası Özet bildiri


3. Pre-service teachers’ perspective around peer assessment

Çil Osman, Yayın Yeri: International Conference on Research in Education Science, 22.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


4. Alternatıve school calendars: could they make a dıfference?

Çil Osman, Yayın Yeri: International Conference on Research in Education Science, 22.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


5. Türkiye 2017 İlköğretim Ulusal Matematik Programındaki Kazanımların Bilgi ve Bilişsel Süreç Boyutlarının İncelenmesi.

Kuzu Okan,Çil Osman,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yeri: 27th International Conference on Educational Sciences (ICES 2018), 22.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


6. Fen eğitimine ilişkin öğrenci ihtiyaçları

Demirci Güler Mutlu Pınar,Gençtanırım Kurt Dilek,Çil Osman,Baş Murat, Yayın Yeri: II. Internatıonal Academıc Research Congress (INES), 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. Etkili fen öğretimi için fen bilimleri öğretmenlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi​

Demirci Güler Mutlu Pınar,Gençtanırım Kurt Dilek,Çil Osman,Baş Murat, Yayın Yeri: II. Internatıonal Academıc Research Congress (INES), 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Probleme dayalı bir mikro öğretim modeli olarak klinik simülasyonun tanımı, olumlu ve olumsuz yönleri ve eğitim fakültelerindeki potansiyel kullanım alanları

Çil Osman, Yayın Yeri: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 19.04.2015

Ulusal Özet bildiri


9. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin matematik öğretimi öz yeterlik inançları ile matematiksel modelleme ve matematik okuryazarlığı öz yeterlik inanç düzeyleri arasındaki ilişki

Ünal Şüheda, Çil Osman, Yayın Yeri: III: Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi, 18.06.2021

Uluslararası Özet bildiri


10. The Troublesome Student Becomes a Teacher: An Educator’s Personal Perspective on Schooling and His Identity

Çil Osman, Yayın Yeri: Ninth İnternational Congress of Qualitative Inquiry, 18.05.2013

Uluslararası Özet bildiri


11. Determination the needs of teachers, parents and students in science education

Demirci Güler Mutlu Pınar,Gençtanırım Kurt Dilek,Çil Osman,Baş Murat, Yayın Yeri: 10th World Conference on Educational Sciences (WCES 2018), 15.03.2018

Uluslararası Özet bildiri


12. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterlilik İnançları İle Matematiksel Modelleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Halime Ekici,Çil Osman, Yayın Yeri: 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 14.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


13. Gerçekçi Matematik Eğitimine Yönelik Sınıf ve Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri

Uskun Kübra Aytekin,Çil Osman, Yayın Yeri: 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 14.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


14. Pre-service elementary teachers’ attitude and proficiency towards use of interactive smart boards for teaching mathematics

Baş Murat,Çil Osman,Tay Bayram, Yayın Yeri: International Symposium of Education and Values (ISOEVA), 08.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


15. Pre-Service Elementary School Teachers’ Mathematics Anxiety and Mathematics Self-efficacy and Their Relationship to Mathematical Teaching Performance

Çil Osman, Yayın Yeri: INTERNATIONALCONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES 2017, 08.04.2016

Uluslararası Özet bildiri


16. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımı Çerçevesinde Dört İşlem Becerilerinin İncelenmesi

Aytekin Uskun Kübra, Kuzu Okan, Çil Osman, Yayın Yeri: 12nd International Educational Community Symposium, 07.06.2020

Uluslararası Özet bildiri


17. Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Dört İşleme Yönelik Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Aytekin Uskun Kübra, Kuzu Okan, Çil Osman, Yayın Yeri: 12nd International Educational Community Symposium, 07.06.2020

Uluslararası Özet bildiri


18. 2018 Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

Çil Osman,Kuzu Okan,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yeri: IV. International Academic Research Congress, 03.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


19. 4. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi

Karataş Mahmut, Çil Osman, Yayın Yeri: 13th International Congress on New Trends in Education (ICONTE),

Uluslararası Özet bildiri


20. Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Motivasyon İnançları İle Matematik ve Matemaatik Öğretim Kaygıları Arasındaki İlişki

Çil Osman, Yayın Yeri: Cumhuriyet 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


21. Öğrenci Merkezli Eğitsel Uygulamaların Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme ve Okuryazarlık Becerilerine ve Matematik Öğretim Kaygılarına Olan Etkisinin İncelenmesi

Çil Osman, Yayın Yeri: BURSA 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


22. Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Öykü Temelli Matematik Öğretimi Sürecine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Ünal Şüheda, Çil Osman, Yayın Yeri: 2nd International Conference on Education Studies (USBILIM),

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ DERSİ KAPSMINDA AKILLI TAHTAYA YÖNELİK TUTUM VE YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 3. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğretimi Dersi Kapsmında Akıllı Tahtaya Yönelik Tutum Ve Yetkinliklerinin Geliştirilmesi Çalışması

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 28.07.2017


2. Fen ve Teknoloji Eğitimine Yönelik Öğrenci- Öğretmen --Veli ihtiyaç Analizi Anketi Geliştirme Çalışması

Fen Ve Teknoloji Öğretimine Yönelik Öğrenci, Veli, Ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusuda İhtiaç Analiz Anketleri Oluşturmayı Amaçlamıştır.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 27.10.2016 27.04.2018


3. Sınıf öğretmenlerinin iş yükü algısı ele mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 07.05.2018 07.05.2019


4. Matematik Dersi Öğretim Programlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

Bu Projede, 1-8 Ve 9-12 Matematik Dersi Öğretim Programlarında Yer Alan Kazanımlar Revize Edilmiş Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç Ve Bilgi Boyutu Açısından İncelenecektir. Ayrıca, Kazanımların Derinlemesine İncelemesi Yapılarak Yapısal Bozuklukları Ol

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 06.04.2018 08.07.2020


5. Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Tasarım Temelli Doğal Afet Eğitimi Uygulamaları

Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Tasarım Temelli Doğal Afet Eğitimi Uygulamaları

Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ 01.07.2021 31.12.2021


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805178

--%>