Doç. Dr. KADİR AKAN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Lisans

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

2020 - 2022

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİTKİ KORUMA (DR)

2004 - 2011

TEZ: İncir kurdu, ephestia cautella (walker) (Lepidoptera: Pyralidae)’xxya sülfüril florit (SO2F2)’xxin bazı etkileri üzerine araştırmalar

Yüksek Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİTKİ KORUMA (YL) (TEZLİ)

2001 - 2004

TEZ: Fosfin ve fosfin CO2 uygulamalarının Oryaephilus surinamensis (L.) (Coleoptera: Silvanidae)`e bazı etkileri üzerinde araştırmalar

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

1994 - 1999

Önlisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK PROGRAMLARI BÖLÜMÜ

1991 - 1993

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2020-
 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2016-2020

Verdiği Dersler

 • Bitki Kliniği Lisans, 2021-2022
 • Fitopatoloji Lisans, 2021-2022
 • Tahıl,Baklagil ve Yem Bitkileri Hastalıkları Lisans, 2021-2022
 • Orman, Park ve Süs Bitkileri Zararlıları Lisans, 2021-2022
 • Mantar Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Sorunları Lisans, 2021-2022
 • Bitirme Tezi 2 Lisans, 2021-2022
 • Mesleki Uygulama IV Lisans, 2021-2022
 • Böcek Anatomisi ve Morfolojisi Lisans, 2021-2022
 • Mesleki Uygulama II Lisans, 2021-2022
 • Genel Fitopatoloji Lisans, 2021-2022
 • Bitirme Tezi I Lisans, 2021-2022
 • Zirai İlaç Bilgisi Lisans, 2021-2022
 • Mesleki Uygulama III Lisans, 2021-2022
 • Mesleki Uygulama I Lisans, 2021-2022
 • Depolanmış Ürün Zararlıları Lisans, 2021-2022
 • Bitki Mikolojisi Lisans, 2021-2022
 • Tahıl, Baklagil ve Yem Bitkileri Zararlıları Lisans, 2021-2022
 • Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi Lisans, 2021-2022
 • Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Lisans, 2021-2022
 • Zirai Karantina ve Sertifikasyonda Bitki Koruma Lisans, 2021-2022
 • Bitki Kliniği Lisans, 2020-2021
 • Fitopatoloji Lisans, 2020-2021
 • Zirai İlaç Bilgisi Lisans, 2020-2021
 • Mezuniyet Çalışması II Lisans, 2020-2021
 • Mesleki Uygulama II Lisans, 2020-2021
 • Mesleki Uygulama IV Lisans, 2020-2021
 • Böcek Anatomisi ve Morfolojisi Lisans, 2020-2021
 • Temel Bilgisayar Bilimleri Lisans, 2020-2021
 • Genel Fitopatoloji Lisans, 2020-2021
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2020-2021
 • YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2020-2021
 • MEZUNİYET ÇALIŞMASI I Lisans, 2020-2021
 • BÖCEK EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ Lisans, 2020-2021
 • Bitki Mikolojisi Lisans, 2020-2021
 • MESLEKİ UYGULAMA III Lisans, 2020-2021
 • MESLEKİ UYGULAMA I Lisans, 2020-2021
 • YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • MEZUNİYET ÇALIŞMASI I Lisans, 2019-2020
 • BÖCEK EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ Lisans, 2019-2020
 • MESLEKİ UYGULAMA III Lisans, 2019-2020
 • MESLEKİ UYGULAMA I Lisans, 2019-2020
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Lisans, 2019-2020
 • MESLEKİ UYGULAMA IV Lisans, 2019-2020
 • MESLEKİ UYGULAMA II Lisans, 2019-2020
 • MEZUNİYET ÇALIŞMASI II Lisans, 2019-2020
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • TARIM EKONOMİSİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Lisans, 2019-2020
 • TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Lisans, 2019-2020
 • BÖCEK MORFOLOJİSİ Lisans, 2019-2020
 • GENEL FİTOPATOLOJİ Lisans, 2019-2020
 • TARLA BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI Lisans, 2019-2020
 • ZİRAİ İLAÇ BİLGİSİ Lisans, 2019-2020
 • FİTOPATOLOJİ Lisans, 2019-2020
 • Yüksek Lisans Semineri Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Bitki Fungus İlişkisi Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Zirai İlaç Bilgisi Lisans, 2018-2019
 • Fitopatoloji Lisans, 2018-2019
 • Tarla Bitkileri Hastalık ve Zararlıları Lisans, 2018-2019
 • Mezuniyet Çalışması II Lisans, 2018-2019
 • Mesleki Uygulama IV Lisans, 2018-2019
 • Orman, Park ve Süs Bitkileri Zararlıları Lisans, 2018-2019
 • Böcek Morfolojisi Lisans, 2018-2019
 • Mesleki Uygulama II Lisans, 2018-2019
 • Fitopatoloji Lisans, 2018-2019
 • Temel Bilgisayar Bilimleri Lisans, 2018-2019
 • Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Bitki Fungus İlişkisi Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Mücadele İlaçları ve Kullanımı Lisans, 2018-2019
 • Depolanmış Ürün Zararlıları Lisans, 2018-2019
 • Mezuniyet Çalışması I Lisans, 2018-2019
 • Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi Lisans, 2018-2019
 • Tarımsal Savaş Yöntemleri Lisans, 2018-2019
 • Mesleki Uygulama III Lisans, 2018-2019
 • Mikoloji Lisans, 2018-2019
 • Mesleki Uygulama I Lisans, 2018-2019
 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Lisans, 2018-2019
 • Zirai İlaç Bilgisi Lisans, 2017-2018
 • Bitki Koruma Lisans, 2017-2018
 • Tarla Bitkileri Hastalık ve Zararlıları Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Uygulama IV Lisans, 2017-2018
 • Orman, Park ve Süs Bitkileri Zararlıları Lisans, 2017-2018
 • Böcek Morfolojisi Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Uygulama II Lisans, 2017-2018
 • Temel Bilgisayar Bilimleri Lisans, 2017-2018
 • Bitki Korumaya Giriş II Lisans, 2017-2018
 • Bitki Korumaya Giriş I Lisans, 2017-2018
 • Mücadele İlaçları ve Kullanımı Lisans, 2017-2018
 • Mikoloji Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Uygulama I Lisans, 2017-2018
 • Tarımsal Savaş Yöntemleri Lisans, 2017-2018
 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Lisans, 2017-2018
 • Tarımsal Savaş Yöntemleri Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Uygulama III Lisans, 2017-2018
 • Fitopatoloji Lisans, 2016-2017
 • Tarla Bitkileri Hastalık ve Zararlıları Lisans, 2016-2017
 • FİTOPATOLOJİ Lisans, 2016-2017
 • ZİRAİ İLAÇ BİLGİSİ Lisans, 2016-2017

Akademik / İdari Görevler

 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetleri İl Teknik Komitesi Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 - 2021
 • Bologna Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2019 -
 • Farabi Koordinatörü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -
 • Erasmus Koordinatörü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -
 • Erasmus Koordinatörü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 - 2019
 • Farabi Koordinatörü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 - 2019

Üniversite Dışı Deneyim

 • Mühendis Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlğü, 2002 - 2016
 • Sağlık Memuru (Çevre Sağlığı Teknisyeni) Abidinpaşa Eğitim Ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı, 1991 - 2002

Makaleler

1. Kırşehir ili nohut üretim alanlarında antraknoz (Ascochyta rabiei (Pass) Labr.) hastalığının yaygınlık ve bulunma oranlarının belirlenmesi

Bayar Yusuf, Yılar Melih, Akan Kadir, Yayın Yer: Gumushane University Journal Of Science And Technology Institute, 2023

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Virulence characterization of the wheat stripe rust pathogen, Puccinia striiformis f. sp. tritici, in Turkey from 2018 to 2020

Çat Ahmet, Tekin Mehmet, Akan Kadir, Akar Taner, Çatal Mürsel, Yayın Yer: Informa Uk Limited, 2023

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


3. Identification of Germplasm of Wheat Resistant to Common Bunt (Tilletia caries (Dc.) Tul).

Bakirov Serik, Galymbek Kanat, Madenova Aigul, Akan Kadir, Yayın Yer: Scientific And Practical Journal Of Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian-Technical University, 2022

Uluslararası Hakemli Scilit Özgün Makale


4. Determination of flora, frequency and densities of weeds spreading in sugar beet (Beta vulgaris L.) production areas in Kırşehir province

Yılar Melih, Bayar Yusuf, Akan Kadir, Yayın Yer: Harran Tarim Ve Gida Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli - Cabi - ResearchBib - DRJI (Directory of Research Journals Indexing) - Academic Resource Index (Researchbib) - Journal Index - SIS (Scientific Indexing Services) - IIIFactor - Real Time Impact - CiteFactor.Org - Cosmos Impact Factor - EBSCO Özgün Makale


5. Evaluation of resistance of Turkish bread wheat (Triticum aestivum) varieties to recently emerged Puccinia striiformis f. sp. tritici races

Tekin Mehmet, Çat Ahmet, Akan Kadir, Demir Hanife, Akar Taner, Yayın Yer: Physiological And Molecular Plant Pathology, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


6. Resistance Testing of Wheat Samples to Common Bunt (Tilletia caries (Dc.) Tul.) Pathogens

Bakirov Serik, Galymbek Kanat, Madenova Aıgul, Akan Kadir, Safarova Nurjamal, Yayın Yer: Pathogens. Reports Of The National Academy Of Sciences Of The Republic Of Kazakhstan, 2022

Uluslararası Hakemli - Cabi - ResearchBib - DRJI (Directory of Research Journals Indexing) - Academic Resource Index (Researchbib) - Journal Index - SIS (Scientific Indexing Services) - IIIFactor - Real Time Impact - CiteFactor.Org - Cosmos Impact Factor - EBSCO Özgün Makale


7. Kırşehir İli Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Cercospora Yaprak Lekesi (Cercospora beticola) Hastalığının Bulunma Oranı ve Yaygınlığı ile Şiddetinin Belirlenmesi

Bayar Yusuf, Yılar Melih, Akan Kadir, Yayın Yer: Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. Kırşehir İli Nohut Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Otların Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi

Yılar Melih, Bayar Yusuf, Akan Kadir, Yayın Yer: Turkish Journal Of Weed Science, 2021

Uluslararası Hakemli - Cabi - ResearchBib - DRJI (Directory of Research Journals Indexing) - Academic Resource Index (Researchbib) - Journal Index - SIS (Scientific Indexing Services) - IIIFactor - Real Time Impact - CiteFactor.Org - Cosmos Impact Factor - EBSCO Özgün Makale


9. A New Virulent Race of Wheat Stripe Rust Pathogen (Puccinia striiformis f. sp. tritici) on the Resistance Gene Yr5 in Turkey

Tekin Mehmet, Çat Ahmet, Akan Kadir, Çatal Mürsel, Akar Taner, Yayın Yer: Plant Disease, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Teknik Not


10. Races of Puccinia striiformis f. sp. tritici identified from the coastal areas of Turkey

Çat Ahmet, Tekin Mehmet, Akan Kadir, Akar Taner, Çatal Mürsel, Yayın Yer: Canadian Journal Of Plant Pathology, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


11. Resistance of Hungarian Wheat Lines to (Tilletia caries (D.C.) Tul. & C.Tul) in Almaty Region

Bakirov Serik, Madenova Aigul, Galymbek Kanat, Akan Kadir, Sabdenalieva G.M., Yayın Yer: Kaznau «Research, Results», 2021

Uluslararası Hakemli Ziraat, Bitki Koruma, Fitopatoloji Özgün Makale


12. ENVIRONMENTAL EFFECT ON BIOTIC STRESS AND RESPONSE OF BREAD WHEAT (Triticum aestivum L.) GENOTYPES UNDER RAINFED CONDITION

Öztürk İrfan, Tülek Banu, Tülek Adnan, Akan Kadir, Avcı Remzi, Yayın Yer: Journal Of International Scientific Publications : Agriculture &Amp; Food, 2021

Uluslararası Hakemli Ziraat, Bitki Koruma, Fitopatoloji Özgün Makale


13. Kırşehir ilinde bulunan zirai ilaç bayilerinin mevcut durumu ve sorunlarının değerlendirilmesi

Sağlam Altınköy Hayriye Didem,Akan Kadir,Kan Arzu,Korkmaz Ali, Yayın Yer: Mediterranean Agricultural Sciences, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


14. “Açlık Riskine ve Besin Kıtlığına” 5. ve 6. Sınıf ÖğrencilerininÇözüm Önerileri -2

Akan Kadir,Yılar Melih,Bayar Yusuf,Sağlam Altınköy Hayriye Didem,Koç Kander,Karadavut Ufuk, Yayın Yer: International Journal Of Active Learning, 2020

Uluslararası Hakemli Eğitim Özgün Makale


15. Effect of common bunt [Tilletia caries (DC) Tul] infection on agronomic traits and resistance of wheat entries

Madenova Aıgul,Kokhmetova Alma,Sapakhova Zagıpa,Galymbek Kanat,Keıshılov Zhenıs,Akan Kadir,Yesserkenov Aıdarkhan, Yayın Yer: Research On Crops, 2020

Uluslararası Hakemli Ziraat Özgün Makale


16. Integration of Extra-Large-Seeded and Double-Podded Traits in Chickpea (Cicer arietinum L.)

Kivrak Kamile Gul,Eker Tuba,Sarı Hatice,Sarı Duygu,Akan Kadir,Aydinoglu Bilal,Çatal Mürsel,Toker Cengiz, Yayın Yer: Agronomy-Basel, 2020

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


17. Evaluating leaf rust reactions of pure bread wheat landrace lines using non-parametric statistics

Hocaoğlu Onur,Akan Kadir,Akçura Mevlüt, Yayın Yer: Phytoparasitica, 2020

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


18. Comparative Effects of some Extraction Solvents on The Antioxidant, Antifungal and Bioherbicides Activity of in Vitro Conditions of Crambe Orientalis Crude Extracts

Bayar Yusuf,Yılar Melih,Akan Kadir,Genç Nusret, Yayın Yer: Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2020

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


19. Küresel Gıda Güvenliği Riski: Ug99 Kara Pas Irkı

Koç Kander,Akan Kadir, Yayın Yer: Mantar Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


20. Evaluation of Some Lines Selected from Bread Wheat Landraces Reaction to Yellow (Stripe) Rust

Akan Kadir, Yayın Yer: Fresenius Environmental Bulletin, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


21. Sarı Pas (Puccinia striiformis f. sp. tritici) Hastalığına Dayanıklı Makarnalık Buğday Hatlarının Geliştirilmesi

Akan Kadir, Yayın Yer: Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


22. GGE biplot analysis of reactions of bread wheat pure lines selected from central anatolian landraces of Turkey to leaf rust disease (Puccinia triticina) in multiple location-years

Akan Kadir,Akçura Mevlüt, Yayın Yer: Cereal Research Communications, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


23. Assessment of the reactions of pure lines selected from Turkish bread wheat landraces against bunt disease (Tilletia foetida) with the GGE-biplot method

Akçura Mevlüt,Akan Kadir, Yayın Yer: Plant Genetic Resources: Characterization And Utilization, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


24. Identification of germplasm of Wheat on leaf rust. (Puccinia recondita Rob. ex Desm. f.sp. tritici)

Galymbek Kanat,Myrzabekovna Kokhmetova Alma,Akan Kadir,Kalikhozhaevna Madenova Aigul,Nurzhumaevna Atishova Makpal, Yayın Yer: Eco. Env. Cons., 2017

Uluslararası Hakemli Tarım, Ekoloji, Çevre Özgün Makale


25. Wheat Stripe Rust Disease: Quantitative Profiling of Yr10 Gene

Taşcıoğlu Tülin,Aydın Yıldız,Akan Kadir,Verma Sandeep Kumar,Karakaş Metin Özge,Altınkut Uncuoğlu Ahu, Yayın Yer: Fresenius Environmental Bulletin, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


26. BIPLOT ANALYSIS OF LEAF RUST REACTION IN PURE LINES SELECTED FROM EASTERN ANATOLIAN BREAD WHEAT LANDRACES OF TURKEY

Akçura Mevlüt,Akan Kadir,Hocaoğlu Onur, Yayın Yer: Turkish Journal Of Field Crops, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


27. The reaction of some Turkish bread and durum wheat cultivars against to Zymoseptoria tritici (Desm. Quaedvlieg Crous)

Turgay Burcu E,Büyük Orhan,Ölmez Fatih,Akan Kadir,Yıldırım Ali Faik, Yayın Yer: Radovi Poljoprivrednog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu., 2017

Uluslararası Hakemli Ziraat Özgün Makale


28. Buğdayda sarı pas hastalığı ve dayanıklılık ıslahı çalışmaları

Çat Ahmet,Tekin Mehmet,Çatal Mürsel,Akan Kadir,Akar Taner, Yayın Yer: Mediterranean Agricultural Sciences (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), 2017

Uluslararası Hakemli Thomson Reuters, Science Master Journal List Derleme Makale


29. High-yielding winter synthetic hexaploid wheats resistant to multiple diseases and pests

Morgounov Alexey,Dutbayev Yerlan,Erginbaş-Orakci Gül,Kishii Masahiro,Keser Mesut,Koç Emrah,Kurespek Altynbek,Mujeeb-Kazi Abdul,Yorgancılar Aysel,Özdemir Fatih,Özturk Ibrahim,Abugalieva Aygul,Payne Thomas,Qadimaliyeva Gular,Shamanin Vladimir,Subasi Kemal,S, Yayın Yer: Cambridge University Press (Cup), 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


30. Buğdayda sarı pas hastalığı ve dayanıklılık ıslahı çalışmaları

Çat Ahmet,Tekin Mehmet,Çatal Mürsel,Akan Kadir,Akar Taner, Yayın Yer: Mediterranean Agricultural Sciences, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


31. Yerel Buğday Çeşitlerinin Pas Hastalıklarına Dayanıklılık Islahı Programlarında Kullanabilirliği

Akan Kadir, Yayın Yer: Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale


32. Arpa Ön Verim Denemesi Materyalinin Arpa Çizgili Yaprak Lekesi Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Akci Nilüfer,Akan Kadir,Sayim İsmail,Ergun Namuk,Aydoğan Sinan, Yayın Yer: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


33. Nohut’un yetiştirilmesine kim karar verir? “Elbette Antraknoz hastalığı”

Akan Kadir, Yayın Yer: Köyüm Tarım Dergisi, 2017

Ulusal Hakemsiz Derleme Makale


34. Bazı Arpa Hordeum vulgare L Genotiplerinin Trakya Bölgesinde Verim ve Agronomik Özelliklerinin Araştırılması

Öztürk İrfan,Avcı Remzi,Tülek Adnan,Kahraman Turhan,Tuna Bülent,Mert Zafer,Akan Kadir, Yayın Yer: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


35. Determination of the reactions of some barley Hordeum vulgare L landraces and cultivars to Drechslera graminea

Çelik Yener,Karakaya Aziz,Çelik Oğuz Arzu,Mert Zafer,Akan Kadir,Ergün Namuk,Sayim İsmail, Yayın Yer: Mediterranean Agricultural Sciences, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


36. Genetic Diversity Population Structure and Linkage Disequilibrium in Bread Wheat Triticum aestivum L

Taşcıoğlu Tülin,Karakaş Yıldırım Özge,Aydın Yıldız,Şakiroğlu Muhammet,Akan Kadir,Altınkut Uncuoğlu Ahu, Yayın Yer: Biochemical Genetics, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


37. Mercimek Lens culinaris M Germplasmında Herbisit Toleransı için Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi

Aydoğan Abdulkadir,Gürbüz Ayşegül,Akan Kadir,Kon Halil İbrahim Fırat,Mert Zafer,Çelik Özer Gözde, Yayın Yer: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


38. First Incursion of the Warrior Race of Wheat Stripe Rust (Puccinia striiformis f. sp. itritici) to Turkey in 2014/title

Mert Zafer,Nazari Kumarse,Karagöz Esra,Akan Kadir,Öztürk İrfan,Tülek Adnan, Yayın Yer: Plant Disease, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Teknik Not


39. Türkiye nin Doğu Bölgesinden Toplanan Bazı Yerel Ekmeklik Buğday Popülasyonlarından Seçilen Saf Hatların Yüksek Molekül Ağırlıklı Glutenin Alt Birimlerinin İncelenmesi

Yıldız Ayşe,Akan Kadir,Akçura Mevlüt, Yayın Yer: Tarım Bilimleri Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


40. Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray illeri buğday ekim alanlarındaki Rhizoctonia tür ve anastomosis gruplarının belirlenmesi

Ünal Filiz,Bayraktar Harun,Yıldırım Ali Faik,Akan Kadir,Dolar Fatma Sara, Yayın Yer: Bitki Koruma Bülteni, 2015

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


41. Bazı buğday çeşitlerinin patojen Rhizoctonia tür ve anastomosis gruplarına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi

Ünal Filiz,Dolar Fatma Sara,Akan Kadir, Yayın Yer: Bitki Koruma Bülteni, 2015

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


42. An SMS based system for surveillance of wheat rust diseases: a pilot initiative in Central Anatolia region in Turkey

Düşünceli Fazıl,Stocchi A,Scaduto C,Mancini Fa,Birişik Nevzat,Sahin M,Selçuk Selami,Muminjanov Hafız,Aşıkoğlu Taha,Mert Zafer,Akan Kadir,Çetin Lütfi,Akdamar E,Dikci H, Yayın Yer: Eppo Bulletin, 2015

Uluslararası Hakemsiz Özgün Makale


43. Potansiyel Risk: UG99 Kara Pas Irkı ve Yürütülen Çalışmalar

Akan Kadir,Mert Zafer, Yayın Yer: Tarımsal Araştırmalardan Bakış 2015, 2015

Ulusal Hakemsiz Derleme Makale


44. Türkiye’de Görülen Bazı Fungal (Mantari) Buğday Hastalıkları ve Hastalıkların Kontrolünde TAGEM Araştırma Enstitülerince Yürütülen Genetik Dayanıklılığın Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

Akan Kadir,Mert Zafer, Yayın Yer: Tarımsal Araştırmalardan Bakış 2015, 2015

Ulusal Hakemsiz Derleme Makale


45. Nohudun en önemli hastalığı “ Antraknoz”

Akan Kadir,Mert Zafer, Yayın Yer: Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale


46. An EST-SSR marker, bu099658, and its potential use in breeding for yellow rust resistance in wheat

Hasançebi Semra,Mert Zafer,Ertuğrul Fahriye,Akan Kadir,Aydın Yıldız,Şentürk Akfırat Funda,Altınkut Uncuoğlu Ahu, Yayın Yer: Czech Journal Of Genetics And Plant Breeding, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


47. Determination of the Seedling Reactions of Twenty Barley Cultivars to Six Isolates of Drechslera teres f. maculata

Usta Pınar,Karakaya Aziz,Çelik Oğuz Arzu,Mert Zafer,Akan Kadir,Çetin Lütfi, Yayın Yer: Anadolu Journal Of Agricultural Sciences, 2014

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


48. Identification of an AFLP marker linked with yellow rust resistance in wheat (Triticum aestivum L.)

Balta Handan,Karakaş Yıldırım Özge,Şentürk Akfırat Funda,Ertuğrul Fahriye,Hasançebi Semra,Aydın Yıldız,Akan Kadir,Mert Zafer,Türet Müge,Altınkut Uncuoğlu Ahu, Yayın Yer: Turkish Journal Of Biology, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


49. Buğday üretiminde önemli bir zararlı, Avrupa ekin sap arısı (Cephus pygmeus L.)

Tülek Adnan,Akan Kadir,Kahraman Turhan, Yayın Yer: Harman Tıme, 2013

Ulusal Hakemsiz Derleme Makale


50. Virulence of Puccinia triticina in Turkey and leaf rust resistance in Turkish wheat cultivars

Kolmer J A,Mert Zafer,Akan Kadir,Demir Lütfi,Ünsal Rıza,Şermet Cemal,Keser Mesut,Akın Beyhan,Morgounov Alexey, Yayın Yer: European Journal Of Plant Pathology, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


51. Chromosomal location of genomic SSR markers associated with yellow rust resistance in Turkish bread wheat (Triticum aestivum L.)

Şentürk Akfırat Funda,Ertuğrul Fahriye,Hasançebi Semra,Aydın Yıldız,Akan Kadir,Mert Zafer,Çakır Mehmet,Altınkut Uncuoğlu Ahu, Yayın Yer: Journal Of Genetics, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


52. Orta Anadolu Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Çalışmalarında Bazı Tarımsal Karakterlerin Araştırılması

Yazar Selami,Salantur Ayten,Özdemir Bayram,Alyamaç Mehmet Emin,Kaplan Evlice Asuman,Pehlivan Aliye,Akan Kadir,Aydoğan Sinan, Yayın Yer: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


53. Genetic characterization of Pyrenophora graminea isolates and the reactions of some barley cultivars to leaf stripe disease under greenhouse conditions

Bayraktar Harun,Akan Kadir, Yayın Yer: Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


54. Bazı buğday genotiplerinin kara pas hastalığının farklı ırklarına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi

Mert Zafer,Karakaya Aziz,Akan Kadir,Çetin Lütfi,Düşünceli Fazıl, Yayın Yer: Bitki Koruma Bülteni, 2012

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


55. Determination of Puccinia graminis f sp tritici races of wheatin Turkey

Mert Zafer,Karakaya Aziz,Düşünceli Fazıl,Akan Kadir,Çetin Lütfi, Yayın Yer: Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


56. Bazı Buğday Genotiplerinin Lokal Sarı Pas ve Kara Pas Irklarıyla Ug99 Kara Pas Irkına Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Akan Kadir,Mert Zafer,Çetin Lütfi,Salantur Ayten,Yazar Selami,Dönmez Emin,Özdemir Bayram,Yalçın Sadık,Özer Yusuf,Wanyera Ruth, Yayın Yer: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


57. Clustering of SSR markers located on 2AL for yellow rust resistance in hexaploid wheat (Triticum aestivum L.)

Akfirat Funda Senturk,Ertuğrul Fahriye,Çakır Mehmet,Hasançebi Semra,Aydın Yıldız,Akan Kadir,Mert Zafer,Altınkut Uncuoğlu Ahu, Yayın Yer: New Biotechnology, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


58. Türkiye’de Buğday Pas Hastalıkları ve Yürütülen Çalışmalar

Mert Zafer,Akan Kadir,Çetin Lütfi, Yayın Yer: Tarım Günlüğü, 2012

Ulusal Hakemsiz Derleme Makale


59. Sülfüril florit (SO2F2)’in incir kurdu, Ephestia cautella (Walker) (Lepidoptera: Pyralidae)’nın pupa evresine etkisi

Akan Kadir,Ferizli Ahmet Güray, Yayın Yer: Bingöl Ünv. Fen. Bil. Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


60. Buğdayda yeni bir kara pas ırkı: Ug99

Mert Zafer,Akan Kadir,Çetin Lütfi, Yayın Yer: Türktarım Dergisi (Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi), 2011

Ulusal Hakemsiz Derleme Makale


61. An EST-SSR marker linked with yellow rust resistance in wheat

Ercan Seval,Ertuğrul Fahriye,Aydın Yıldız,Şentürk Akfırat Funda,Hasançebi Semra,Akan Kadir,Mert Zafer,Bolat Necmettin,Yorgancılar Özcan, Yayın Yer: Biologia Plantarum, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


62. A microsatellite marker for yellow rust resistance in wheat

Şentürk Akfırat Funda,Aydın Yıldız,Ertuğrul Fahriye,Hasançebi Semra,Budak Hikmet,Akan Kadir,Mert Zafer,Bolat Necmettin,Altınkut Uncuoğlu Ahu, Yayın Yer: Cereal Research Communications, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


63. Determination of the Reactions of Some Barley Cultivars andGenotypes to Scald Under Greenhouse and Field Conditions

Düşünceli Fazıl,Çetin Lütfi,Albustan Seval,Mert Zafer,Akan Kadir,Karakaya Aziz, Yayın Yer: Tarım Bilimleri Dergisi, 2008

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


64. Yr10 Gene polymorphism in bread wheat varieties

Temel Aslıhan,Şentürk Akfırat Funda,Ertuğrul Fahriye,Yumurtacı Ayşen,Aydın Yıldız,Talas Oğraş Tijen,Gözükırmızı Nermin,Bolat Necmettin,Yorgancılar Özcan,Belen Savaş,Yıldırım Mustafa,Çakmak Mustafa,Özdemir Ergun,Çetin Lütfi,Sipahi Hülya,Albustan Seval,Mert, Yayın Yer: African Journal Of Biotechnology, 2008

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


65. Türkiye’de Kara Pas ve Ug99 Kara Pas Irkına Karşı Türkiye Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Düşünceli Fazıl,Akan Kadir,Mert Zafer,Çetin Lütfi,Albustan Seval, Yayın Yer: Ziraat Mühendisliği Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale


66. Bozulmuş Ekolojinin Dengenin Bitkilerle Onarılması (Fitoremediasyon) ve Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Bu Onarım Sürecindeki Rolleri

Bahtiyarça Bağdat Reyhan,Akan Kadir, Yayın Yer: Ziraat Mühendisliği Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale


67. Search for molecular markers associated with yellow rust resistance in Turkish bread wheat genotypes

Ertuğrul Fahriye,Akfirat Funda Senturk,Aydın Yıldız,Hasançebi Semra,Yumurtacı Ayşen,Çetin Lütfi,Albustan Seval,Mert Zafer,Akan Kadir,Düşünceli Fazıl,Bolat Necmettin,Çakmak Mustafa,Belen Savaş,Yorgancılar Özcan,Özdemir Ergun,Altınkut Uncuoğlu Ahu, Yayın Yer: Fresenius Environmental Bulletin, 2008

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


68. Determination of agronomic practices for the management of blight of chickpea caused by Ascochyta rabiei in Turkey: 1. Appropriate sowing date

Düşünceli Fazıl,Meyveci Kader,Çetin Lütfi,Avcı Muzaffer,Sürek Derya,Albustan Seval,Mert Zafer,Akan Kadir,Karacam Musa,Strange R N, Yayın Yer: European Journal Of Plant Pathology, 2007

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


69. İç Anadolu’da Görülen Önemli Tahıl ve Nohut Hastalıkları

Akan Kadir,Çetin Lütfi,Albustan Seval,Düşünceli Fazıl,Mert Zafer, Yayın Yer: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


70. Nohut Yanıklığı

Gürbüz Ayşegül,Divanlı Aslı,Akan Kadir, Yayın Yer: Ziraat Mühendisliği Dergisi, 2005

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale


Bildiriler

Projeler

1. Kırşehir, Antalya ve Çanakkale İlleri Buğday Hastalıkları Araştırmaları Projesi

Kırşehir, Antalya Ve Çanakkale İlleri Buğday Hastalıkları Araştırması

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.05.2019 23.07.2020


2. Türkiye nin Değişik İllerinden Toplanmış Yerel Kışlık Ekmeklik Buğday Çeşitlerinden Seçilen Saf Hatların Kalite Özellikleri ve Bazı Önemli Fungal Hastalıklara Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Araştırma, 2012, 2013 Ve 2014 Yetiştirme Sezonlarında 200 Yerel Ekmeklik Buğday Hattı Ve 25 Adet Tescilli Ekmeklik Buğday Çeşidi Kullanılarak Yürütülmüştür. Amaç, Yerel Buğday Hatlarının Doğal Ve Yapay Epidemi Koşullarında Fungal Hastalıklara (Sarı Pas, K

Araştırmacı -Tübitak 1001 15.12.2011 15.12.2014


3. Sakız Fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba L.Taub.) Tane Verimi ve Sakız Özellikleri Yönünden Türkiye’xxnin Farklı Bölgelerine Adaptasyonunun Araştırılması

Sakız Fasulyesinin (Cyamopsis Tetragonoloba L.Taub.) Tane Verimi Ve Sakız Özellikleri Yönünden Türkiye’Xxnin Farklı Bölgelerine Adaptasyonunun Araştırılması

Danışman -Tübitak 1001 15.11.2017 22.03.2021


4. Buğday da Görülen Fungal Bazı Hastalıkları Araştırma Projesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.10.2020 12.10.2021


5. Kışlık Ekmeklik Buğday Triticum aestivum L da Sarı Pas Hastalığına Dayanıklılık İçin Moleküler Markörlerin Geliştirilmesi (PROJE NO: 106G037)

Dünyada En Fazla Ekim Alanına Ve Üretime Sahip Olan Tahıllar İçerisinde Gerek Tarımsal Ekonomiye Sağladığı Katkı Gerekse İnsan Beslenmesindeki Kullanımı İle Buğday (Triticum Aestivum L.) İlk Sırada Yer Almaktadır. Ancak Yurdumuzda Sıklıkla Görülen Sarı Pa

Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ 09.02.2008 01.07.2010


6. Tarımsal Eğitim ve Sektör Uygulama Olanakları

Tarımsal Eğitim Ve Sektör Uygulama Olanakları

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 06.10.2021


7. Kırşehir, nohut üretim alanlarında görülen antraknoz hastalığı ve yabancı otların varlığının ve yaygınlığının belirlenmesi

Kırşehir, Nohut Üretim Alanlarında Görülen Antraknoz Hastalığı Ve Yabancı Otların Varlığının Ve Yaygınlığının Belirlenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 06.05.2021


8. Kırşehir ili şekerpancarı üretim alanlarında sorun olan yabancı otlar ile Cercospora yaprak lekesi (Cercospora beticola Sacc.), hastalığının varlığı ve yoğunluğunun belirlenmesi

Kırşehir İli Şekerpancarı Üretim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otlar İle Cercospora Yaprak Lekesi (Cercospora Beticola Sacc.), Hastalığının Varlığı Ve Yoğunluğunun Belirlenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 06.05.2021


9. Tarladan Sofraya Ekmeğin Hikayesi

Sosyal Sorumluluk Ve Eğitim Projesiproje İle Beslenmemizde Vazgeçilmez Bir Öğe Olan Ekmeğin Tarladan Başlayarak Soframıza Gelene Kadar Geçirdiği Sürecin Öğrencilere Uygulamalı Olarak Gösterilmesi Amaçlanmaktadır. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarı

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ 06.05.2013 16.09.2013


10. Kırşehir İlinde Zirai İlaç Bayilerinin Mevcut Durumu, Sorunlarına Yönelik Tespitler ve Çözüm Önerileri

Kırşehir İli Ve İlçelerinde Faaliyet Gösteren Zirai İlaç Bayilerinin Mesleki Durumları, Bilgi Düzeyleri Ve Çiftçilerin Zirai Mücadele Uygulamalarındaki Davranışlarının Belirlenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 04.07.2018 08.11.2019


11. Buğday da Görülen Önemli Bazı Fungal Hastalıkları Araştırma Projesi

Buğday Da Görülen Önemli Bazı Fungal Hastalıkları Araştırma Projesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 03.09.2021


12. Crambe orientalis’in Antifungal ve Biyoberbisidal Aktivitesinin Belirlenmesi

Crambe Orientalis’İn Antifungal Ve Biyoberbisidal Aktivitesinin Belirlenmesi (Zrt. A4.18.001)

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 02.03.2018 08.09.2019


13. Buğdayda Puccinia Striiformis F. Sp. Tritici Irklarının Moleküler Tanımlanması ve Sarı Pasa Dayanıklılık Sağlayan Genlerin Piramitlenmesi,

Buğdayda Puccinia Striiformis F. Sp. Tritici Irklarının Moleküler Tanımlanması Ve Sarı Pasa Dayanıklılık Sağlayan Genlerin Piramitlenmesi,

Araştırmacı -Tübitak 1001 01.12.2017 02.02.2022


14. 6K SNP Genotiplemesi Tamamlanmış Türkiye Orijinli Yerel Yulaf Genotiplerinde Bazı Tarımsal ve Kalite Özellikleri ile Yulaf Taçlı Pasına Dayanıklılıklarının Belirlenmesi ve İlişkili Haritalama Analizleri

6K Snp Genotiplemesi Tamamlanmış Türkiye Orijinli Yerel Yulaf Genotiplerinde Bazı Tarımsal Ve Kalite Özellikleri İle Yulaf Taçlı Pasına Dayanıklılıklarının Belirlenmesi Ve İlişkili Haritalama Analizleri

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.11.2016 07.07.2020


15. Sanayici Çiftçi ve Tüketici İstekleri Doğrultusunda Yeni Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Hat ve Çeşitlerinin Geliştirilmesi

Bu Projenin Temel Amacı Islahçı, Sanayici Ve Üniversitelerin İşbirliğiyle Çiftçi Ve Sanayici İsteklerini Karşılayan, Kaliteli, Pas Hastalıklarına Toleranslı, Kurağa-Soğuğa Toleranslı, Sulu Ve Kuru Koşullara Uygun, Kışlık Veya Alternatif Ekmeklik, Bisküvil

Araştırmacı -Tübitak 1003 01.10.2013 15.11.2017


16. Türkiye de Buğday Kara Pas Puccinia graminis f sp tritici Irklarının ve Önemli Irklara Karşı Dayanıklı Buğday Genotiplerinin Belirlenmesi

Ülkemiz Buğday Tarımını Sınırlayan Biyotik Etmenlerden Biri Olarak Puccinia Graminis Pers.F.Sp. Tritici Erick Henn İsimli Fungusun Neden Olduğu Kara Pas Hastalığı Yurdumuzda Özellikle Bitki Gelişim Periyodunun Uzun Olduğu Yüksek Kesimlerde Ve Sahil Kesiml

Araştırmacı -Tübitak 1001 01.09.2006 01.09.2009


17. Türkiye ve Suriye Ekmeklik Buğday Germplazmında Sarı Pas Hastalığına Dayanıklılıkla İlişkili Genom Bölgelerinin Belirlenmesi (Proje No: 111O255)

Proje Dış İşleir Bakanlığının Talimatı İle Tübitak Tarafından Tek Yönlü Olarak Durdurulmu Ve Askıya Alınmıştır.Türkiye Ve Suriye Germplazmında Bulunan Ekmeklik Buğday Genotiplerinde, Sarı Pas Hastalığı Dayanıklılığından Sorumlu Gen Bölgelerinin Moleküler

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ 01.07.2011 01.07.2013


18. Kışlık Ekmeklik Buğday Triticum aestivum L da Sarı Pas Hastalığına Dayanıklılık İçin Moleküler Markörlerin Geliştirilmesi (PROJE NO: 105G075)

Dünyada En Fazla Ekim Alanına Ve Üretime Sahip Olan Tahıllar İçerisinde Gerek Tarımsal Ekonomiye Sağladığı Katkı Gerekse İnsan Beslenmesindeki Kullanımı İle Buğday (Triticum Aestivum L.) İlk Sırada Yer Almaktadır. Ancak Yurdumuzda Sıklıkla Görülen Sarı Pa

Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ 01.07.2006 09.02.2008


19. Maltlık Kalitesi Yüksek Yeni Arpa Hordeum vulgare L Çeşitlerinin Geliştirilmesi (Proje No: 105G083)

Maltlık Kalitesi Yüksek Yeni Arpa Hordeum Vulgare L Çeşitlerinin Geliştirilmesi

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ 01.07.2006 01.11.2010


20. İç Anadolu Bölgesi Buğday Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Türlerinin Anastomosis Gruplarının Klasik Moleküler Karakterizasyonu ve Bazı Buğday Çeşitlerinin Reaksiyonları ile Potansiyel Biyokontrol İzolatların Belirlenmesi

Rhizoctonia Cinsi Çekirdek Sayılarına Göre Multinükleat (Mn, Çok Çekirdekli), Binükleat (Bn, İki Çekirdekli) Ve Uninükleat (Un, Tek Çekirdekli) Olarak Üç Gruba Ayrılmaktadır. Birbiriyle Hifsel Birleşme Oluşturabilen İzolatlar Mn Ve Bn Gruplar İçerisinde G

Araştırmacı -Tübitak 1001 01.04.2011 01.10.2014


21. Bitkilerimizi de Gelecegimizi de Koruyoruz

Bilginin Toplum İle Buluşturulması Ve Yaygınlaştırılması” Olup Bu Kapsamda Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Bitkilerin Hastalık Ve Zararlılarının Neler Olduğu Konuların Öğrenim Seviyelerine Uygun Olarak Öğrenci Gruplarına Çeşitli Oyunlarla Anlatılacaktır.

TÜBİTAK PROJESİ 01.01.2019 01.10.2019


22. Orta Anadolu Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları Materyalinin Nohut Antraknozu Ascochyta rabiei Pass Labr Hastalığına karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Projeden 23.11.2016 Tarihinde Başka Kurumu Atanma Sebebiyle Ayrılmıştır.Projenin Kapsamında Geliştirilen Materyal Ankara-İkizce Lokasyonunda Tarla Şartlarında Yapay Ve Doğal Epidemi Şartlarında, Ankara-Yenimahalle Lokasyonunda İse Sera Şartlarında Antrakn

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2016 31.12.2018


23. Orta Anadolu Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları Materyalinin Bazı Fungal Hastalıklara Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi (TAGEM/TBAD /16/A12/P05/001)

Projeden 23.11.2016 Tarihinde Başka Kurumu Atanma Sebebiyle Ayrılmıştır.Proje Kapsamında Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Buğday Islah Birim Tarafından Geliştirilmiş Olan Ekmeklik Buğday Islah Materyalinin Ankara-İkizce Lokasyonunda Ta

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2016 31.12.2019


24. Orta Anadolu Bölgesi Arpa Islah Materyalinin Bazı Fungal Hastalıklara Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi (TAGEM/TBAD /16/A12/P05/001)

Projeden 23.11.2016 Tarihinde Başka Kurumu Atanma Sebebiyle Ayrılmıştır.Proje Kapsamında Geliştirilmiş Olan Maltlık/Yemlik Arpa Islah Materyalinin Ankara-İkizce Lokasyonunda Tarla Şartlarında Yapay Ve Doğal Epidemi Şartlarında, Ankara-Yenimahalle Lokasyon

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2016 31.12.2017


25. Orta Anadolu Bölgesi Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları Materyalinin Bazı Fungal Hastalıklara Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi (TAGEM/TBAD /16/A12/P02/002)

Projeden 23.11.2016 Tarihinde Başka Kurumu Atanma Sebebiyle Ayrılmıştır.Proje Kapsamında Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Buğday Islah Birim Tarafından Geliştirilmiş Olan Makarnalık Buğday Islah Materyalinin Ankara-İkizce Lokasyonunda

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2016 31.12.2017


26. Addressing the challenges of climate change for sustainable food security in Turkey Iran and Morocco through the creation and dissemination of an international database to promote the use of wheat genetic resources and increase genetic gains

This Proposal Aims To Develop A Combined Multidisciplinary Approach To Transfer And İmplement Technologies That Will Facilitate The Development And Adoption Of Wheat Germplasm Adapted To Climate Change (Drought, Heat And Resistance To Yellow Rust) While E

Araştırmacı Diğer (Uluslararası) 01.01.2016 02.01.2020


27. Ülkesel Serin İklim Tahıl Hastalıkları Araştırmaları Projesi (ÜSİT-HAP) (TAGEM/TBAD/14/A12/P01/002)

Ülkemizde Buğday Ve Arpa Üretiminin Yapıldığı Alanlarda Verimin Artırılmasını Engelleyen Ve Kalitenin Düşmesine Neden Olan Hastalıklara Yol Açan Fungal Etmenlerin Etkin Bir Şekilde Kontrol Altına Alınabilmesi Oldukça Önemli Bir Konudur.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2014 01.01.2018


28. Bazı Yerel Makarnalık Buğday Genotiplerinin Kuraklığa Toleransı Yönünden Morfolojik Karakterizasyonu Kalite Özellikleri ve Sarı Pas Hastalığına Reaksiyonları ile Bazı Makarnalık Çeşitlerin Moleküler Özelliklerinin Belirlenmesi (Proje No: TAGEM/TBAD/13/A01

2013 Üretim Döneminde Ekilen 521 Adet Makarnalık Buğday Setinden Seçilen 100 Adet Materyal Enstitümüz Haymana Üretme Çiftliğine Ekilmiştir. Materyalde Upov Makarnalık Buğday Tanımlama Listesine Göre Tarla Gözlemleri Alınarak Morfolojik Karakterizasyon Yap

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2013 31.12.2015


29. Bazı Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Ekin Sap Arılarına Cephidae Hymenoptera Dayanıklılık Sağlayan Sap Sertlik Genlerinin Moleküler Markörlerle Taranması ve Zararlıya Karşı Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi Proje No TAGEM/TBAD/13/A12/P01/019

Ekin Sap Arısı (Cephus Pygmeus L..Hymenoptera: Cephidae), Ülkemizde Hububat Ekili Alanlarda Görülen Önemli Zararlılardan Olup Buğday, Arpa, Yulaf Ve Çavdar’Da Verim Ve Kalite Kayıpları Oluşturmaktadır. Bir Önceki Proje Çalışma Döneminde İzolasyonu Tamamla

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2013 31.12.2015


30. Ülkesel Nohut Islahı Araştırmaları

Projeden 23.11.2016 Tarihinde Başka Kurumu Atanma Sebebiyle Ayrılmıştır.Projenin Amacı, Ülkemizde Nohutun Verimliliğini Ve Kaltitesini Arttırarak Ülke Ekonomisine Katkı Sağlanmasıdır. Ayrıca Ülkemizde Nohut Islahı Konusunda Faaliyet Gösteren Araştırma Ens

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2013 31.12.2108


31. Kuzey Kıbrıs Koşullarına Uygun Arpa Çeşitlerinin Geliştirilmesi Yetiştiriciliği ve Kademeli Tohumluk Üretim Sisteminin Oluşturulması Projesi

Projenin Amacı Kuzey Kıbrıs’Ta Sık Sık Yaşanan Kuraklığın Etkisini En Aza İndirmek Ve Üretim Maliyetlerini Azaltmak Amacıyla Dünyanın Özellikle Kurak Bölgelerinde Hızla Yaygınlaşan Korumalı Toprak İşleme Yönteminin Üretim Sistemine Adapte Edilmesidir.Proj

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2013 31.12.2018


32. Kışlık Ekmeklik Buğday Melez Bahçesinin Kuraklığa Hastalıklara Tolerans ve Kalite Özelliklerinin BelirlenmesiProje No: TAGEM/TBAD/12/A12/P01/01-004

2014-2015 Yetiştirme Döneminde Kışlık Ekmeklik Buğday Melez Bahçesinde Yer Alan Genotiplerde Yapılan Kuraklık Çalışmaları Kontrollü Sera Şartlarında Yürütülmüştür. Projenin 2014-2015 Dönemi Alınan Karar İle Uzatma Yılına Aittir. Projede Daha Önceki Dönemd

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2012 31.12.2015


33. Orta Anadolu Bölgesi nde Arpa Ekiliş Alanlarında Arpa Yaprak Leke Hastalığı Rhynchosporium secalis in Patotiplerinin Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının AraştırılmasıProje No: TAGEM-BS-12/12-05/02-15

Projeden 23.11.2016 Tarihinde Başka Kurumu Atanma Sebebiyle Ayrılmıştır.Bu Projede Rhynchosporium Secalis’İn Güncel Patotiplerinin Belirlenmesi, Etmene Karşı Etkili Mücadele Olanaklarının Saptanması, Trichoderma Harzianum Kuen 1585 (Sim Derma)’Nın Bitki D

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2012 31.12.2015


34. Orta Anadolu Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septoria Yaprak Lekesi Hastalığının Septoria tritici Rob ex Desm Yaygınlığı Patotiplerinin ve Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının BelirlenmesiProje No: TAGEM–BS–12/ 12- 06 / 02- 05

Projeden 23.11.2016 Tarihinde Başka Kurumu Atanma Sebebiyle Ayrılmıştır.Orta Anadolu Bölgesi’Nde Buğday Üretim Alanlarında Görülen Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria Tritici Rob. Ex. Desm.) Yaygınlığı, Etmenin Patotiplerinin Tespiti Ve Bölgemiz

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2012 31.12.2015


35. Ülkesel Serin İklim Tahıl Hastalıkları Araştırmaları Projesi (ÜSİT-HAP) (TAGEM /TA/ 09/ 07/09/001)

Ülkemizde Buğday Ve Arpa Üretiminin Yapıldığı Alanlarda Verimin Artırılmasını Engelleyen Ve Kalitenin Düşmesine Neden Olan Hastalıklara Yol Açan Fungal Etmenlerin Etkin Bir Şekilde Kontrol Altına Alınabilmesi Oldukça Önemli Bir Konudur.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2009 31.12.2013


36. Uluslararası Kışlık Buğday Programı IWWIP Materyalinin Paslara Puccinia spp Dayanıklılık Bakımından Değerlendirilmesi TÜRKİYE CIMMYT ICARDA

Uluslararası Kışlık Buğday Programı Iwwıp Materyalinin Paslara Puccinia Spp Dayanıklılık Bakımından Değerlendirilmesi (Projeden 23.11.2016 Tarihinde Başka Kurumu Atanma Sebebiyle Ayrılmıştır.)

Araştırmacı Diğer (Uluslararası) 01.01.1985 24.11.2016


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>