Araş. Gör. MUSTAFA ARMUT

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2017 - 2021

TEZ: Yabancılara Türkçe öğretiminde öğrenicilerin grafikli sorulardaki okuma becerilerinin göz izleme tekniği ile araştırılması

Yüksek Lisans

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2015 - 2017

TEZ: ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (YOZGAT İLİ ÖRNEĞİ)

Lisans

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2007 - 2011

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-

Üniversite Dışı Deneyim

  • Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı, 2011 - 2016

Makaleler

1. Yabancı / İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Afiş Okuma Becerilerinin Göz İzleme Tekniği ile İncelenmesi

Armut Mustafa, Kara Mehmet, Yayın Yer: International Journal Of Languages’ Education And Teaching, 2022

Uluslararası Hakemli Modern Language Association Özgün Makale


2. Technology in foreign language teaching: A needs analysis

Armut Mustafa, Başar Tarık, Özüdoğru Gül, Yayın Yer: Acta Didactica Napocensia, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


3. Dil Eğitiminde Göz İzleme Tekniğinin Kullanılması

Kara Mehmet,Armut Mustafa, Yayın Yer: Turkophone, 2020

Uluslararası Hakemli ASOS, Academik Resource İndex, CiteFoctor Özgün Makale


4. Türkiye’de Türkçe Öğrenen Yabancıların Türkçe Öğretmenleri,Türkçe, TÖMER’ler ve Türkiye Hakkında GeliştirdikleriMetaforlar

Kalenderoğlu İhsan,Armut Mustafa, Yayın Yer: Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Bir Sözcük Sıklığı Çalışması ve Türkiye deki Mülteci Öğrenciler

Armut Mustafa, Yayın Yer: Hacettepe University Journal Of Education, 2018

Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index (Web of Science) Özgün Makale


6. Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerileri Üzerine Bir İnceleme

Armut Mustafa,Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. The Middle School Students’ Attitudes towards Turkish Course and Perceptions for Turkish Teachers

Türkyılmaz Mustafa,Armut Mustafa, Yayın Yer: European Journal Of Educational Research, 2018

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


8. Yozgat’tan Derlenen Türk Mânilerinin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma

Armut Mustafa, Yayın Yer: Sosyal, Beşerî Ve İdari Bilimler Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli Directory of Research Journals Indexing Özgün Makale


9. Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi

Armut Mustafa,Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


10. Kırşehir Şehir Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Öztürk Demirbaş Çağrı,Türkyılmaz Mustafa,Armut Mustafa, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli Sobiad, Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale


11. Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi

Türkyılmaz Mustafa,Armut Mustafa, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


Bildiriler

1. TÜRKÇE EĞİTİMİ DOÇENTLERİNİN ŞART YAYINLARININ ATIF ALMA DURUMLARI

Türkyılmaz Mustafa,Armut Mustafa, Yayın Yeri: I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 23.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


2. SORGUN HALK MASALLARININ DEĞERLER VE 2017 TÜRKÇEÖĞRETİMİ PROGRAMI 5-8 DİNLEME/İZLEME KAZANIMLARINAUYGUNLUK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Armut Mustafa, Yayın Yeri: 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 23.01.2018

Uluslararası Özet bildiri


3. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KIRŞEHİR ALGISI

Öztürk Demirbaş Çağrı,Türkyılmaz Mustafa,Armut Mustafa, Yayın Yeri: 6. International Current Debates in Social Sciences, 16.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


4. Üstün Yetenekli/Zekâlı Çocukların Okuma Becerilerinin İncelenmesi

Armut Mustafa, Özer Esmehan, Kara Mehmet, Yayın Yeri: 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2021), 14.11.2021

Uluslararası Özet bildiri


5. Ortaokul öğrencilerinin okuma becerileri üzerine bir inceleme

Armut Mustafa,Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yeri: IX. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Armut Mustafa,Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yeri: IX. INTERNATIONAL CONGRESS OF EUCATIONAL RESEARCH, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. Türkiye’de Türkçe Öğrenen Yabancıların Türkçe Öğretmenleri,Türkçe, TÖMER’ler ve Türkiye Hakkında GeliştirdikleriMetaforlar

Kalenderoğlu İhsan,Armut Mustafa, Yayın Yeri: 4. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, 13.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


8. Türkçe Eğitimi Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Metinlerarasılık Bağlamında İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Örneği

Kara Mehmet,Armut Mustafa, Yayın Yeri: XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 06.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


9. Türkiye’de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Türkçe Konuşmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Armut Mustafa,Daurenbek Saule, Yayın Yeri: 12. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ KURULTAYI, 05.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


10. Ana Dili Türkçe Olan Bireylerin ve Yabancı Dili Türkçe Olan Bireylerin Yazılı Anlatımlarının Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi

Can Remzi,Armut Mustafa, Yayın Yeri: 12. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ KURULTAYI, 05.10.2019

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK ALGILARI

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.03.2018 23.03.2019


2. Ahi Evran Üniversitesi Öğrencilerinin Kırşehir Kent İmajları Üzerine Bir Alan Araştırması

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2017 17.09.2018


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>