Araş. Gör. BATTAL GÖKTÜRK GÖK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
KLİNİK PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KLİNİK PSİKOLOJİ (DR)

2019 -

Yüksek Lisans

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KLİNİK PSİKOLOJİ (YL) (TEZLİ)

2016 - 2019

TEZ: Sosyal kaygı için kavramsallaştırma ve modelleme çalışması

Lisans

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

2011 - 2016

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Araştırma Görevlisi Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-
  • Araştırma Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2017-

Makaleler

1. Does cognitive flexibility change the nature of the relationship between intolerance of uncertainty and psychological symptoms during the COVID-19 outbreak in Turkey?

İnözü Mermerkaya Müjgan, Gök Battal Göktürk, Tüzün Duygu, Hacıömeroğlu Ayşe Bikem, Yayın Yer: Current Psychology, 2022

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


2. Clarifying the association of social anxiety with cognitive variables: The role of self‐esteem, self‐perception, fears of positive and negative evaluation, and post‐event processing

Gök Battal Göktürk, Yalçınkaya Alkar Özden, Yayın Yer: Scandinavian Journal Of Psychology, 2022

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


3. Sosyal Kaygı Bozukluğunda Sanal Gerçeklikle Maruz Bırakma Terapisi Üzerine Bir Sistematik Gözden Geçirme Çalışması

Gök Battal Göktürk, Uçanok Zehra, Yayın Yer: Türk Psikoloji Yazıları, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


4. Brief Fear of Negative Evaluation Scale-II and Brief Fear of Negative Evaluation Scale-Straightforward Items: psychometric properties of the Turkish versions

Gök Battal Göktürk, Yalçınkaya Alkar Özden, Yayın Yer: Dusunen Adam: The Journal Of Psychiatry &Amp; Neurological Sciences, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

Kayıtlı değil

--%>