Doç. Dr. TERCAN YILDIRIM

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Yüksek Lisans

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (YL) (TEZSİZ)

2006 - 2008

Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜ

1995 - 2000

Doktora

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ (DR)

- 2014

TEZ: Meşrutiyet’ten günümüze tarih ders kitaplarında Türk kimliğinin inşası

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2019-
 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2017-
 • Doktor Öğretim Üyesi Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2015-2017

Verdiği Dersler

 • YÜKSEK LİSANS Yüksek Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Türk Eğitim Tarihi Lisans, 2017-2018
 • Türk Modernleşme Tarihi II Lisans, 2017-2018
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2017-2018
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Lisans, 2017-2018
 • Sosyal Bilgilerde İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretimi Yüksek Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Okul Deneyimi Lisans, 2017-2018
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2017-2018
 • 1938 Sonrası Kültür ve Toplum Lisans, 2017-2018
 • Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri Lisans, 2017-2018
 • SEMİNER Yüksek Lisans, 2016-2017
 • TEZ ÇALIŞMASI Yüksek Lisans, 2016-2017
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2016-2017
 • OKUL DIŞI TARİH ÖĞRETİMİ Lisans, 2016-2017
 • TARİH ÖĞRETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR Lisans, 2016-2017
 • SOSYAL PROJE GELİŞTİRME Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2016-2017
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Lisans, 2016-2017
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ- I Yüksek Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2016-2017
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ- II Yüksek Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2015-2016
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2015-2016
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİM SİSTEMİNDE SORUNLAR, EĞİLİMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Lisans, 2015-2016
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2015-2016
 • SOSYAL PROJE GELİŞTİRME Lisans, 2015-2016

Akademik / İdari Görevler

 • Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -

Makaleler

1. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenmeye Yönelik Farkındalıkları, Bilişsel Yapıları ve Uygulama Durumları Üzerine Bir İnceleme

Torun Ümmügülsüm, Yıldırım Tercan, Yayın Yer: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Edebî Ürünlerin Tarih Öğretiminde Kullanımı: Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarının Analizi

Yakar Hamza, Yıldırım Tercan, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri

Çelikkaya Tekin,Yıldırım Tercan,Kürümlüoğlu Mutlu, Yayın Yer: Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. Preservice Social StudiesTeachers’ Opinions Regarding History Education

Alaca Eray,Yıldırım Tercan, Yayın Yer: Journal Of Educatıon And Traınıng Studıes, 2018

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


5. Türkiye’de Tarih Öğretiminde Pozitivist Etki: Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme (1930-1938)

Yıldırım Tercan, Yayın Yer: International Online Journal Of Educational Sciences, 2018

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


6. 2007 ve 2017 Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Yıldırım Tercan, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. History teaching as a nation-building tool in the early republican period in Turkey (1923–1938)

Yazıcı Fatih,Yıldırım Tercan, Yayın Yer: Paedagogica Historica, 2018

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


8. Tarih Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Değer Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri

Yıldırım Tercan, Yayın Yer: Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Preservice History Teachers’ Perceptions of Subject Matter Competency

Yıldırım Tercan,Yazıcı Fatih, Yayın Yer: Journal Of Education And Training Studies, 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


10. Okul Dışı Tarih Öğretimi ve Sosyal Zekâ Arasındaki İlişkinin Yol Analiziyle İncelenmesi

Yazıcı Fatih,Yıldırım Tercan, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde “Biz”in İnşası:Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme

Yıldırım Tercan,Şimşek Ahmet, Yayın Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli ısı web of scıence Özgün Makale


12. Yeni Ortaöğretim Tarih Ders Programları ve 9. Sınıf Tarih Ders Kitabında Değerler Eğitimi

Yıldırım Tercan, Yayın Yer: Journal Of Turkish Studies, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. Preservice History And Social Studies Teachers’ Perceptions Of Outdoor History Teaching

Yıldırım Tercan,Yazıcı Fatih, Yayın Yer: European Journal Of Education Studies, 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


14. Effect of Pedagogical Formation Program on Pre-Service History Teachers’ Perceived Self-Efficacy

Yazıcı Fatih,Yıldırım Tercan, Yayın Yer: European Journal Of Educational Research, 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


15. Tarih Alan Yeterlik Algısı Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Yıldırım Tercan,Yazıcı Fatih, Yayın Yer: Journal Of Turkish Studies, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


16. Halkevleri deki Tarih Eğitimi Faaliyetlerine Bir Örnek Tarihi Konferanslar 1932 1951

Yıldırım Tercan, Yayın Yer: Turkish Studies, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


17. Tarih Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Tutumları Arasındaki İlişki

Yazıcı Fatih,Pamuk Akif,Yıldırım Tercan, Yayın Yer: Turkish Studies, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. Erken Cumhuriyet Dönemi Lise Tarih Ders Kitaplarında Din Anlatısı

Yıldırım Tercan,Şimşek Ahmet, Yayın Yer: Eğitim Ve Biim, 2015

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


19. Tarih Ders Kitaplarında Öteki Kurgusu 1930 lı Yıllar Üzerine Bir Değerlendirme

Yıldırım Tercan, Yayın Yer: Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 2014

Uluslararası Hakemli ebsco Özgün Makale


20. Avrupa Tarihi nin Oluşumu

Yıldırım Tercan, Yayın Yer: Tuhed, 2014

Uluslararası Hakemli ebsco Kitap Kritiği


Bildiriler

1. Türkiye de Tarih Ders Kitaplarında Milli Seciye Söylemi

Yıldırım Tercan, Yayın Yeri: III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 28.06.2014

Uluslararası Özet bildiri


2. Tarih Ders Kitaplarında Medeniyet Kültür Anlatısı

Yıldırım Tercan, Yayın Yeri: III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 28.06.2014

Uluslararası Özet bildiri


3. Erken Cumhuriyet Dönemi Lise Tarih Ders Kitaplarında Din Anlatısı

Yıldırım Tercan,Şimşek Ahmet, Yayın Yeri: II. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 17.06.2012

Uluslararası Özet bildiri


4. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARI

Alaca Eray,Yıldırım Tercan, Yayın Yeri: IX. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


5. İnkılap Temsilleriyle Tarih Öğretimi: Halkevlerinde Milli Mücadele Anlatısı

Yıldırım Tercan, Yayın Yeri: IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu Üniversitesi, Ordu, 2017, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARI

Alaca Eray,Yıldırım Tercan, Yayın Yeri: 17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU(USOS), 14.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


7. TÜRKİYE’DE TARİHSEL DÜŞÜNME BECERİLERİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARDA EĞİLİM: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Yıldırım Tercan,Alaca Eray, Yayın Yeri: 17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU(USOS), 14.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


8. TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROGRAMDAKİ DEĞERLERE İLİŞKİN DEĞER HİYERARŞİLERİ, GEREKÇELERİ VE ÖNERİLERİ

Yıldırım Tercan,Alaca Eray, Yayın Yeri: 17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU(USOS), 14.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


9. Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kronoloji Becerilerinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma

Çelikkaya Tekin,Yıldırım Tercan, Yayın Yeri: 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES VII), 13.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


10. SÖZLÜ TARİH YÖNTEMİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yıldırım Tercan,Yazıcı Fatih, Yayın Yeri: VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 12.10.2019

Ulusal Tam metin bildiri


11. TÜRK TARİH KONGRELERİNDE TARİH EĞİTİMİNİN YERİ

Alaca Eray,Yıldırım Tercan, Yayın Yeri: V. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION, 12.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


12. Türkiye’de Kanıt Temelli Öğrenme Alanında Yapılan Araştırmalarda Bir Eğilim Çalışması

Torun Ümmügülsüm,Yıldırım Tercan, Yayın Yeri: 8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 09.11.2019

Ulusal Tam metin bildiri


13. Atatürkçülük Konularının Öğretimi :Bir Eğilim Araştırması

Paksoy Ayşe,Yıldırım Tercan, Yayın Yeri: 8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 09.11.2019

Ulusal Tam metin bildiri


14. Yurtseverlik Tutumlarını Yordayan Değerlerin İncelenmesi

Yazıcı Fatih,Yıldırım Tercan, Yayın Yeri: International Symposium of Education and Values, 08.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


15. 2017 Ortaöğretim Tarih Dersi 9-11 Öğretim Programının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

Yıldırım Tercan,Yazıcı Fatih, Yayın Yeri: International Symposium of Education and Values, 08.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


16. Halkevlerinde Tarih Eğitimi Faaliyetlerine Bir Bakış 1932 1951

Yıldırım Tercan, Yayın Yeri: IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 03.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805123

--%>