Dr. Öğr. Üyesi MEHMET YILDIRIM

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
SİYER-İ NEBİ VE İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

1992 - 1997

TEZ: HOCA SA'DEDDİN EFENDİ VE TARİHÇİLİĞİ

Yüksek Lisans

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

1987 - 1990

TEZ: NASR BİN SEYYAR VE ZAMANI

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, 2017-
 • Yardımcı Doçent Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2012-

Verdiği Dersler

 • SİYER-İ NEBİ Lisans, 2021-2022
 • İSLAM TARİHİ I Lisans, 2021-2022
 • İSLAM TARİHİ I Lisans, 2020-2021
 • İSLAM TARİHİ II Lisans, 2019-2020
 • DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Lisans, 2019-2020
 • AHİLİK MESLEK AHLAKI VE KÜLTÜRÜ Önlisans, 2019-2020
 • AHİLİK MESLEK AHLAKI VE KÜLTÜRÜ Önlisans, 2019-2020
 • İSLAM TARİHİ I Lisans, 2018-2019
 • DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Lisans, 2017-2018
 • AHİLİK MESLEK AHLAKI VE KÜLTÜRÜ Önlisans, 2017-2018
 • MEZUNİYET ÇALIŞMASI I-II Lisans, 2013-2014
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2013-2014
 • Y.DİL ARAPÇA I-II Lisans, 2013-2014
 • SEÇMELİ ARAPÇA III Lisans, 2013-2014
 • TÜRK TARİHİ I-II Lisans, 2013-2014
 • SİSTEMATİK TARİH DÜŞÜNCESİ Lisans, 2013-2014
 • SEÇMELİ FARSÇA IV Lisans, 2013-2014
 • SEÇMELİ ARAPÇA I Lisans, 2013-2014
 • TARİHTE YÖNTEM BİLİMİ Lisans, 2013-2014
 • DOĞU UYGARLIKLARI TARİHİ Lisans, 2012-2013
 • BATI UYGARLIKLARI TARİHİ Lisans, 2012-2013
 • TÜRK TARİHİNE GİRİŞ I-II Lisans, 2012-2013
 • TÜRK TARİHİ I-II Lisans, 2012-2013
 • SELÇUKLU MEDENİYETİ TARİHİ I-II Lisans, 2012-2013
 • TARİHTE YÖNTEMBİLİM I-II Lisans, 2012-2013
 • ANADOLU SELÇUKLU TARİHİ Lisans, 2012-2013
 • BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ Lisans, 2012-2013
 • KLASİK DÖNEM İSLAM TARİHİ Lisans, 2012-2013

Üniversite Dışı Deneyim

 • Başöğretmen-Öğretmen Mıllı Egıtım Bakanlıgı , 1978 - 2012

Makaleler

1. HZ MUHAMMED AS DÖNEMİNDE HABEŞİSTANA GÖNDERİLEN İLK MÜSLÜMAN MÜLTECİLER

Yıldırım Mehmet, Yayın Yer: Erciyes, 2012

Ulusal Hakemli Özgün Makale


2. FETİHNAMELER VE HOCA SADEDDİN EFENDİNİN EĞRİ FETİHNAMESİNİN TARİH AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıldırım Mehmet, Yayın Yer: Erciyes, 2012

Ulusal Hakemli Özgün Makale


3. KARAHANLLARDA HÜKÜMDAR HALK İLŞKİLERİ

Yıldırım Mehmet, Yayın Yer: Erciyes, 1998

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale


Bildiriler

Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>