Doç. Dr. HÜSEYİN KURT

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
TASAVVUF ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

1996 - 2003

TEZ: Hasırizade Mehmed Elif Efendi' nin hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri

Yüksek Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

1993 - 1996

TEZ: Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın felsefi düşüncesi

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

1986 - 1991

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Yardımcı Doçent Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2009-
 • Araştırma Görevlisi Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1996-2009

Verdiği Dersler

 • Günümüz Tasavvuf Hareketleri Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Osmanlı'da Tasavvuf Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Din Eğitimi Lisans, 2016-2017
 • Ahlak ve Değerler Öğretimi Lisans, 2016-2017
 • Tasavvuf-I-II Lisans, 2016-2017
 • Osmanlı'da Tasavvuf Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Tasavvuf Edebiyatı Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Tasavvuf I-II Lisans, 2015-2016
 • Tasavvuf Istılahları Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Osmanlı'da Tasavvuf Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Anadolu'da Tasavvufi Hareketler Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Tasavvuf Lisans, 2014-2015
 • Tasavvuf Lisans, 2013-2014
 • Tasavvuf Istılahları Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Anadolu'da Tasavvufi Hareketler Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Osmanlı'da Tasavvuf Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Günümüz Tasavvuf Akımları Lisans, 2012-2013
 • Tasavvuf Istılahları Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Anadolu'da Tasavvufi Hareketler Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi Lisans, 2012-2013
 • Türk-İslam Edebiyatı Lisans, 2012-2013
 • Tasavvuf Lisans, 2012-2013
 • Türk-İslam Edebiyatı Lisans, 2011-2012
 • Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi Lisans, 2011-2012
 • Günümüz Tasavvuf Akımları Lisans, 2011-2012
 • Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi Lisans, 2010-2011

Üniversite Dışı Deneyim

 • Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı, 1992 - 1996

Makaleler

1. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ın Tasavvuf Anlayışı

Kurt Hüseyin, Yayın Yer: Diyanet İlmi Dergi, 2015

Ulusal Hakemli EBSCO HOST, ULAKBİM Özgün Makale


2. Hâce Abdullah Ensârî nin Tasavvuf Düşüncesi

Kurt Hüseyin, Yayın Yer: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


3. Mevlânâ Celâleddin i Rûmî ve Bediüzzaman Said Nursî ye Göre İnsanın Değeri

Kurt Hüseyin, Yayın Yer: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


4. Bediüzzaman Said Nursî nin Muhyiddin İbnü l Arabî ve Vahdet i Vücud Hakkındaki Düşünceleri

Kurt Hüseyin, Yayın Yer: Tasavvuf, İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’L-Arabî Özel Sayısı-2), 2009

Ulusal Hakemli EBSCO HOST ve ULAKBİM asos Özgün Makale


5. el Bârikât ta Zikir ve Duanın Psikolojik Boyutu

Kurt Hüseyin, Yayın Yer: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


6. Mârifetnâme de Allah Sevgisi

Kurt Hüseyin, Yayın Yer: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


7. Dünyada Mevlânâ ve Mevlevîliğin Etkisi

Kurt Hüseyin, Yayın Yer: Tasavvuf, İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli EBSCO HOST ve ULAKBİM asos Yorum


8. Mevlânâ da İnsanlığın Birliği ve Diyalog

Kurt Hüseyin, Yayın Yer: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), 2007

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


9. İbn i Teymiye ye Göre İbn Arabî

Kurt Hüseyin, Yayın Yer: Tasavvuf, İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli EBSCO HOST ve ULAKBİM asos Kitap Kritiği


10. Mehmed Elif Efendi ye Göre Nefsin Mahiyeti ve Özellikleri

Kurt Hüseyin, Yayın Yer: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


11. Son Dönem Osmanlı Mutasavvıfı Mehmed Elîf Efendi ve Dîvân ı

Kurt Hüseyin, Yayın Yer: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


12. Tasavvuf Kültüründe Hadis Tasavvuf Kaynaklarındaki Tartışmalı Rivayetler

Kurt Hüseyin, Yayın Yer: Tasavvuf, İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi, 2005

Ulusal Hakemli EBSCO HOST ve ULAKBİM asos Kitap Kritiği


13. Sufizm ve Psikoloji

Kurt Hüseyin, Yayın Yer: Tasavvuf, İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi, 2005

Ulusal Hakemli EBSCO HOST ve ULAKBİM asos Kitap Kritiği


14. Necmü l Hüdâ fî menâkıbi ş Şeyh Şemsi d dîn Ebi s Senâ

Kurt Hüseyin, Yayın Yer: Tasavvuf, İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi, 2004

Ulusal Hakemli EBSCO HOST ve ULAKBİM asos Kitap Kritiği


15. Sa dîliğin Anadolu ya Gelişi ve Bazı Sa dî Tekkeleri

Kurt Hüseyin, Yayın Yer: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


16. Mehmed Elîf Efendi nin el Kelimâtü l mücmele fî şerhi t tuhfeti l mürsele Adlı Eserine Göre Vahdet i Vücûd Anlayışı

Kurt Hüseyin, Yayın Yer: Tasavvuf, İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi, 2003

Ulusal Hakemli EBSCO HOST ve ULAKBİM asos Özgün Makale


17. el Hakîkatü t tarihiyye li t tasavvufi l İslâmiyye

Kurt Hüseyin, Yayın Yer: Tasavvuf, İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi, 2001

Ulusal Hakemli EBSCO HOST ve ULAKBİM asos Kitap Kritiği


18. Les Soufis d Andalloise et Suivi de la Vie Merveilleuse de Dhû l nûn l Egyptien

Kurt Hüseyin, Yayın Yer: Tasavvuf, İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi, 2001

Ulusal Hakemli EBSCO HOST ve ULAKBİM asos Kitap Kritiği


Bildiriler

1. Mesnevî Hikâyelerindeki Temalar

Kurt Hüseyin, Yayın Yeri: Uluslararası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu, Bildiriler-I, 28.10.2007

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Aile İçi İletişimde ve İnsan İlişkilerinde Hz Peygamber in Sevgi Metodu

Kurt Hüseyin, Yayın Yeri: II. Kutlu Doğum Sempozyumu Bildirileri, “İslam Medeniyetinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi”, 20.04.2008

Ulusal Tam metin bildiri


3. İdeal İnsan Modeli İnsan ı kâmil Hz Peygamberin Aile Hayatından Günümüze Yansımalar

Kurt Hüseyin, Yayın Yeri: III. Kutlu Doğum Sempozyumu "Küreselleşen Dünyda Aile", 19.04.2009

Ulusal Tam metin bildiri


4. Kur an da Hz Peygamber in Şefkat ve Merhametini Yansıtan Âyetlerin Tasavvufi Yorumları

Kurt Hüseyin, Yayın Yeri: IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, "Kur'an ve Hz. Peygamber", 18.04.2010

Ulusal Tam metin bildiri


5. el Adl İsminin Varlık Âlemi ve İnsan Üzerinde Yansımaları

Kurt Hüseyin, Yayın Yeri: İnsan Hakları ve Din Sempozyumu, 17.05.2009

Ulusal Tam metin bildiri


6. Nâbî de Varlık Düşüncesi

Kurt Hüseyin, Yayın Yeri: Şair Nâbî Sempozyumu, 15.11.2009

Ulusal Tam metin bildiri


7. İbrahim Hakkı nın Nakşibendiliğe Bakışı

Kurt Hüseyin, Yayın Yeri: Uluslararası İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu Bildirileri, 09.09.2007

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>