Dr. Öğr. Üyesi ERSOY KARABAY

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (DR)

2012 - 2016

TEZ: Canlı okuyucu ve bilgisayar destekli okumanın görme engelli öğrencilerin test başarıları üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (YL) (TEZLİ)

2011 - 2013

TEZ: Aile ve okul özelliklerinin pısa okuma becerileri, matematik ve fen okuryazarlığını yordama gücünün yıllara göre incelenmesi

Yüksek Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (YL) (TEZLİ)

2010 - 2012

TEZ: Sosyo-kültürel değişkenlerin PISA fen okuryazarlığını yordama gücünün yıllara göre incelenmesi

Lisans

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

1994 - 1999

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2018-2021
  • Doktor Öğretim Üyesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2017-2018

Verdiği Dersler

  • NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Doktora, 2020-2021
  • BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA VERİ ANALİZİ VE İSTATİSTİK Yüksek Lisans, 2020-2021
  • TEMEL İSTATİSTİK Lisans, 2020-2021
  • EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2020-2021
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Lisans, 2020-2021

Makaleler

1. An Investigation of Doctoral Dissertation Abstracts Written Between 2010-2017 in Turkey

Aksoy Nuri Can, Karabay Ersoy, Eker Durmuş Esra, Göktaş Mehmet, Çiloğlan Konur Fatma, Yayın Yer: Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


2. Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

Aksoy Nuri Can, Karabay Ersoy, Aksoy Evrim, Yayın Yer: Selçuk İletişim Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK İNCELENMESİ

Torunoğlu Hayriye, Ünal Menderes, Karabay Ersoy, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. Türkiye Ölçme Araçları Dizininde Yer Alan Açımlayıcı Faktör Analizi Çalışmalarının Paralel Analiz Sonuçları İle Karşılaştırılması

Akbaş Ufuk, Karabay Ersoy, Yıldırım Seheryeli Merve, Ayaz Ahmet, Demir Özgür Osman, Yayın Yer: Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. OPINIONS OF CITIZENS OVER 65 YEARS ABOUT THE COVID-19 PANDEMIA PROCESS

Akkuş Akif, Karabay Ersoy, Aksoy Nuri Can, Yayın Yeri: II. INTERNATIONAL COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS,

Ulusal Özet bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805156

--%>