Dr. Öğr. Üyesi DENİZ AKDAL

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÖZEL EĞİTİM (DR)

2013 - 2018

TEZ: Sesbilgisel farkındalık becerilerini desteklemeye yönelik Sesfar müdahale programının etkililiğinin incelenmesi

Yüksek Lisans

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

2009 - 2011

TEZ: Metinler arası okuma yaklaşımının ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine etkisi

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2002 - 2006

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2019-

Verdiği Dersler

 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2021-2022
 • Öğrenme Güçlükleri Lisans, 2021-2022
 • Özel Eğitim Lisans, 2021-2022
 • Özel Eğitim ve Kaynaştırma Lisans, 2021-2022
 • Özel Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi Lisans, 2020-2021
 • Öğrenme Güçlükleri Lisans, 2020-2021
 • Kaynaştırma Eğitimi Lisans, 2020-2021
 • Özel Eğitim ve Kaynaştırma Lisans, 2020-2021
 • Özel Eğitim Lisans, 2020-2021
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2019-2020
 • Kaynaştırma Eğitimi Lisans, 2019-2020
 • Özel Eğitim ve Kaynaştırma Lisans, 2019-2020
 • Öğrenme Güçlüğü Lisans, 2019-2020
 • Özel Eğitim Lisans, 2019-2020
 • özel eğitim Lisans, 2018-2019
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2018-2019

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2019 -

Üniversite Dışı Deneyim

 • Özel Eğitim Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı, 2017 - 2019
 • Özel Eğitim Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı, 2016 - 2019
 • Sınıf Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı, 2010 - 2016
 • Sınıf Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı, 2009 - 2010
 • Sınıf Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı, 2007 - 2009
 • Sınıf Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı, 2006 - 2007

Makaleler

1. Sınıflarında Özel Gereksinimli Öğrencileri Olan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Bütünleştirme Ortamlarında Sosyal Bilgiler Öğretimine İlişkin Görüşleri

Öztürk Durdane, Akdal Deniz, Yayın Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. THE EXAMINATION OF THE OPINIONS OF PARENTS WITH CHILDREN WHO HAVE SPECIAL NEEDS REGARDING THE DISTANCE EDUCATION PROCESS

Akdal Deniz, Baltacı Önder, Akbulut Ömer Faruk, Yayın Yer: İnternational Online Journal Of Education And Teaching, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


3. Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Sportif Etkinliklerine ve Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Akdal Deniz, Başkonuş Turan, Yayın Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sbe Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. AN ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL PROBLEMS EXPERIENCED BY CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY IN PRESCHOOL EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS BASED ON THE PARENTAL VIEWS

Akdal Deniz, Yazıcıoğlu Tansel, Yayın Yer: International Journal Of Education Technology And Scientific Researches, 2021

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


5. Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Sesbilgisel Farkındalık Düzeylerini Belirleme Testi” Geliştirme Çalışması

Akdal Deniz, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


6. Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelikİnançları ile Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitimine YönelikTutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Akdal Deniz, Bozdağ Türkan, Aydın Yasemin, Aşkan Ayşe, Yayın Yer: Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli DRJI Özgün Makale


7. The Opinions of the Classroom Teachers about the Enrichment Educational Programs forGifted Students Who Continue to the Inclusive Classes

Yazıcıoğlu Tansel,Akdal Deniz, Yayın Yer: International Journal Of Progressive Education, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


8. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sesbilgisel Farkındalık Kavramına YönelikBilgi Düzeyleri ve Sınıf İçi Etkinlikler

Akdal Deniz, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Sesbilgisel Farkındalık Becerilerini Desteklemeye Yönelik SESFAR Müdahale Programının Etkililiğinin İncelenmesi

Akdal Deniz,Kargın Tevhide, Yayın Yer: Kastamonu Eğitim Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. The Effects of Intertextual Reading Approach on the Development of Creative Writing Skills

Akdal Deniz,Şahin Ayfer, Yayın Yer: Eurasian Journal Of Educational Research, 2014

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


Bildiriler

1. Bilim Sanat Merkezinde Görev Yapan İlkokul Öğretmenlerinin Zenginleştirilmiş Eğitim Programına İlişkin Görüşleri

Yazıcıoğlu Tansel,Akdal Deniz, Yayın Yeri: 5. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta MüdahaleKongresi, 29.06.2020

Ulusal Özet bildiri


2. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri

Akdal Deniz,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: iconte, 29.04.2011

Uluslararası Tam metin bildiri


3. İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinde Metinler Arası Okuma Yaklaşımını Kullanmanın Yaratıcı Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi

Şahin Ayfer,Akdal Deniz, Yayın Yeri: 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 26.05.2012

Ulusal Tam metin bildiri


4. Sınıf Öğretmeni Adayların Matematik İle İlgili İnançları

Akdal Deniz, Akdal Pınar, Aksoy Nuri Can, Uçuş Güldalı Şükran, Yayın Yeri: XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 26.05.2012

Ulusal Özet bildiri


5. Öğretmenlerin Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaştıkları Problemler

Şahin Ayfer,Akdal Deniz, Yayın Yeri: 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 22.05.2010

Ulusal Tam metin bildiri


6. Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik İnanaçları ve Engelli Bireylerin Eğitilmesine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Akdal Deniz, Yayın Yeri: International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, 17.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


7. Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerde Karşılıklı Öğretim Tekniğinin Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerindeki Etkililiğinin İncelenmesi

Akdal Deniz, Yayın Yeri: 13. International Congress on New Trends İn Education, 14.05.2022

Uluslararası Özet bildiri


8. Sesbirimsel Farkındalık Etkinliklerinin Zayıf Sesbirimsel Farkındalığa Etkisi

Akdal Deniz, Başkonuş Turan, Yayın Yeri: VIIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (EJER 2020), 13.09.2020

Uluslararası Özet bildiri


9. Sınıflarında Özel Gereksinimli Öğrencileri Olan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretimine İlişkin Görüşleri

Öztürk Durdane, Akdal Deniz, Yayın Yeri: VIII. Internetional Eurasian Educational Research Congress, 10.07.2021

Uluslararası Özet bildiri


10. SESFAR müdahale programının etkililiğinin incelenmesi

Akdal Deniz,Kargın Tevhide, Yayın Yeri: 29. Ulusal özel eğitim kongresi, 09.11.2019

Ulusal Özet bildiri


11. Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

Şahin Ayfer,Akdal Deniz, Yayın Yeri: 10. Sınıf Öğretmneliği Eğitimi Sempozyumu, 07.05.2011

Ulusal Tam metin bildiri


12. Nitelikli Kitap Okuma Erken Müdahale Programının Otizmli Çocukların Alıcı ve İfade Dil Becerilerine Etkisi

Akdal Deniz, Yayın Yeri: 6. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


Projeler

1. Eğitimin Gizli Gözü

Özel Gereksinimi Olan Bireylere Erken Ve Hızlı Müdahale Olanaklarının Sağlanması

Proje Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı 11.10.2018 12.10.2019


2. Kırşehir Disleksiyi Yeniyor

Tr71-19-Td0006 Referans Numaralı Proje

Proje Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı 04.01.2019 09.01.2020


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>