Öğr. Gör. EMRE GENÇAY

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

MUCUR MESLEK YÜKSEKOKULU
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PR.

Eğitim Bilgileri

Doktora

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İŞLETME (DR)

2017 -

Yüksek Lisans

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İŞLETME (YL) (TEZLİ)

2013 - 2017

TEZ: Kişilik özelliklerinin girişimcilik niyetine etkisi: bir araştırma

Lisans

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

2007 - 2013

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Öğretim Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Mucur Meslek Yüksekokulu, 2019-

Verdiği Dersler

 • Ticaret Hukuku Önlisans, 2020-2021
 • Uluslararası İşletmecilik Önlisans, 2020-2021
 • Stratejik Lojistik Yönetimi Önlisans, 2020-2021
 • Kooperatif İşletmeciliği Önlisans, 2020-2021
 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri Önlisans, 2020-2021
 • reklamcılık Önlisans, 2019-2020
 • genel işletme Önlisans, 2019-2020
 • kooperatiflerde yönetim ve organizasyon Önlisans, 2019-2020
 • yönetim ve organizasyon Önlisans, 2019-2020
 • Temek Hukuk Önlisans, 2019-2020

Akademik / İdari Görevler

 • Komisyon Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -
 • Bölüm Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -

Makaleler

1. Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Mersin Üniversitesi’nde Bir Araştırma

Gençay Emre, Döven Musa Said, Yayın Yer: Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli Index Copernicus, DRJI, Scientific Indexing Services, Rootindexing, ResearchBib Özgün Makale


Bildiriler

1. Duygusal Zekanın Öz-Şefkat Üzerindeki Etkisinde Otantik Liderliğin Aracı Rolü: Hizmet Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

Yalap Osman, Gençay Emre, Yayın Yeri: International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, 25.02.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


2. THE ROLE OF ENTREPRENEURIAL PERSONALITY TRAITS ON ENTREPRENEURIAL INTENTION: A RESEARCH IN MERSIN UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Gençay Emre, Döven Musa Said, Yayın Yeri: International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (ICCIBE, 15.07.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


3. İş Becerikliliğinin Psikolojik Sahiplenme Üzerindeki Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracı Rolü

Yalap Osman,Sobacı Fatih,Ünüvar Hande,Gençay Emre, Yayın Yeri: 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 05.09.2020

Ulusal Tam metin bildiri


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>