Öğr. Gör. AYŞE BAŞPINAR

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

REKTÖRLÜK

Eğitim Bilgileri

Doktora

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ (DR)

2021 -

Yüksek Lisans

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

2013 - 2018

TEZ: Farklı çatı malzemeli barınaklarda ipekböceğinin ısı ihtiyacının ve en uygun yetiştirme döneminin belirlenmesi

Lisans

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2008 -

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Öğretim Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Rektörlük, 2019-

Makaleler

1. Kırşehir İlindeki Bazı Seralarda Yetiştirilen Bitkilerin Beslenme Durumlarının Toprak ve Yaprak Analizleri ile Değerlendirilmesi

Boyacı Sedat, Abacı Bayar Ahu Alev, Başpınar Ayşe, Duran Gökalp Derya, Yayın Yer: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli CAB Abstract Özgün Makale


2. Isı gereksinimine ve çiğlenme sıcaklığına göre ipekböceği yetiştiriciliğinde uygun besleme döneminin ve çatı örtü malzemesinin belirlenmesi

Gençoğlan Serpil,Başpınar Ayşe,Gençoğlan Cafer, Yayın Yer: Mediterranean Agricultural Sciences, 2019

Ulusal Hakemli Cabi, Cab, Clarivate Analytics Özgün Makale


Bildiriler

1. Kahramanmaraş İlinin Hayvansal Kaynaklı Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi

Gençoğlan Serpil,Gençoğlan Cafer,Başpınar Ayşe, Yayın Yeri: 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 11.06.2015

Ulusal Özet bildiri


2. SERADA YETİŞTİRİLEN DOMATES VE BİBER BİTKİ ATIKLARININ ENERJİ POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ

Başpınar Ayşe, Başak Hakan, Çetin Ayşe Nur, Aydın Alim, Yayın Yeri: I. Ahı Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 02.12.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Farklı Topraksız Yetiştirme Ortamlarına Uygulanan Mikorizanın Hıyar (Cucumıs Satıvus L.) Yetiştiriciliğinde Verim Ve Kaliteye Etkisi

Çetin Ayşe Nur, Başak Hakan, Aydın Alim, Başpınar Ayşe, Yayın Yeri: I. Ahı Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi,

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Lavandula angustifolia “Sevtopolis” çeliklerinin köklenmesi üzerine bekletme süresi ve Farklı IBA dozlarının etkileri

Altun Bahadır, Güngör Ramazan, Çetin Ayşe Nur, Başpınar Ayşe, Özkan Zuhal, Yayın Yeri: I. Ahı Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Yabani Domates Hatları, Kültür Çeşitleri ve Bunların Melezlerinin Tuzluluğa Karşı Toleranslarının Fizyolojik Olarak Belirlenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.09.2020 22.09.2021


2. Yabani Domates Hatları, Kültür Çeşitleri ve Bunların Melezlerinin Tuzluluğa Karşı Toleranslarının Fizyolojik Olarak Belirlenmesi

Sebze Islahı

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.09.2020 22.09.2021


3. Yabani Domates Hatları, Kültür Çeşitleri ve Bunların Melezlerinin Tuzluluğa Karşı Toleranslarının Fizyolojik Olarak Belirlenmesi

Çalışmada Yabani Domates Hatları, Kültür Çeşitleri Ve Bunların Melezleri Kullanılarak Tuzluluğa Karşı Toleransları Belirlenecektir. Bu Şekilde Yabani Domates Türlerinin Tuzluluğa Tolerant Olma Mekanizması Fizyolojik Olarak Araştırılarak Kültür Domates Çeş

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.09.2020 23.12.2021


4. Kırşehir ilindeki seralarda yetiştirilen bitkilerin toprak ve yaprak analizleri ile beslenme durumlarının değerlendirilmesi.

Seralarda Yetiştirilen Bitkilerin Toprak Ve Yaprak Analizleri İle Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.05.2019 03.03.2021


5. TERMAL SERALARDA KÜMELENME PROJESİ

”Tarım Ve Jeotermal” Alanlarında Pilot Üniversite Olarak Seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarafından Yürütülen 7 Projeden Birisi Olan Termal Seralarda Kümelenme Projesi Kapsamında Bölgedeki Jeotermal Kaynakların Seracılık Alanında Daha Etkin Bir Şe

Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı 15.01.2018


6. Farklı Sulama Rejimlerinin Kırşehir Koşullarında Yetişen Yem Karpuzunda (Citrillus lanatus var. citroides) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi

Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkin Kullanımının Büyük Önem Kazandığı Günümüzde Yem Karpuzu (Citrillus Lanatus Var. Citroides) Yetiştiriciliğinde Kısıtlı Su Kullanım İmkanlarının Araştırılması.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 06.05.2021


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

08504410244

--%>