Araş. Gör. HİLAL MERT

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR)

2020 -

Yüksek Lisans

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2017 - 2020

TEZ: Sosyal bilgiler derslerinde yeni bir bakış "Hafıza mekanları"

Lisans

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2013 - 2017

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

Makaleler

1. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Alanına Yönelik Görüşleri

Akhan Nadire Emel, Mert Hilal, Yayın Yer: Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli INDEX COPERNICUS Özgün Makale


2. GEOGRAPHY AND IDENTITY: AN ANALYSIS OF GEOGRAPHY CURRICULA IN TURKEY

Kuş Zafer, Mert Hilal, Yayın Yer: Romanian Review Of Geographical Education, 2021

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


3. COVID‐19 SALGINI SÜRESİNCE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİT(SİZ)LİĞİ: KIRSAL KESİMDEKİ ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİ

Kuş Zafer, Mert Hilal, Boyraz Fatoş, Yayın Yer: Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. Yaratıcı Drama Yöntemi ile Değerler Eğitimine Bir Örnek: TürkTarihinden Yükselen Evrensel Mesajlar

Akhan Nadire Emel,Mert Hilal,Acar Hüseyin, Yayın Yer: Yaratıcı Drama Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değişen “İyi Vatandaşlık” Algısı

Akhan Nadire Emel, Çiçek Samet, Mert Hilal, Yayın Yer: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. Yaşanabilir Bir Gelecek İçin Çevresel Sürdürülebilirlik: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma

Şeren Nurbanu,Mert Hilal, Yayın Yeri: VIIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 12.09.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Eğitimcilerin Dijital Yeterlilik Düzeyleri

Kuş Zafer, Mert Hilal, Yayın Yeri: 10. Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu,

Uluslararası


3. Coğrafya, Kimlik ve Vatandaşlık: Coğrafya Öğretim Programları Üzerine Bir Analiz

Kuş Zafer, Mert Hilal, Yayın Yeri: III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi Dashboard Bildirilerim,

Uluslararası Özet bildiri


4. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Yöntemi Hakkındaki Görüşleri

Akhan Nadire Emel, Acar Hüseyin, Mert Hilal, Yayın Yeri: 30. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ "UYUM",

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>