Dr. Öğr. Üyesi DURDANE ÖZTÜRK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR)

2013 - 2017

TEZ: Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tartışmalı konuların öğretimine ilişkin görüş ve uygulamaları

Yüksek Lisans

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2009 - 2011

TEZ: Sosyal bilgiler dersi öğrenme ortamlarının öğrenci merkezli eğitim açısından değerlendirilmesi

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ)

2002 - 2006

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

Verdiği Dersler

 • Öğretmenlik Uygulaması 2 Lisans, 2021-2022
 • İnsan İlişkileri ve İletişim Lisans, 2021-2022
 • Öğretmenlik Uygulaması 1 Lisans, 2021-2022
 • İnsan İlişkileri ve İletişim Lisans, 2021-2022
 • Okul Deneyimi Lisans, 2021-2022
 • Sosyal Bilgilerde Öğretim Yöntemleri Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Lisans, 2020-2021
 • Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Çocuk Oyunları Lisans, 2020-2021
 • Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Lisans, 2020-2021
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2020-2021
 • İnsan Hakları ve Demokrasi Lisans, 2020-2021
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2020-2021
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Sosyal Bilgilerde Öğretim Yöntemleri Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Okul Deneyimi Lisans, 2020-2021
 • İnsan İlişkileri ve İletişim Lisans, 2020-2021
 • İlk Türk İslam Devletleri Tarihi Lisans, 2020-2021
 • Arkeoloji Lisans, 2020-2021
 • Ahilik Kültürü ve Medeniyeti Lisans, 2020-2021
 • İnsan Hakları Ve Demokrasi Lisans, 2019-2020
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2019-2020
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2019-2020
 • Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri Lisans, 2019-2020
 • Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Lisans, 2019-2020

Akademik / İdari Görevler

 • Bologna Koordinatörü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -

Makaleler

1. Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Öğrencisine Yönelik Metaforik Algıları

Öztürk Durdane, Başkonuş Turan, Yayın Yer: International Journal Of Education Technology And Scientific Researches, 2022

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


2. Sınıflarında Özel Gereksinimli Öğrencileri Olan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Bütünleştirme Ortamlarında Sosyal Bilgiler Öğretimine İlişkin Görüşleri

Öztürk Durdane, Akdal Deniz, Yayın Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Controversial issues: A mixed study with middle school students

Öztürk Durdane, Yayın Yer: Partıcıpatory Educatıonal Research, 2022

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


4. Social Studies Teachers’ Opinions and Practices Regarding Teaching Controversial Issues

Öztürk Durdane, Kuş Zafer, Yayın Yer: Australian Journal Of Teacher Educatio, 2019

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


5. Parents’ Educational Expectations: Does It Matter for Academic Success?

Lindberg Emine Nihal, Yıldırım Erdal, Öztürk Durdane, Recepoğlu Serpil, Yayın Yer: Süleyman Demirel University International Journal Of Educational Studies, 2019

Uluslararası Hakemli Index copernicus, google scholar, türk eğitim indeksi Özgün Makale


6. When the child gets in the news? A case study on the national written media in Turkey

Kuş Zafer,Karatekin Kadir,Öztürk Durdane, Yayın Yer: Educational Media International, 2016

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


7. Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Fatih Projesi Hakkında Düşünceleri

Karatekin Kadir, Öztürk Durdane, Yayın Yer: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale


8. Citizenship Preferences of Turkish Parents Regarding Their Children

Kuş Zafer, Öztürk Durdane, Yayın Yer: Online Journal Of Peace Education And Social Justice, 2014

Uluslararası Hakemli ESCO Özgün Makale


Bildiriler

1. Sınıflarında Özel Gereksinimli Öğrencileri Olan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretimine İlişkin Görüşleri

Öztürk Durdane, Akdal Deniz, Yayın Yeri: VIII. Internetional Eurasian Educational Research Congress, 10.07.2021

Uluslararası Özet bildiri


2. Tartışmalı Konular:Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri Üzerine Karma Bir Araştırma

Öztürk Durdane, Yayın Yeri: VIII. Internetional Eurasian Educational Research Congress, 10.07.2021

Uluslararası Özet bildiri


3. Parents’ Educational Expectations: Does It Matter for Academic Success?

Lindberg Emine Nihal, Yıldırım Erdal, Öztürk Durdane, Recepoğlu Serpil, Yayın Yeri: 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence,

Uluslararası Özet bildiri


4. Çocuk Ne Zaman Haber Olur? Ulusal Yazılı Basında Bir Durum Çalışması

Kuş Zafer, Karatekin Kadir, Öztürk Durdane, Yayın Yeri: IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu(USBES IV),

Uluslararası Özet bildiri


5. Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Fatih Projesi Hakkındaki Görüşleri ve Z Kitaplarına İlişkin Bektentileri

Karatekin Kadir, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III,

Uluslararası Özet bildiri


6. Teaching Controversial Issues in the Classroom: Views of Social Studies Teachers

Öztürk Durdane, Kuş Zafer, Yayın Yeri: 6th International Humanities and Social Sciences Conference,

Uluslararası Özet bildiri


7. Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Merkezli Eğitim Açısından Değerlendirilmesi

Öztürk Durdane, Yayın Yeri: IV. Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi.,

Ulusal Özet bildiri


8. Türkiye'de Ebeveynlerin Öncelikli Olarak Yetiştirmek İstediği Vatandaş Profili

Kuş Zafer, Öztürk Durdane, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-III),

Uluslararası Özet bildiri


9. Tartışmalı konuların öğretimi sosyal bilgiler sınıflarından yansımalar

Öztürk Durdane, Kuş Zafer, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES V).,

Uluslararası Özet bildiri


10. Teaching Controversial Issues in TheClassroom: Experiences of Social Studies Teacher.

Öztürk Durdane, Kuş Zafer, Yayın Yeri: 6th International Humanities and Social Sciences Conference,

Uluslararası Özet bildiri


11. Toplumsal Hafızanın Oluşturulmasında Sosyal Bilgiler Ve Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar

Öztürk Durdane, Yayın Yeri: VII. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu(USBESVII),

Uluslararası Özet bildiri


12. Cumhuriyet Dönemi Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının 3. Sınıf Kazanımlarında Kavramlar

Aşkan Ayşe, Tay Bayram, Öztürk Durdane, Yayın Yeri: X. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu,

Uluslararası Özet bildiri


13. Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, Tutum ve Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Örneği

Başkonuş Turan, Öztürk Durdane, Yayın Yeri: IXth International Eurasian Educational Research Congress,

Uluslararası Özet bildiri


14. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Öz yeterliliklerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Öztürk Durdane, Yayın Yeri: X. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu,

Uluslararası Özet bildiri


15. İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Öztürk Durdane, Recepoğlu Serpil, Yayın Yeri: X. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu,

Uluslararası Özet bildiri


16. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Demokrasi ve Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öztürk Durdane, Yayın Yeri: IX. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Çocuk ne zaman haber olur? Ulusal yazılı basında bir durum çalışması

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.01.2015 30.12.2015


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>