Öğr. Gör. AYŞE NUR ÇETİN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

REKTÖRLÜK

Eğitim Bilgileri

Doktora

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BAHÇE BİTKİLERİ (DR)

2018 -

Yüksek Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BAHÇE BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)

2015 - 2018

TEZ: Bazı fasulye genotiplerinin BCMV (bean common mosaic virus) ve BCMNV (bean common mosaic necrosis virus )’xxye dayanım düzeylerinin moleküler yöntemlerle belirlenmesi

Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

2011 - 2015

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Öğretim Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Rektörlük, 2020-

Üniversite Dışı Deneyim

  • Ziraat Mühendisi Selko Arge Biyoteknoloji Tarım San. Tic. Ltd. Şti., 2017 - 2018

Makaleler

1. Determination of Genetic Diversity and Screening of BCMV and BCMNV Resistance in Some Bean Genotypes Using Molecular Markers

Çetin Ayşe Nur, Uncu Ali Tevfik, Türkmen Önder, Yayın Yer: Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli Tarım Özgün Makale


2. Determination of Resistance Levels to Fusarium Oxysporum f. sp. Melonis and ZYMV and Homogeneity in Some Melon Genotypes

Çetin Ayşe Nur, Uncu Ali Tevfik, Şen Fatıma, Erdeğer Şeyma Nur, Türkmen Önder, Yayın Yer: Alinteri Journal Of Agricultural Sciences, 2021

Ulusal Hakemli Tarım Özgün Makale


3. Dihaploidization in Promising Summer Squash Genotypes (Cucurbita pepo L.) via Irradiated Pollen Technique

Kurtar Ertan Sait, Seymen Musa, Çetin Ayşe Nur, Türkmen Önder, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli Tarım Özgün Makale


4. IŞINLANMIŞ POLEN TEKNİĞİ İLE ELDE EDİLMİŞ DİHAPLOİD YAZLIK KABAK (Cucurbita pepo L.) SAF HATLARININ MEYVE VE TOHUM ÖZELLİKLERİ

Kurtar Ertan Sait,Seymen Musa,Türkmen Önder,Çetin Ayşe Nur, Yayın Yer: Bahçe, 2020

Ulusal Hakemli Tarım Özgün Makale


Bildiriler

1. DETERMINATION OF BCMV AND BCMNV RESISTANCE AND LEVELS OF GENETIC DIVERSITY WITH MOLECULER METHODS ON SOME OF THE QUALITATIVE BEAN GENOTYPES

Çetin Ayşe Nur,Uncu Ali Tevfik,Türkmen Önder, Yayın Yeri: 6. INTERNATIONALMOLECULER BIOLOGY and BIOTECHNOLOGY CONGRESS, 25.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


2. Işınlanmış Polen Tekniği ile Elde Edilmiş Dihaploid Yazlık Kabak(Cucurbita Pepo L.) Saf Hatlarının Meyve ve Tohum Özellikleri

Kurtar Ertan Sait,Seymen Musa,Türkmen Önder,Çetin Ayşe Nur, Yayın Yeri: II. Uluslararası Tarım Kongresi/ 2. INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, 24.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


3. Determination of Some Morphological Characteristics of Summer Squash Genoytpes

Çetin Ayşe Nur,Yaşar Abdurrahman,Sivritepe Hüseyin Özkan,Türkmen Önder, Yayın Yeri: III. INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCE CONGRESS, 20.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


4. SOME MELON BREEDING GENOTYPES DETERMINATION OF RESISTANCE LEVELS TO FUSARIUM OXYSPORUM BY MOLECULER METHODS AND DETERMINATION LEVELS OF HOMOGENEITY

Çetin Ayşe Nur,Uncu Ali Tevfik,Şen Fatıma,Erdeğer Şeyma Nur,Türkmen Önder, Yayın Yeri: III. INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS, 20.10.2019

Uluslararası Özet bildiri


5. EFFECT OF MYCORRHIZA INOCULATION ON DIFFERENT SUBSTRATES ON CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS L.) PLANT DEVELOPMENT, YIELD AND FRUIT QUALITY

Çetin Ayşe Nur, Başak Hakan, Aydın Alim, Başpınar Ayşe, Yayın Yeri: AHI EVRAN International Conference on Scientific Research, 02.12.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


6. FRUIT AND SEED YIELD OF LINES IN NAKED SEED PUMPKİN (CUCURBITA PEPO VAR. STYRICA)

Aydın Alim, Yetişir Halit, Başak Hakan, Çetin Ayşe Nur, Yayın Yeri: I. Ahı Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 02.12.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


7. SERADA YETİŞTİRİLEN DOMATES VE BİBER BİTKİ ATIKLARININ ENERJİ POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ

Başpınar Ayşe, Başak Hakan, Çetin Ayşe Nur, Aydın Alim, Yayın Yeri: I. Ahı Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 02.12.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


8. Farklı Topraksız Yetiştirme Ortamlarına Uygulanan Mikorizanın Hıyar (Cucumıs Satıvus L.) Yetiştiriciliğinde Verim Ve Kaliteye Etkisi

Çetin Ayşe Nur, Başak Hakan, Aydın Alim, Başpınar Ayşe, Yayın Yeri: I. Ahı Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi,

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Lavandula angustifolia “Sevtopolis” çeliklerinin köklenmesi üzerine bekletme süresi ve Farklı IBA dozlarının etkileri

Altun Bahadır, Güngör Ramazan, Çetin Ayşe Nur, Başpınar Ayşe, Özkan Zuhal, Yayın Yeri: I. Ahı Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Yabani Domates Hatları, Kültür Çeşitleri ve Bunların Melezlerinin Tuzluluğa Karşı Toleranslarının Fizyolojik Olarak Belirlenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.09.2020 22.09.2021


2. Yabani Domates Hatları, Kültür Çeşitleri ve Bunların Melezlerinin Tuzluluğa Karşı Toleranslarının Fizyolojik Olarak Belirlenmesi

Sebze Islahı

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.09.2020 22.09.2021


3. TERMAL SERALARDA KÜMELENME PROJESİ

”Tarım Ve Jeotermal” Alanlarında Pilot Üniversite Olarak Seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarafından Yürütülen 7 Projeden Birisi Olan Termal Seralarda Kümelenme Projesi Kapsamında Bölgedeki Jeotermal Kaynakların Seracılık Alanında Daha Etkin Bir Şe

Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı 15.01.2018


4. Farklı Sulama Rejimlerinin Kırşehir Koşullarında Yetişen Yem Karpuzunda (Citrillus lanatus var. citroides) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi

Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkin Kullanımının Büyük Önem Kazandığı Günümüzde Yem Karpuzu (Citrillus Lanatus Var. Citroides) Yetiştiriciliğinde Kısıtlı Su Kullanım İmkanlarının Araştırılması.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 06.05.2021


5. Organik Tarıma Uygun Yazlık Kabak Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Organik Tohum İşleme Protokolünün Geliştirilmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 05.03.2020


6. BAZI FASULYE GENOTİPLERİNİN BCMV (BEAN COMMON MOSAIC VIRUS) VE BCMNV (BEAN COMMON MOSAIC NECROSİS VIRUS )’YE DAYANIM DÜZEYLERİNİN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.01.2017 01.01.2018


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

08504410244

--%>