Öğr. Gör. ALİM AYDIN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

REKTÖRLÜK

Eğitim Bilgileri

Doktora

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BAHÇE BİTKİLERİ (DR)

2018 -

TEZ: ALLOPOLİPLOİD KARPUZ ANAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Yüksek Lisans

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BAHÇE BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)

2015 - 2018

TEZ: Farklı kabak (Cucurbita maxima X C. moschata ve Lagenaria siceraria) genotiplerinin yüksek pH koşullarına karşı toleransı ve kavuna anaçlık potansiyellerinin belirlenmesi

Lisans

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

2011 - 2015

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Öğretim Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Rektörlük, 2020-

Makaleler

1. The Efficacy of Grafting on Alkali Stressed Watermelon Cultivars Under Hydroponic Conditions

Ulaş Firdes, Aydın Alim, Ulaş Abdullah, Yetişir Halit, Yayın Yer: Gesunde Pflanzen, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


2. Plant Growth, Ion Accumulation and Essential Oil Content of Salvia officinalis Mill.andS. tomentosa L. Grown under Different Salt Stress

Göçer Harun, Yetişir Halit, Ulaş Abdullah, Arslan Mehmet, Aydın Alim, Yayın Yer: Ksü Tarım Ve Doğa Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


3. Plant Growth, Ion Accumulation and Essential Oil Content of Salvia officinalis Mill.andS. tomentosa L. Grown under Different Salt Stress

Göçer Harun, Yetişir Halit, Ulaş Abdullah, Arslan Mehmet, Aydın Alim, Yayın Yer: Ksü Tarım Ve Doğa Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. Cucurbita Rootstocks Improve Salt Tolerance of Melon Scions by Inducing Physiological, Biochemical and Nutritional Responses

Ulaş Abdullah,Aydın Alim,Ulas Firdes,Yetişir Halit,Miano Tanveer Fatima, Yayın Yer: Horticulturae, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


5. Screening of Some Gourd Specıes to Obtain Tolerant Rootstocks for Sustainable Watermelon Production Under Contrasting pH Levels

Ulaş Abdullah,Aydın Alim,Yetişir Halit,Ulas Firdes, Yayın Yer: Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


6. Fruit, seed characteristics and seed yield of some bottle gourds (Lagenaria siceraria Standl. Mol.) genotypes from Turkish germplasm

Yetişir Halit,Aydın Alim, Yayın Yer: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım Ve Doğa Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. Rootstock effects on alkali stressed melon plants

Ulaş Firdes,Aydın Alim,Ulaş Abdullah,Yetişir Halit, Yayın Yer: Indian Journal Of Horticulture, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


8. Grafting for Sustainable Growth Performance of Melon (Cucumis melo) Under Salt Stressed Hydroponic Condition

Ulaş Firdes,Aydın Alim,Ulaş Abdullah,Yetişir Halit, Yayın Yer: European Journal Of Sustainable Development, 2019

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


9. Contribution of roots to growth and physiology of watermelon grafted onto rooted and unrooted seedlings of various bottle gourd rootstocks

Ulaş Abdullah,Aydın Alim,Ulas Firdes,Yetişir Halit, Yayın Yer: International Journal Of Agriculture, Environment And Food Sciences, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. Rootstock effects on alkali stressed melon plants

Ulas Firdes,Aydın Alim,Ulaş Abdullah,Yetişir Halit, Yayın Yer: Indian Journal Of Horticulture, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


11. Contribution of roots to growth and physiology of watermelon grafted onto rooted and unrooted seedlings of various bottle gourd rootstocks

Ulaş Abdullah, Aydın Alim, Ulaş Firdes, Yetişir Halit, Yayın Yer: International Journal Of Agriculture, Environment And Food Sciences, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. EFFECT OF VERMICOMPOST ON SEEDLING QUALITY AND GROWTH IN WATERMELON (Citrullus lanatus L.)

Aydın Alim, Yetişir Halit, Ulaş Firdes, Ulaş Abdullah, Yayın Yeri: 4th International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, 2020, 30.10.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Alleviation Effect of Grafting on Alkali Stressed Watermelon [Citrullus lanatus var. lanatus (Thunb.) Matsum. Nakai]

Ulaş Firdes,Yetişir Halit,Ulaş Abdullah,Aydın Alim,Yamaç Mehmet, Yayın Yeri: Ecology International Symposium, 13.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


3. Improving Melon Growth Performance Under NaCl Stress by Grafting Onto Two Different Commercial Rootstocks

Aydın Alim,Ulaş Abdullah,Ulaş Firdes,Yetişir Halit,Yamaç Mehmet, Yayın Yeri: Ecology International Symposium, 13.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


4. Improving melon growth performance under NaCl stress by grafting onto two different commercial rootstocks

Aydın Alim,Ulaş Abdullah,Ulaş Firdes,Yetişir Halit,Yamaç Mehmet, Yayın Yeri: Ekoloji Uluslararası Sempozyumu, 13.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


5. Grafting Affects Growth Performance, Nutrient Status and Yield of Melon (Cucumis melo) Under NaCl Stress

Aydın Alim,Ulaş Abdullah,Ulaş Firdes,Yetişir Halit, Yayın Yeri: International Agricultural Congress, 08.08.2018

Uluslararası Özet bildiri


6. Influence of Grafting on Alkali Stressed Melon Plants With Two Different Commercial Rootstocks

Aydın Alim,Ulaş Firdes,Ulaş Abdullah,Yetişir Halit, Yayın Yeri: International Agricultural Congress, 08.07.2018

Uluslararası Özet bildiri


7. Effects of Various N Forms on Growth, Physiology and Root Morphology of Pepino (Solanum Muricatum) in Hydroponic System

Ulaş Abdullah,Yetişir Halit,Ulaş Firdes,Aydın Alim, Yayın Yeri: International Agricultural Congress, 08.07.2018

Uluslararası Özet bildiri


8. Grafting affects growth and development of two contrasting potato cultivars under different nitrogen levels

Ulaş Abdullah,Aydın Alim,Ulaş Firdes,Yetişir Halit, Yayın Yeri: International Agricultural Congress, 08.07.2018

Uluslararası Özet bildiri


9. Grafting with Commercial Gourd Rootstocks to Improve Alkalinity Tolerance in Melon

Aydın Alim,Ulaş Firdes,Ulaş Abdullah,Yetişir Halit, Yayın Yeri: 4th International Agriculture Congress, 05.07.2018

Uluslararası Özet bildiri


10. Role of Grafting in Growth, Development and Nutrient Status of Melon (Cucumis Melo) Grown Under Saline Stress Conditions

Aydın Alim,Ulaş Abdullah,Ulaş Firdes,Yetişir Halit, Yayın Yeri: 4th International Agriculture Congress, 05.07.2018

Uluslararası Özet bildiri


11. Leaf Physiological and Root Morphological Responses of Some Fruit Bearing Vegetables as Affected by Different Nitrogen Levels

Ulaş Firdes,Erdoğdu Saliha,Yücel Yusuf Cem,Ulaş Abdullah,Yetişir Halit, Yayın Yeri: 4th International Agriculture Congress, 05.07.2018

Uluslararası Özet bildiri


12. Contribution of Grafting to Growth and Development of Potato (Solanum tuberosum) Cultivars Under Various N Levels

Ulaş Firdes,Aydın Alim,Ulaş Abdullah,Yetişir Halit, Yayın Yeri: 4th International Agriculture Congress, 05.07.2018

Uluslararası Özet bildiri


13. FRUIT AND SEED YIELD OF LINES IN NAKED SEED PUMPKİN (CUCURBITA PEPO VAR. STYRICA)

Aydın Alim, Yetişir Halit, Başak Hakan, Çetin Ayşe Nur, Yayın Yeri: I. Ahı Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 02.12.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


14. SERADA YETİŞTİRİLEN DOMATES VE BİBER BİTKİ ATIKLARININ ENERJİ POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ

Başpınar Ayşe, Başak Hakan, Çetin Ayşe Nur, Aydın Alim, Yayın Yeri: I. Ahı Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 02.12.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


15. EFFECT OF MYCORRHIZA INOCULATION ON DIFFERENT SUBSTRATES ON CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS L.) PLANT DEVELOPMENT, YIELD AND FRUIT QUALITY

Çetin Ayşe Nur, Başak Hakan, Aydın Alim, Başpınar Ayşe, Yayın Yeri: AHI EVRAN International Conference on Scientific Research, 02.12.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


16. FRUIT CHARCATERISTICS AND SEED YİELD OF IN NAKED SEED PUMPKİN (CUCURBITA PEPO VAR. STYRİCA) LINES

Aydın Alim, Yetişir Halit, Başak Hakan, Çetin Ayşenur, Yayın Yeri: Ahi Evran International Congress on Scientific Research,

Uluslararası Tam metin bildiri


17. Vermikompost Uygulamasının Karpuzda (Citrullus lanatus L.) Fide Gelişimi ve Büyüme Üzerine Etkisi

Aydın Alim, Yetişir Halit, Ulaş Firdes, Ulaş Abdullah, Yayın Yeri: 12.Sebze Tarımı Sempozyumu,

Ulusal Özet bildiri


18. DEVELOPMENT OF TETTRAPLOID BOTTLE GOURD (LAGENARIA SICERARIA) GENOTYPE BY THE APPLICATION OF COLCHICINE

Aydın Alim, Yetişir Halit, Güngör Ramazan, Tuna Metin, Yayın Yeri: I. Ahi Evran International Conference on Scientific Research,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Yabani Domates Hatları, Kültür Çeşitleri ve Bunların Melezlerinin Tuzluluğa Karşı Toleranslarının Fizyolojik Olarak Belirlenmesi

Sebze Islahı

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.09.2020 22.09.2021


2. Allopoliploid Citrullus Anaçlarının Karpuz Meyvelerinin Fitokimyasal Içerigine Etkisi

Allopoliploid Karpuz Anaçalrının Karpuzun Meyve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ 15.12.2021


3. Hıyarda Aşılamanın Çinko Stresine Karşı Tarımsal, Fizyolojik ve Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi

Hıyarda Aşılamanın Çinko Stresine Karşı İyilrştirici Etksisi

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ 15.10.2021


4. TERMAL SERALARDA KÜMELENME PROJESİ

”Tarım Ve Jeotermal” Alanlarında Pilot Üniversite Olarak Seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarafından Yürütülen 7 Projeden Birisi Olan Termal Seralarda Kümelenme Projesi Kapsamında Bölgedeki Jeotermal Kaynakların Seracılık Alanında Daha Etkin Bir Şe

Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı 15.01.2018


5. Farklı Sulama Rejimlerinin Kırşehir Koşullarında Yetişen Yem Karpuzunda (Citrillus lanatus var. citroides) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi

Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkin Kullanımının Büyük Önem Kazandığı Günümüzde Yem Karpuzu (Citrillus Lanatus Var. Citroides) Yetiştiriciliğinde Kısıtlı Su Kullanım İmkanlarının Araştırılması.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 06.05.2021


6. Tuza Tolerant Su Kabagı (Lagenaria Siceraria) Melezlerinin Karpuza Anaçlık Potansiyellerinin Belirlenmesi

Tuza Tolerent Melez Su Kabağı Anaçalrının Geliştiirlmesi

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ 01.10.2021


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

08504410244

--%>