Araş. Gör. MUHAMMED MAZHAR ŞAHİN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Yüksek Lisans

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YL) (TEZLİ)

2020 -

Lisans

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2015 - 2019

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Araştırma Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2021-

Akademik / İdari Görevler

  • Yönetim Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 - 2022

Üniversite Dışı Deneyim

  • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tömer Sözleşmeli Öğretim Elemanı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2019 - 2020

Makaleler

1. Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Öğretimi Kapsamında Ortadoğu'daki Varlığı ve 2020 Faaliyet Raporu’na Göre Ortadoğu Vatandaşlarının Türkçe Öğretim Portalı’na İlgisi

Şahin Muhammed Mazhar, Yayın Yer: Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli Asos İndeks, Türk Eğitim İndeksi, MLA Derleme Makale


2. TÜRKÜLERİN TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRENİLMESİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA

Taş Kübra Merve, Yayın Yer: İnternational Social Sciences Studies Journal, 2020

Uluslararası Hakemli Sobiad Özgün Makale


Bildiriler

1. Uluslararası Üniversite Öğrencilerinin Pandemi Döneminde Yaşadığı Zorlukların İncelenmesi: Bir Nitel Araştırma

Akbulut Ömer Faruk, Şahin Muhammed Mazhar, Yayın Yeri: 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


2. Uluslararası Üniversite Öğrencilerinin Pandemi Döneminde Yaşadığı Zorlukların İncelenmesi: Bir Nitel Araştırma

Şahin Muhammed Mazhar, Akbulut Ömer Faruk, Yayın Yeri: 23.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


3. TÜRKÜLERİN KÜLTÜR AKTARIM ARACI OLARAK KULLANILMASI VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Şahin Muhammed Mazhar, Taş Kübra Merve, Yayın Yeri: USBİK 2020,

Uluslararası Özet bildiri


4. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Uzaktan Türkçe Öğretimine İlişkin Görüşleri

Gülbahar Bahadır, Sıvacı Sadık Yüksel, Şahin Muhammed Mazhar, Yayın Yeri: II. Uluslararası YDTÖ Sempozyumu,

Uluslararası Özet bildiri


5. MUCURLU ŞAİRLERİN ŞİİRLERİNDE ŞEHİTLİK VE ŞEHİTLER

Şahin Muhammed Mazhar, Yayın Yeri: HER YÖNÜYLE MUCUR SEMPOZYUMU,

Ulusal Tam metin bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

08504410244

--%>