Dr. Öğr. Üyesi UMAY BİLGE BALTACI

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 2020-2022

Makaleler

1. Investigation of the Relationship between Suicide Cognitions, Impulsivity and Meaning of Life

Baltacı Umay Bilge, Traş Zeliha, Ak Mehmet, Kesici Şahin, Yayın Yer: Journal Of Cognitive-Behavioral Psychotherapy And Research, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. The Relationships Between Internet Addiction, Social Appearance Anxiety and Coping with Stress

Baltacı Umay Bilge, Traş Zeliha, Yılmaz Melike, Yayın Yer: International Education Studies, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


3. Investigation of the psychological resilience of teacher candidates in terms of sense of humor and life satisfaction

Traş Zeliha, Kabakçı Büşra, Baltacı Umay Bilge, Yayın Yer: Research İn Pedagogy, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


4. Investigation of the Relationships between Optimism, Perceived Social Support, and Hope

Traş Zeliha, Sünbül Merve Gül, Baltacı Umay Bilge, Yayın Yer: İe: İnquiry İn Educatio, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


5. Investigation of the Relationship Between Adolescents\u2019 Career Indecision, and Social Support Perception and Basic Psychological Needs

Baltacı Umay Bilge, Öztemel Kemal, Traş Zeliha, Yayın Yer: International Education Studies, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


6. NTERPERSONAL COMPETENCE AND LIFE SATISFACTION AS THE PREDICTOR OF RUMINATION ABOUT AN INTERPERSONAL OFFENSE

Traş Zeliha, Yakıcı Hikmet Beyza, Baltacı Umay Bilge, Yayın Yer: European Journal Of Education Studies, 2020

Uluslararası Hakemli DOAJ Özgün Makale


7. Role of Problematic Internet Use, Sense of Belonging and Social Appearance Anxiety in Facebook Use Intensity of University Students

Traş Zeliha, Öztemel Kemal, Baltacı Umay Bilge, Yayın Yer: International Education Studies, 2019

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


Bildiriler

Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

08504410244

--%>