Doç. Dr. VESİLE ŞEMŞEK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
SİYER-İ NEBİ VE İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İSLAM TARİHİ (DR)

2008 - 2016

TEZ: Rusça literatürde Hz. Muhammed imajı (Panova, Medvedko, Germanoviç ve Antonoviç örnekliğinde)

Yüksek Lisans

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (YL) (TEZLİ)

1998 - 2000

TEZ: VII.-X. yüzyıllarda Azerbaycan ve Kafkasya`da İslamiyet

Lisans

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT PR.

1995 - 1998

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, 2021-
 • Doktor Öğretim Üyesi Kastamonu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2018-2020

Verdiği Dersler

 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2021-2022
 • İSLAM TARİHİ III Lisans, 2021-2022
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2021-2022
 • TÜRK İSLAM EDEBİYATI Lisans, 2021-2022
 • İSLAM TARİHİ II Lisans, 2021-2022
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ, MATERYAL VE TASARIM Lisans, 2019-2020
 • ANADOLU SELCUKLU DEVLETİ TARİHİ Lisans, 2019-2020
 • İSLAM MEDENİYET TARİHİ Lisans, 2019-2020
 • İSLAM TARİHİ 1 Lisans, 2019-2020
 • SİYER Lisans, 2019-2020
 • DİN HİZMETLERİ VE REHBERLİK Lisans, 2018-2019
 • OSMANLI KURULUŞ TARİHİ Lisans, 2018-2019
 • İSLAM TARİHİ 3 Lisans, 2018-2019
 • TÜRK İSLAM EDEBİYATI Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2018-2019

Üniversite Dışı Deneyim

 • Dekan Yrd Felsefe Ve Edebiyat Fakültesinde, 2020 - 2020
 • Din Hiz. Uzmanı Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 - 2018
 • Dhu Dib, 2017 - 2018
 • Çankaya Kültür Merkezi Kkö. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2017 - 2018
 • Öğr. Gör. Duisburg İslami İlimler, 2014 - 2015
 • Vaize Diyanet İşleri Başkanlığı, 2012 - 2017
 • Din Görevlisi Danimarka Ditib, 2012 - 2012
 • Din Görevlisi Diyanet İşleri Başkanlığı, 2011 - 2014
 • Din Görevlisi Diyanet İşleri Başkanlığı, 2009 - 2018
 • Kkö. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2009 - 2012
 • Kkö. Maçka/Trabzon Diyanet İşleri Başkanlığı, 2006 - 2009
 • Tecrube Paylaşımı Abd Georgetown University Washington Dc, 2004 - 2004
 • Öğr. Gör. Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi Dinler Tarihi Dersi, 2002 - 2004
 • Öğretmen Katar- Kültür Merkezi Din Dersleri Bakü- Azarbeycan, 2002 - 2004
 • Arapça Öğrenim Jordan- Zarga Privet University, 1995 - 1995

Makaleler

1. Rusya’da Doğu Biliminin Tarihi Gelişim Sürecine Dair İncelemeler Reviews of The Historical Development Process of Oriental Science in Russia

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Anemon Muş Alparslan Sosyal Bilimler Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Türk İslam Edebiyatında Hz. Peygamber Tasvirine Bağlı Edebi Türleri Üzerine İncelemeler

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Filologiya Meseleleri, 2022

Uluslararası Hakemli Diğer indexler Özgün Makale


3. Solovyov, Vladimir Sergeyeviç. Hz. Muhammed -Hayatı ve Dini Öğretisi

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Akademik Siyer Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli INDEX ISLAMICUS Kitap Kritiği


4. EDEBİ SANAT ÖRNEĞİ – ‘’SU KASİDESİ’’İNDE HZ. PEYGAMBER SEVGİSİNİN TASVİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Filologiya Meseleleri, 2021

Uluslararası Hakemli ISSN Özgün Makale


5. TÜRK-KÜLTÜR TARİHİNİN ÖNEMLİ SİMALARINDAN EL-FARABİ’NİN İSLAM MEDENİYETİNE KATKILARI ÜZERİNE İNCELEMELER / ИССЛЕДОВАНИЯ O ВКЛАДЕ АЛЬ – ФАРАБИ, ОДНОГO ИЗ ВАЖНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ В ИСТОРИИ ТУРЕЦКО- ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ, В ИСЛАМСКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Asos Journal / The Journal Of Academic Social Sciences, 2020

Ulusal Hakemli SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİİSAM, 19 DAHA Özgün Makale


6. НЕКОТОРЫЕ СУДЖДЕНИЯ О НАУЧНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ В ”ЗОЛОТОМ ВЕКЕ” ИСТОРИИ ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli Crossref, CEEOL, ERIH PLUS, Index Copernicus, SOBİAD, Scientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase Index, Citefactor, ResearchBib, Central and Eastern European Online Library, International Scientific Indexi Özgün Makale


7. Yerel Kaynaklar Işığında Arapların Azerbaycan'ının Dini-Kültürel Hayatına Etkileri

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli alan endeksi Özgün Makale


8. RUS İLAHİYATÇI F. A. SMİRNOV’UN ”HZ. MUHAMMED’İN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ONLARIN KUR’AN’A YANSIMALARI” ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALARI

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Akademik Tarih Ve Düşünce Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli MLA, ResearchBib, Journal Factor, Paperity, Academic Journal Index, Index Copernicus, Przeglądaj Czasopisma-POL-İNDEX (Polonya Bilimsel Bibliyografyası), Alman Ulusal B.T. Kütüphanesi Veritabanı TIB, Leuphana Universität Lüneburg, CiteFactor, ResearchBib Özgün Makale


9. İSLAM MEDENİYETİNİN TEMELLERİ VE TARİHİ GELİŞİM SÜRECİ

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Karadeniz Uluslarası Bilimsel Dergi, 2020

Uluslararası Hakemli Alan endeks Özgün Makale


10. ORYANTALİSTLERİN HZ. MUHAMMED’İN HAYATINA YAKLAŞIMLARINA DAİR BAZI İNCELEMELER

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Akademik Tarih Ve Düşünce Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli MLA, ResearchBib, Journal Factor, Paperity, Academic Journal Index, Index Copernicus, Przeglądaj Czasopisma-POL-İNDEX (Polonya Bilimsel Bibliyografyası), Alman Ulusal B.T. Kütüphanesi Veritabanı TIB, Leuphana Universität Lüneburg, CiteFactor, ResearchBib Özgün Makale


11. ARAPLAR DÖNEMİNDE AZERBAYCAN’IN SİYASİ DURUMU ÜZERİNEBAZI İNCELEMELER (YEREL KAYNAKLARA GÖRE)

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Tidsad/ Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ, TÜRK EĞİTİM VD. Özgün Makale


12. İNGİLİZCE / A REVİEW OF THE HÜRREMIS AND BABEK REVOLUTION IN THE HISTORY OF ISLAM ACCORDING TO LOCAL SOURCES / İSLAM TARİHİNİN DİNİ SİYASİ HAREKÂTLARINDAN HÜRREMİLER VE BABEK İSYANININ YEREL KAYNAKLARA GÖRE İNCELENMESİ

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Sobider /Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of Social Sciences, 2020

Ulusal Hakemli DİĞER ENDEKSLE/R / 12 ENDEXS Özgün Makale


13. OSMANLI TARİHİNİN YAĞMALANMIŞ MİRASI -REVAN HANLIĞI ÜZERİNE İNCELEMELER

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Avrasya Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalardergisi / 7Asead, 2020

Uluslararası Hakemli Uluslararası hakemli ve indeksli bir dergi olan Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi’xxnin tarandığı indexler: Özgün Makale


14. RUSÇA / ОБЩИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИİSLAM MEDENİYET TARİHİ HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Atlas Journal Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli e-ISSN:2619-936X Özgün Makale


15. RUSÇA / ОБЗОР ТУРЕЦКО-РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ОСМАНСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ/ OSMANLI TARİHİ SÜRECİNDE TÜRK-RUS SİYASİ İLİŞKİLERİNE GENEL BAKIŞ

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Smart Journal, 2020

Uluslararası Hakemli 20 İNDEKS ULUSLARARASI Özgün Makale


16. İNGİLİZCE / SOME CONSIDERATIONS ON THE POLITICAL ACTIVITIES OF SARA HATUN, THE FIRST DIPLOMAT IN TURKISH-ISLAMIC HISTORY

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Tjss / The Journal Of Social Science / Dp, 2020

Uluslararası Hakemli ISSN-2587-0807 Özgün Makale


17. KAZAKÇA / KORKUT ATA ULU DALANIN KİELİ FENOMENİ PETİNGE/ BÜYÜK BOZKIR KUTSAL BİR FENOMEN OLARAK KORKUT ATA / ORTAK YAZARLI

Şemşek Vesile, Yayın Yer: El Farabi /Kazakistan 4 Ortak Yazarlı, 2019

Uluslararası Hakemli DİĞER Özgün Makale


18. RUS EDEBİ SİMALARINDAN L.N. TOLSTOY VE İSLAM PEYGAMBERLERİNE DAİR GÖRÜŞLERİ

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Filologiya Meseleleri, 2019

Uluslararası Hakemli ISSN Özgün Makale


19. PETERSBURG ÜNİVERSİTESİ VE YETİŞTİRSİĞİ ORYANTALİSTLER (YAĞMALANMIŞ MİRAS -ELYAZMA ESERLER)

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 2019

Uluslararası Hakemli alan endeks Özgün Makale


20. HOŞGÖRÜ PEYGAMBERİNİN HOŞ GÖRMEDİĞİ HUSUSLAR VE TAHAMMÜL SINIRI

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Jshsr, 2019

Uluslararası Hakemli SSRN VE 17 FARKLI İNDEX Özgün Makale


21. RUS TARİHÇİ V.F. PANOVA’NIN İSLAM PEYGAMBERİNİN HAYATINA YAKLAŞIMI (Peygamberlik Dönemi)

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Jshsr, 2019

Uluslararası Hakemli diğer Özgün Makale


22. RUS TARİHÇİ V.F. PANOVA’NIN İSLAM PEYGAMBERİNİN HAYATINA YAKLAŞIM (Peygamberlik Öncesi)

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Jshsr, 2019

Uluslararası Hakemli diğer Özgün Makale


23. RUS ORYANTALİZMİ ÜZERİNE

Şemşek Vesile, Yayın Yer: Journalof Islamıc Research, 2015

Uluslararası Hakemli ıssn1876-3855 Özgün Makale


Bildiriler

1. KUTSAL TOPRAKLARDA TASAVVUF ALGISI İLE BİREYSEL TEKAMÜL

Şemşek Vesile, Yayın Yeri: ECSAC/ 5. KÜLTÜR VE SANAT KONFERANSI, 29.09.2019

Uluslararası Özet bildiri


2. TEMEL EĞİLİMLERİNE GÖRE RUS ORYANTALİZMİNİN FAALİYET ALANLARI

Şemşek Vesile, Yayın Yeri: ECSAC/ 5. KÜLTÜR SANAT KONFERANSI /ANKARA, 29.09.2019

Uluslararası Özet bildiri


3. HZ. PEYGAMBERİN ÖĞRETİLERİ İLE ÇAĞA HİZMET

Şemşek Vesile, Yayın Yeri: ECSAC/ 5. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE SANAT KONFERANSI, 29.09.2019

Uluslararası Özet bildiri


4. İSLAM MEDENİYETİNİN DİĞER MEDENİYETLERE ETKİSİ

Şemşek Vesile, Yayın Yeri: 7.Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi /Urfa, 26.01.2020

Uluslararası Özet bildiri


5. VIEW OF ART IN ISLAMIC CLIMATE

Şemşek Vesile, Yayın Yeri: ATLAS 7.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 25.09.2020

Uluslararası Özet bildiri


6. RUS KAYNAKLARDA İSLAM VE İSLAM TARİHİ ÇALIŞMALARI

Şemşek Vesile, Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI DERGİ KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 21.11.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


7. İSLAM’DA SANAT VE KÜLTÜR

Şemşek Vesile, Yayın Yeri: 3rd international conference on innovative studies of contemporary sciences, 21.02.2021

Uluslararası Özet bildiri


8. İslam'da Hayvan hakları Ve Hz. Peygamberin Hayvanlara Karşı Tutumu Üzerine (ПРАВА ЖИВОТНЫХ В ИСЛАМЕ. ОБ ОТНОШЕНИИ ПРОРОКА К ЖИВОТНЫМ)

Şemşek Vesile, Yayın Yeri: 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on FOOD, AGRICULTURE and VETERINARY, 20.06.2021

Uluslararası Özet bildiri


9. İlk Türk-İslam Devletlerinde Kadının Yeri

Şemşek Vesile, Yayın Yeri: 9th. International Conference On Culture And Cıvılızation, 16.03.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


10. Osmanlı Dönemi Kadının Yeri

Şemşek Vesile, Yayın Yeri: Berlin 4. Uluslar Arası Kültür Ve Sanat Konferansı, 10.05.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


11. RUS TARİHÇİSİ O.G. BOLŞAKOV’UN HZ. MUHAMMED VE İSLAM HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

Şemşek Vesile, Yayın Yeri: TARAS SHEVCHENKO5th INTERNATIONALCONGRESS ON SOCIALSCIENCES, 10.05.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


12. İSLAM TARİHİNİN İLK EĞİTİM KURUMU ÜZERİNE İNCELEMELER

Şemşek Vesile, Yayın Yeri: 3RD INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS BOOKS, 10.01.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


13. DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNUN TARİHSEL BOYUTU ÜZERİNE İNCELEMELER

Şemşek Vesile, Yayın Yeri: 2. Başkent Ulusal Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 08.11.2020

Ulusal Tam metin bildiri


14. TÜRK DİNİ MUSİQİSİ HAKKINDA

Şemşek Vesile, Yayın Yeri: INTERNATIONAL AFGHANISTAN INTERDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE,

Uluslararası Tam metin bildiri


15. KARABAĞ'IN KÜLTÜREL MİRASI ÜZERİNE SEMPOZYUM BİLDİRİMİ

Şemşek Vesile, Yayın Yeri: 2. HAGIA SOPHIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE, CIVILIZATION AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN SOCIAL SCIENCES,

Uluslararası Tam metin bildiri


16. RUS İŞGALİNE KADAR AZERBAYCAN'DA KURULAN DEVLETLER

Şemşek Vesile, Yayın Yeri: 5. İSPANYA AVRUPA DİSİPLİNLER ARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ,

Uluslararası Tam metin bildiri


17. ON THE HERITAGE (LEGACY OF WISDOM) OF TURKISH CULTURE-THE AKHILIC UNION

Şemşek Vesile, Yayın Yeri: Ahi Evran International Conference on Scientific Research,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri

Bu Projemizde Dini İlimler Dışındaki Alanlarda Yeni Keşifler Ve Yeni Atılımlar Yapmış İslam Medeniyetindeki Bilim Öncülerini Aktarmaktır.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.06.2020 15.05.2021


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

08504410244

--%>