Prof. Dr. AHMET ŞAHİN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
GENETİK ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

1985 - 1988

TEZ: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Yetişen Bazı Vicia L. Türlerinde Sİtotaksonomik Araştırmalar

Yüksek Lisans

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)

1982 - 1985

TEZ: Elazığ Yöresinde Yetişen Çavdar (Secale cereale L.)’xxlarda Mitoz ve Mayoz Bölünmelerde Kromozom Özellikleri

Lisans

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

1977 - 1981

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2009-
 • Doçent Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, 1995-2001
 • Yardımcı Doçent Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, 1990-1995
 • Araştırma Görevlisi Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, 1982-1990

Akademik / İdari Görevler

 • Enstitü Müdürü Erciyes Üniversitesi, , 2012 - 2014
 • Dekan Erciyes Üniversitesi, , 2012 - 2020
 • Bölüm Başkanı Fırat Üniversitesi, , 2001 - 2008

Üniversite Dışı Deneyim

 • Prof.Dr. Erciyes Üniversitesi, 2009 -
 • Prof.Dr. Fırat Üniversitesi, 2001 - 2009
 • Doç.Dr. Fırat Üniversitesi, 1995 - 2001
 • Yard.Doç.Dr. Fırat Üniversitesi, 1990 - 1995
 • Araş.Gör Fırat Üniversitesi, 1982 - 1990

Makaleler

1. The effects of cadmium on seed germination, root development, and mitotic of root tip cells of lentil (Lens culinaris Medik).

Kıran Yaşar, Şahin Ahmet, Yayın Yer: World Journal Of Agrıculturel Scıences, 2022

Uluslararası Hakemli İNDEX COPERNİCUS Özgün Makale


2. Atanamayan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Türkiye\u2019de Öğretmen İstihdamına Bakışı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Kuş Gürbey Sümeyya, Saraçoğlu Sibel, Büyük Uğur, Şahin Ahmet, Yayın Yer: Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli index Copernicus Özgün Makale


3. The Electrophoretic Contribution to the Solutions of Taxonomical Problems of Some Lathyrus L. Taxa Growing in Turkey

Emre İrfan,Genç Hasan,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Legume Research, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


4. İlköğretimde Yerleşik, Taşımalı ve Yatılı Bölge Okullarında Eğitim ve Bu Eğitimin Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi: Yahyalı İlçesi Örneği

Gürbey Sümeyya,Ezberci Çevik Ebru,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(Baebd), 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. The Lipide-Soluble Vitamin Contents of Some Lathyrus Species

Bahşi Muammer,Emre İrfan,Genç Hasan,Şahin Ahmet,Yılmaz Ökkeş, Yayın Yer: Beu Journal Of Science, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. The Lipide-Soluble Vitamin Contents Of Some Lathyrus Species

Bahşi Muammer,Emre İrfan,Genç Hasan,Şahin Ahmet,Yılmaz Ökkeş, Yayın Yer: Beü Fen Bilimleri Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. The Lipide Soluble Vitamin Contents of Some Onobrychis Miller Taxa

Emre İrfan,Sepet Hakan,Kurşat Murat,Bahşi Muammer,Yılmaz Ökkeş,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. The lipide-soluble vitamins contents of some Vicia L. species by using HPLC

Emre İrfan,Bahşi Muammer,Genç Hasan,Yılmaz Ökkeş,Şahin Ahmet, Yayın Yer: International Journal Of Secondary Metabolite, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Chromosome counts and karyotype analysis of some representatives of genus Cirsium Mill. (Asteraceae) in Turkey

Polat Nevra,Kıran Yaşar,Şahin Ahmet,Yıldız Bayram,Arabacı Turan, Yayın Yer: Caryologia, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


10. Karyological notes on seven Trifolium L. taxa from Turkey

Şahin Ahmet, Türkoğlu İsmail, Emre İrfan, Kürşat Murat, Yayın Yer: Turkish Journal Of Science &Amp; Technology, 2015

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. Major Fatty Acids Composition of 32 Almond (Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb.) Genotypes Distributed in East and Southeast of Anatolia

Karatay Hüseyin, Şahin Ahmet, Yılmaz Ökkeş, Aslan Abdullah, Yayın Yer: Turkish Journal Of Biochemistry, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


12. Hyphomycetous fungi in several forest ecosystems of Black sea provinces of Turkey

Selçuk F, E Hüseyin, Şahin Ahmet, Cc Cebeci, Yayın Yer: Mycosphere, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


13. Karyological studies of 10 Cirsium sect Epitrachys Asteraceae species from Turkey

Yüksel Eda,Kıran Yaşar,Şahin Ahmet,Yıldız Bayram,Arabacı Turan, Yayın Yer: Turkısh Journal Of Botany, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


14. Effects of electromagnetic waves emitted by mobile phones on germination, root growth, and root tip cell mitotic division of Lens culinaris Medik

A Akbal, Kıran Yaşar, Şahin Ahmet, Turgut Balık Dilek, Balık Hasan, Yayın Yer: Polish Journal Of Environmental Studies, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


15. Karyological investigation of six Achillea L. (Asteraceae) species growing in Turkey

Kıran Yaşar,Türkoğlu İsmail,Kırılmaz Fatma,Arabacı Turan,Şahin Ahmet,Bağcı Eyüp, Yayın Yer: Caryologia, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


16. Elazığ ve Çevresinde Yayılış Gösteren Vicia L Cinsi Vicia Seksiyonuna Ait Dokuz Türün Karyolojik Yönden Araştırılması

Kıran Yaşar,Gedik Osman,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Beu Fen Bilimleri Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


17. Compositions of seed fatty acids in some Astragalus L. taxa from Turkey

Emre İrfan, Şahin Ahmet, Türkoğlu İsmail, Yılmaz Ökkeş, Bahşi Muammer, Kürşat Murat, Yayın Yer: Botany Letters, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


18. Karyological studies on eight species of Onobrychis genus in Turkey

Sepet Hakan, Emre İrfan, Kıran Yaşar, Kürşat Murat, Şahin Ahmet, Yayın Yer: Biologia, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


19. A new species of Lathyrus L. (Fabaceae) from Turkey

Genç Hasan, Şahin Ahmet, Yayın Yer: Journal Of Systematics And Evolution, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


20. TOTAL SEED STORAGE PROTEIN PATTERNS OF SOME LATHYRUS SPECIES GROWING IN TURKEY USING SDS-PAGE

Emre İrfan, Turgut Balık Dilek, Genç Hasan, Şahin Ahmet, Yayın Yer: Pakistan Journal Of Botany, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


21. Composition of seed faty acids in some Lathyrus taxa from Turkey

Emre İrfan,Şahin Ahmet,Yılmaz Ökkeş,Genç Hasan, Yayın Yer: Acta Botanica Gallica, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


22. A new species of Lathyrus L. (section Cicercula; Fabaceae) from Turkey

Genç Hasan, Şahin Ahmet, Yayın Yer: Botanical Journal Of The Linnean Society, 2008

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


23. Electrophoretic analysis of total protein profiles of some Lathyrus L.(Sect. Cicercula) grown in Turkey.

Emre İrfan, Turgut Balık Dilek, Şahin Ahmet, Yayın Yer: Pakıstan Journal Of Bıologıcal Scıences, 2007

Uluslararası Hakemli Zoological Record Özgün Makale


24. The use of seed proteins revealed by SDS-PAGE in taxonomy of some Lathyrus L. species grown in Turkey

Emre İrfan, Turgut Balık Dilek, Genç Hasan, Şahin Ahmet, Yayın Yer: Pakıstan Journal Of Bıologıcal Scıences, 2006

Uluslararası Hakemli Zoological Record Özgün Makale


25. THE EFFECTS OF THE LEAD ON THE SEED GERMINATION, ROOT GROWTH, AND ROOT TIP CELL MITOTIC DIVISONS OF LENS CULINARIS MEDIK

Kıran Yaşar, Şahin Ahmet, Yayın Yer: G.U. Journal Of Science, 2005

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


26. Vitamins A C and E and beta carotene content in seeds of seven species of Vicia L

Şahin Ahmet,Kıran Yaşar,Karataş Fikret,Sönmez Senem, Yayın Yer: Journal Of Integrative Plant Biology, 2005

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


27. FATTY ACID PATTERNS OF THE SEED OILS OF SOME LATHYRUS SPECIES L. (PAPILIONIDEAE) FROM TURKEY, A CHEMOTAXONOMIC APPROACH

Bağcı Eyüp, Şahin Ahmet, Yayın Yer: Pakistan Journal Of Botany, 2004

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


28. Lathyrus sativus L. ve L. hirsutus L. (Fabaceae/Leguminosae) türleri üzerinde morfolojik, palinolojik ve anatomik bir çalışma

Mantar Nihat, Bağcı Eyüp, Şahin Ahmet, Gür Nazmi, Yayın Yer: Fırat Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2003

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


29. Batı Akdeniz ve Güney Ege Bölgesinde yetişen bazı Lathyrus L. türleri üzerinde sitotaksonomik araştırmalar III

Genç Hasan, Şahin Ahmet, Yayın Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2001

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


30. Cytotaxonomic investigations on some Lathyrus L species growing in Eastern Mediterranean and Southern Aegean Regions II

Şahin Ahmet,Genç Hasan,Bağcı Eyüp, Yayın Yer: Acta Botanıca Gallıca, 2000

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


31. Cytotaxonomic investigations on some Lathyrus species growing in the western Mediterranean and southern Aegean regions in Turkey

Şahin Ahmet, Genç Hasan, Bağcı Eyüp, Yayın Yer: Acta Botanica Hungarica, 1998

Uluslararası Hakemli Biological Abstract Özgün Makale


32. TÜRKİYE 'NİN BAZI LATHYRUS L. TÜRLERİ ( L. rotundifolis Wild., subsp. miniatus (Bieb. ex Stev.) Davis L. cassius Boiss., L cicera L., L. aphaca L. var. modestus P.H. Davis)'NİN KARYOTİP ANALİZLERİ I

Şahin Ahmet, Yayın Yer: Turkısh Journal Of Botany, 1993

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


33. TÜRKİYE NİN BAZI LATHYRUS L TÜRLERİ (L.saxatilis (Vent) Vis., L. vinealis Boiss & Noe L. İnconspciuus L., setifelios L.) ÜZERİNDE KARYOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Şahin Ahmet, Altan Yasin, Yayın Yer: Turkısh Journal Of Botany, 1990

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


Bildiriler

1. Türkiye’de Yetişen Bazı Astragalus Türlerinin Yağ Asidi Kompozisyonları, PB-087

Türkoğlu İsmail,Şahin Ahmet,Emre İrfan,Yılmaz Ökkeş,Bahşi Muammer,Kurşat Murat, Yayın Yeri: 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon,, 27.06.2008

Ulusal Özet bildiri


2. Astrgalus Cinsine Ait Bazı Taksonların Vitamin İçeriklerinin HPLC ile Belirlenmesi

Türkoğlu İsmail,Şahin Ahmet,Emre İrfan,Yılmaz Ökkeş,Bahşi Muammer,Kurşat Murat, Yayın Yeri: 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 27.06.2008

Ulusal Özet bildiri


3. Astragalus Cinsine Ait Bazı Taksonların Vitamin İçeriklerinin Hplc İle Belirlenmesi.

Türkoğlu İsmail,Şahin Ahmet,Emre İrfan,Yılmaz Ökkeş,Bahşi Muammer,Kurşat Murat, Yayın Yeri: 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 27.06.2008

Ulusal Özet bildiri


4. Gel Electrophoresis Analysis with 2-D Hermite Transform and Line Segment Detector

Şengür Abdulkadir,Emre İrfan,Genç Hasan,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: IATS 17, 22.10.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Fark Denklem Sistemleri ve Kesirsel Mertebeden Diferansiyel Denklem Sistemleri Yardımıyla Beyin Tümörünün Modellenmesi ve Kararlılık Analizleri

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 29.11.2016 17.04.2019


2. Fark Denklem Sistemleri ve Kesirsel Mertebeden Diferansiyel Denklem Sistemleri Yardımıyla Beyin Tümörünün Modellenmesi ve Kararlılık Analizleri

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 29.11.2016 29.11.2018


3. Kesirsel Mertebeden Diferansiyel Denklemler Teorisi Yardımıyla Malignant Tümör Popülasyonların Kararlılık Analizi

Biyomatematik Ve Uygulamalarıerciyes Üniversitesi Bap Birimiproje Id 4853 Proje Türü Normal Araştırma Projesi Proje Grubu Fen Ve Mühendislik

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.02.2014 22.08.2016


4. Elazığ İlindeki Trifolıum L Fabaceae Türleri Üzerinde Sitotaksonomik Araştırmalar

Sitogenetik

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.10.2005 01.06.2008


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804803

--%>