Dr. Öğr. Üyesi CANER ÇAKI

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

MUCUR MESLEK YÜKSEKOKULU
GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ
GÖRSEL İLETİŞİM PR.

Eğitim Bilgileri

Doktora

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İLETİŞİM BİLİMLERİ (DR)

2016 - 2020

Yüksek Lisans

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İLETİŞİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) (FIRAT ÜNİV. ORTAK)

2013 - 2016

TEZ: Konaklama tercihlerinde sosyal medyanın rolü: Facebook örneği

Lisans

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

2007 - 2012

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Araştırma Görevlisi İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-

Makaleler

1. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Posterler Üzerinden Bilgi Gizleme Propagandası

Çakı Caner, Darı Abdülhakim Bahadır, Avcı Özkan, Yayın Yer: Sosyal Mucit Academic Review, 2022

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. John Searle’nin Söz Eylem Kuramı Bağlamında Savaşa Maruz Kalan Çocukları Konu Alan Reklam Kampanyaları

Çakı Caner, Yayın Yer: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Representation of Jews in the Media before the Application of the Wealth Tax: A Review on Karikatür Magazine

Gazi Mehmet Ali, Çakı Caner, Avcı Özkan, Çalışkan Sadık, Baytimur Tuğba, Gülada Mehmet Ozan, Çakı Gül, Yayın Yer: Informa Uk Limited, 2022

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


4. İkinci Dünya Savaşı’nda Fransa’da Antisemitist Medya: Je Suis Partout Gazetesi Üzerine Bir İnceleme

Çakı Caner, Avcı Özkan, Yayın Yer: Erciyes İletişim Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Alman Mizah Dergilerinde Cihad-ı Ekber Propagandası

Darı Abdülhakim Bahadır, Çakı Caner, Yayın Yer: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'na Giriş Sürecinin Alman Mizah Dergisi Kladderadatsch'daki Karikatürlerle Temsili

Göksu Oğuz, Çakı Caner, Avcı Özkan, Yayın Yer: Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. Franco İspanya'sında Afişler Üzerinden Falanjizm Propagandası

Karaca Mustafa, Macun Şükrü, Çakı Caner, Yayın Yer: Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Savaş Suçu Bağlamında Sovyetler Birliği Propagandasında Nazi Almanya'sının Sunumu

Karaca Mustafa, Çakı Caner, Darı Abdülhakim Bahadır, Yayın Yer: Uluslararası Suçlar Ve Tarih, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. The Election Propaganda in Armenia under the Rule of the Communist Party of Armenia

Işık Metin, Çakı Caner, Karaca Mustafa, Yayın Yer: Review Of Armenian Studies, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. 1980 Nikaragua Okuryazarlık Kampanyası'ndaki Propaganda Posterlerinin Kitap Okuma Boyutunda İncelenmesi

Gazi Mehmet Ali, Çakı Caner, Karaca Mustafa, Çakı Gül, Yayın Yer: Türk Kütüphaneciliği, 2021

Ulusal Hakemli ESCI Özgün Makale


11. 1929 Büyük Buhranı'ndan Sonra Almanya Komünist Partisi'nin Seçim Kampanyaları

Karaca Mustafa, Çakı Caner, Darı Abdülhakim Bahadır, Yayın Yer: Uluslararası Halkla İlişkiler Ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


12. Sovyet Propaganda Dergisi Krokodil'de İran İslam Devrimi Sırası ve Sonrasında İran'ın Temsili

Çakı Caner, Darı Abdülhakim Bahadır, Yayın Yer: İran Çalışmaları Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'deki Yahudi Diasporasının Avrupa'daki Yahudileri Konu Alan Propaganda Pulları Üzerine İnceleme

Baytimur Tuğba, Çakı Caner, Yayın Yer: Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


14. Soğuk Savaş Döneminde Sovyetler Birliği'nin ABD Karşıtı Propagandasında Duygu Merkezli Dil Kullanımı

Karaca Mustafa, Çakı Caner, Darı Abdülhakim Bahadır, Yayın Yer: International Journal Of Political Studies, 2021

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


15. Ermenistan'ın Karabağ İşgaline Karşı Azerbaycan Propagandasında Müzik ve Milliyetçilik: “Karabağ'ın Sesi” Şarkısı Üzerine İnceleme

Çakı Caner, Yayın Yer: Ermeni Araştımaları, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


16. Birinci Dünya Savaşı’nda Amerikan Kütüphane Derneği’nin ABD Ordusuna Yönelik Hazırladığı Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme

Işık Metin, Gazi Mehmet Ali, Çakı Caner, Çakı Gül, Yayın Yer: Türk Kütüphaneciliği, 2021

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


17. Nazi Almanyası İşgalindeki Sırbistan’da Antisemitist Propaganda Faaliyetleri

Yılmaz Mehmet Barış,Çakı Caner,Gazi Mehmet Ali, Yayın Yer: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. Kore Savaşı Ekseninde ABD-Çin İlişkilerinin Çin Propaganda Posterleri Üzerinden Analizi

Karaca Mustafa,Gazi Mehmet Ali,Çakı Caner, Yayın Yer: Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


19. Nazi Almanya’sı Döneminde Nazizm İdeolojisindeki Antisemitist Propaganda Mitlerinin Eğitime Yansıması

Keskin Yılmaz Yasemin,Çakı Caner,Kazaz Arzu, Yayın Yer: Selçuk İletişim Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


20. Milan Nedić İktidarında Sırp Toplumunda Düşman İnşası Propagandasına Yönelik Bir İnceleme

Avcı Özkan,Çakı Caner, Yayın Yer: Uluslararası Suçlar Ve Tarih, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


21. Sovyetler Birliği’nde Milli Marşlar Üzerinden Komünizm Propagandası: Ermenistan Üzerine İnceleme

Karaburun Doğan Derya,Gazi Mehmet Ali,Çakı Caner, Yayın Yer: Ermeni Araştırmaları Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


22. Nazi Almanyası’nda ”Lord Haw-Haw” Radyo Propagandasına Karşı İngiltere’nin ”Nasti News” Kısa Film Propagandası Üzerine İnceleme

Çakı Caner, Yayın Yer: Trt Akademi Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


23. Çin Propagandasında Çin-Tayvan İlişkilerinin Sunumu: Mao Zedong Dönemi Üzerine İnceleme

Çakı Caner,Fidan Yusuf, Yayın Yer: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


24. Komünist İdeoloji Altında Ermeni Kadınların Propaganda Posterlerindeki Temsili

Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yer: Ermeni Araştırmaları Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


25. The Propaganda In Armenia Of The Five-Year Development Plans Implemented In The Soviet Union

Baytimur Tuğba,Çakı Caner,Arıca Ferit Arda, Yayın Yer: Review Of Armenian Studies, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


26. İnsan Ticaretine Karşı Hazırlanan Uluslararası Kamu Spotu Reklamları: Çocuk İstismarı Üzerine İnceleme

Çakı Caner, Yayın Yer: T.C. İçişleri Bakanlığı Göç Araştırmaları Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


27. Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Devrimi Sürecinde Okuma Alışkanlığının Propaganda Posterlerinde Sunumu

Gazi Mehmet Ali,Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan,Çakı Gül, Yayın Yer: Türk Kütüphaneciliği, 2020

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


28. Likbez Kampanyası Dönemindeki Propaganda Posterleri Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme

Çakı Caner,Gazi Mehmet Ali,Çakı Gül,Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yer: Türk Kütüphaneciliği, 2020

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


29. 21. Yüzyılın Sosyal Güvenlik Sorunu Olarak Evsizleri Konu Alan Reklam Kampanyaları Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme

Karaca Mustafa,Gazi Mehmet Ali,Çakı Caner, Yayın Yer: Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


30. Çin Milliyetçi Partisi Tarafından Japon İşgali’ne Karşı Yürütülen Ulusal Seferberlik Propagandası

Çakı Caner,Çakı Gül,Aksoğan Mustafa,Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yer: Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale


31. Nazi Almanyası İşgalindeki Polonya’da Propaganda Posterleri Üzerinden Yahudilere Karşı Nefret Söylemi İnşası

Çakı Caner,Gazi Mehmet Ali,Çakı Gül, Yayın Yer: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


32. Goebbels Liderliğinde Nazi Almanyası’nda Propaganda Sineması

Çakı Caner,Gazi Mehmet Ali,Çakı Gül,Almaz Fulya, Yayın Yer: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


33. II. Dünya Savaşı’nda Çizgi Filmlerin Mihver Devletleri Tarafından Karşı Propaganda Amaçlı Kullanımı

Gazi Mehmet Ali,Çakı Caner, Yayın Yer: Sinefilozofi Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


34. Mao Zedong’un Kült Liderlik Propagandasında Kullanılan Posterlerin Göstergebilimsel Analizi

Çakı Caner, Yayın Yer: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


35. Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Müziğin Milliyetçilik İnşasında Propaganda Amaçlı Kullanılması: ”Girne’den Yol Bağladık Anadolu’ya” Şarkısı Üzerine İnceleme

Karaburun Doğan Derya,Çakı Caner, Yayın Yer: Eurasian Journal Of Music And Dance, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


36. Şili Ulusal İnsan Hakları Örgütü’nün Göçmen Ayrımcılığına Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları Üzerine İnceleme

Gazi Mehmet Ali,Çakı Caner, Yayın Yer: T.C. İçişleri Bakanlığı Göç Araştırmaları Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


37. Birinci Dünya Savaşı’nda Zulüm Propagandısının Kullanılması: İtilaf Devletleri’nin Alman Karşıtı Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme

Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yer: Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli google Özgün Makale


38. Çin Halk Cumhuriyeti’nde Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde (1953-1957) Kadınların Propaganda Posterlerindeki Sunumu

Çakı Caner,Dündar Gufran, Yayın Yer: Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli Index Copernicus Özgün Makale


39. İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet Partizanlara Yönelik Hazırlanan Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme

Gülada Mehmet Ozan,Çakı Caner, Yayın Yer: Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli İndex Coprnicus Özgün Makale


40. Balkanlarda Bir Nazi Ordusu: Nazi Propaganda Afişlerinde Hançer Tümeni

Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan,Çakı Gül, Yayın Yer: Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale


41. Nazizm İdeolojisinde Sporun Sunumu: Spor Konulu Nazi Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme

Çakı Caner, Yayın Yer: Trt Akademi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


42. Vietnam Savaşı Sırasında Çin-ABD İlişkileri: Çin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme

Çakı Caner,Gazi Mehmet Ali,Çakı Gül, Yayın Yer: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


43. Birinci Dünya Savaşındaki İtalyan Propaganda Afişlerinde Almanlara Yönelik Nefret Söylemi

Çakı Caner, Yayın Yer: İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale


44. Antisemitist Mitlerin İnşasında Nazi Propagandasının Rolü

Çakı Caner, Yayın Yer: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


45. Hipodermik İğne Modeli Bağlamında Nazi Propagandasının Walt Disney Çizgi Filmlerinde Eleştirisi

Çakı Caner, Yayın Yer: İnönü University International Journal Of Social Sciences, 2019

Uluslararası Hakemli ASOS Özgün Makale


46. Nazi Propagandasının Ulusal Seferberlikte İdealize Ettiği Alman Genç Kızları: “Das Deutsche Mädel” Dergisi Üzerine İnceleme

Gülada Mehmet Ozan,Gazi Mehmet Ali,Çakı Caner, Yayın Yer: Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


47. Engelli İstihdamına Yönelik Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları: Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Üzerine İnceleme

Gazi Mehmet Ali,Çakı Caner, Yayın Yer: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


48. Nazi Propagandasında Mizah Çekiciliğinin Kullanımı: “Lustige Blätter” Mizah Dergisi Üzerine İnceleme

Çakı Caner,Gazi Mehmet Ali, Yayın Yer: Atatürk Ünivesitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


49. “Horst-Wessel” Propaganda Marşı Üzerinden Nazizm İdeolojisinin İnşası

Çakı Caner,Karaburun Doğan Derya,Yılmaz Nurcan, Yayın Yer: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Ve Kuram Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


50. Leyla Saz Hanım’ın Sanat Anlayışıyla İttihat Ve Terakki Propagandası: Türk Sanat Müziği Vicdân-I Muâzzam

Çakı Caner,Karaburun Doğan Derya, Yayın Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


51. Nazizm İdeolojisi Altında Hitler Gençliği: Nazi Almanyası Propaganda Afişleri Üzerine İnceleme

Çakı Caner, Yayın Yer: Cumhuriyet Üniversitesi Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


52. Almanya İçin Alternatif Partisi’nin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetlerini 2017 Alman Federal Seçimleri Üzerinden Okumak

Çakı Caner,Topbaş Hasan, Yayın Yer: Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Akademia, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


53. The Use of Nationalism Discourses in the Soviet Propaganda in the Second World War

Çakı Caner,Gazi Mehmet Ali, Yayın Yer: International Journal Of Social Science Research, 2018

Uluslararası Hakemli SOBİAD Özgün Makale


54. İkinci Dünya Savaşı Dönemi Sovyet Propaganda Afişlerinin Mizah Çekciliği Bağlamında İncelenmesi: Adolf Hitler Figürü Örneği Üzerinden Görsel Analiz

Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yer: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi’Xx, 2018

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


55. İkinci Dünya Savaşı’ndaki Propaganda Savaşlarında Çizgi Filmin Rolü: Nazi Almanyası ve Amerika Birleşik Devletleri Üzerine İnceleme

Çakı Caner, Yayın Yer: İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi (Hire), 2018

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


56. İran-Irak Savaşı’nda Kullanılan İran Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi

Çakı Caner, Yayın Yer: Sakarya Üniversitesi İran Çalışmaları Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli index copernicus Özgün Makale


57. Duvar Resimleri Üzerinden Kült Liderlik Propagandası: Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin Üzerine İnceleme

Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yer: Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, 2018

Uluslararası Hakemli ideal online Özgün Makale


58. Birinci Dünya Savaşı’nda Propaganda Amaçlı Kullanılan Posterlerin Korku Çekiciliği Bağlamında İncelenmesi: Büyük Britanya Örneği

Çakı Caner, Yayın Yer: Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli SOBİAD Özgün Makale


59. Nazizm İdeolojisinde Alman Kadınları: ”Ns-Frauen-Warte” Propaganda Dergisi Üzerine İnceleme

Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yer: Necmettin Erbakan Üniversitesi Medeniyet Ve Toplum Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli Index Copernicus Özgün Makale


60. An Examination on Propaganda Activities of The Todt Organization in Italy

Çakı Caner,Gazi Mehmet Ali, Yayın Yer: International Journal Of Labour Life And Social Policy (Ijllsp), 2018

Uluslararası Hakemli Index Copenicus Özgün Makale


61. Siyahi Ayrımcılığa Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları

Gazi Mehmet Ali,Çakı Caner, Yayın Yer: International Journal Of Labour Life And Social Policy (Ijllsp), 2018

Uluslararası Hakemli Index Copenicus Özgün Makale


62. The Representation of Muslims in Public Spot Advertisements Against Islamophobia: The Case of USA, Canada and the Netherlands

Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yer: Medya Ve Din Araştırmaları Dergisi (Online), 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


63. Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti’nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme

Çakı Caner, Yayın Yer: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


64. Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde Joseph Stalin Döneminde Kullanılan Sovyet Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme

Çakı Caner, Yayın Yer: Ermeni Araştırmaları Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


65. Weimar Cumhuriyeti’nde Bolşevizm’in Korku Çekiciliği Bağlamında Alman Propaganda Posterlerinde Kullanımı

Çakı Caner, Yayın Yer: Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi E-Kiad İletişim Araştırmaları Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


66. Nazi Almanyası’nda Basılan Propaganda Karikatürleri’nde Siyahilerin Sunumu

Çakı Caner,Gazi Mehmet Ali, Yayın Yer: İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


67. Türkiye’deki Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Büyükelçilikleri’xxnin Kamuyu Bilgilendirme Modeli Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları

Karaca Mustafa,Çakı Caner,Almaz Fulya, Yayın Yer: Ondokuz Mayıs İletişim Fakültesi Middle Black Sea Journal Of Communication Studies, 2018

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


68. Mitinglerin Propagandadaki Rolü: Nürnberg Mitingleri’ne Ait Fotoğrafların Göstergebilimsel Analizi

Çakı Caner, Yayın Yer: Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


69. Roland Barthes’ın Göstergebilimsel Çözümlemesi İle Nazi Propagandasında Engelliler

Çakı Caner, Yayın Yer: Süleyman Demirel İletişim Fakültesi İfade Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


70. Komünizm İdeolojisinde Kült Lider Olgusu: ”Berlin’in Düşüşü” Propaganda Filmi’nin Alımlama Analizi

Çakı Caner, Yayın Yer: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


71. İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet Kült Lider Propagandasında Vladimir Lenin ve Joseph Stalin’in Sunumu

Gazi Mehmet Ali,Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yer: Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, 2018

Uluslararası Hakemli ideal online Özgün Makale


72. Hollanda’daki Özgürlük Partisi’nin İslam Karşıtı Propaganda Faaliyetlerinin 2018 Yerel Seçimleri Üzerinden Değerlendirilmesi

Çakı Caner,Gazi Mehmet Ali,Yüzüncüyıl Kübra Sultan, Yayın Yer: Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Injoss, 2018

Uluslararası Hakemli Goole Akademik Özgün Makale


73. 2. Dünya Savaşı’nda Kullanılan Sovyet Propaganda Posterlerinde Coşku Çekiciliği Bağlamında Kadınların Temsili

Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yer: Akdeniz Kadın Çalışmaları Ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


74. 2. Dünya Savaşı’ndaki Sovyet Propaganda Posterlerinin Öfke Çekiciliği Bağlamında İncelenmesi

Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yer: İnönü University International Journal Of Social Sciences, 2018

Uluslararası Hakemli SOBİAD Özgün Makale


75. Adolf Hitler’in Kült Lider İnşasında Kullanılan Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi

Çakı Caner, Yayın Yer: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik İncelemeler Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli asos Özgün Makale


76. The Examination of The Anti-USA Propaganda Posters in The Iran Revolution According to Claude Lévi-Strauss’ Binary Opposition

Çetin Muharrem,Çakı Caner,Gazi Mehmet Ali, Yayın Yer: Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (Injoss), 2018

Uluslararası Hakemli Google Akademik Özgün Makale


77. İspanya İç Savaşı’nda Cumhuriyetçilerin Antifaşist Propagandası

Çakı Caner, Yayın Yer: Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli asos Özgün Makale


78. İspanya 2000 Partisi’nin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetleri Üzerine İnceleme

Gazi Mehmet Ali,Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yer: Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


79. Vichy Fransası’nda İşgal Propagandası

Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yer: Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


80. Adolf Hitler’in Korku Çekiciliği Bağlamında Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı

Tanyeri Mazıcı Emel,Çakı Caner, Yayın Yer: Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Akademia, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


81. Sovyetler Sonrası Rus Sinemasında Komünizm İdeolojisi: Amiral Filmi ve Göstergebilimsel Analizi

Çakı Caner, Yayın Yer: Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Injoss, 2018

Uluslararası Hakemli Google Akademik Özgün Makale


82. Adolf Hitler’in Reklamlarda Kullanımı: Mercedes ve Biomen Reklamları Üzerine İnceleme

Çakı Caner,İspir İlker, Yayın Yer: Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Injoss, 2018

Uluslararası Hakemli Google Akademik Özgün Makale


83. Birinci Dünya Savaşı’ndaki Alman Propaganda Kartpostallarında Kullanılan Karikatürlerde Türklerin Sunumunun Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi

Çakı Caner, Yayın Yer: Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


84. Nazi Almanyası Döneminde Basılan Posta Pullarının Propaganda Amaçlı Kullanımı

Çakı Caner, Yayın Yer: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


85. “İş Kazası Diye Bir Şey Yoktur”: Kanada İş Güvenliği Reklamları Üzerine İnceleme

Arpa Murat,Çakı Caner, Yayın Yer: Çalışma İlişkileri Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale


86. İş Kazalarını Konu Alan İş Güvenliği Reklamlarında Duygusal Çekiciliklerin Kullanımı: Avustralya ve Singapur İş Güvenliği Reklamları Üzerine İnceleme

Arpa Murat,Çakı Caner, Yayın Yer: Sosyal Güvenlik Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


87. The Effect of The Country of Origin In Evaluation of Foreign Oriented Products and The Mediation Role of Brand Loyalty: Kazakhistan Example

Karaca Mustafa,Bayram Ali,Biçkes Durdu Mehmet,Çakı Caner, Yayın Yer: Journal Of Humanities And Social Science, 2017

Uluslararası Hakemli Cross Ref Arxiv.org ANED Index Copernicus Google Scholar Jour Informatics Open J-Gate Özgün Makale


88. Medya Yöneticilerinin İş Tatmin Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi: Malatya Örneği

Karaca Mustafa,Biçkes Durdu Mehmet,Çakı Caner,Gülşen Karaduman, Yayın Yer: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


89. Türk Sinemasında Nazizm İdeolojisi: “Kırımlı” Filmi ve Göstergebilimsel Analizi

Çakı Caner,Zorlu Yaşar,Karaca Mustafa, Yayın Yer: İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


90. The Research of The Level of Social Media Addictıon of University Students

Gazi Mehmet Ali,Çetin Muharrem,Çakı Caner, Yayın Yer: International Journal Of Social Sciences And Education Research, 2017

Uluslararası Hakemli OAJI- Open Academic Journals Index RAS- Russian Academic Science tei-Turkish Education Index ESJI - Eurasian Scientific Journal Index ISI - International Scientific Indexing DRJI - Directory of Research Journals Indexing SIS - Scientific Indexing Services Özgün Makale


91. Yerel Medya Çalışanlarının Örgütsel İntikam Davranışları Üzerine Nitel Bir Çalışma: Malatya Örneği

Karaca Mustafa,Çakı Caner,Doğan Halit, Yayın Yer: Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli asos Özgün Makale


92. The Role of Mediation of the Organizational Cynicism the Relationship between Leader Member Interaction and Occupational Performance An Examination on the Elementary Teachers of Public Personnel in Central Anatolia Region

Biçkes Durdu Mehmet,Bayram Ali,Karaca Mustafa,Çakı Caner, Yayın Yer: Iosr Journal Of Business And Management (Iosr-Jbm), 2016

Uluslararası Hakemli Nasa Özgün Makale


93. Avrupa Havalimanlarında Sosyal Medyanın Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Kullanımı Facebook Örneği

Çekiç Akyol Ayça,Akyol Mevlüt,Çakı Caner, Yayın Yer: Journal Of Tourism Theory And Research, 2016

Uluslararası Hakemli • OAJI - Open Academic Journals Index• ESJI - Eurasian Scientific Journal Index• ISI - International Scientific Indexing • DRJI - Directory of Research Journals Indexing• SIS - Scientific Indexing Services Özgün Makale


94. The Effects Of The Person Organızation Fit And Person Job Fit On Burnout An Applicatıon In Press Operations

Karaca Mustafa,Bayram Ali,İnce Fatma,Çakı Caner, Yayın Yer: Journal Of Research In Humanities And Social Science, 2016

Uluslararası Hakemli  Cross Ref Arxiv.org ANED Index Copernicus Google Scholar Jour Informatics Open J-Gate Özgün Makale


Bildiriler

1. The Ad Hominem Propaganda Against Eleanor Roosevelt through Cartoons in Nazi Germany

Avcı Özkan, Çakı Caner, Yayın Yeri: VII. International 'Başkent' Congress on Physical, Social and Health Sciences, 31.10.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


2. The Anti-British War Propaganda through Images of Goebbels' Das Reich Newspaper before the Operation Barbarossa

Çakı Caner, Avcı Özkan, Yayın Yeri: 6th International 'Başkent' Congress on Physical, Social and Health Sciences, 28.08.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


3. NAZİ ALMANYASI’xxNDA VOLKSSTURM PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNE İNCELEME

Gazi Mehmet Ali,Gülada Mehmet Ozan,Çakı Caner, Yayın Yeri: 2. Anadolu Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 28.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


4. NAZİ ALMANYASI İŞGALİ ALTINDAKİ HOLLANDA’xxDA WAFFEN-SS PROPAGANDA FAALİYETLERİ ÜZERİNE İNCELEME

Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan,Gazi Mehmet Ali, Yayın Yeri: 2. Anadolu Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 28.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


5. The Using Metalepsis Narration in Images in Public Service Announcements About Blood Donation

Avcı Özkan, Çakı Caner, Yayın Yeri: 10th International İstanbul Scientific Research Congress, 25.07.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


6. THE SOCIAL MEDIA USAGE OF MINISTRIES IN TURKEY IN THE CONTEXT OF PUBLIC INFORMATION MODEL

Çakı Caner,Macun Şükrü, Yayın Yeri: 1st Eurasian Conference on Language and Social Sciences, 24.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. ÇİN HALK CUMHURİYETİ’xxNDE CASUSLUK KARŞITI PROPAGANDA FAALİYETLERİ ÜZERİNE İNCELEME

Karaca Mustafa,Gülada Mehmet Ozan,Çakı Caner, Yayın Yeri: 4. Uluslararası PİRİ REİS DİL-TARİH-COĞRAFYA KONGRESİ, 23.06.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


8. BELÇİKA İŞGALİ’xxNİN HÜZÜN ÇEKİCİLİĞİ BOYUTUNDA İNGİLİZ PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Karaca Mustafa,Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI PİRİ REİS DİL-TARİH-COĞRAFYA KONGRESİ, 23.06.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


9. ÇİN PROPAGANDASINDA KOMÜNİZM İDEOLOJİSİ BAĞLAMINDA KARL MARX’xxIN SUNUMU

Karaca Mustafa,Gülada Mehmet Ozan,Çakı Caner, Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 23.06.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


10. AMERİKAN EMPERYALİZMİ KONULU ÇİN PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNE İNCELEME

Karaca Mustafa,Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESI, 23.06.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


11. THE PRESENTATION OF THE GERMANS AND GERMANY IN KEMAL SUNAL FILMS:SAMPLE STUDY GURBETÇİ ŞABAN

Çakı Caner,Karaca Mustafa,Fişenkçi Seçil,Gözütok M Burak, Yayın Yeri: 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences IBA, 23.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


12. ”DAS LIED DER DEUTSCHEN” VE ”HORST-WESSEL-LIED” PROPAGANDA MARŞLARI ÜZERİNDEN NAZİZM İDEOLOJİSİNİN İNŞASI

Çakı Caner,Karaburun Doğan Derya,Günay Nurcan, Yayın Yeri: 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, 21.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


13. AVRUPA’DAKİ SOSYALİST PARTİLERİN SİYASAL İLETİŞİM AMAÇLI SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI

Çakı Caner,Zorlu Yaşar,Karaca Mustafa,Erol Ebru Gülbuğ,İspir İlker, Yayın Yeri: 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 20.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


14. SİYASİ PARTİLERİN İDEOLOJİLERİ DOĞRULTUSUNDA PARTİLERİN SEÇİM MÜZİKLERİ VE PROPAGANDA AFİŞLERİNİN KULLANIMI: 1999 GENEL VE YEREL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ

Karaburun Doğan Derya,Sayan Şule,Çakı Caner, Yayın Yeri: 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 20.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


15. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA YUNANİSTAN’IN SEFERBERLİK PROPAGANDASI

Çakı Caner, Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yeri: 1.ULUSLARARASI ARSLANTEPE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 19.09.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


16. The Communism Propaganda through Posters for Children in Soviet Education

Çakı Caner, Avcı Özkan, Yayın Yeri: 11th International İstanbul Scientific Research Congress, 17.10.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


17. SOVYET PROPAGANDA POSTERLERİNDE ALMAN ASKERLERİNİN KORKU ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA SUNUMU

Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan,Gazi Mehmet Ali, Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 17.03.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


18. LENİNGRAD KUŞATMASI ÜZERİNDEN SOVYET PROPAGANDA FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ

Gülada Mehmet Ozan,Gazi Mehmet Ali,Çakı Caner, Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 17.03.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


19. TÜRKİYE DEKİ VALİLİKLERİN HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMININ FACEBOOK ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Çekiç Akyol Ayça,Çakı Caner,Gazi Mehmet Ali, Yayın Yeri: Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 15.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


20. KURUMSAL İMAJ OLUŞTURMADA SOSYAL MEDYA PERFORMASININ ROLÜ İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ ÜZERİNE İNCELEME

Çakı Caner,Gazi Mehmet Ali, Yayın Yeri: Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 15.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


21. 1970’Lİ YILLARDA TÜRKİYE’NİN VAKIF OKULLARINDAKİ EĞİTİM SİSTEMİNİN HABABAM SINIFI FİLM SERİLERİ ÖZELİNDE İNCELEMES İ

Erol Ebru Gülbuğ,Çakı Caner,Cerrahoğlu Necati, Yayın Yeri: IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


22. HİTLER DÖNEMİ EĞİTİM YAPISINDAKİ OTOKRASİNİN ELEŞTİRİSİ: DIE WELLE FİLMİ ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMS EL İNCELEME

Erol Ebru Gülbuğ, Cerrahoğlu Necati, Çakı Caner, Yayın Yeri: IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 14.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


23. BAUDRILLARD’xxIN TÜKETİM TOPLUMU BOYUTUNDA JİL ÇORAP REKLAMI ÖRNEĞİ

Gülada Mehmet Ozan,Çakı Caner, Yayın Yeri: 1.Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi, 13.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


24. AVRUPA MUHAFAZAKAR PARTİLERİNİN İDEOLOJİK SÖYLEMLERİNİ PROPAGANDA AMAÇLI KULLANDIKLARI VİDEO PAYLAŞIM SİTESİ YOUTUBE ÜZERİNDEN OKUMAK

Karaca Mustafa,Çakı Caner, Yayın Yeri: 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science, 11.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


25. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAKİ ALMAN PROPAGANDA KARTPOSTALLARINDA TÜRKLERİN SUNUMUNUN GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

Çakı Caner,Karaca Mustafa, Yayın Yeri: 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science, 11.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


26. KIBRIS BARIŞ HAREKATI’xxNDA MARŞLARIN PROPAGANDA AMAÇLI KULLANIMI: ”MÜCAHİT MARŞI” ÜZERİNE İNCELEME

Gülada Mehmet Ozan,Çakı Caner, Yayın Yeri: I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 09.12.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


27. ALMAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ’xxNDE NAZİZM KARŞITI PROPAGANDA FAALİYETLERİ: ”TÜM SİLAHLAR HİTLER’xxE KARŞI” ŞARKISI ÜZERİNE İNCELEME

Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yeri: I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 09.12.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


28. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’xxNDA KULLANILAN İRLANDA PROPAGANDA POSTELERİ ÜZERİNE İNCELEME

Gülada Mehmet Ozan,Çakı Caner, Yayın Yeri: I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 09.12.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


29. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KANADA PROPAGANDA POSTERLERİNDE ALMANLARIN SUNUMU

Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yeri: 2. Uluslararası Katılımlı ve Hakemli GAP Zirvesi, 07.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


30. RUSYA ÇARLIĞI’NIN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA PROPAGANDA AMAÇLI KULLANDIĞI POSTERLERİN GÖSTERGE BİLİMSEL ANALİZİ

Gülada Mehmet Ozan,Çakı Caner, Yayın Yeri: 2. UIuslararası Katılımlı ve Hakemli Gap Zirvesi, 07.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


31. THE EFFECTS ON ETHICAL PERCEPTIONS OF THE STUDENTS OF MACHIAVELIST TENDENCIES

Çetin Muharrem,Gazi Mehmet Ali,Çakı Caner, Yayın Yeri: 14TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM COMMUNICATION IN THE MILLENNIUM, 07.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


32. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAKİ SOVYET PROPAGANDA POSTERLERİNDE COŞKU ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA EKİM DEVRİMİ’NİN SUNUMU

Gazi Mehmet Ali,Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 07.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


33. SOVYETLER BİRLİĞİ GENÇLİK ÖRGÜTÜ KOMSOMOL’UN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KULLANILAN PROPAGANDA POSTERLERİNDEKİ SUNUMU

Gülada Mehmet Ozan,Gazi Mehmet Ali,Çakı Caner, Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 07.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


34. THE RESEARCH OF THE LEVEL OF SOCIAL MEDIA ADDICTION OF UNIVERSITY STUDENTS

Gazi Mehmet Ali,Çetin Muharrem,Çakı Caner, Yayın Yeri: 2nd International Conference on Social Sciences and Education Researchs, 06.11.2016

Uluslararası Özet bildiri


35. THE USE OF THE SOCIAL MEDIA AS A COMMUNICATION TOOL IN EUROPEAN AIRPORTS CASE STUDY OF FACEBOOK

Çekiç Akyol Ayça,Akyol Mevlüt,Çakı Caner, Yayın Yeri: 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, 06.11.2016

Uluslararası Özet bildiri


36. ALMAN ÇOCUKLARI VE NAZİZM İDEOLOJİSİ: DER PIMPF PROPAGANDADERGİSİ ÜZERİNE İNCELEME

Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan,Gazi Mehmet Ali, Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, 05.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


37. KOMÜNİZM İDEOLOJİSİNİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’xxNDA KULLANILAN SOVYET PROPAGANDA POSTERLERİNE YANSIMASI

Gülada Mehmet Ozan,Gazi Mehmet Ali,Çakı Caner, Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, 05.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


38. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ KONU ALAN KAMU SPOTLARINDA KORKU ÇEKİCİLİĞİ KAVRAMININ KULLANIMI: BREZİLYA KAMU SPOTLARI ÜZERİNE İNCELEME

Gülada Mehmet Ozan,Çakı Caner, Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2-4 Kasım 2018 - Şanlıurfa, 04.11.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


39. NAZİ PROPAGANDASINDA GENERAL ERWIN ROMMEL’xxIN KÜLT KİŞİLİK OLARAK İNŞASI: ”UNSER ROMMEL” PROPAGANDA MÜZİĞİ ÜZERİNE İNCELEME

Çakı Caner,Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2-4 Kasım 2018 - Şanlıurfa, 04.11.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


40. Eulenspiegel Humor Magazine’s Visual Propaganda for the Building of the Berlin Wall

Karaca Mustafa, Avcı Özkan, Çakı Caner, Yayın Yeri: 6th International Congress on Life, Social, and Health Sciences in a Changing World, 03.07.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


41. SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN UZAY PROPAGANDASI

Çakı Caner, Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yeri: IV. INTERNATIONAL PIRI REIS LANGUAGE, HISTORY, GEOGRAPHY CONGRESS,

Uluslararası Tam metin bildiri


42. THE PATRIOTIC HYGIENE CAMPAIGNS IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Çakı Caner, Gülada Mehmet Ozan, Yayın Yeri: 3. PEARSON JOURNAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

Kayıtlı değil

--%>