Dr. Öğr. Üyesi ŞAZİYE BETÜL SOPACI

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA BÖLÜMÜ
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOTEKNOLOJİ (DR)

2011 - 2008

TEZ: Microorganism mediated stereoselective bio-oxidation and bio-hydrogenation reactions and thiamine pyrophosphate dependent enzyme catalyzed enantioselective acyloin reactions

Yüksek Lisans

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOTEKNOLOJİ (YL) (TEZLİ)

1997 - 2000

TEZ: Southern analysis of Torula thermophila genome for the multiplicity of cellulase genes

Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

1990 - 1994

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010-

Üniversite Dışı Deneyim

  • Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, 2010 -
  • Fp7 Proje Araştırmacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2009 - 2010

Makaleler

1. Evaluation of Chemical and Mineralogical Structure of Davutoğlan Bird Sanctuary Clayfor It’s Antimicrobial Efficiency

Sopacı Şaziye Betül, Yayın Yer: Süleyman Demirel Üniversitesifen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Thermal kinetic analysis, theoretical thermodynamic calculations and antimicrobial activity of three new energetic materials

Sopacı Şaziye Betül,Nazır Hasan,Emir Erdal,Atakol Orhan,Öz Sevi, Yayın Yer: Journal Of Thermal Analysis And Calorimetry, 2018

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


3. Nitro Piridin Halkasının Nükleofilik Sübstitüsyonundan Elde Edilen İki Yeni Enerjik Malzemenin Termal İncelenmesi, Termokinetik Analizi ve Antimikrobiyal Aktivitesi

İnal Emine Kübra,Acar Nurcan,Sopacı Şaziye Betül,Yıldız Ceren,Nazır Hasan,Atakol Orhan,Öz Sevi, Yayın Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. The investigations of thermal behavior, kinetic analysis, and biological activity of trinuclear complexes prepared ONNO-type Schiff bases with nitrito and nitrato μ-bridges

Acar Nurcan,Atakol Orhan,Sopacı Şaziye Betül,Cansaran Duman Demet,Svoboda Ingrid,Öz Sevi, Yayın Yer: Journal Of Thermal Analysis And Calorimetry, 2017

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


5. Preparation and characterization of surface modified gamma Fe 2 O 3 maghemite silica nanocomposites used for the purification of benzaldehyde lyase

Tural Bilsen,Sopacı Şaziye Betül,Özkan Necati,Volkan Mürvet,Demir Ayhan Sıtkı, Yayın Yer: M. Journal Of Physics And Chemistry Of Solids, 2011

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


6. Selective oxidation and reduction reactions with cofactor regeneration mediated by galactitol lactate and formate dehydrogenases immobilized on magnetic nanoparticles

Demir Ayhan Sıtkı,Talpur Farah Naz,Sopacı Şaziye Betül,Kohring Gert Wieland,Çelik Ayhan, Yayın Yer: Journal Of Biotechnology, 2011

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


7. Carboligation reactions with benzaldehyde lyase immobilized on superparamagnetic solid support Sopaci Ş B Şimşek I Tural B Volkan M and Demir A S

Sopacı Şaziye Betül,Şimşek İlke,Tural Bilsen,Demir Ayhan Sıtkı,Volkan Mürvet, Yayın Yer: Organic And Biomolecular Chemistry, 2009

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


8. Thiamine pyrophosphate dependent enzyme catalyzed reactions Stereoselective C C bond formations in water

Demir Ayhan Sıtkı,Talpur Farah Naz,Sopacı Şaziye Betül,Çelik Ayhan,Kohring Gert Wieland, Yayın Yer: Clean, 2007

Uluslararası Hakemli SCI Özet


Bildiriler

1. Green Synthesis of Iron Nanoparticles and Their Bactericidal Activity

Öztürk Tuğba,Sopacı Şaziye Betül,Ay Çiğdem,Volkan Mürvet, Yayın Yeri: 7thINTERNATIONALCONGRESSon MOLECULARBIOLOGY and BIOTECHNOLOGY, 27.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


2. Effect of Silver Nanoparticles in Plant Tissue Culture Media on Seed Germination and Seedling Growth in Black Carrot

Çetin Burcu,Sopacı Şaziye Betül,Ay Çiğdem,Özen Tülin Ezgi,Volkan Mürvet, Yayın Yeri: 7. Uluslararası Moleküler Biyoloji Kongresi (Molbiotech), 27.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


3. Effect of Silver Nanoparticles in Plant Tissue Culture Media on Seed Germination and Seedling Growth in Black Carrot

Çetin Burcu,Sopacı Şaziye Betül,Ay Çiğdem,Özen Tülin Ezgi,Volkan Mürvet, Yayın Yeri: 7thINTERNATIONALCONGRESSon MOLECULARBIOLOGY and BIOTECHNOLOGY, 27.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


4. Fabrication of Montmorilonite by Natural Antioxidants for Increased Metal AdsorbtionCapacity: Preparation of Clay/Ag Nanocomposites and Evaluation of Antimicrobial Activity

Sopacı Şaziye Betül, Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS onNATURAL and ENGINEERING SCIENCES, 25.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


5. Synthesis and Analysis of Homo and Heterotrinuclear CuII CuII CuII and CuII NiII CuII Complexes Obtained from Salpn Type Ligands

Acar Nurcan,Sopacı Şaziye Betül,Emir Erdal,Öz Sevi, Yayın Yeri: International Congress on National and Engineering Sciences, 05.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Üç yeni enerjik malzemenin sentezi ve antimikrobiyal aktivitesinin incelenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.1917 17.09.2017


2. BAP FBA 2016 718

Yeni Bir Yöntemle Dördüncül Merkezli Hidroksifosfonatların Sentezlenmesi Ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 08.03.2016 28.12.2017


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804631

--%>