Prof. Dr. HAYRİYE SAYHAN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE COĞRAFYASI (DR)

1987 - 1991

Yüksek Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

COĞRAFYA (YL) (TEZLİ)

1985 - 1987

TEZ: Malatya’xxnın doğusunda tabaka basamaklı yöre reliefi araştırmaları

Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

1981 - 1985

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2007-
 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2006-2007
 • Doçent Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, 1998-2006
 • Doktor Öğretim Üyesi Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, 1994-1998
 • Doktor Öğretim Üyesi Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1991-1994
 • Araştırma Görevlisi Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1987-1991

Verdiği Dersler

 • Çevre Sorunları ve Etkileri Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2018-2019
 • Sosyal Proje Geliştirme Lisans, 2018-2019
 • Siyasi Coğrafya Lisans, 2018-2019
 • Bilim, Teknoloji, Sosyal Değişme Lisans, 2018-2019
 • Danışmanlık Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Günümüz Dünya Sorunları Lisans, 2018-2019
 • Okul Deneyimi Lisans, 2018-2019
 • A Seç: Turizm Coğrafyası Lisans, 2018-2019
 • Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Lisans, 2018-2019
 • Türkiye Fiziki Coğrafyası Lisans, 2018-2019
 • Sosyal Bilgilerin Temelleri Lisans, 2018-2019
 • Çevre Sorunları ve Etkileri Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2017-2018
 • Sosyal Proje Geliştirme Lisans, 2017-2018
 • Siyasi Coğrafya Lisans, 2017-2018
 • Bilim, Teknoloji, Sosyal Değişme Lisans, 2017-2018
 • Danışmanlık Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Günümüz Dünya Sorunları Lisans, 2017-2018
 • Okul Deneyimi Lisans, 2017-2018
 • A Seç: Turizm Coğrafyası Lisans, 2017-2018
 • Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Lisans, 2017-2018
 • Türkiye Fiziki Coğrafyası Lisans, 2017-2018

Akademik / İdari Görevler

 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2009 -
 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2007 - 2014
 • Fakülte Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2007 -

Makaleler

1. Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programlarının Çevre Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Sayhan Hayriye,Yılmaz Onur, Yayın Yer: Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (Ijonass), 2019

Uluslararası Hakemli Academic Index, Directory of Research Journals Indexing DRJI, Google SCHOLAR, INDEX COPERNICUS Özgün Makale


2. Ecological footprints of primary scool students and recommendations to diminish them.

Sayhan Hayriye,Sayhan Remzi Sencer,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: American-Eurasian Journal Of Agricultural Enviromental Sciences, 2013

Uluslararası Hakemli ISI Özgün Makale


3. Aktif Fay Hatları Boyunca Gelişen Traverten Konilerine Kırşehir’den Bir Örnek

Sayhan Hayriye, Yayın Yer: G.Ü., Kırşehir Eğitim Fak. Dergisi, 2005

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. Seyfe Havzası’nda (Kırşehir) 2002 Yılı Ocak Ayında Düşey Doğrultuda Tespit Edilen Sıcaklık Anomalilerin Yöre İklimi Açısından Önemi

Sayhan Hayriye, Yayın Yer: G.Ü., Kırşehir Eğitim Fak. Dergisi, 2003

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Kırşehir’de Kış Aylarında Görülen İnversiyon Olayının Hava Kirliliği Üzerine Etkileri

Sayhan Hayriye, Yayın Yer: G.Ü., Kırşehir Eğitim Fak. Dergisi, 2003

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Kırşehir’de 2002 Yılı Ocak Ayında Yükseltiye Bağlı Olarak Tespit Edilen Sıcaklık Değişmeleri ve İnversiyon Olayı

Sayhan Hayriye, Yayın Yer: G.Ü., Kırşehir Eğitim Fak. Dergisi, 2002

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. Seyfe Gölü Eski Seviyelerinin Kuaterner Jeomorfolojisi Açısından Etüdü

Sayhan Hayriye, Yayın Yer: G.Ü., Kırşehir Eğitim Fak. Dergisi, 2001

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. Seyfe Havzasının Jeomorfolojisi (KIRŞEHİR),

Sayhan Hayriye, Yayın Yer: Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Erciyes’in Doğusunda Aktüel Morfodinamiğe Bağlı Olarak Gelişen Tufurların Genetik ve Morfometrik Analizi

Sayhan Hayriye, Yayın Yer: Türk Coğrafya Dergisi, 1999

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. Mucur Obruğu (KIRŞEHİR)

Sayhan Hayriye, Yayın Yer: Türk Coğrafya Dergisi, 1999

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. Yeni Bulgular Işığında, Zerezekkaşı Tepe (KAYSERİ) Diatomitlerinin Yöre Paleoekolojisindeki Yeri

Sayhan Hayriye, Yayın Yer: Türk Coğrafya Dergisi, 1999

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


12. Yarıkurak Bölgelerdeki Çamur Akıntısı Olayına Oltu Çayı Havzasından Bir Örnek

Sayhan Hayriye, Yayın Yer: Türk Coğrafya Dergisi, 1997

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. Bilgisayar Teknolojisi ve Coğrafya Araştırmaları

Sayhan Hayriye, Yayın Yer: Türk Coğrafya Dergisi, 1995

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805113

--%>