Doç. Dr. BAHADIR GÜLBAHAR

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Lisans

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

2015 - 2017

Önlisans

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

HUKUK BÖLÜMÜ

2013 - 2015

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (DR)

2005 - 2010

TEZ: Öğretmenlerin ilköğretim programlarının uygulanmasında ilköğretim okulu yöneticilerinden bekledikleri rollere ilişkin görüşleri

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (YL) (TEZLİ)

2003 - 2005

TEZ: Milli Eğitim`de norm kadro uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve konuyla ilgili çözüm önerileri

Lisans

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

1996 - 2000

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2021-
 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2012-2021

Verdiği Dersler

 • EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Lisans, 2021-2022
 • EĞİTİME GİRİŞ Lisans, 2021-2022
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • SEMİNER Yüksek Lisans, 2019-2020
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2019-2020
 • YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Lisans, 2019-2020
 • ETKİLİ İLETİŞİM Lisans, 2019-2020
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2019-2020
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2019-2020
 • TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ Lisans, 2019-2020
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Lisans, 2019-2020
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2018-2019
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2018-2019
 • TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ Lisans, 2018-2019
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2018-2019
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2018-2019
 • YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Lisans, 2018-2019
 • ETKİLİ İLETİŞİM Lisans, 2018-2019
 • SEMİNER Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • SEMİNER Yüksek Lisans, 2017-2018
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TÜRKÇE EĞİTİMİ ALANINDA NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2017-2018
 • YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Lisans, 2017-2018
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Lisans, 2017-2018
 • ETKİLİ İLETİŞİM Lisans, 2017-2018
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2017-2018
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2017-2018
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2017-2018
 • TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ Lisans, 2017-2018
 • TÜRKÇE EĞİTİMİ ALANINDA NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans, 2016-2017
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2016-2017
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2016-2017
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2016-2017
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2016-2017
 • TÜRK EĞİTİM TARİHİ Lisans, 2016-2017
 • YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Lisans, 2016-2017
 • ETKİLİ İLETİŞİM Lisans, 2016-2017
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2016-2017
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2016-2017
 • TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ Lisans, 2016-2017
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2016-2017
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2016-2017
 • Uzmanlık Alanı Yüksek Lisans, 2016-2017
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2015-2016
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2015-2016
 • SEMİNER Yüksek Lisans, 2015-2016
 • TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ HAZIRLANMASI VE İNCELENMESİ Yüksek Lisans, 2015-2016
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2015-2016
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2015-2016
 • TÜRK EĞİTİM TARİHİ Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2015-2016
 • YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Lisans, 2015-2016
 • ETKİLİ İLETİŞİM Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Lisans, 2015-2016
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2015-2016
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2015-2016
 • TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ Lisans, 2015-2016
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Lisans, 2015-2016

Akademik / İdari Görevler

 • Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı , , 2016 -

Üniversite Dışı Deneyim

 • Türk Dili Ve Edebiyatı / Türkçe Öğretmenliği Milli Eğitim Bakanlığı, 2000 - 2009

Makaleler

Bildiriler

1. DEVELOPING THE SKILLS FOR DEMOCRATIC CLASSROOM MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION SCALE SFDCMIHE A CASE STUDY FOR RELIABIL ITY AND VALIDITY

Gülbahar Bahadır,Hacer Ergül, Yayın Yeri: ICSER 2015, 31.10.2015

Uluslararası Özet bildiri


2. DEMOKRATİK BİR OKUL ORTAMININ OLUŞMASINDA ETKİLİ OLAN OKUL MÜDÜRÜ DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: ICOINE 2014, 31.10.2014

Uluslararası Özet bildiri


3. ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ LİDER ÖĞRETMENLİK BECERİLERİ ALGILARIYLA SINIF İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Gülbahar Bahadır,Sıvacı Sadık Yüksel, Yayın Yeri: 6. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 31.03.2018

Uluslararası Özet bildiri


4. RESMÎ ÜNİVERSİTELERE BAĞLI TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ OLUMLU SINIF İKLİMİ SAĞLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Gülbahar Bahadır,Ekici Engin, Yayın Yeri: 6. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 31.03.2018

Uluslararası Özet bildiri


5. Students’ Views About The Democratic Classroom Management İn Higher Education

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: XIX. European Conference onSocial and Behavioral Sciences, 31.01.2019

Uluslararası Özet bildiri


6. Ortaokul Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ Algılarıyla Sınıf İçi Etkili İletişim BecerileriAlgıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sıvacı Sadık Yüksel,Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim veSosyal Bilimler Sempozyumu, 30.06.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


7. Öğretmen Adaylarının Bağımsız Çalışabilme Ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği İleLisansüstü Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1

Sıvacı Sadık Yüksel,Gülbahar Bahadır,Çöplü Fırat, Yayın Yeri: lV. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPO2YUMU (TURKCESS 2018), 30.06.2018

Uluslararası Özet bildiri


8. ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ ALGILARIYLA SINIFİÇİ LİDER ÖĞRETMENLİK BECERİLERİ ALGILARI ARASINDAKİİLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Gülbahar Bahadır,Sıvacı Sadık Yüksel, Yayın Yeri: INCSOS 2018, 28.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Öğretmen Adaylarının Araştırmaya ve Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumları

Sıvacı Sadık Yüksel,Gülbahar Bahadır,Çöplü Fırat, Yayın Yeri: V. International Curriculum and Instruction Congress, 28.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


10. Türkçe Öğretmenlerinin Öğretimi Planlama Yeterlikleri VeZaman Yönetimi Becerilerine İlişkin Algıları Arasındaki İlişkininİncelenmesi

Gülbahar Bahadır,Bölükbaş Alper Öznur, Yayın Yeri: 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 27.10.2019

Uluslararası Özet bildiri


11. Yaratıcı Drama Yöntemı̇nı̇n Etkı̇sı̇ne İlı̇şkı̇n Tutum Ölçeğı̇nı̇nGelı̇ştı̇rı̇lmesı̇: Geçerlı̇k ve Güvenı̇rlı̇k Çalışması

Gülbahar Bahadır,Saylan Mehmet, Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 27.06.2019

Uluslararası Özet bildiri


12. Türkçe Öğretmenlerı̇nı̇n Sınıf Yönetı̇mı̇ Yeterlı̇klerı̇ İle Kı̇şı̇lı̇k Özellı̇klerı̇ Arasındakı̇ İlı̇şkı̇nı̇n İncelenmesı

Gülbahar Bahadır,Erdoğan Aysun, Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 27.06.2019

Uluslararası Özet bildiri


13. YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİLERİNE İLİŞKİNTÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TUTUMLARININİNCELENMESİ

Gülbahar Bahadır,Saylan Mehmet, Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI EĞİTİMBİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMU, 27.06.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


14. TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMEN LİDERLİĞİNEİLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Gülbahar Bahadır,Gürler Aydın, Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI EĞİTİMBİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMU, 27.06.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


15. Opinions of Lecturers Regarding Management of Classrooms where Turkish is Taught as a Foreign Language at an Official Turkish Teaching Center

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: INTE 2014, 27.06.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


16. Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: XIV. European Conference on Social andBehavioral Sciences, 26.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


17. Ortaokul Öğretmenlerinin İşe Bağlılık Algılarıyla Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gülbahar Bahadır,Sıvacı Sadık Yüksel, Yayın Yeri: XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 26.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


18. Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığını Etkileyen Etkenler ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılığın Sonuçlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: VII. UEDK, 22.05.2015

Uluslararası Özet bildiri


19. Suriyeli Mülteci Çocuklara Türkiye Türkçesi Öğreten Türkçe Öğreticilerinin Sınıflarda Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Görüşleri

Gülbahar Bahadır,Erdoğan Aysun, Yayın Yeri: I1. International Academic Research Congress, INES 2017, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


20. Okula Bağlılığı Etkileyen Etkenler ve Okula Bağlılık Duymanın OlumluEtkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 18.04.2015

Ulusal


21. Okula Bağlılığı Etkileyen Etkenler ve Okula Bağlılık Duymanın OlumluEtkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 18.04.2015

Ulusal Özet bildiri


22. İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Sınıf İklimine Etkisine İlişkin TürkçeÖğretmenlerinin Görüşleri

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 18.04.2015

Ulusal Özet bildiri


23. DUYGUSAL ZEKÂNIN ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ LİDER ÖĞRETMENLİK VESINIF İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR YAPISALEŞİTLİK MODELLEME ÇALIŞMASI

Gülbahar Bahadır,Sıvacı Sadık Yüksel, Yayın Yeri: ÇUKUROVAULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 16.12.2018

Uluslararası Özet bildiri


24. ÖĞRETMENLERİN YÖNETİCİ DESTEĞİ, OKUL ETKİLİLİĞİ, İŞE ANGAJEOLMA VE İŞ DOYUMUNA İLİŞKİN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİNİNCELENMESİ

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 15.12.2019

Uluslararası Özet bildiri


25. İDEAL SINIF ATMOSFERİ ALGI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VEGÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: ICOSRESSE 2017, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


26. Bilinçli medya tüketimi eğitiminin üniversite birinci sınıf öğrencileri üzerindeki etkileri

Baloğlu Nuri,Gülbahar Bahadır,Söğüt Yasin,Topal Mehmet Cemil,Yurt Erhan, Yayın Yeri: 3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’17), 10.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


27. ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİSİFARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

Gülbahar Bahadır,Durmuş İsmail, Yayın Yeri: XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, 10.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


28. TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARIYLA DUYGUSALZEKÂ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Gülbahar Bahadır,Doğan Tuba, Yayın Yeri: ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, 10.10.2020

Uluslararası Özet bildiri


29. Ortaokul Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ Düzeyleriyle Öğretmen Liderliği Davranışları Arasındaki İlişki

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: EJER CONGRESS 2015, 10.06.2015

Uluslararası Özet bildiri


30. ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ YETERLİKLERİ İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 09.05.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


31. ÖĞRETMENLERDE TAKIM ÇALIŞMASI TUTUMU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI ERCİYESBİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 09.05.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


32. ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİNİN ÖĞRETMENLERİN OKUL ETKİLİLİĞİ ALGISI, İŞE ANGAJE OLMA, İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİETKİSİNİN İNCELENMESİ

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: ÇUKUROVA 3. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 06.10.2019

Uluslararası Özet bildiri


33. Türkçe Öğretmenlerinin Sınıf İçi Etkili İletişim Becerilerine İlişkin Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Gülbahar Bahadır,Aksungur Gülşah, Yayın Yeri: I. International Symposium on Social Sciences and Educational Research, ISCER 2017, 05.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


34. Ortaokul Öğretmenlerinin Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerilerine İlişkin Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: . International Symposium on Social Sciences and Educational Research, ISCER 2017, 05.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


35. Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ve Sınıf Yönetimi Yeterliliklerine İlişkin Algıları

Gülbahar Bahadır,Sıvacı Sadık Yüksel, Yayın Yeri: I. International Symposium on Social Sciences and Educational Research, ISCER 2017, 05.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


36. Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlikleri ve Mizah Tarzları

Sıvacı Sadık Yüksel,Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: I. International Symposium on Social Sciences and Educational Research, ISCER 2017, 05.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


37. ÖĞRETİM ELEMANLARININ OLUMLU SINIF İKLİMİ SAĞLAMAYETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİK VEGÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: INES 2016, 05.11.2016

Uluslararası Özet bildiri


38. ÖĞRETİMİ PLANLAMA YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİNİNGELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: INES 2016, 05.11.2016

Uluslararası Özet bildiri


39. YÜKSEKÖĞRETIMDE SINIFLARDA KARŞILAŞILAN OLUMSUZ ÖĞRETIM ELEMANI DAVRANIŞLARI VE BUDAVRANIŞLARIN ÖĞRENCILER ÜZERINDEKI ETKILERIYLE İLGILI NITEL BIR ÇALIŞMA

Gülbahar Bahadır,Turpçu Merve, Yayın Yeri: INES 2016, 05.11.2016

Uluslararası Özet bildiri


40. SINIF ÖĞRETMENLERININ ÖĞRETIMI PLANLAMA YETERLIK ALGILARININ BAZI DEĞIŞKENLER AÇISINDANİNCELENMESI

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: INES 2016, 05.11.2016

Uluslararası Özet bildiri


41. A CONTENT ANALYSIS OF KEYWORDS USED IN ARTICLES WHICH SCHOOL PRINCIPALS ARE PARTICIPATED OR SUBJECTED: ULAKBIM TR INDEX SAMPLE

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: ANKARA III. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 04.10.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


42. OKUL İKLİMİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ:YÖK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİ

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: ANKARA III. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 04.10.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


43. Türkçe Öğretmenlerinin Öğretim Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Gülbahar Bahadır,Gürler Aydın, Yayın Yeri: UTEOK 2015, 03.10.2015

Uluslararası Özet bildiri


44. Yükseköğretimde Öğrenci Memnuniyetiyle İlgili Nitel Bir Çalışma

Gülbahar Bahadır,Şahin Çiğdem,Turpçu Merve, Yayın Yeri: EJER 2016 CONGRESS, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


45. Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Algılarıyla İşe Bağlılık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: EJER 2016 CONGRESS, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


46. OKUL MÜDÜRÜ İLE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ İLETİŞİMİ ETKİLEYEN ETKENLERİNBELİRLENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: USBIK 2019 SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 02.02.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


47. ÖĞRETMENLERİ DESTEKLEYİCİ OKUL MÜDÜRÜ TUTUM VE DAVRANIŞLARININBELİRLENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: USBIK 2019 SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 02.02.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


48. ÖĞRETİM ELEMANLARININ OLUMLU SINIF İKLİMİ SAĞLAMA YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİNTÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Gülbahar Bahadır,Ertuğrul Gülşah, Yayın Yeri: I.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ USBIK 2018, 02.02.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


49. Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Gülbahar Bahadır,Aksungur Şahin, Yayın Yeri: KAYSERİ USBIK 2018 1. ULUSLARRASI SOSYAL BİLİM KONGRESİ, 02.02.2018

Uluslararası Özet bildiri


50. INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN PROSPECTIVE TEACHERS'ATTITUDES TO TEACHING PROFESSION, POTENTIAL PERSONALITY PERCEPTIONS, LIFE SATISFACTIONS AND EMOTIONAL STATUS

Gülbahar Bahadır, Sıvacı Sadık Yüksel, Kuzu Okan, Yayın Yeri: 6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS,

Uluslararası Özet bildiri


51. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI, OLASI BENLİK ALGILARI, YAŞAM DOYUMLARI VE DUYGU DURUMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Gülbahar Bahadır, Sıvacı Sadık Yüksel, Kuzu Okan, Yayın Yeri: ABANT 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES,

Uluslararası Özet bildiri


52. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ÖZ YETERLİKLERİ İLE SINIFTAKİ FARKLILIKLAR YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Gülbahar Bahadır, Şentürk Salih, Yayın Yeri: BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III,

Uluslararası Özet bildiri


53. TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİ DESTEĞİ ALGILARI VE OKUL İKLİMİ ALGILARI İLE TAKIM ÇALIŞMASINA İLİŞKİN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Gülbahar Bahadır, Ülker Erdinç, Yayın Yeri: 14. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


54. ÖĞRETMENLERİN İŞE BAĞLILIKLARI, TAKIM ÇALIŞMASI TUTUMLARI VE SINIFTAKİ FARKLILIKLAR YETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: YAPISAL BİR EŞİTLİK MODELLEMESİ

Gülbahar Bahadır, Sezen Gültekin Gözde, Gün Mesut, Yayın Yeri: SELJUK SUMMIT 5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS,

Uluslararası Özet bildiri


55. Gümüşhane ve Bayburt Masallarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

Gülbahar Bahadır, Yayın Yeri: CUMHURİYET ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri Algı Ölçeğinin Geliştirilerek Öğretmenlerin Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Dünyada Her Alanda Olduğu Gibi Eğitimde De Hızlı Değişimler Yaşanmakta, Bu Durum Öğretmenlere Geleneksel Rollerin Yanı Sıra Birçok Yeni Rol Yüklemektedir. Liderlik, Günümüzde Öğretmenlerden Beklenen En Önemli Rollerden Biridir. Okullar Gelişmek, Topluma Y

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 28.10.2017


2. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Argüman Kurma Becerileri ile Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 30.12.2016


3. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Argüman Kurma Becerileri İle Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Argüman Kurma Becerileri

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 30.12.2016


4. 1 YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİYLE İLGİLİ NİTEL BİR ÇALIŞMA 2 ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARIYLA İŞE BAĞLILIK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 24.05.2016 24.06.2016


5. BİLİNÇLİ MEDYA TÜKETİMİ EĞİTİM MODÜLÜ

Bilinçli Medya Tüketimi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2017 22.12.2017


6. BİLİNÇLİ MEDYA TÜKETİMİ EĞİTİM MODÜLÜ

Bilinçli Medya Tüketimi Eğitim Modülünün Hazırlanması Ve Sunulması

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2017 17.03.2018


7. İDEAL SINIF ATMOSFERİ ALGI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 10.05.2017 20.05.2017


8. ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARIYLA SINIF İÇİ LİDER ÖĞRETMENLİK BECERİLERİ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Eğitimde Liderlik

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 09.03.2018 05.04.2019


9. CAMPUS EUROPAE Hook Up

Elektronik Ortamda Avrupa Da En Çok Konuşulan Dillerin A1 A2 B1 B2 C1 C2 Seviyelerinde Öğretimi (Türkçenin İnternet Üzerinde Öğretimi)

Araştırmacı Avrupa Birliği 05.10.2009 30.03.2012


10. TELAFİ EĞİTİMİ PROGRAMI

İlköğretime Zamanında Başlayamamış Ancak Daha Sonra Başlayan Çocukların Eğitimi

Uzman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 02.01.2006 30.06.2006


11. Türk Eğitim Sistemine İlişkin Görüş ve Öneriler

Türk Millî Eğitim Politikaları

Araştırmacı Diğer (Ulusal) 01.03.2018 31.12.2018


12. Türk Eğitiminin İçinde Bulunduğu Sorunların Tespiti ve Eğitim Sistemimizin 2023 Hedeflerine Ulaşabilmesine yönelik önerilerin ortaya koyulması amacıyla eğitim sistemine yönelik Ar-Ge Projesi

Türk Eğitim Sistemine İlişkin Görüş Ve Öneriler

Araştırmacı Özel Kuruluşlar 01.03.2018 31.12.2018


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

08504410244

--%>