Doç. Dr. SERDAL BALTACI

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Bütünleşik Doktora

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)

2009 - 2014

TEZ: Dinamik matematik yazılımının geometrik yer kavramının öğretiminde kullanılmasının bağlamsal öğrenme boyutundan incelenmesi

Doktora

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)

2009 - 2014

TEZ: Dinamik matematik yazılımının geometrik yer kavramının öğretiminde kullanılmasının bağlamsal öğrenme boyutundan incelenmesi

Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

1998 - 2003

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2019-
 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2015-
 • Öğretim Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu, 2007-2015

Verdiği Dersler

 • İSTATİSTİK VE OLASILIK-I Lisans, 2017-2018
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2017-2018
 • İSTATİSTİK Lisans, 2017-2018
 • DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMLARI İLE MATEMATİK KAVRAMLARININ KEŞFİ Lisans, 2017-2018
 • MATEMATİKSEL MODELLEME Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2016-2017
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2016-2017
 • MATEMATİK FELSEFESİ Lisans, 2016-2017
 • İSTATİSTİK VE OLASILIK II Lisans, 2016-2017
 • MATEMATİK TARİHİ Lisans, 2016-2017
 • BİLGİSAYAR CEBİRİ SİSTEMLERİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2016-2017
 • İSTATİSTİK Lisans, 2016-2017
 • İSTATİSTİK VE OLASILIK I Lisans, 2016-2017
 • İSTATİSTİK VE OLASILIK II Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Lisans, 2015-2016
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2015-2016
 • İSTATİSTİK VE OLASILIK I Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK FELSEFESİ Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Lisans, 2015-2016
 • İSTATİSTİK Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Lisans, 2014-2015
 • İSTATİSTİK VE OLASILIK-II Lisans, 2014-2015
 • DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMLARI İLE MATEMATİK KAVRAMLARININ KEŞFİ Lisans, 2014-2015
 • BİLGİSAYAR CEBİRİ SİSTEMLERİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ Lisans, 2014-2015
 • İSTATİSTİK Lisans, 2014-2015
 • İSTATİSTİK VE OLASILIK - I Lisans, 2014-2015
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Lisans, 2014-2015
 • İSTATİSTİK Lisans, 2013-2014
 • ANALİTİK GEOMETRİ II Lisans, 2013-2014
 • İSTATİSTİK VE OLASILIK-II Lisans, 2013-2014
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Lisans, 2013-2014
 • İSTATİSTİK VE OLASILIK-I Lisans, 2013-2014
 • ANALİTİK GEOMETRİ I Lisans, 2013-2014
 • ANALİTİK GEOMETRİ Lisans, 2012-2013
 • İSTATİSTİK VE OLASILIK-I Lisans, 2012-2013
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ Lisans, 2012-2013
 • MATEMATİK FELSEFESİ Lisans, 2012-2013
 • MESLEKİ MATEMATİK Önlisans, 2012-2013
 • İSTATİSTİK VE OLASILIK II Lisans, 2012-2013
 • TEMEL BİLGİSAYAR Önlisans, 2012-2013
 • TEMEL BİLGİSAYAR Önlisans, 2011-2012
 • İSTATİSTİK VE OLASILIK-I Lisans, 2011-2012
 • MATEMATİK Önlisans, 2011-2012
 • ANALİTİK GEOMETRİ Lisans, 2011-2012
 • İSTATİSTİK VE OLASILIK-I Lisans, 2010-2011
 • TİCARİ MATEMATİK Önlisans, 2010-2011
 • MESLEKİ MATEMATİK Önlisans, 2010-2011
 • TİCARİ MATEMATİK Önlisans, 2009-2010
 • GENEL MATEMATİK Lisans, 2009-2010
 • MATEMATİK Önlisans, 2009-2010
 • MESLEKİ MATEMATİK Önlisans, 2009-2010
 • TEMEL MATEMATİK Lisans, 2009-2010
 • TEMEL MATEMATİK Lisans, 2008-2009
 • MATEMATİK Önlisans, 2008-2009
 • GENEL MATEMATİK Lisans, 2008-2009
 • İSTATİSTİK VE OLASILIK-I Lisans, 2008-2009
 • TİCARİ MATEMATİK Önlisans, 2008-2009
 • MESLEKİ MATEMATİK Önlisans, 2008-2009
 • TİCARİ MATEMATİK Önlisans, 2007-2008
 • TEMEL MATEMATİK Lisans, 2007-2008
 • GENEL MATEMATİK Lisans, 2007-2008
 • MATEMATİK Önlisans, 2007-2008
 • MESLEKİ MATEMATİK Önlisans, 2006-2007

Akademik / İdari Görevler

 • Myo/Yüksekokul Müdürü Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2013
 • Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2007 - 2008

Üniversite Dışı Deneyim

 • Öğretim Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi , 2007 -
 • Matematik Öğretmenliği Kayseri Erciyes Doruk Dershaneleri, 2005 - 2007
 • Matematik Öğretmenliği Erzurum İstiklal Dershaneleri, 2003 - 2005

Makaleler

1. Ortaokul öğrencileri için matematik öz yeterlik ve kaygı ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve matematiksel öz benlik algısı ile ilişkisi

Kartal Büşra, Baltacı Serdal, Yıldız Avni, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


2. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Baltacı Serdal, Bütüner Suphi Önder, Çalışkan Erhan, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


3. A Comparison of Mathematics Learning Approaches of Gifted and Non-Gifted Students

Kılıç Bulut Ahsen Seda,Yıldız Avni,Baltacı Serdal, Yayın Yer: Turkish Journal Of Computer And Mathematics Education (Turcomat), 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. Examining the relationship between pre-service mathematics teachers’mathematical thinking level and attitude towards mathematics courses

Yıldız Avni,Baltacı Serdal,Kartal Büşra, Yayın Yer: Acta Didactica Napocensia, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


5. Preschool children’s sciencemotivation and process skills during inquiry-based STEM activities

Dilek Hasan,Taşdemir Adem,Konca Ahmet Sami,Baltacı Serdal, Yayın Yer: Journal Of Education İnscience, Environment And Health (Jeseh), 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


6. The Effect of Peer Instruction on Conceptual and Operational Approaches Preferred in Problem Solutions.

Yıldız Avni, Olpak Yusuf Ziya, Baltacı Serdal, Yayın Yer: Journal Of International Cooperation And Development, 2019

Uluslararası Hakemli Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb, EBSCO Discovery Service, Summon (ProQuest)... Özgün Makale


7. A Comparison of Parents of Gifted Students and Non-Gifted Students: A Case of Expectations from Mathematics Education

Yıldız Avni,Baltacı Serdal,Aytekin Cahit, Yayın Yer: Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


8. The investigation of students’xx cognitive and metacognitive competencies according to different variables

Yıldız Avni,Baltacı Serdal,Kuzu Okan, Yayın Yer: Europen Journal Of Education Studies, 2018

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


9. Investigation of Parents’ Expectations from Mathematics Education in Turkey

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Yıldız Avni, Yayın Yer: Acda Didactica Napocencia, 2018

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


10. The impact of teaching geometric locus problems in a computer-assisted environment on the metacognitive awareness of preservice teachers

Baltacı Serdal, Yayın Yer: Acda Didactica Napocensia, 2018

Uluslararası Hakemli ERİC Özgün Makale


11. Preservice Middle Grades Mathematics Teachers’ Strategies for Solving Geometric Similarity Problems

Arıcan Muhammet,Köklü Oğuz,Ölmez İbrahim Burak,Baltacı Serdal, Yayın Yer: International Journal Of Research İn Education And Science, 2018

Uluslararası Hakemli ERİC Özgün Makale


12. İki farklı kurumda çalışan ortaokul matematik öğretmenlerinin yaratıcılığı destekleme durumlarının incelenmesi

Yıldız Avni,Baltacı Serdal, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarının ve Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Akran Öğretimine Yönelik Memnuniyetlerine Etkisi

Olpak Yusuf Ziya,Arıcan Muhammet,Baltacı Serdal, Yayın Yer: Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


14. The Role of Dynamic Mathematics Software in the Development of Contextual Learning Environment during Teaching of the Parabola Concept

Baltacı Serdal,Baki Adnan, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


15. Investigating the effects of peer instruction on preservice mathematics teachers’ achievements in statistics and probability

Olpak Yusuf Ziya,Baltacı Serdal,Arıcan Muhammet, Yayın Yer: Education And Information Technologies, 2018

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


16. Geometrik yer problemlerinin yazılım destekli çözümleri esnasında Tahmin et-Gözle-Açıkla (TGA) stratejisinin kullanılımı

Baltacı Serdal,Yıldız Avni, Yayın Yer: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


17. Reflections from the Lesson Study for the Development of Techno-Pedagogical Competencies in Teaching Fractal Geometry

Yıldız Avni,Baltacı Serdal, Yayın Yer: European Journal Of Educational Research, 2017

Uluslararası Hakemli ERIC, AcademicKeys, Asian Education Index, EBSCOHOST Özgün Makale


18. Reflection on the Analytic Geometry Courses: The GeoGebra Software and its Effect on Creative Thinking

Yıldız Avni,Baltacı Serdal,Küçük Demir Betül, Yayın Yer: Universal Journal Of Educational Research, 2017

Uluslararası Hakemli ERIC, Norwegian Centre for Research Data, ProQuest, EBSCO Özgün Makale


19. Bilim Sanat Merkezi Matematik Öğretmenlerinin Kurdukları Geometrik İnşa Problemlerine Bilişsel Seviye Düzeyleri Açısından Ders İmecesi Çalışmalarının Etkisi

Yıldız Avni,Baltacı Serdal, Yayın Yer: Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


20. Bağlamsal öğrenme ortamı oluşturmada GeoGebra yazılımının rolü: Elips Örneği

Baltacı Serdal,Baki Adnan, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2017

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


21. Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği’xxnin Geliştirilmesi (MEVBÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Altunkaya Bülent,Kıymaz Yasemin,Yıldız Avni, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2016

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


22. Dinamik Matematik Yazılımının Öteleme ve Dönme Dönüşümlerinin Öğretiminde Kullanılmasının Bağlamsal Öğrenme Boyutundan İncelenmesi

Baltacı Serdal,Baki Adnan, Yayın Yer: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


23. Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik GeoGebra Destekli Etkinlik Hazırlamak İçin YürütülenTasarım Tabanlı Araştırma Sürecinden Yansımalar

Baltacı Serdal,Yıldız Avni,Kıymaz Yasemin,Aytekin Cahit, Yayın Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


24. Examination of gifted students probability problem solving process in terms of mathematical thinking

Baltacı Serdal, Yayın Yer: Malaysian Online Journal Of Educational Technology (Mojet), 2016

Uluslararası Hakemli ERIC, DOAJ - Directory of Open Access Journals, Index Copernicus,CNKI Scholar, Directory of Research Journals Indexing, Google Scholar, WorldCat, MyJurnal Özgün Makale


25. Reflections from the analytic geometry courses based on contextual teaching and learning through GeoGebra software

Yıldız Avni,Baltacı Serdal, Yayın Yer: The Online Journal Of New Horizons İn Education, 2016

Uluslararası Hakemli DOAJ Özgün Makale


26. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının geometrik olasılık problemlerini çözme süreçlerinin analitik düşünme bağlamında incelenmesi

Yıldız Avni,Baltacı Serdal, Yayın Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


27. The Relationship between Metacognitive Awareness Levels LearningStyles Genders and Mathematics Grades of Fifth Graders

Baltacı Serdal,Yıldız Avni,Özçakır Bilal, Yayın Yer: Journal Of Education And Learning, 2016

Uluslararası Hakemli ERIC, Academic Keys, CNKI Scholar, Gale’xxs Academic Database, Google Scholar, Journal Seek, Journal TOCs, MIAR, Open Access Journals Search Engine (OAJSE), PKP Open Archives Harvester, SHERPA/RoMEO, Standard Periodical Directory, Worldcat Özgün Makale


28. Analitik geometri öğretiminde GeoGebra yazılımının potansiyeli Öğretmen adaylarının görüşleri

Baltacı Serdal,Yıldız Avni,Kösa Temel, Yayın Yer: Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


29. GeoGebra 3D from the perspectives of elementary preservice mathematics teachers who are familiar with a number of software

Baltacı Serdal,Yıldız Avni, Yayın Yer: Cypriot Journal Of Education Sciences, 2015

Uluslararası Hakemli DOAJ, Ulrich’xxs, Educational Research Abstracts (ERA), EBSCO, PsycINFO and Google Scholar Özgün Makale


30. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem kurma etkinlikleri ile olasılığa yönelik bilgilerinin incelenmesi

Yıldız Avni,Baltacı Serdal, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2015

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


31. Matematik öğretmen adaylarının GeoGebra yazılımı yardımıyla analitik geometrideki bir konuyu öğrenme süreçleri

Baltacı Serdal,Yıldız Avni, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2015

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


32. Knowledge Types Used by Eighth Grade Gifted Students While Solving Problems

Baltacı Serdal,Yıldız Avni,Güven Bülent, Yayın Yer: Bolema: Boletim De Educação Matemática, 2014

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


33. Üstün Yetenekli ve Üstün Yetenekli Olmayan 8 Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi

Yıldız Avni,Baltacı Serdal,Kurak Yasin,Güven Bülent, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


34. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dinamik Matematik Yazılımı İle Üç Boyutlu Cisim Problemlerini Çözme Süreçleri

Yıldız Avni,Baltacı Serdal,Aktümen Muharrem, Yayın Yer: Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST), TÜBITAK Özgün Makale


35. Mathematical thinking skills shown by gifted students while solving problems in a computer aided environment

Baki Adnan,Yıldız Avni,Baltacı Serdal, Yayın Yer: Energy Education Science And Technology Part B: Social And Educational Studies, 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


36. Metacognitive Behaviours of the Eighth Grade Gift ed Students in Problem Solving Process

Yıldız Avni,Baltacı Serdal,Güven Bülent, Yayın Yer: The New Educational Review, 2011

Uluslararası Hakemli Education Research Complete, Education Source, ERIH PLUS, Index Copernicus, Scopus Özgün Makale


37. Calculating the surface area of the water in a rolling cylinder and visualization as two and three dimensional by means of GeoGebra

Aktümen Muharrem,Baltacı Serdal,Yıldız Avni, Yayın Yer: International Journal Of Computer Applications, 2011

Uluslararası Hakemli EBSCO, Google Scholar, Informatics, ProQuest CSA Technology Research Database, NASA ADS (Harvard Univ.), ScientificCommons (Univ. of St Gallens), University of Karlsruhe, Germany, Georgetown University Library and Washington University. Özgün Makale


Bildiriler

1. Tasarım tabanlı araştırma yöntemiyle üstün yetenekli öğrencilere yönelik bir etkinliğin geliştirilme süreci

Baltacı Serdal,Yıldız Avni,Kıymaz Yasemin,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.09.2016

Ulusal Özet bildiri


2. Ortaokul matematik öğretmenlerinin teknopedagojik yeterliliklerinin gelişimi için yürütülen ders imecesi sürecinden yansımalar

Yıldız Avni,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.09.2016

Ulusal Özet bildiri


3. The effect of peer instruction on conceptual and operational approaches preferred in problem solutions

Yıldız Avni,Olpak Yusuf Ziya,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: 8th International Conference on Academic Studies in Human Education Social Sciences (ASHESS), 30.03.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


4. The factors affecting middle school mathematics teacher candidates’ concerns towards GeoGebra

Doruk Bekir Kürşat,Aktümen Muharrem,Kıymaz Yasemin,Morkoyunlu Zekiye,Yıldız Avni,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications. Sarajevo, BOSNIA and HERZEGOVINA., 29.08.2013

Uluslararası Özet bildiri


5. The influence of early childhood STEM activities on the children’xxs belief towards science-learning

Dilek Hasan,Taşdemir Adem,Konca Ahmet Sami,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: Humanities and Social Sciences Conference, 29.01.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. Reflections of Using The Peer Instruction Model In Analytical Geometry Classes:Example of Lines And Planes In Space

Baltacı Serdal,Yıldız Avni,Olpak Yusuf Ziya, Yayın Yeri: 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, 28.09.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


7. Investigation of Mathematical Learning Approaches of Gifted Students

Kılıç Bulut Ahsen Seda,Yıldız Avni,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, 28.09.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


8. The reflections of lesson study help by mathematics teachers of gifted students: Problems established on geometric construction

Yıldız Avni,Baltacı Serdal,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: 14th International Conference on Teaching, Education and Learning (ICTEL), 24.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. Investigating preservice mathematics teachers’xx content knowledge on permutation and combination topics using problem posing processes

Baltacı Serdal,Yıldız Avni, Yayın Yeri: 14th International Conference on Teaching, Education and Learning (ICTEL), 24.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


10. Üniversite 1 Sınıf Öğrencilerinin Trigonometrik Fonksiyonların Grafiklerinin Çizim Sürecinin İncelenmesi

Yıldız Avni,Baltacı Serdal,Arslan Selahattin, Yayın Yeri: 9.Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, 22.10.2010

Ulusal Özet bildiri


11. Dönen Bir Silindirin İçindeki Suyun Yüzey Alanının Hesaplanması Ve Geogebra İle Görselleştirme

Aktümen Muharrem,Baltacı Serdal,Yıldız Avni, Yayın Yeri: 9.Matematik Sempozyumu Sergi Ve Şenlikleri, 20-22 Ekim, 22.10.2010

Ulusal Özet bildiri


12. Analitik geometri kavramlarının öğreniminde GeoGebra dinamik matematik yazılımının potansiyeli

Baltacı Serdal,Yıldız Avni,Kösa Temel, Yayın Yeri: I. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 22.06.2013

Ulusal Özet bildiri


13. Stem activities in early childhood education: The concept of force

Taşdemir Adem,Dilek Hasan,Baltacı Serdal,Konca Ahmet Sami, Yayın Yeri: International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 22.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


14. Effect of early childhood stem activities to the children’xxs problem-solving skills

Dilek Hasan,Taşdemir Adem,Konca Ahmet Sami,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 22.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


15. A Scale to Determine Parents Expectation from Mathematics Education PEME Development Reliability and Validity

Aytekin Cahit,Altunkaya Bülent,Baltacı Serdal,Kıymaz Yasemin,Yıldız Avni, Yayın Yeri: 5th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2016), 19.08.2016

Uluslararası Özet bildiri


16. Ders İmecesi Çalışmalarının Öncesi Bilim Sanat Merkezi Matematik ÖğretmenlerinKurdukları Geometrik İnşa Problemlerinin Analizi

Baltacı Serdal,Yıldız Avni, Yayın Yeri: Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3, 19.05.2017

Ulusal Özet bildiri


17. Qualitative Examination of the Perspectives of Parents with Gifted Children on Mathematics Education

Yıldız Avni,Baltacı Serdal,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: International Academic Conference on Education Humaities and Social Science (WEI-EHSS-2018), 19.04.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


18. Comparing the Expectations of the Gifted Students’ and Others’ Parents from Mathematics Education According to Some Variables

Baltacı Serdal,Yıldız Avni,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: International Academic Conference on Education Humaities and Social Science (WEI-EHSS-2018), 19.04.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


19. The impact of the probability explorer software on preparing probability teaching plans of elementary mathematics teacher candidates

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Kıymaz Yasemin,Yıldız Avni, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sceinces and Applications (IECMSA-2017), 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


20. İnvestigation of parent expectations of middle school students from mathematics education

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Altunkaya Bülent,Yıldız Avni,Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sceinces and Applications (IECMSA-2017), 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


21. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının geometrik olasılık problemlerini çözme süreçlerinin incelenmesi

Yıldız Avni,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, 18.05.2015

Ulusal Özet bildiri


22. Vektörel çarpımın GeoGebra dinamik yazılımı ile öğrenilmesi sürecinden yansımalar Eğitim Fakültesi Örneği

Baltacı Serdal,Yıldız Avni, Yayın Yeri: Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, 18.05.2015

Ulusal Özet bildiri


23. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının model oluşturma etkinliği tasarlama deneyimlerine ilişkin görüşleri

Doruk Bekir Kürşat,Altunkaya Bülent,Baltacı Serdal,Yıldız Avni, Yayın Yeri: Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, 18.05.2015

Ulusal Özet bildiri


24. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bağımlı ve Bağımsız Olaylara Yönelik Bilgilerinin Problem Kurma Etkinlikleri İle İncelenmesi

Yıldız Avni,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: 13. Matematik Sempozyumu Sergi ve Senlikleri, 18.05.2014

Ulusal Özet bildiri


25. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Düzlem Denklemlerini GeoGebra Dinamik Yazılımı İle Öğrenme Süreçlerinin İncelenmesi

Baltacı Serdal,Yıldız Avni, Yayın Yeri: 11. Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 14.09.2014

Ulusal Özet bildiri


26. İlköğretim 8 sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Süreçlerinde Matematik Sembollerini Kullanım Durumları

Yıldız Avni,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: 11. Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 14.09.2014

Ulusal Özet bildiri


27. Invastigating the effect of the different accountability scoring mechanisms on preservice mathematics teachers’xx mathematics achievement

Olpak Yusuf Ziya,Baltacı Serdal,Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: 5th International Congress on Social Science, 14.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


28. Examining the effect of peer instruction on preservice science teachers’xx mathematics achievements

Arıcan Muhammet,Olpak Yusuf Ziya,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: 5th International Congress on Social Science, 14.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


29. The investigation of the students’ cognitive and metacognitive competencies according to the different variables

Yıldız Avni,Baltacı Serdal,Kuzu Okan, Yayın Yeri: International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME), 13.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


30. Matematik öğretmen adaylarının geometrik yer problemlerini çözme süreçlerinin TGA stratejisi bağlamında incelenmesi

Yıldız Avni,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2018), 11.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


31. Üstün yetenekli öğrenci velilerinin matematik eğitiminden beklentilerinin incelenmesi

Baltacı Serdal,Yıldız Avni,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2018), 11.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


32. The examination of the gifted students’ performances in mathematical thinking in computer-assisted environment

Baki Adnan,Yıldız Avni,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: I. International Dynamic, Explorative Active Learning (IDEAL) Conference. Conference Theme: Explorative Learning., 05.07.2012

Uluslararası Özet bildiri


33. Probability explorer simülasyonunun üstün zekâlı/yetenekli öğrencilere olasılık öğretmedeki kullanışlılığına ilişkin bilsem matematik öğretmenlerinin görüşleri

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Yıldız Avni, Yayın Yeri: International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices, 05.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


34. Bilsem matematik öğretmenlerinin yaratıcılığı destekleyici davranışları

Yıldız Avni,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices, 05.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


35. The Vıews Of Preservıce Mathematıcs Teachers About Peer InstructıonMethod: An Example Of Conıcs

Olpak Yusuf Ziya,Baltacı Serdal,Yıldız Avni, Yayın Yeri: 13th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


36. Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının ve bireysel yenilikçilik özelliklerinin akran öğretimine yönelik memnuniyetlerine etkisi

Olpak Yusuf Ziya,Arıcan Muhammet,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (12th ICITS), 04.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


37. Investigation Preservice Middle Grades Mathematics Teachers Understanding of Proportionality in the Geometric Similarity Problems

Arıcan Muhammet,Olmez Ibrahım Burak,Köklü Oğuz,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: III rd International Eurasion Educational Research Congress (EJER), 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


38. Examining mathematics pedagogical formation students’ motivating strategies in learning

Yıldız Avni,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE, 2016), 01.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


39. Effect of design based research activities on technological pedagogical content knowledge (TPACK) qualifications: an example from gifted students’ teachers

Yıldız Avni,Baltacı Serdal,Kıymaz Yasemin,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE, 2016), 01.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


40. An investigation of the use of dynamic mathematics software in teaching the ellipse in terms of contextual learning

Baltacı Serdal,Baki Adnan, Yayın Yeri: The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE 2016), 01.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


41. Ortaokul 7. Sınıf Öğrenci Velilerinin Matematik Eğitiminden Beklentileri ile Öğrencilerin Matematik Kaygıları, Matematiksel Tutumları ve Akademik Yılmazlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gülser Nezahat, Baltacı Serdal, Yayın Yeri: Ahi Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


42. 5. Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle Problem Çözme Süreçlerinin İncelenmesi: Yüzde Kavramı Örneği

Kulak Teslime Ebru, Baltacı Serdal, Yayın Yeri: 5. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU,

Uluslararası Özet bildiri


43. 8. Sınıf Mülteci Öğrencilerinin Üçgenin Temel Elemanlarına Ait Problem Çözme Süreçlerinin Matematiksel Düşünme Boyutundan İncelenmesi

Baltacı Serdal, Şahin Ahmet, Yayın Yeri: 5. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU,

Uluslararası Özet bildiri


44. Ortaokul Öğrenci velilerinin Matematik Eğitiminden Beklentileri ile Öğrencilerin Üstbilişsel Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Baltacı Serdal, Coşkun Muhammed, Yayın Yeri: 5. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU,

Uluslararası Özet bildiri


45. 8. Sınıf Öğrencilerinin GeoGebra'da Geliştirilen Bir Olasılık Simülasyon Etkinliği ile Etkileşimlerinden Yansımalar

Baltacı Serdal, Aytekin Cahit, Safa İsmail, Yayın Yeri: 5. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU,

Uluslararası Özet bildiri


46. Çevrimiçi Öğrenme Öz Yeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik güvenirlik Çalışması

Bütüner Suphi Önder, Baltacı Serdal, Çalışkan Erhan, Yayın Yeri: 5. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU,

Uluslararası Özet bildiri


47. Examining the real life data collection process of 6th grade students

Baltacı Serdal, Üçgül Neslihan, Yayın Yeri: 3nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Education,

Uluslararası Özet bildiri


48. Investigation of the Relationship between Secondary School Student Parents 'Expectations from Mathematics Education and Students' Approaches to Learning Mathematics

Coşkun Muhammed, Baltacı Serdal, Aytekin Cahit, Yayın Yeri: International Congress of Pedagogical Research,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Bilsem matematik öğretmenlerinin geometrik inşa üzerine kurdukları problemlere ders imecesi çalışmalarının etkisi

Bu Çalışmada, Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematik Derslerine Giren Öğretmenlerin Geometrik İnşa Üzerine Kurdukları Problemleri Geliştirmek İçin Yürütülen Ders İmecesi Çalışmalarının Etkisinin Bilişsel Seviye Düzeyleri Bağlamında İncelenmesi Amaçlanmışt

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 30.03.2017 06.06.2017


2. Üstün yetenekli öğrencilere yönelik dinamik yazılım destekli etkinliklerin tasarım tabanlı araştırma yöntemiyle geliştirilmesi

Bu Proje Üstün Zekâlı Öğrencilere Yönelik Geogebra Tabanlı Öğretim Etkinliklerinin Nasıl Geliştirilebileceğini Detaylı Şekilde İncelemeyi Amaçlamaktadır Araştırmacılar Üstün Zekâlı Bireylerin Özelliklerini Dikkate Alarak Geliştirecekleri Öğretim Etkinlik

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2016 19.12.2016


3. Üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan öğrenci velilerinin matematik eğitiminden beklentilerinin incelenmesi

Bu&Nbsp; Projede&Nbsp; Üstün&Nbsp; Yetenekli&Nbsp; Ve&Nbsp; Üstün&Nbsp; Yetenekli&Nbsp; Olmayan&Nbsp; Öğrenci&Nbsp; Velilerine&Nbsp; Yönelik&Nbsp; Olarak&Nbsp; Matematik&Nbsp;Eğitiminden&Nbsp; Beklentilerinin&Nbsp; İncelenmesi&Nbsp; Amaçlanmaktadır.&Nbsp;

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 12.05.2017 01.06.2018


4. Probability Explorer Programının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılıkla İlgili Plan Hazırlama Becerilerine Etkisi

Olasılık, Bilimin Birçok Alanında Kullanılan Ve Önemi Giderek Artan Bir Konu Olmaktadır. Kimyave Fiziğin Birçok Kavramı Olasılık Kavramları İle Yeniden İfade Edilmiştir. Olasılıksal Düşünceekonomiden Arkeolojiye Kadar Birçok Alanda Düşünceleri Ve Karar Al

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.04.2017 01.12.2017


5. Okul Öncesi Dönemde FETEMM Eğitimi

Bu Proje Okul Öncesi Dönemde Fetemm Fen Teknoloji Matematik Ve Mühendislik Etkinliklerinin Uygulanmasını Ve Sonuçlarını Detaylı Bir Şekilde İncelemeyi Amaçlamaktadır Proje Kapsamında Hazırlanan Program Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 5 6 Yaş

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.04.2016 22.12.2017


6. Ortaokul öğrenci velilerinin matematik eğitiminden beklentilerinin incelenmesi

Bu Araştırmanın Amacı Ortaokul Öğrenci Velilerinin Matematik Eğitiminden Beklentilerinin Araştırılmasıdır Öğrenci Velilerinin Beklentileri Kendi Eğitim Durumlarına Göre Öğrencilerin Sınıf Düzeylerinin Artışına Göre Yaş Ve Gelir Durumlarına Göre İncelenece

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 08.04.2016 09.12.2016


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805223

--%>