Prof. Dr. MEHMET TAŞDEMİR

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İLKÖĞRETİMDE PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM (DR)

1989 - 1995

TEZ: İlkokul Öğretmeni Yetiştirme Programı’xxnın öğretim elemanı, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME (YL) (TEZLİ)

1987 - 1988

TEZ: İlköğretim okulu iş eğitimi öğretmenlerinin değerlendirilmesi

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

1983 - 1985

Önlisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM YÜKSEKOKULU

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR.

1981 - 1983

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2016-
 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2011-2016
 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2006-2011
 • Doktor Öğretim Üyesi Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, 1995-2006
 • Öğretim Görevlisi Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Yüksekokulu, 1986-2006

Verdiği Dersler

 • Öğretim İlke ve Yöntemleri Lisans, 2021-2022
 • Eğitimde Program Geliştirme Lisans, 2021-2022
 • Eğitimde Proje Hazırlama Lisans, 2021-2022
 • Mukayeseli Eğitim Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Eğitimde Program Geliştirme Doktora, 2020-2021
 • Eğitimdse Program Değerlendirme Doktora, 2020-2021
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Lisans, 2019-2020
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Lisans, 2015-2016
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Yüksek Lisans, 2015-2016
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Lisans, 2015-2016
 • PROGRAM DEĞERLENDİRME Yüksek Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Yüksek Lisans, 2015-2016
 • BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Lisans, 2014-2015
 • PROGRAM DEĞERLENDİRME Yüksek Lisans, 2014-2015

Akademik / İdari Görevler

 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 - 2019
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2015
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2014
 • Yrd Doç Bilimsel Yayyınları İnc Kurul Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2015
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2015
 • Fakülte Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2015
 • Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2007 - 2012
 • Dekan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2002 - 2003
 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 1998 - 2002
 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 1997 - 1998
 • Abd Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 1996 -
 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 1995 - 1997
 • Pormasyon Programı Yöneticiliği 4 Program Ahi Evran Üniversitesi, , 1995 - 2000

Üniversite Dışı Deneyim

 • Advanced Professional Development Program Michigan State University/,East Lansing, Usa, 2003 - 2003

Makaleler

1. EĞİTİM PROGRAMI İDEOLOJİLERİ

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Turk Yurdu, 2022

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


2. EĞİTİMDE ARTAN BİR AÇMAZ: ÖĞRETİP EĞİTEMEDİKLERİMİZ

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Türk Yurdu, 2021

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Kısa Makale


3. Bilim ve Sanat Merkezlerinin Mezun ve Veli Gözüyle Değerlendirilmesi

Torunoğlu Hayriye, Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Turkish Studies-Educational Sciences, 2020

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


4. SEÇMELİ ZEKÂ OYUNLARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Bir Durum Çalışması)

Taşdemir Mehmet, Sargın Musa, Yayın Yer: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. EĞİTİM SENDİKALARI RAPORLARINA GÖRE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Kart Mehmet,Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Turkish Studies-Educational Sciences, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. ORTAOKUL 6.SINIF MATEMATİK DERSİ GEOMETRİÖĞRENME ALANINDA GÖSTERİP YAPTIRMA YÖNTEMİNİNÖĞRENCİ BAŞARISINA VE KALICILIĞINA ETKİSİ

Keskinkılıç Volkan,Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Route Educational And Social Science Journal, 2019

Uluslararası Hakemli SOBIADScilitTürk Eğitim İndeksi Open Academic Journal İndexDirectory of Research Journals IndexingGoogle ScholarCiteFactorSJournalsAcar Index Özgün Makale


7. 4 – 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE İLİŞKİN ALGILARI: METAFORİK BİR YAKLAŞIM (GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ)1

Yıldırım Mehmet,Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Route Educational And Social Science Journal, 2019

Uluslararası Hakemli SOBIADScilitTürk Eğitim İndeksi Open Academic Journal İndexDirectory of Research Journals IndexingGoogle ScholarCiteFactorSJournalsAcar Index Özgün Makale


8. ORTAOKUL FEN BİLGİSİ PROGRAMININDEĞERLENDİRİLMESİ: OKUL FARKLILIKLARI AÇISINDANBİR DURUM ÇALIŞMASI

Şahan Enver,Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Turkish Studies, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. ORTAOKUL DÜZEYİNDE YABANCI DİL AĞIRLIKLIPROGRAMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dağıstan Aybike,Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Turkish Studies - Educational Sciences, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. SINAV SONUÇLARININ AÇIK OLARAK DUYURULMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ:YÜKSEKÖĞRETİMDE BİR DURUM ÇALIŞMASI

Şahan Enver,Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisicilt: 12 Sayı: 68 Yıl: 2019, 2019

Uluslararası Hakemli EBSCO (Humanities International Complete, Humanities International Index, Humanities Source Full Text, Humanities Source Ultimate, Political Science Complete, The Belt and Road Initiative References Source)MLAProquest CSA (Linguistics and Language Behavio Özgün Makale


11. İLKOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Taşdemir Mehmet,Şahin Cem,Taşdemir Figen,Kılıç Elif,Dağıstan Aybike,Dağdelen Suna, Yayın Yer: Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisijournal Of Research İn Education And Teaching, 2018

Uluslararası Hakemli ASOS,SIS,arastirmax,OAJI,acarındex,ROOTI Özgün Makale


12. SINIFIN MOBİLİZASYONUNA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Kılıç Elif,Dağıstan Aybike,Şahin Cem,Dağdelen Suna, Yayın Yer: Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisijournal Of Research İn Education And Teaching, 2018

Uluslararası Hakemli ASOS,SIS,arastırmax,OAJI,acarındex,ROOTIDOOZING Özgün Makale


13. VELİ ALGISI VE BEKLENTİSİ

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Şahin Cem,Dağdelen Suna,Kılıç Elif,Dağıstan Aybike, Yayın Yer: Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisijournal Of Research İn Education And Teaching, 2018

Uluslararası Hakemli ASOS,SIS,arastırmax,OAJI,acarındex,ROOTIDOOZING Özgün Makale


14. MEB 5. SINIF MATEMATİK DERS KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖREDEĞERLENDİRİLMESİ

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Dağıstan Aybike,Dağdelen Suna,Şahin Cem,Kılıç Elif, Yayın Yer: Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisijournal Of Research İn Education And Teaching, 2018

Uluslararası Hakemli ASOS,SISI,arastırmax,OAJI,acarındex, Özgün Makale


15. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI:KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Keskinkılıç Volkan,Köksal Ali Cemal,Şahin Cem, Yayın Yer: Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisijournal Of Research İn Education And Teaching, 2017

Ulusal Hakemli ASOS, SIS, ARASTİRMAX,ACAR INDEX,OAJInet Özgün Makale


16. İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN OLUMSUZLUKLAR

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Keskinkılıç Volkan,Köksal Ali Cemal,Şahin Cem, Yayın Yer: Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisijournal Of Research İn Education And Teaching, 2017

Ulusal Hakemli ASOS,SIS, ACARİNDEX,OAJInet, Özgün Makale


17. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN AKADEMİK GERİLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERLE BİREYSEL İLİŞKİBİÇİMLERİ

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Keskinkılıç Volkan,Köksal Ali Cemal,Şahin Cem, Yayın Yer: Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisijournal Of Research İn Education And Teaching, 2017

Ulusal Hakemli ASOS, ACARINDEX,OAJInet, SIS Özgün Makale


18. THE EFFECT OF FATİH PROJECT ON TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS ABOUTEDUCATIONAL INTERNET USAGEÖĞRETMENLERİN EĞİTSEL İNTERNET KULLANIMI ÖZYETERLİK İNANÇLARINA FATİHPROJESİNİN ETKİSİ

Taşdemir Mehmet,Geçer Yunus, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2017

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


19. Öğretmenlerin Bilgisayar Tutumlarına FATİH Projesinin EtkisiThe Effect Of FATİH Project On Teachers’ Attitudes Towards Computer

Taşdemir Mehmet,Geçer Yunus, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2017

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


20. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN AKADEMİK GERİLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERLE BİREYSEL İLİŞKİBİÇİMLERİ

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Keskinkılıç Volkan,Köksal Ali Cemal,Şahin Cem, Yayın Yer: Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisijournal Of Research İn Education And Teaching, 2017

Ulusal Hakemli ASOS, SIS, Araştirmax,OAJI.net,DOAJ Özgün Makale


21. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI:KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Keskinkılıç Volkan,Köksal Ali Cemal,Şahin Cem, Yayın Yer: Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisijournal Of Research İn Education And Teaching, 2017

Ulusal Hakemli ASOS, SIS, araştirmax, OAJI.net, ACARindekx Özgün Makale


22. İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE YAKLAŞIMLARINAİLİŞKİN OLUMSUZLUKLAR

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Keskinkılıç Volkan,Köksal Ali Cemal,Şahin Cem, Yayın Yer: Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli ASOS, SIS, Araştıirmax,ACAR Index, OAJI.net Özgün Makale


23. Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Kavramına Yükledikleri Metaforlar

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen, Yayın Yer: Kefad, 2016

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


24. ÖĞRETMENLERİN OKULLARDAKİ DİSİPLİN UYGULAMALARI HAKKINDAÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİ

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Erol Pektaş Fatma Betül,Buyuran Nursemin,Cesur Sonay, Yayın Yer: Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli ASOS, SIS, ARAŞTİRMAX,ACAR İNDEX,DRJİ,OAJI net Özgün Makale


25. ATANMIŞ ADAY ÖĞRETMENLERİN DÜŞÜNCE BİÇİMLERİ BİLGİ DÜZEYLERİ KIRŞEHİR ÖRNEĞİ

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Keskin Şenol,Erol Pektaş Fatma Betül, Yayın Yer: Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli ASOS,ARASTİRMAX,SIS,ACARINDEX,DRJI,OAJI.net Özgün Makale


26. ÖĞRETMENLERİN İNSAN İLİŞKİLERİ HAKKINDA ADAY ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Buyuran Nursemin,Cesur Sonay, Yayın Yer: Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli ASOS,ARASTİRMAX,SIS,DRJI,ACARİNDEX,OAJI.net Özgün Makale


27. Ödül ve Etkisi Üzerine Deneyimler

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2016

Uluslararası Hakemli ebsco,asos,doaj, sobiad, Özgün Makale


28. Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları Hakkında Öğretmen Adayı Görüşlerinin Metafor Yoluyla Analizi

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen, Yayın Yer: Turkısh Studıes, 2016

Uluslararası Hakemli ebsco,doaj,sobiad, vd Özgün Makale


29. Öğretmen Adaylarının Düşünme Türleri Bilgi Düzeyleri

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Geçer Yunus, Yayın Yer: Kefad, 2016

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


30. Öğretmen Adaylarının Türk Mili Eğitim Sistemi Üzerine Algıladıkları Sorunlar

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Turkısh Studies, 2015

Uluslararası Hakemli ebsco, asos, Özgün Makale


31. Serbest Etkinlikler Dersinde Sınıf Öğretmenlerin Kendilerini Yeterli Görme Düzeyleri

Taşdemir Mehmet,Musa Sargın, Yayın Yer: Turkish Studies, 2015

Uluslararası Hakemli ULAKBİM olmak üzere EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System) gibi onlarca indeks ve veritabanı tarafından taranmaktadır. Özgün Makale


32. İlkokul 4 Sınıf Öğrencilerinin Noktalama Kurallarını Öğrenme Düzeyi

Kula Sultan Selen,Budak Yusuf,Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli EBSCO HOST, DOAJ, ASOS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ,DERGİ PARK, ARATİRMAX,İESAM, CİTE FACTOR, GOOGLE AKADEMİK VD Özgün Makale


33. Ev Okulu Uygulaması Üzerine Bir Durum Çalışması Kuram ve Özel Eğitimde Uygulama

Taşdemir Mehmet,Bulut Aybike Suna, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2015

Uluslararası Hakemli EBSCO HOST, DOAJ, ASOS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ,DERGİ PARK, ARATİRMAX,İESAM, CİTE FACTOR, GOOGLE AKADEMİK VD Özgün Makale


34. Okul ve Okul Programı Felsefesinin Değerlendirmesinde Wıles And Bondı nin Yaklaşımı

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli EBSCO HOST, ASOS INDEKS, ARASTiRMAX,ULAKBİM, DOAJ, INDEX COPERNİCUS Özgün Makale


35. Çocuklara Sorumluluk Kazandırmada Ebeveynlerin BHTG Yaklaşımını Uygulama Durumları Bir Durum Çalışması

Taşdemir Mehmet,Gülen Dağıstan, Yayın Yer: Turkish Studies, 2014

Uluslararası Hakemli ULAKBİM olmak üzere EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System) gibi onlarca indeks ve veritabanı tarafından taranmaktadır. Özgün Makale


36. Learning Approaches of Prospective Teachers

Taşdemir Mehmet,Çalışkan Nihat,Kula Sultan Selen, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies, 2014

Uluslararası Hakemli SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) •EBSCO,•MLA, •ASOS, •TEİ(Türk Eğitim İndeksi), •ARASTIRMAX, •Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),•Journal Seek,•Research Bible,•İSAM,•Index Copernicus,•Mendeley,•Open Academic Journals Index,•DRJI,•CiteFa Özgün Makale


37. Evaluation of Pre service Teachers Academic Self Efficacy Levels in Terms of Some Certain Variables

Kula Sultan Selen,Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Procedia Social And Behavioral Sciences., 2014

Uluslararası Hakemli Elsevier/Conference Proceedings Citation Index Özgün Makale


38. Kendini Değerlendirme Akran Değerlendirme ve Öğretmen Değerlendirmenin Yazılı Sınav Sonuçlarına Etkisi ve Başarı Yordayıcılığı

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Turkish Studies, 2014

Uluslararası Hakemli ULAKBİM olmak üzere EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System) gibi onlarca indeks ve veritabanı tarafından taranmaktadır. Özgün Makale


39. Birleştirilmiş Sınıflar Hakkında Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Beklenti ve Metaforlar

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Turkısh Studies, 2014

Uluslararası Hakemli ULAKBİM olmak üzere EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System) gibi onlarca indeks ve veritabanı tarafından taranmaktadır. Özgün Makale


40. Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Taşdemir Mehmet,Hülya Ağın Haykır, Yayın Yer: Journal Of Qafqaz University, 2013

Uluslararası Hakemli Russian Periodicals Catalog, Directory of Open Access Journals, Middle East Virtual Library, The International Consortium for the Advancement of Academic Publication, JournalSeek, Genamics, RefSeek, Dspace, Eprints, EBSCO, Indexcopernicus, ASOS. Özgün Makale


41. Teachers Opinions Of Concepts Emphasised İn National Papers Concerning Science And Technology Curriculum

Taşdemir Adem,Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Energy Education Science And Technology Part B: Social And Educational Studies, 2013

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


42. Yazokulu ve Normal Öğretim Uygulaması Üzerine Bir Araştırma

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.Ü.Journal Of Education), 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


43. İlköğretimde Kaynaştırma Uygulaması Üzerine Bir Durum Çalışması

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: The Journal Of Qafqaz, 2011

Uluslararası Hakemli Russian Periodicals Catalog, Directory of Open Access Journals, Middle East Virtual Library, The International Consortium for the Advancement of Academic Publication, JournalSeek, Genamics, RefSeek, Dspace, Eprints, EBSCO, Indexcopernicus, ASOS. Özgün Makale


44. İlköğretim Müfredatındaki Fen ve Dil Temelli Derslerin Disiplinler arası Bir Yaklaşımla İncelenmesi

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Adem, Yayın Yer: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli A Özgün Makale


45. Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaları İnceleme Yeterlikleri

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Adem, Yayın Yer: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli asos... Özgün Makale


46. Okullarda Başarı ve Başarısızlık Olgusu Tipik Öğrenci Davranışları Yönü ile Bir Durum araştırması

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Adem, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli ASOS Özgün Makale


47. Ders Kitaplarının Kullanımında Anlama Stratejilerinin Kullanımı İle Başarı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Durum Çalışması

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli ASOS, ULAKBİM Özgün Makale


48. A Comparation of Multiple Choice Tets and True False Tets Used in Evaluating Student Progress

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Journal Of Instructional Psychlogy, 2010

Uluslararası Hakemli ERİC, Education ındex(EI) Özgün Makale


49. The Development of Causality Concept of Primary SchoolStudents in the Instruction of Social StudiesSosyal Bilgiler Öğretimi Kapsamında İlköğretim Öğrencilerinde Nedensellik Kavramının Gelişimi

Tay Bayram,Şefika Kurnaz,Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Elementary Education Online/ İlköğretimonline, 2010

Uluslararası Hakemli SCOPUS, DOAJ, IndexCopernicus, AERA eJournals in Education NewJour EBSCO ve ULAKBİM Özgün Makale


50. Yazokulu Uygulamasın Nedenine İlişkin Öğrenci Görüşleri

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2010

Uluslararası Hakemli EBSCO HOST, ASOS INDEKS, ARASTiRMAX,ULAKBİM, DOAJ, INDEX COPERNİCUS Özgün Makale


51. The Effects of The REAP Reading Comprehension Technique on Students Success

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Socıal Behavıor And Personalıty, 2010

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


52. The Influence of Portfolio Evaluation Which is Employed in The Process of Cooperative Learning on Student Success

Taşdemir Adem,Yıldırım Kasım,Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Egitimde Kuram Ve Uygulama / Journal Of Theory And Practice İn Education, 2009

Uluslararası Hakemli Education SourceEBSCOhost Education Research CompleteEBSCO A-Z JournalsERA (Educational Research Abstracts)HERDC (Higher Education Research Data Collection)AERA (American Educational Research Association)DOAJ (Directory of Open Access Journals)ISETL (In Özgün Makale


53. İlköğretimde Değerler Eğitimi ve Bu Değerlerin Alevi Bektaşi Değerleri ile İlişkisi

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 2009

Uluslararası Hakemli AHCI Özgün Makale


54. Açık Sistem Anlayışında Öğretmen Eğitimi

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Türk Yurdu, 2009

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


55. An Evaluation of Compulsory Education Primary in Turkish National Education in Joinning Processes at the Europe Union

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM EBSCOhost The Directory of Open Access Journals - DOAJ Türk Eğitim İndeksi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) Özgün Makale


56. A Comparison of Turkish Primary School Students Achievement in Science and Maths Subjects

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Adem, Yayın Yer: Journal Of Qafqaz University, 2008

Uluslararası Hakemli Russian Periodicals Catalog, Directory of Open Access Journals, Middle East Virtual Library, The International Consortium for the Advancement of Academic Publication, JournalSeek, Genamics, RefSeek, Dspace, Eprints, EBSCO, Indexcopernicus, ASOS. Özgün Makale


57. Sınıf Öğretmenlerinin Okul Meslektaşları ve Kendi Mesleki Yeterliklerini Algılamaları

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Milli Eğitim Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli TÜBİTAK ULAKBİM Özgün Makale


58. Mesleki sürecin bazı Boyutlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli Türk Eğitim İndeksi, Akadeemik Türk dergileri İndeksi Özgün Makale


59. The Principles of Collectivism Application in Compulsory Education Curriculum in Turkey

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM EBSCOhost The Directory of Open Access Journals - DOAJ Türk Eğitim İndeksi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) Özgün Makale


60. Sınıf Öğretmenlerinin Planlama Yeterliklerini Algılama Düzeyleri

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


61. Eğitsel Bir Materyal Olarak Çocuk Hikaye ve Romanlarının Nitelik Düzeyi

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Milli Eğitim Dergisi, 2005

Ulusal Hakemli TÜBİTAK ULAKBİM Özgün Makale


62. İlköğretim Öğretmenliği Eğitim Programının Değerlendirmesi

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2001

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


63. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Formasyon Öğretmenlik Meslek Bilgisi Yeterlikleri

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Milli Eğitim Dergisi, 1996

Ulusal Hakemli TÜBİTAK ULAKBİM Özgün Makale


64. Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Çağdaş Eğitim, 1996

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


65. Çocuğun Dil Gelişimi ve Dili Kullanması

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Çağdaş Eğitim, 1995

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


66. İlkokullarda Konuşma Öğretimi

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Erciyes, 1994

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


67. Okullarımızda Kaynak Yardımcı Kaynak Dergiler Problemi

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Çağdaş Eğitim, 1994

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


68. Öğretimin Dili Ve Ders Kitapları

Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Erciyes, 1993

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


Bildiriler

1. Evaluation of Pre service Teachers Academic Self Efficacy Levels in Terms of Some Certain Variables

Kula Sultan Selen,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: (WCLTA) World Conference on Learning, Teaching & Educational Leadership, 29.10.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri

Turan Başkonuş,Deniz Akdal,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 29.04.2011

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Teachers Metaphors on K 8 Currıculum in Turkey İlköğretım Programı Üzerıne Öğretmen Metaforları

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 29.04.2011

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Metaphors 0n Teachıng Process and Teachers Produced by The Teachers Öğretmenlık ve Öğretım Sürecı Üzerıne Öğretmen Meteforları

Taşdemir Adem,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 29.04.2011

Uluslararası Tam metin bildiri


5. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Programı Dışında Başvurmuş Oldukları Ekstra Faaliyetlerin Analizi

Birgili Emine, Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (RESSCONGRESS- 2019), 27.06.2019

Uluslararası Özet bildiri


6. Tam Öğrenme Modeline Göre İlkokul 4 Sınıf Öğrencilerinin Noktalama Kurallarını Öğrenme Düzeyi

Kula Sultan Selen,Budak Yusuf,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education (INTE 2014)., 26.06.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


7. Investıgatıon Of The Contrıbutıon Of Teachıng Addıtıon And Subtractıon Through Drama Method To Preschool Students.

Cihan Merve, Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: 7th Internatıonal Zeugma Conference On Scıentıfıc Researches,January 21-23, 2022, 23.01.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


8. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI:KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Keskinkılıç Volkan,Köksal Ali Cemal,Şahin Cem, Yayın Yeri: 8th International Congress on New Trends in Education8’inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi 18 - 20 May/Mayıs, Porto Bello Hotel, Antalya- Turkey, 20.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN AKADEMİK GERİLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERLE BİREYSEL İLİŞKİBİÇİMLERİ

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Keskinkılıç Volkan,Köksal Ali Cemal,Şahin Cem, Yayın Yeri: 8th International Congress on New Trends in Education8’inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi 18 - 20 May/Mayıs, Porto Bello Hotel, Antalya- Turkey, 20.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


10. İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE YAKLAŞIMLARINAİLİŞKİN OLUMSUZLUKLAR

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Keskinkılıç Volkan,Köksal Ali Cemal,Şahin Cem, Yayın Yeri: 8th International Congress on New Trends in Education8’inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi 18 - 20 May/Mayıs, Porto Bello Hotel, Antalya- Turkey, 20.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


11. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN AKADEMİK GERİLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERLE BİREYSEL İLİŞKİBİÇİMLERİ

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Keskinkılıç Volkan,Köksal Ali Cemal,Şahin Cem, Yayın Yeri: 8th International Congress on New Trends in Education8’inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi 18 - 20 May/Mayıs, Porto Bello Hotel, Antalya- Turkey, 20.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


12. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI:KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Keskinkılıç Volkan,Köksal Ali Cemal,Şahin Cem, Yayın Yeri: 8th International Congress on New Trends in Education8’inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi 18 - 20 May/Mayıs, Porto Bello Hotel, Antalya- Turkey, 20.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


13. İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE YAKLAŞIMLARINAİLİŞKİN OLUMSUZLUKLAR

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Keskinkılıç Volkan,Köksal Ali Cemal,Şahin Cem, Yayın Yeri: 8th International Congress on New Trends in Education8’inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi 18 - 20 May/Mayıs, Porto Bello Hotel, Antalya- Turkey, 20.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


14. Sınıf Öğretmenlerinin Serbest Etkinlikler Dersine İlişkin Görüş ve Sorunları Bir Durum Çalışması Şırnak İli Örneği

Taşdemir Mehmet,Musa Sargın, Yayın Yeri: 9th International Balkans Education and Science Congress., 18.10.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


15. Okullardaki Disiplin Kuralları Hakkında Öğretmen Adayı Görüşleri

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Erol Pektaş Fatma Betül,Buyuran Nursemin,Cesur Sonay, Yayın Yeri: 7th International Congress on New Trends in Education ICONTE 2016, 15.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


16. Öğretmenlerin İnsan İlişkileri Hakkında Aday Öğretmen Görüşleri

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Buyuran Nursemin,Cesur Sonay, Yayın Yeri: 7th International Congress on New Trends in Education ICONTE 2016, 15.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


17. Atanmış Aday Öğretmenlerin Düşünce Biçimleri Bilgi Düzeyleri Kırşehir Örneğ

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Keskin Şenol,Erol Pektaş Fatna Betül, Yayın Yeri: 7th International Congress on New Trends in Education ICONTE 2016, 15.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


18. Akademik Geriliği Olan Öğrencilere Karşı Sınıf Öğretmenlerin Öğretim Yaklaşımları

Taşdemir Figen,Taşdemir Mehmet,Şahin Cem,Şenel Osman Emir, Yayın Yeri: IV nd International Eurasian Educational Research Congress4.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


19. Akademik Geriliği Olan Öğrencilere Karşı Sınıf Öğretmenlerin Öğretim Yaklaşımları

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Şahin Cem,Şenel Osman Emir, Yayın Yeri: V nd International Eurasian Educational Research Congress4.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi11 - 14 Mayıs 2017 Pamukkale ÜniversitesiDENİZLİI, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


20. İletişimci Yaklaşım Ve Dilbilgisi-Çeviri Metodunun Yabancı Dilde Başarıya Ve Öz Yeterliğe Etkileri

Taşdemir Mehmet,Şenel Osman Emir, Yayın Yeri: IV nd International Eurasian Educational Research Congress4.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi11 - 14 Mayıs 2017 Pamukkale ÜniversitesiDENİZLİ, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


21. (10815) Hikâyelerle Desteklenmiş Yabancı Dil Öğretiminin 5 ve 8. Sınıflar Düzeylerinde Kelime Dağarcığı,Okuduğunu Anlama ve Yabancı Dile Karşı Tutuma Etkisi

Taşdemir Mehmet,Şahin Cem, Yayın Yeri: IV nd International Eurasian Educational Research Congress4.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi 11 - 14 Mayıs 2017 Pamukkale ÜniversitesiDENİZLİ, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


22. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmaları İnceleme Yeterlikleri

Taşdemir Adem,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: First International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 13.11.2010

Uluslararası Tam metin bildiri


23. İlköğretimde Kaynaştırma Uygulaması Üzerine Bir Durum Çalışması Kırşehir Örneği

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: First International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 13.11.2010

Uluslararası Özet bildiri


24. Ulusal Gazetelerde Çıkan Haberlerde 2004 2007 İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Programları ile ilgili Vurgu Yapılan Noktaların Öğretmen Görüşleriyle İrdelenmesi An Investigation of Underlined Points According to Teachers Opinion Related to the Primar

Taşdemir Adem,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: INCCUI-2011 The First International Congress on Curriculum and Instruction, ANADOLU UNIVERSTY, 10.11.2011

Uluslararası Tam metin bildiri


25. Ortaöğretimde Uygulamaya Konulan Ağırlıklı Yabancı Dil Öğretim Programının Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Evaluation of New Extended Foreign Language Teaching Program Applied in 2005 in High Schools Considering the Opinions of Tea

Ünal Menderes,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: INCCUI-2011 The First International Congress on Curriculum and Instruction, ANADOLU UNIVERSTY, 08.10.2011

Uluslararası Tam metin bildiri


26. Öğretmen Cezalandırmaları Öğretmen Adayı Deneyimleri

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Geçer Yunus, Yayın Yeri: IIIrd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi., 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


27. Öğretmen Adaylarının Düşünme Türlerine İlişkin Bilgi Düzeyleri Bir Durum Saptaması

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Geçer Yunus, Yayın Yeri: IIIrd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi., 03.06.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


28. Öğretmenlerin Eğitsel İnternet Kullanımı Öz Yeterlik İnançlarına FATİH Projesinin Etkisi

Geçer Yunus,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: IIIrd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi., 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


29. Öğretmen Adaylarının Düşünme Türlerine İlişkin Bilgi Düzeyleri Bir Durum Saptaması

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen,Geçer Yunus, Yayın Yeri: ııı.ULUSLAR ARASI EJER, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


30. Ölçme ve Değerlendirme Yeterliğinden Yoksun Öğretmenler Hakkında Öğretmen Adayı Görüşlerinin Metaforlar Yoluyla İncelenmesi

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen, Yayın Yeri: Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Geleceğin eğitimcileri. XVIII. ULUSLARARASI AMSE-AMCE-WAER KONGRESİ, 02.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


31. Öğretmenlerin Etikisi Olan Ödül Uygulamaları Hakkında Öğretmen Adayları Deneyimleri

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Figen, Yayın Yeri: Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Geleceğin eğitimcileri. XVIII. ULUSLARARASI AMSE-AMCE-WAER KONGRESİ, 02.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


32. The States Of Englısh Teachers Usıng Dyned Programme

Elif Pınar Coşkun,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities, ULEAD 2013 Annual Congress:ICRE, 02.06.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


33. Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları

Kula Sultan Selen,Taşdemir Mehmet,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities, ULEAD 2013 Annual Congress:ICRE, 02.06.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


34. A Case Study to Evaluate Erasmus Student Mobılıty Program of Europeanunıon Regardıng Students Opınıon

Ünal Menderes,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: The Second International Congress of Educational Research "Social Entrepreneurship Democratic Participation and Educational Research, 02.05.2010

Uluslararası Tam metin bildiri


35. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA YÖNTEMİNİN TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ ÖĞRETİMİNE KATKISININ İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF THE CONTRIBUTION OF TEACHING ADDITION AND SUBTRACTION THROUGH DRAMA METHOD TO PRESCHOOL STUDENTS

Cihan Merve, Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: 7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, January 21-23, 2022,

Uluslararası Tam metin bildiri


36. Ortaokul 6.Sınıf Matematik Dersi Geometri Öğrenme Alanında Gösterip Yaptırma Yönteminin Öğrenci Başarısına Ve Kalıcılığına Etkisi.

Keskinkılıç Volkan, Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (RESSCONGRESS- 25-27 HAZİRAN 2019,

Uluslararası Özet bildiri


37. The Attitude of the Technology and Design Teachers to Measurement and Evaluation.

Belirgen Songül, Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: The 8th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK) Burdur, 2021-EPOK 2021-,

Uluslararası Özet bildiri


38. 4 – 12. Sınıf Öğrencı̇lerı̇nı̇n Matematı̇ğe İ ̇ lı̇şkı̇n Algıları: Metaforı̇k Bı̇r Yaklaşım (Gı̇resun İ ̇ lı̇ Örneğı̇)

Yıldırım Mehmet, Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: . 3. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (RESSCONGRESS- 2019),

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Türkiyede Ailelerin Eğitim İhtiyaçları Projesi

Türkiyede Ailelerin Eğitim İhtiyaçları Projesi 2009 Tc Başbakanlık Aile Ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Adamor Kaf Ajans Araştırmacı 2009

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 31.05.2008 31.12.2009


2. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Pedagojik Alan Bilgisi İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Sınıf Öğretmenlerinin Fen Ve Teknoloji Dersi Pedagojik Alan Bilgisi İhtiyaçlarının Belirlenmesieğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.05.2011 30.12.2011


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805165

--%>