Araş. Gör. EMİNE SEYLAN ŞAHİN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ (DR)

2015 -

Yüksek Lisans

University of York

2012 - 2013

TEZ: An Investigation of Neural Correlates in Adults with Developmental Dyscalculia Using fMRI

Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

1999 - 2003

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010-

Akademik / İdari Görevler

  • Komisyon Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -

Makaleler

1. An Investigation of Neural Correlates in Adults with Developmental Dyscalculia Using fMRI

Şahin Emine Seylan, Yayın Yer: The Journal Of Neurobehavioral Sciences, 2015

Uluslararası Hakemli Scopemed Özgün Makale


2. The forensic cases applied to an education and research hospital s child psychiatry department

Şahin Emine Seylan,Tezcan Ahmet Ertan,Çıtak Serhat,Köse Sezen,Başgül Şaziye Senem, Yayın Yer: Anatolian Journal Of Psychiatry, 2011

Ulusal Hakemli türk psikiyatri dizini/ PsycINFO/ Özgün Makale


3. Bir eğitim ve araştırma hastanesi çocuk psikiyatrisi polikliniğine yönlendirilen adli olgular

Şahin Emine Seylan,Aslan Zeynep,Köse Sezen,Başgül Şaziye Senem,Yılmaz Şebnem,Çıtak Serhat,Tezcan Ahmet Ertan, Yayın Yer: Anadolu Psikiyatr Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli Türk Psikiyatri Dizini/ PsycINFO Özgün Makale


Bildiriler

1. 2007 2009 Yillari Arasinda Bir Eğitim ve Araştirma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Yönlendirilen Adli Olgular

Şahin Emine Seylan, Yayın Yeri: 20.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 28.04.2010

Ulusal Poster


2. The Forensic Cases Applied to a Government Hospital s Child Psychiatry Department in Istanbul between 2007 2009

Şahin Emine Seylan, Yayın Yeri: 4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, 18.10.2009

Ulusal Poster


3. An Investıgatıon of Neural Correlates In Adults Wıth Developmental Dyscalculıa Usıng FMRI

Şahin Emine Seylan, Yayın Yeri: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 04.04.2015

Ulusal Poster


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>