Doç. Dr. CAHİT AYTEKİN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Yüksek Lisans

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK (YL) (TEZLİ)

2013 - 2018

TEZ: Rektifiyan slant helislerin karakterizasyonları

Doktora

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İLKÖĞRETİM (DR)

2012 - 2016

TEZ: Matematik öğretmen adaylarının kesirlerde bölme ile ilgili işlem ve kavram öğretimlerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)

2009 - 2012

TEZ: İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin kesirlerde tahmin becerilerinin incelenmesi

Lisans

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2004 - 2008

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2017-
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2013-2017

Verdiği Dersler

 • Matematik Öğretmeni Yetiştirmede Güncel Araştırmalar Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Cebir Kavramlarının Öğretimi ve Cebirsel Düşünme Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Matematik Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Matematik Sınıflarında İletişim Lisans, 2019-2020
 • Okul Deneyimi Lisans, 2019-2020
 • Matematik Tarihi Lisans, 2019-2020
 • Elemanter Sayı Kuramı Lisans, 2019-2020
 • Bilim Tarihi Lisans, 2019-2020
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2019-2020
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2019-2020
 • Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Lisans, 2019-2020
 • Analiz 2 Lisans, 2019-2020
 • Geometri Lisans, 2019-2020
 • Matematik Tarihi Lisans, 2018-2019
 • Eğitsel Oyunlarla Matematik Öğretimi Lisans, 2018-2019
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2018-2019
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2018-2019
 • Geometri Lisans, 2018-2019
 • Okul Deneyimi Lisans, 2017-2018
 • Matematik Tarihi Lisans, 2017-2018
 • Eğitsel Oyunlarla Matematik Öğretimi Lisans, 2017-2018
 • Genel Matematik-I Lisans, 2017-2018
 • Matematik-II Lisans, 2017-2018
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2017-2018
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2017-2018
 • Geometri Lisans, 2017-2018
 • Genel Matematik-II Lisans, 2017-2018
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Lisans, 2016-2017
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2016-2017
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2016-2017
 • Geometri Lisans, 2016-2017
 • Genel Matematik-II Lisans, 2016-2017

Akademik / İdari Görevler

 • Dekan Yardımcısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Uzaktan Eğitim Aydep Eğitim Fakültesi Koordinatörü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Kalite Sistemi Öz Değerlendirme Komisyonu Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Kalite Değerlendirme Ve Geliştirme Komisyonu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Komisyon Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2019 -
 • Tev Burs Başvuruları Komisyon Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2019 - 2019
 • Kredi Yurtlar Kurumu Burs Başvuruları Komisyonu Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2019 - 2019
 • Kalite Yönetim Faaliyetleri Planlama Üst Kurulu Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2019 -
 • Hizmet Dışı Bırakılma Ve İmha Komisyonu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 - 2018
 • Kurum İç Değerlendirme Raporu Kidr Eğitim Öğretim Çalışma Grubu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 - 2018
 • Taşınır İşlemleri Komisyon Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 - 2018
 • Eğitim Fakültesi Birim Kalite Temsilcisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -
 • Kalite Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -
 • Kantin Denetleme Komisyonu Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -
 • Kalite Değerlendirme Çalışmaları Komisyonu Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 - 2018
 • Kalite Süreç Yönetim Komisyonu Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 - 2019
 • Yeni Fakülte Binası Tefrişat Komisyonu Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 - 2018
 • Dekan Yardımcısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 - 2020
 • Kırşehir Eğitim Fakültesi Dersisi Kefad Sekreteryası Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2012 - 2013

Üniversite Dışı Deneyim

 • Matematik Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı, 2008 - 2011

Makaleler

1. Making the Pedagogical Elements Used by Prospective Mathematics Teachers Visible in Teaching: Scenario Writing Activities

Aytekin Cahit, Yayın Yer: Acta Educationis Generalis, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


2. An investigation of preservice mathematics teachers’ teaching processes about ”procedural and conceptual knowledge” related to division with fractions

Aytekin Cahit,Şahiner Yeter, Yayın Yer: Elementary Education Online, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerle İlgili Görüşleri

Aytekin Cahit,Sarıca Rabia,Aytekin Tuğba, Yayın Yer: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli DergiParkAkademik Özgün Makale


4. Controlling Mathematics Anxiety by the Views of Guidance and Psychological Counseling Candidates

Aydın Davut,Aytekin Cahit, Yayın Yer: European Journal Of Educational Research, 2019

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


5. The Role of The Mathematical Reasoning in Consultation Process According to Guidance and Psychological Counseling Candidates

Aydın Davut,Aytekin Cahit, Yayın Yer: Acta Didactica Napocensia, 2019

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


6. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Adaylarının Tükenmişlik Yaşayan Matematik Öğretmenlerine Müdahale Önerileri

Aydın Davut,Aytekin Cahit, Yayın Yer: Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. A Comparison of Parents of Gifted Students and Non-Gifted Students: A Case of Expectations from Mathematics Education

Yıldız Avni,Baltacı Serdal,Aytekin Cahit, Yayın Yer: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Fen Öğretimi Kaygılarının İncelenmesi

Türkmenoğlu Hale,Aytekin Cahit,Arıkan Nihat, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Örgütsel Kalite Göstergesi Olarak Çalışan Memnuniyeti: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Şimşek Hüseyin,Çetinkaya Fatih Ferhat,Aytekin Cahit, Yayın Yer: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli/Zekalı Öğrencilerle İligli Görüşleri

Aytekin Cahit,Sarıca Rabia,Aytekin Tuğba, Yayın Yer: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale


11. Teaching Linear Algebra Supprted by GeoGebra Visualization Environment

Aytekin Cahit,Kıymaz Yasemin, Yayın Yer: Acta Didactica Napocensia, 2019

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


12. Investigation of Parents’ Expectations from Mathematics Education in Turkey

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Yıldız Avni, Yayın Yer: Acta Didactica Napocensia, 2018

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


13. Teaching Materials Development and Meeting the Needs of the Subject: A Sample Application

Aydın Abdullah,Aytekin Cahit, Yayın Yer: International Education Studies, 2018

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


14. İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının ve Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Şimşek Hüseyin,Şahinkaya Nihan,Aytekin Cahit, Yayın Yer: Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


15. Matematik ve Fen Öğretimine Yönelik Kaygı (MFÖK) Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Aytekin Cahit,Türkmenoğlu Hale,Arıkan Nihat, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


16. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fen ve Matematik Öğretim Programlarının Entegrasyonuna Yönelik Görüşleri

Aytekin Cahit,Aydın Fatih, Yayın Yer: Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fen Ve Matematik Öğretim Programlarının Entegrasyonuna Yönelik Görüşleri, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


17. Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik GeoGebra Destekli Etkinlik Hazırlamak İçin Yürütülen Tasarım Tabanlı Araştırma Sürecinden Yansımalar

Baltacı Serdal,Yıldız Avni,Kıymaz Yasemin,Aytekin Cahit, Yayın Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği’nin Geliştirilmesi (MEVBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Altunkaya Bülent,Kıymaz Yasemin,Yıldız Avni, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


19. On Rectifying Slant Helices in Euclidean 3-Space

Altunkaya Bülent,Kahraman Aksoyak Ferdağ,Kula Levent,Aytekin Cahit, Yayın Yer: Konuralp Journal Of Mathematics, 2016

Uluslararası Hakemli MathSciNet (Mathematical Reviews) Özgün Makale


20. Effects of Using Dynamic Geometry Activities on Eighth Grade Students’ Achievement Levels and Estimation Performances in Triangles

Özçakır Bilal,Aytekin Cahit,Altunkaya Bülent,Doruk Bekir Kürşat, Yayın Yer: Participatory Educational Research, 2015

Uluslararası Hakemli EBSCOEducational Source, Turkish Educational Index Özgün Makale


21. The Analysis of the Relation between Eight-Grade Students’ Estimation Performance in Triangles with Their Teaching Style Expectations and Sources of Motivation

Altunkaya Bülent,Aytekin Cahit,Doruk Bekir Kürşat,Özçakır Bilal, Yayın Yer: Participatory Educational Research, 2014

Uluslararası Hakemli Education Research Complete, Turkish Educaitonal Index Özgün Makale


22. Ortaokul Öğrencilerinin Kesirlerde Tahmin Becerilerininİncelenmesi

Aytekin Cahit,Toluk Uçar Zülbiye, Yayın Yer: İlköğretim Online, 2014

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


23. Pre-service elementary mathematics teachers’ opinions about using GeoGebra in mathematics education with reference to ’teaching practices’

Doruk Bekir Kürşat,Aktümen Muharrem,Aytekin Cahit, Yayın Yer: Teaching Mathematics And İts Applications, 2013

Uluslararası Hakemli British Education Index Özgün Makale


Bildiriler

1. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Dönütün İşlevsel Kullanımına İlişkin Görüşleri

Beydoğan Hacı Ömer,Aytekin Cahit,Arıcan Muhammet,Beydoğan Gizem Şebnem, Yayın Yeri: 4th International Conference on Curriculum and Instruction, 30.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


2. Tasarım Tabanlı Araştırma Yöntemiyle Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Bir Etkinliğin Geliştirilmesi Süreci

Baltacı Serdal,Yıldız Avni,Kıymaz Yasemin,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2016

Ulusal Özet bildiri


3. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Kesirlerde Tahmin Becerilerinin İncelenmesi

Aytekin Cahit,Toluk Uçar Zülbiye, Yayın Yeri: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


4. Matematik ve Fen Entegrasyonu Bağlamında Değer Eğitimi: Kimyasal Ürün Fabrikası Etkinliği

Aytekin Cahit, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


5. Matematik Öğretmen Adaylarının Fen ve Matematik Entegrasyonu Kapsamında Geliştirdikleri Eğitsel Oyunların İncelenmesi

Aytekin Cahit, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


6. Matematik Öğretmen Eğitiminde Yenilikçi Bir Uygulama: Senaryo Yazma Etkinlikleri

Aytekin Cahit, Yayın Yeri: 2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, 29.12.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


7. Matematik Öğretmen Eğitiminde Sürekli İyileşme Döngüsü Bağlamında Ders Araştırması Çalışmalarının Potansiyeli

Aytekin Cahit, Yayın Yeri: 2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, 29.12.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


8. The Interpretation Process of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ in Concepts of Linear Dependence-Independence and Spaning in R2 and R3

Kıymaz Yasemin,Aytekin Cahit,Horzum Tuğba, Yayın Yeri: 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Science and Applications, 29.08.2013

Uluslararası Özet bildiri


9. Olasılık Öğretiminde Deneysel Simülasyon Yazılımı Kullanmanın Yararları ve Önündeki Engeller

Aytekin Cahit, Yayın Yeri: 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, 28.09.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


10. Middle School Students’ Explanations on Some Probability Problems

Altunkaya Bülent,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 28.08.2014

Uluslararası Özet bildiri


11. Preservice Teachers’ Perception of ”Good Mathematics Teachers”

Aytekin Cahit,Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 28.08.2014

Uluslararası Özet bildiri


12. The Analysis of the Relation between Eight-Grade Students’xx Estimation Skills Usage in Triangles and Their Teaching Style Expectaitons and Sources of Motivations

Aytekin Cahit,Altunkaya Bülent,Doruk Bekir Kürşat,Özçakır Bilal, Yayın Yeri: 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 28.08.2014

Uluslararası Özet bildiri


13. Effects of Using Dynamic Geometry Activities on Eighth Graders’xx Achievement Levels and Estimation Performance in Triangles

Özçakır Bilal,Aytekin Cahit,Altunkaya Bülent,Doruk Bekir Kürşat, Yayın Yeri: 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 28.08.2014

Uluslararası Özet bildiri


14. Öğretmen Adayları Gözüyle Staj Rehber Öğretmenlerin Değerlendirilmesi

Aytekin Cahit,Akkuş Recai,Yılmaz Aycan, Yayın Yeri: IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 25.09.2010

Ulusal Özet bildiri


15. İlköğretim Sınıf ve Matematik Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Matematik Programı Hakkındaki Haberdarlık Durumları ve Uygulamadaki Yeterlikleri

Durmuş Soner,Aytekin Cahit,Durmaz Malik,Ertuna Levent,Onur Fatma Zeynep,Önalan Güzide,Yılmaz Döne Aycan, Yayın Yeri: IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 25.09.2010

Ulusal Özet bildiri


16. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Farklı Toplama Çıkarma Algoritmaları Üzerine Yorumları

Aytekin Cahit,Ceylan Çeliker Tuba, Yayın Yeri: 12. MATEMATİK SEMPOZYUMU [TOPLUMDA MATEMATİK], 25.05.2013

Ulusal Özet bildiri


17. The Reflections of Lesson Study Held by Mathematics Teachers of Gifted Students: Problems Established on Geometric Construction

Yıldız Avni,Baltacı Serdal,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: 14th International Conference on Teaching, Education and Learning (ICTEL), 24.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


18. The opinions of preservice elementary mathematics teachers about using GeoGebra in mathematics education before and after teaching experience

Doruk Bekir Kürşat,Aktümen Muharrem,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: International GeoGebra Institute Conference, 23.09.2012

Uluslararası Özet bildiri


19. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının GeoGebra ile Bazı Trigonometrik Fonksiyonların Grafiklerini Yorumlama Süreçleri

Aytekin Cahit,Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 22.06.2013

Ulusal Özet bildiri


20. A Scale to Determine Parents’ Expectation from Mathematics Education (PEME): Development, Reliability and Validity

Aytekin Cahit,Altunkaya Bülent,Baltacı Serdal,Kıymaz Yasemin,Yıldız Avni, Yayın Yeri: 5th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 19.08.2016

Uluslararası Özet bildiri


21. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Trigonometrik Denklem ve Eşitsizliklerin Çözümünde GeoGebra Kullanımına İlişkin Görüşleri

Kıymaz Yasemin,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 19.05.2017

Ulusal Özet bildiri


22. Comparing the expectations of the gifted students’xx and others’ parents from matematics education according to some variables

Baltacı Serdal,Yıldız Avni,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: The 2018 WEI International Academic Conference Proceedings, 19.04.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


23. Qualitative examination of the perspectives of parents with gifted children on mathematics education

Yıldız Avni,Baltacı Serdal,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: The 2018 WEI International Academic Conference, 19.04.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


24. Investigations of the Test Anxieties of 8th Grade Students

Altunkaya Bülent,Şanlı Kula Kamile,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 18.08.2018

Uluslararası Özet bildiri


25. The Impact of the Probability Explorer Software on Preparing Probability Teaching Plans of Elementary Mathematics Teacher Candidates

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


26. Investigation of Parent Expectations of Middle School Students from Mathematics Education

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Altunkaya Bülent,Yıldız Avni,Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 18.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


27. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Eşitlik ve Denklemler Konusunu Öğretme Süreçlerinin İncelenmesi

Aytekin Cahit,Altunkaya Bülent, Yayın Yeri: 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 18.05.2015

Ulusal Özet bildiri


28. Teachers’ Definition of Square, Rectangle, Trapezoid and Parallelogram

Aytekin Cahit,Toluk Uçar Zülbiye, Yayın Yeri: 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Educaiton, 15.07.2011

Uluslararası Özet bildiri


29. Matematik Öğretmen Adaylarının Etkili İletişim Becerileri Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi: Bir Diyalog Yorumlama Etkinliği

Aytekin Cahit, Yayın Yeri: IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


30. Matematik Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Görüşlerinin BİLSEM Öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi

Aytekin Cahit, Yayın Yeri: IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


31. Pre-Service Mathematics Teachers’ Observations and Suggestions for Value Educaiton

Aytekin Cahit, Yayın Yeri: 14th International Teacher Education for Sustainable Developlment, Culture and Education, 14.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


32. Suggestions and Observations on Teacher and Students Communication From Pre-Service Mathematics Teaches

Aytekin Cahit, Yayın Yeri: 14th International Teacher Education for Sustainable Development Culture and Education, 14.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


33. Pre-Service Mathematics Teachers’ Opinions About Problems of Turkish Education System

Aytekin Cahit,Altunkaya Bülent, Yayın Yeri: 14th International Teacher Education for Sustainable Development, Culture and Educaiton, 14.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


34. Adaptation of Mathematics and Science Anxiety Scale to Turkish

Türkmenoğlu Hale,Uluay Gülşah,Aytekin Cahit,Arıkan Nihat, Yayın Yeri: 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, 13.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


35. Üstün Yetenekli Öğrenci Velilerinin Matematik Eğitiminden Beklentilerinin İncelenmesi

Baltacı Serdal,Yıldız Avni,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: 8th International Congress of Research in Education, 11.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


36. Bilgisayar Cebiri Sistemleri ve Dinamik Geometri Yazılımları Kullanılarak Yapılan Araştırmaların Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Aytekin Cahit,Özçakır Bilal, Yayın Yeri: 6th International Computer ans Instructional Technologies Symposium, 06.10.2012

Uluslararası Özet bildiri


37. Üstün Yetenekli/Zekalı Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Sarıca Rabia,Aytekin Cahit,Aytekin Tuğba, Yayın Yeri: International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices, 05.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


38. Probability Explorer Simülasyonunun Üstün Zekalı/Yetenekli Öğrencilere Olasılık Öğretmedeki Kullanışlığına İlişkin BİLSEM Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri

Aytekin Cahit,Baltacı Serdal,Yıldız Avni, Yayın Yeri: International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices, 05.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


39. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli/Zekalı Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Görüşleri

Aytekin Cahit,Sarıca Rabia,Aytekin Tuğba, Yayın Yeri: International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices, 05.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


40. Microsoft Hololens Teknolojisinin Matematik Öğretiminde Kullanılmasına Yönelik Bir Araştırma

Sarıca Rabia,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Özet bildiri


41. In-Service Science Teachers’ Opinions About The Integrating Science and Mathematics Curriculum

Aytekin Cahit,Aydın Fatih, Yayın Yeri: 14th International Teacher Education for Sustainable Development, Culture and Educaiton, 04.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


42. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilere Dönüt Verme Düzeyleri

Beydoğan Hacı Ömer,Aytekin Cahit,Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


43. Effect of Design Based Research Activities on Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Qualifications: An Example from Gifted Students’xx Teachers

Yıldız Avni,Baltacı Serdal,Kıymaz Yasemin,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: 4th Internatinal Symposium on New issues in Teacher Education, 01.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


44. Using the Mathematical Contexts of Sundials in Mathematics Education

Savranoğlu Kadir, Aytekin Cahit, Sarıca Rabia, Yayın Yeri: International Online Conference on Mathematics Education,

Ulusal Özet bildiri


45. Potential of Usage of Astrolabes in Mathematics Education

Aydın Üzeyir, Aytekin Cahit, Sarıca Rabia, Yayın Yeri: International Online Conference on Mathematics Education,

Ulusal Özet bildiri


Projeler

1. Matematik Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Görüşlerinin BİLSEM Öğretmenleri tarafından Değerlendirilmesi

Bu Projede Bilsem De Görev Yapan Matematik Öğretmenleri Tarafından, Bilsem Dışında Görev Yapan Matematik Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Algı Ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi Amaçlanmıştır.

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 24.03.2017 24.08.2017


2. GeoGebra Temelli Öğretim Etkinliklerinin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Üçgenler Alt Öğrenme Alanındaki Beceri ve Tutumlarına Etkisinin Araştırılması

Bu Çalışmada Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Uygulamalarından Geogebra Da Bazı Etkinlikler Tasarlanmıştır. Bu Etkinlikler İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerine Uygulanarak Beceri Ve Tutumlarına Etkisi İncelenmiştir.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 22.08.2013 08.04.2015


3. 8.Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Tükenmişliklerinin İncelenmesi: Kırşehir İli Örneği

Bu Projede 8.Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygıları Ve Tükenmişlik Düzeylerinde Etkili Olabilecek Muhtemel Değişkenler Ele Alınmıştır. Öğrencilerin Sınav Kaygıları Ve Tükenmişlik Düzeylerine İstatistiksel Olarak Anlamlı Etkisi Bululunan Ve Bulunmayan Değişk

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2017 01.12.2017


4. BİLSEM Matematik Öğretmenlerinin Geometrik İnşa Üzerine Kurdukları Problemlere Ders İmecesi Çalışmalarının Etkisi

Bu Araştırmada Bilsem Matematik Öğretmenlerinin Geometrik İnşa Problemleri Kurma Becerileri İncelenmiştir. Bilsem Öğretmenlerinin Kurmuş Oldukları Bu Problemlere Ders İmecesi Çalışmalarının Etkisi Olup Omadığı Araştırılmıştır.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2017 26.10.2017


5. Rektifiyan Helislerin Karakterizasyonları

Bu Projede Hem Rektifiyan Eğri Hem De Helis Özelliklerini Sağyalan Yeni Bir Eğri Ailesi Bulunmuştur. Bu Eğri Ailesi Rektifiyan Helisler Olarak İsimlendirilmiştir. Ardından Rektifiyan Helislerin Kendine Has Bazı Özellikleri Karakterize Edilmiştir.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14.05.2015 23.11.2016


6. Bilgisayar Tabanlı Dinamik Geometri Öğretim Materyalleri

Bu Projede Geogebra, Mathematica Ve Maple Yazılımları İle İlkokul 1.Sınıftan 8.Sınıfakadar Bütün Öğrencilerinin Konuları Anlamalarını Kolaylaştıracak Dinamik Geometri Öğretimmateryalleri Tasarlanacaktır. Bu Öğretim Materyalleri İstenildiğinde Çevrim İçi O

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 14.01.2020 01.10.2020


7. Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Dinamik Geometri Öğretim Yazılımları

Bu Projede Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Ortaokul Düzeyinde Geometri Öğretiminde Kullanmak Üzere Bazı Tasarımlar Yapılarak, Bunların Android Tabanlı Cihazlarda Ve Arttırılmış Gerçeklik Gözlüklerinde Çalışması Sağlanacaktır.

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 14.01.2020 01.10.2020


8. Üstün Yetenekli ve Üstün Yetenekli Olmayan Öğrenci Velilerinin Matematik Eğitiminden Beklentilerinin İncelenmesi

Bu Projede Üstün Yetenekli Olarak Tanımlanmış Bilsem Öğrencilerinin Matematik Eğitiminden Beklentileri İle Normal Öğrenci Velilerinin Matematik Eğitiminden Beklentilerinin İncelenmesi Amaçlanmıştır.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 12.05.2017 12.05.2019


9. Probability Explorer Programının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılıkla İlgili Plan Hazırlama Becerilerine Etkisi

Bu Projede İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılıkla İlgili Plan Hazırlama Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Amaçlanmıştır.

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.04.2017 11.10.2018


10. Matematik Öğretmenlerinin Öğrencileri Biçimlendirme ve Yetiştirme Sürecine Katkı Düzeylerinin Dönüt-Düzeltme Algılarına Göre İncelenmesi

Bu Araştırmada Matematik Öğretmenlerinin Dönüt Ve Düzeltme Algıları Araştırılarak Bunların Öğrencileri Biçimlendirme Ve Yetiştirme Süreçlerine Katkı Düzeyleri Tespit Edilmeye Çalışılmıştır.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.04.2016 30.12.2016


11. Ortaokul Öğrenci Velilerinin Matematik Eğitiminden Beklentilerinin İncelenmesi

Bu Projede Ortaookul Öğrenci Velilerinin Matematik Eğitiminden Beklentilerinin İncelenmesi Amalanmıştır. Bu Amaçla Velilerin Eğitim Durumu, Sosyoeokonomik Düzeyleri, Matematik Öğrenme Geçmişi Ve Matematiği Sevme Düzeyleri Gibi Bazı Değişkenlerle Beklentil

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 08.04.2016 19.12.2016


12. Ortaöğretim Öğrencilerinin Eğitim Öğretimden Beklentileri Ölçeğinin Geliştirilmesi

Bu Projede Ortaöğretim Öğrencilerinin Eğitim Öğretimin Farklı Boyutlarından Beklentilerinin Belirlenmesi İçin Geçerli Ve Güvenilir Bir Ölçme Aracı Geliştirilmesi Amaçlanmıştır.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 04.07.2018 08.07.2020


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805142

--%>