Dr. Öğr. Üyesi OKAN KUZU

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÇOCUK GELİŞİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)

2018 -

Doktora

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK (DR)

2011 - 2014

TEZ: Schrödinger operatörüne karşılık gelen Marcinkiewicz integral operatörünün Morrey uzaylarında sınırlılığı

Doktora

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)

2011 - 2011

Yüksek Lisans

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK (YL) (TEZLİ)

2009 - 2011

TEZ: Bir Sturm-Liouville tipindeki problemin çözüm fonksiyonlarının asimptotiği ve green fonksiyonu

Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2004 - 2009

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2015-
 • Araştırma Görevlisi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2015-2015
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011-2015
 • Araştırma Görevlisi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2010-2011

Verdiği Dersler

 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Lisans, 2020-2021
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2020-2021
 • MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖĞRENME TEORİLERİ Yüksek Lisans, 2020-2021
 • İLKOKUL MATEMATİK ÖĞRETİMİ Lisans, 2020-2021
 • İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Lisans, 2020-2021
 • ANALİZ-3 Lisans, 2020-2021
 • ANALİZ-III Lisans, 2020-2021
 • ANALİZ-1 Lisans, 2020-2021
 • ANALİZ-I Lisans, 2020-2021
 • YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • MATEMATİK EĞİTİMİNDE NİCEL VERİ ANALİZİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME Yüksek Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2019-2020
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2019-2020
 • ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI Lisans, 2019-2020
 • BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Lisans, 2019-2020
 • ANALİZ-2 Lisans, 2019-2020
 • ANALİZ-II Lisans, 2019-2020
 • MATEMATİK EĞİTİMİ VE TOPLUMA YANSIMASI Yüksek Lisans, 2019-2020
 • MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖĞRENME TEORİLERİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2019-2020
 • ANALİZ-3 Lisans, 2019-2020
 • ANALİZ-III Lisans, 2019-2020
 • ANALİZ-1 Lisans, 2019-2020
 • ANALİZ-I Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2018-2019
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2018-2019
 • ANALİZ-2 Lisans, 2018-2019
 • ANALİZ-II Lisans, 2018-2019
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2018-2019
 • ANALİZ-III Lisans, 2018-2019
 • ANALİZ-1 Lisans, 2018-2019
 • ANALİZ-I Lisans, 2018-2019
 • GENEL MATEMATİK-I Lisans, 2018-2019
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2017-2018
 • ANALİZ-II Lisans, 2017-2018
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2017-2018
 • ANALİZ-III Lisans, 2017-2018
 • ANALİZ-I Lisans, 2017-2018
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2017-2018
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2016-2017
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2016-2017
 • GENEL MATEMATİK-I Lisans, 2016-2017
 • ANALİZ-III Lisans, 2016-2017
 • ANALİZ-I Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2016-2017
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2016-2017
 • ANALİZ-II Lisans, 2016-2017
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2015-2016
 • GENEL MATEMATİK-II Lisans, 2015-2016
 • ANALİZ-II Lisans, 2015-2016
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2015-2016
 • EĞİTSEL OYUNLARLA MATEMATİK ÖĞRETİMİ Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK TARİHİ Lisans, 2015-2016
 • GENEL MATEMATİK-I Lisans, 2015-2016
 • ANALİZ-III Lisans, 2015-2016
 • ANALİZ-I Lisans, 2015-2016
 • ANALİZ-II Lisans, 2014-2015
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2014-2015

Akademik / İdari Görevler

 • Bologna Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -

Makaleler

1. 2018 Ortaöğretim matematik programının revize edilmiş Bloom taksonomisine ve programın ögelerine göre incelenmesi

Çil Osman, Kuzu Okan, Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Türkiye ve Almanya Matematik Dersi Öğretim Programlarının Geometri Öğrenme Alanı Bağlamında Karşılaştırılması

Çiçek Yasemin, Kuzu Okan, Çalışkan Nihat, Yayın Yer: İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale


3. Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının İntegral Konusundaki Yeterliklerinin Tanısal Değerlendirilmesi

Kuzu Okan, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. The Effect of Realistic Mathematics Education on Fourth Graders' 2019 Problem Posing/Problemsolving Skills and Academic Achievement

Aytekin Uskun Kübra, Çil Osman, Kuzu Okan, Yayın Yer: Journal Of Qualitative Research İn Education, 2021

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


5. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin gerçekçi matematik eğitimi çerçevesinde dört işleme yönelik başarı düzeylerinin incelenmesi

Aytekin Uskun Kübra, Kuzu Okan, Çil Osman, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli H. W. Wilson Database Özgün Makale


6. Sekizinci sınıf öğrencilerinin geometriye yönelik öz-yeterlik algıları ve geometrik akıl yürütme becerilerinin incelenmesi

Bostancı Ülkü Yeter, Kuzu Okan, Sıvacı Sadık Yüksel, Yayın Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. Preservice mathematics teachers' competencies in the process of transformation between representations for the concept of limit: A qualitative study

Kuzu Okan, Yayın Yer: Pegem Journal Of Education And Instruction, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


8. Öğretmen adaylarının kişilik özelliklerinin dürtü davranış kalıbı açısından değerlendirilmesi

Çalışkan Nihat, Kuzu Okan, Hayriye Torunoğlu, Yayın Yer: Turkish Journal Of Educational Studies, 2020

Ulusal Hakemli Türk eğitim indeksi, SOBİAD, Scientific Indexing Services, Academic Resource Index Özgün Makale


9. Preservice mathematics teachers' representation transformation competence levels in the process of solving limit problems

Kuzu Okan, Yayın Yer: Acta Didactica Napocensia, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


10. The effects of mind games on higher level thinking skills in gifted students

Baş Özlem, Kuzu Okan, Gök Bilge, Yayın Yer: Journal Of Education And Future, 2020

Uluslararası Hakemli ISI/Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI) Özgün Makale


11. Investigating Preservice Middle School Mathematics Teachers' Competencies in Statistics and Probability in Terms of Various Variables

Kuzu Okan, Arıcan Muhammet, Yayın Yer: Journal Of Measurement And Evaluation İn Education And Psychology, 2020

Uluslararası Hakemli ISI/Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI) Özgün Makale


12. Diagnosing Preservice Teachers' Understanding of Statistics and Probability: Developing a Test for Cognitive Assessment

Arıcan Muhammet, Kuzu Okan, Yayın Yer: International Journal Of Science And Mathematics Education, 2020

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


13. Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinin Matematik Öğretmeni Adaylarının Sınav Performanslarının Değerlendirilmesine Yansıması

Kuzu Okan, Yayın Yer: Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli SOBİAD, Acarindex Özgün Makale


14. Çokgenler konusunun öğretiminde kavram karikatürü kullanımının akademik başarıya etkisi

Karaca Zeynep, Kuzu Okan, Çalışkan Nihat, Yayın Yer: Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli Asos, ResearchBib Özgün Makale


15. TEOG ve LGS sistemlerinin öğrenci, öğretmen, veli ve öğretmen velilerin görüşleri açısından incelenmesi

Kuzu Yasemin,Kuzu Okan,Gelbal Selahattin, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


16. 2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

Kuzu Okan,Çil Osman,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yer: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


17. 2018 Ortaöğretim Matematik Programının Revize Bloom Taksonomisine ve Programın Ögelerine Göre İncelenmesi

Çil Osman,Kuzu Okan,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. Preservice teachers' attitudes and metaphor perceptions towards mathematics

Kuzu Okan, Kuzu Yasemin, Sıvacı Sadık Yüksel, Yayın Yer: Cukurova University Faculty Of Education Journal, 2018

Uluslararası Hakemli ISI/Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI) Özgün Makale


19. Preservice teachers' attitudes and metaphor perceptions towards mathematics

Kuzu Okan,Kuzu Yasemin,Sıvacı Sadık Yüksel, Yayın Yer: Cukurova University Faculty Of Education Journal, 2018

Uluslararası Hakemli ISI/Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI) Özgün Makale


20. Investigation of the preservice teachers’ personality traits according to the activity behavior pattern

Çalışkan Nihat,Kuzu Okan, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


21. The investigation of students’ cognitive and metacognitive competencies according to different variables

Yıldız Avni,Baltacı Serdal,Kuzu Okan, Yayın Yer: European Journal Of Education Studies, 2018

Uluslararası Hakemli OAJI, MIAR, ResearchBib Özgün Makale


22. Üniversite tercihlerini etkileyen faktörlerin ikili karşılaştırması

Kuzu Yasemin,Sıvacı Sadık Yüksel,Kuzu Okan, Yayın Yer: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli SOBİAD, Türk Eğitim Indeksi Özgün Makale


23. Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İntegral Konusundaki Kazanımlarının İncelenmesi

Kuzu Okan, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


24. Evaluation of teacher candidates according to the organization people pattern

Kuzu Okan,Çalışkan Nihat,Kuzu Yasemin, Yayın Yer: College Student Journal, 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


25. The Development of a Behavior Patterns Rating Scale for Preservice Teachers

Çalışkan Nihat,Kuzu Okan,Kuzu Yasemin, Yayın Yer: Journal Of Education And Learning, 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


26. Commutators of Marcinkiewicz integrals associated with Schrödinger operator on generalized weighted Morrey spaces

Guliyev Vagif S,Akbulut Ali,Hamzayev Vugar H,Kuzu Okan, Yayın Yer: Journal Of Mathematical Inequalities, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


27. Marcinkiewicz integral associated with Schrödinger operators and its commutator on generalized Morrey spaces related to certain nonnegative potentials

Kuzu Okan, Yayın Yer: Far East Journal Of Applied Mathematics, 2015

Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale


28. Marcinkiewicz integrals associated with Schrödinger operator on generalized Morrey spaces

Akbulut Ali,Kuzu Okan, Yayın Yer: Journal Of Mathematical Inequalities, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


29. Marcinkiewicz integrals with rough kernels associated with Schrodinger Operator on vanishing generalized Morrey spaces

Akbulut Ali,Kuzu Okan, Yayın Yer: Azerbaijan Journal Of Mathematics, 2014

Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale


Bildiriler

1. Aday Öğretmenlerde Mesleki Tutumun Mesleğe ilişkin Metaforik Algıya Etkisi

Sıvacı Sadık Yüksel,Kuzu Okan,Kuzu Yasemin, Yayın Yeri: 4. International Conference on Curriculum and Instruction (ICCI/EPOK), 30.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Öğretmen adaylarının matematik kavramına yönelik metafor algıları

Kuzu Okan,Kuzu Yasemin,Sıvacı Sadık Yüksel, Yayın Yeri: 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), 30.09.2016

Ulusal Özet bildiri


3. Aday öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının öğretmenlik mesleğine ilişkin metaforları üzerindeki etkisi

Sıvacı Sadık Yüksel,Kuzu Okan,Kuzu Yasemin, Yayın Yeri: 4. International Conference on Curriculum and Instuction (ICCI/EPOK), 30.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


4. Matematik Öğretmeni Adaylarının İstatistiksel Bilgi ve Becerilerinin Bilişsel Tanı Modeli ile İncelenmesi

Kuzu Okan, Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB), 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


5. Öğretmen Adaylarının İstatistik ve Olasılık Konusundaki Becerilerinin Analizinden Elde Edilen Sonuçların Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Bilişsel Tanı Modelleri ile Karşılaştırılması

Arıcan Muhammet, Kuzu Okan, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB), 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


6. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Limit Kavramına Yönelik Temsiller Arası Geçiş Becerileri

Kuzu Okan, Yayın Yeri: 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT/TURKBİLMAT), 28.09.2019

Uluslararası Özet bildiri


7. Role of Some Integral Operators and Spaces in Mathematics

Kuzu Okan,Akbulut Ali, Yayın Yeri: 5.International Conference on New Horizons in Education (INTE), 27.06.2014

Uluslararası Özet bildiri


8. A Diagnostic Assessment on Preservice Middle Grades Mathematics Teachers’ Statistical Knowledge and Reasoning Skills

Kuzu Okan,Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: The European Conference on Educational Research (ECER), 25.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. Teacher Candidates’ Attitudes and Views Towards Content Knowledge and Teaching Profession Knowledge Courses

Kuzu Okan,Sıvacı Sadık Yüksel,Kuzu Yasemin, Yayın Yeri: 26th International Conference on Educational Sciences (ICES), 23.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


10. Türkiye 2017 İlköğretim Ulusal Matematik Programındaki Kazanımların Bilgi ve Bilişsel Süreç Boyutlarının İncelenmesi

Kuzu Okan, Çil Osman, Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yeri: 27th International Conference on Educational Sciences (ICES), 22.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


11. Öğretmen Adaylarının Etkinlik Davranış Kalıbına Göre Değerlendirilmesi

Çalışkan Nihat,Kuzu Yasemin,Kuzu Okan, Yayın Yeri: 2nd International Academic Research Congress (INES), 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


12. Some Properties of a Sturm Liouville Type Problem and The Green Function

Kuzu Okan, Kuzu Yasemin, Kadakal Mahir, Yayın Yeri: 1st. International Conference on Analysis and Applied Mathematics (ICAAM), 21.10.2012

Uluslararası Özet bildiri


13. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının İstatistiksel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

Arıcan Muhammet, Kuzu Okan, Yayın Yeri: 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT), 19.05.2017

Ulusal Özet bildiri


14. Dijital Oyun Bağımlılığı ile Teknoloji Okuryazarlığı Arasındaki İlişki

Kuzu Okan,Sıvacı Sadık Yüksel, Yayın Yeri: 1st International Multidisciplinary Digital Addiction Congress (IMDAC), 16.11.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


15. Marcinkiewicz integrals with rough kernel associated with Schrödinger operator on vanishing generalized Morrey spaces

Kuzu Okan, Akbulut Ali, Yayın Yeri: Actual Problems on Mathematics and Mechanics (APMI), 16.05.2015

Uluslararası Özet bildiri


16. Commutator of Marcinkiewicz Integrals With Rough Kernel Associated With Schrödinger Operator on Vanishing Generalized Morrey spaces

Akbulut Ali, Kuzu Okan, Yayın Yeri: Actual Problems on Mathematics and Mechanics (APMI), 15.05.2014

Uluslararası Özet bildiri


17. Matematik Öğretmen Adaylarının Alan ve Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Tutum ve Metaforları

Kuzu Okan,Kuzu Yasemin,Sıvacı Sadık Yüksel, Yayın Yeri: IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


18. The Impact of Intelligent games on gifted/ talented students’ analytical thinking and decision making skills

Baş Özlem, Kuzu Okan, Gök Bilge, Yayın Yeri: International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME), 13.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


19. The Investigation of the Students’ Cognitive and Metacognitive Competencies According to the Different Variables

Yıldız Avni, Baltacı Serdal, Kuzu Okan, Yayın Yeri: International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME), 13.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


20. Asymptotic of Solution Functions of a Sturm Liouville Type Problem and The Green Function

Kuzu Okan, Kadakal Mahir, Yayın Yeri: 1st. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA), 07.09.2012

Uluslararası Özet bildiri


21. Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Dört İşleme Yönelik Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Aytekin Uskun Kübra, Kuzu Okan, Çil Osman, Yayın Yeri: 12nd International Educational Community Symposium, 07.06.2020

Uluslararası Özet bildiri


22. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımı Çerçevesinde Dört İşlem Becerilerinin İncelenmesi

Aytekin Uskun Kübra, Kuzu Okan, Çil Osman, Yayın Yeri: 12nd International Educational Community Symposium, 07.06.2020

Uluslararası Özet bildiri


23. Üniversite Tercihini Etkileyen Faktörlerin İkili Karşılaştırması

Kuzu Yasemin,Sıvacı Sadık Yüksel,Kuzu Okan,Yağmur Gökhan Uğur, Yayın Yeri: 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research (ISCER), 05.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


24. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Oran ve Orantı Konusunda Soru Hazırlama Becerileri

Kuzu Okan,Sıvacı Sadık Yüksel,Kuzu Yasemin, Yayın Yeri: 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research (ISCER), 05.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


25. Öğretmen adaylarına yönelik organizasyon huy kalıbı değerlendirme ölçeği

Çalışkan Nihat,Kuzu Okan,Kuzu Yasemin, Yayın Yeri: I. International Academic Research Congress(INES), 05.11.2016

Uluslararası Özet bildiri


26. TEOG ve LGS Sisteminin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri Açısından İncelenmesi

Kuzu Yasemin, Kuzu Okan, Gelbal Selahattin, Yayın Yeri: 4th International Academic Research Congress (INES), 03.11.2018

Uluslararası Özet bildiri


27. Öğretmen adaylarının motivasyon ve matematik kaygı düzeylerinin incelenmesi

Kuzu Okan, Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: 4th International Academic Research Congress (INES), 03.11.2018

Uluslararası Özet bildiri


28. 2018 Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

Çil Osman, Kuzu Okan, Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yeri: 4th International Academic Research Congress (INES), 03.11.2018

Uluslararası Özet bildiri


29. Matematiğe Yönelik Tutumlar ile Matematik Kavramına İlişkin Sahip Olunan Metaforlar Arasındaki İlişki

Kuzu Okan,Kuzu Yasemin,Sıvacı Sadık Yüksel, Yayın Yeri: III. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 03.06.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


30. Matematiğe Yönelik Tutumlar ile Matematik Kavramına İlişkin Sahip Olunan Metaforlar Arasındaki İlişki

Kuzu Okan,Kuzu Yasemin,Sıvacı Sadık Yüksel, Yayın Yeri: III. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


31. Matematik Öğretiminde Eğitsel Oyunların Rolü

Kuzu Okan, Yayın Yeri: 4. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, 03.02.2019

Uluslararası Özet bildiri


32. Evaluation of Teacher Candidates According to the Organization People Pattern

Kuzu Okan,Çalışkan Nihat,Kuzu Yasemin, Yayın Yeri: 4. International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE), 01.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


33. Dijital Oyun Bağımlılığı ile Teknoloji Okuryazarlığı Arasındaki İlişki

Kuzu Okan, Sıvacı Sadık Yüksel, Yayın Yeri: 1st International Multidisciplinary Digital Addiction Congress (IMDAC),

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Schrödinger operatörüne karşılık gelen integral operatörlerinin Morrey uzayında sınırlılığı

N 3 İçin R N De Schrödinger Operatörü L V Olmak Üzere Schrödinger Operatörüne Karşılık Gelen Morrey Uzayı Ve Bu Uzayda Gömme Teoremleri Schrödinger Operatörüne Karşılık Gelen Harmonik Analizin İntegral Operatörlerinin Morrey Uzayındaki Sınırlılıkları

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 26.07.2013 11.02.2016


2. Öğretmen adaylarının motivasyon ve matematik kaygı düzeylerinin incelenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.03.2018 23.05.2019


3. Öğretmen adaylarının matematik kavramına yönelik metafor algıları

Projede Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar İle Matematiğe Yönelik Tutum Ve Başarıları Arasındaki İlişkiler İncelenmiştir Bu Bağlamda Öğretmen Adaylarının Hangi Tür Metaforlara Sahip Olduğunu Belirlenmiş Öğrenim

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.09.2016 07.05.2018


4. Ulusal ve uluslararası geniş ölçekli sınavların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 19.03.2018 06.02.2020


5. Üstün Zekâlı Yetenekli Çocuklarla Oynanan Çeşitli Zekâ Oyunlarının Analitik Düşünme ve Karar Verme Becerilerine Etkisi

Üstün Zekâlı Yetenekli Çocuklar

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 16.12.2015 18.12.2017


6. Üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan öğrenci velilerinin matematik eğitiminden beklentilerinin incelenmesi

Bu&Nbsp; Projede&Nbsp; Üstün&Nbsp; Yetenekli&Nbsp; Ve&Nbsp; Üstün&Nbsp; Yetenekli&Nbsp; Olmayan&Nbsp; Öğrenci&Nbsp; Velilerine&Nbsp; Yönelik&Nbsp; Olarak&Nbsp; Matematik&Nbsp;Eğitiminden&Nbsp; Beklentilerinin&Nbsp; İncelenmesi&Nbsp; Amaçlanmaktadır.&Nbsp;

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 12.05.2017 01.06.2018


7. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının istatistiksel düşünme becerileri

Bu Proje İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İstatistiksel Bilgilerinin Ve Düşünme Yeteneklerinin Araştırmasını Güçlü Ve Zayıf Yönlerinin Belirlenmesini Ve Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Tanılayıcı Değerlendirmelerin Yapılmasını Amaçlamaktadır

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.04.2016 27.11.2017


8. Öğretmen adaylarının organizasyon huy kalıbına göre değerlendirilmesi

Projede Dokuz Huy Kalıbından Biri Olan Organizasyon Huy Kalıbı Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Davranış Örüntülerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirilmiş Ve Bu Ölçek İle Öğretmen Adayların Organizasyon Huy Kalıbı Davranış Örüntüleri Açısın

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 08.04.2016 09.12.2016


9. Matematik Dersi Öğretim Programlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

Bu Projede, 1-8 Ve 9-12 Matematik Dersi Öğretim Programlarında Yer Alan Kazanımlar Revize Edilmiş Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç Ve Bilgi Boyutu Açısından İncelenecektir. Ayrıca, Kazanımların Derinlemesine İncelemesi Yapılarak Yapısal Bozuklukları Ol

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 06.04.2018 08.07.2020


10. Schrödinger operatörüne karşılık gelen kesirli maksimal operatörün Morrey uzaylarında sınırlılığı

N 3 İçin R N De Schrödinger Operatörü L V Olmak Üzere Schrödinger Operatörüne Karşılık Gelen Kesirli Maksimal Operatörün Morrey Uzaylarındaki Sınırlılıklarının Elde Edilmesi Şeklindedir

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 02.10.2013 28.04.2015


11. Schrödinger operatörüne karşılık gelen integral operatörlerinin vanishing Morrey tipli uzaylarda sınırlılığı

N 3 İçin R N De Schrödinger Operatörü L V Olmak Üzere Schrödinger Operatörüne Karşılık Gelen İntegral Operatörlerinin Vanishing Morrey Uzaylarındaki Sınırlılıklarının Elde Edilmesi Şeklindedir

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.09.2014 01.07.2016


12. Etkinlik Davranış Kalıbına Göre Öğretmen Adaylarının Değerlendirilmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.06.2017 22.12.2017


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805197

--%>